Dnes je 23.10.2021    meniny má: Alojza Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Editoriál LISTY 2-3/04

Autor: Karol Moravčík
Viaceré okolnosti prispeli k tomu, že ďalšie tohoročné vydanie nášho časopisu sme pripravili v rozšírenom rozsahu ako dvojčíslo 2-3/2004. V rubrike Téma prinášame texty (I. Sklenka, M. Muránsky, Ján K. Balázs, P. Križan, E. Jurzyca), ktoré vznikli v súvislosti so sympóziom: Sociálna spravodlivosť ako hodnota v dnešnej Európe. Podujatie sa konalo v dňoch 26.-27. marca 2004 v Topoľčiankach za podpory nadácie Konrad-Adenauer-Stiftung; spoločne ho pripravili Centrum pre európsku politiku a Teologické fórum. Tému sympózia inšpirovali praktické skúsenosti s ekonomickými a sociálnymi reformami, ktoré, ako sa ukazuje, nielen vzbudzujú nádej na fungujúcu ekonomiku, ale, žiaľ, prinášajú aj skúsenosť „odľudštenej" spoločnosti. Ide o problematiku, ktorá sa netýka len Slovenska; čoraz väčšmi sa k nej ozývajú aj európski kresťania a teológovia, ktorí si uvedomujú, že tak, akoby sa spoločnosť nemala dostať pod diktát ideológie (ani náboženstva), nemala by sa dostať ani pod diktát komerčných záujmov.

Na filmovom trhu už niekoľko mesiacov zaujíma pozornosť verejnosti dielo s náboženskou tematikou - film Mela Gibsona o umučení Krista. Je toto Gibsonovo spracovanie takou typickou výpoveďou dneška, ako bolo dielo Jesus Christ Superstar výrazom mentality spred 25 rokov? Prečo Gibsonovo dielo napriek svojmu „hard-spracovaniu" vzbudzuje také veľké nadšenie -- zvlášť medzi tradičnejšie až fundamentalisticky orientovanými kresťanmi? V rubrike Udalosť sa pokúšajú uviesť Gibsonov film do teologického a filozofického kontextu príspevky J. Kovalčíka a Š. Šrobára, ako aj záznam z jednej diskusie.

Rubrika Portrét patrí tentoraz teológovi Karlovi Rahnerovi. Na jar tohto roku si kresťanskí teológovia a zainteresovaná verejnosť pripomenuli jeho dve výročia (100 rokov od narodenia a 20 rokov od jeho smrti). Odhliadnuc od týchto okrúhlych výročí patrí sa nám k Rahnerovi vracať ako k jednému z našich najväčších teologických inšpirátorov a „otcov" vo viere, ktorý pri všetkej svojej „cirkevnosti" dokázal byť zároveň úžasne ľudský a svetský.

Za rozhovor do časopisu sme tentoraz vďační nášmu spolupracovníkovi Dionýzovi Hochelovi, ktorý pôsobí v Bruseli, kde pripravil dialóg s českým filozofom a politikom Danielom Kroupom. Rozhovor sa týka množstva tém, na ktorých sa v súčasnosti tríbia politické a náboženské postoje v Európe. Mimo iného sa dozvieme, že kresťan nemusí len defenzívne bojovať s postmodernými trendmi, ani že pravý konzervativizmus nemusí vyústiť do euroskepticizmu či euromoralizmu.

Rubrika Inšpirácie je tentoraz netradičná. Nezaplnili ju viaceré menšie texty, ale text o apoštolovi Pavlovi od mimoriadne tvorivého teológa E. Bisera. Preklad, ktorý pripravil I. Sklenka, je zároveň prísľubom vydania celej Biserovej knihy o apoštolovi Pavlovi, ako aj signálom, že Biser bude ďalším veľkým teológom súčasnosti, ktorého dielo sa pokúsime na Slovensku sprítomniť.

V rubrike Monitor nájdeme aj tentoraz zaujímavé správy z kresťanského sveta: komentáre ku Gibsonovmu filmu, problémy s ekumenizmom, Európa - o ktorej sníva pápež, rozlúčka s kardinálom Königom.

e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7