Dnes je 01.03.2024    meniny má: Albín Prihlásiť
title teoforum
Najnovšie články
Zbožnosť a humor
Ron Rolheiser, 8. januára 2024; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/piety-and-humor/
Zrkadlenie svetla
Autor: Pavol Tomašovič; uverejnené v: NzR (Novinky z radnice), Trnava, február/2024.
Možnosti a medze plurality na pozadí deklarácie FS
Karol Moravčík, Beseda TF FK, 16. 1. 2024.
Poznámky k procesu synody. Komentáre k textom na Christnet.cz
Autorka: Marta Uhrinová; Beseda TF FK, 16. 1. 2024.
Na Vianoce od Br. Davida
Autor: Br. David Steindl-Rast; dec. 2023.
Teológia nežnosti
Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 12.12.2023.
Ekonómia spásy
Autor: Milan Hudaček SJ; Beseda TF FK, 14.11.2023. 
Prehľad témy v power point tu:
15 skrytých klenotov v správe synody o synodalite
Autorka: Zuzana Vargová; Beseda TF FK, 14.11.2023. 
Podľa: jezuita a politológ Thomas Reese, 9.11.2023, National Catholic Reporter; https://www.ncronline.org/opinion/ncr-voices/15-hidden-gems-synod-synodality-report?fbclid=IwAR3CcCcgVRhaRtCq86FDaPQaaivo5yG-fOJ4ZzMFD0NK7XzJRzq6V2FqF68
Rímska etapa synody. Prvé komentáre a informácie
Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 17.10.2023.
Synoda v Ríme a v Bratislave – Dev. N. Vsi
Autorka: Mária Syneková; Beseda TF FK, 17.10.2023.
Analýza: Synoda nie je Tretí vatikánsky koncil. Je to Františkova implementácia Druhého vatikánskeho koncilu.
Autor: Gerard O’ Connel, 4.10.2023; pre časopis amerických jezuitov Americamagazine; preložil z angl. Ján Gál; https://www.americamagazine.org/faith/2023/10/04/pope-francis-synod-vatican-ii-246206.
Voľby a ich kontext
Autor: Pavol Tomašovič; rozhovor pre My Trnava, 30. 9. 2023: https://mytrnava.sme.sk/c/23222413/jeho-otec-pracoval-v-uranovych-baniach-tomasovic-tvrdi-ze-u-nas-narasta-mlciaca-vacsina.html
"Prevrátená" demokracia
Autor: Karol Morvačík; Beseda TF FK, 19. 9. 2023.
Postrehy k rozhovoru Václava Bělohradského
Autorka: Zuzana Vargová; Beseda TF FK, 19. 9. 2023.
Prehľad aktivít za rok 2024
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2023
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2022
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Vyhľadávanie
Loading
Tipy pre Vás
Liturgia - Karol Moravčík
Sväté omše a iné bohoslužby.
Súhrnná správa zo synody o synodalite
Text záverečnej správy z 1. časti XVI. riadneho zhromaždenia synody biskupov (4.10.-29.10.2023) je preložený do slovenčiny. Celý text nájdeme na stránke synoda.sk/materiály: https://www.synoda.sk/downloads/suhrn_synoda_rim_2023.pdf
Žijeme v prevrátenej demokracii
Autor: Daniel Kaiser. Rozhovor s Václavom Bělohradským, 3. 9. 2023. 
Uverejnené: https://standard.sk/426523/zijeme-v-prevratenej-demokracii-zapadnu-spolocnost-treba-oslobodit-od-tyranie-rastovej-ekonomiky-a-zelenu-pravdu-od-bludov
2% z dane pre TF FK v roku 2023
Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať podľa okolností do konca mesiaca marca alebo apríla. Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane sú na stránke: www.rozhodni.sk

Pre poukazovateľov dane sú podmienky a časové termíny zvlášť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

Modlitba za pápeža Františka
Dňa 13. marca 2023 z príležitosti 10. výročia zvolenia pápeža Františka koná sa na jeho podporu celosvetová modlitba.
J. Ratzinger - Benedikt XVI. medzi mýtom a realitou
Autor: Tomáš Petráček, 6.1.2023.
Relácia na RTVS - Pápež a vojna
Do kríža - polemická relácia, ktorá hľadá odpovede na závažné spoločenské, politické, kultúrne a náboženské otázky. Vedie: Jaroslav Daniška. Účastníci: Marek Maďarič, Karol Moravčík, Daniel Pastirčák.
Púť do Marianky
5. 6. 2022, organizuje OZ Samaritán.
Rozhovor na RTVS - O empatii
Symposion - diskusie o rôznych zaujímavých témach pripravuje Mária Michalková. V rozhovore: Mudr. Martin Kalaš, psychiater, a Dr. Karol Moravčík, teológ.
Dotazník k synode
Téma: Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej. Dotazník ako pomocný nástroj zostavila skupina katolíckych laikov. Odporúčame sa oboznámiť s jeho otázkami a vyplniť.
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7