Dnes je 21.04.2018    meniny má: Ervín Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

10. IV. 2018 - Problém s genderom.

Program: 1. Referáty k téme: Karol Moravčík, Jana Juráňová, Adriana Mesochoritisová. 2. Rozhovor medzi prednášajúcimi 3. Diskusia.

Na našom stretnutí budeme sa opäť venovať téme Istanbulského dohovoru (ID), okolo ktorého je v ostatných mesiacoch na Slovensku veľa vášní, zmätku a nedorozumenia. Po rozhodnutí politikov sa ratifikácia tohto dohovoru síce v blízkej dobe nepredpokladá, ale spory a nedorozumenia zostávajú. Týkajú sa najmä pojmu gender, ktorý sa kritikmi ID označuje za nevhodný až nebezpečný. Z čoho vychádza tento názor? Prečo za kritikou genderu a ID stoja predovšetkým kresťania?

Katolícki odborníci v etike a teológii mimo Slovenska odmietavé postoje voči genderu nemajú (aspoň nie väčšina a nie jednoznačne). Pokúsime sa vysvetliť pojem gender, pozadie, z ktorého vychádza používanie pojmu, ako aj jeho následnú aplikáciu v dokumentoch. Na naše stretnutie prijala pozvanie pani Adriana Mesochoritisová, politologička a aktivistka, ktorá je považovaná za najviac zorientovanú osobu na Slovensku v danej problematike. Okrem nej prispejú k objasneniu témy Jana Juráňová a Karol Moravčík, ktorí naznačia, ako sa v súčasnom teologickom a etickom výskume hovorí o genderi, pohlaví, sexualite. Každý z referentov povie najskôr svoj príspevok k téme, potom bude prebiehať rozhovor medzi nimi a napokon bude diskusia, do ktorej sa môže každý z účastníkov besedy zapojiť. Pripravme si otázky, ktoré nás v súvislosti s témou zaujímajú a s ktorými sa medzi ľuďmi často stretávame.

 

13. III. 2018 - Zastav sa, dívaj sa, vráť sa! Program: Úvod: Karol Moravčík; Meditácia, obrazy, hudba, rozhovor.

Na marcové stretnutie sme plánovali pokračovať v debate o problematike ľudských práv a prečo ich novšie výklady narážajú na odpor v slovenskej cirkvi. Z praktických dôvodov sme to však posunuli. Medzičasom prežívame v našej spoločnosti udalosti, ktoré nás ubíjajú, znepokojujú i rozdeľujú.

Tému, ktorú sme vybrali na predveľkonočné obdobie, prijmime aj ako pomôcku na zvládnutie týchto dní a ako našu prípravu na Veľkú noc. Pri meditácii vychádzame zo slov pápeža Františka na Popolcovú stredu. Jeho reč bola odstupňovaná v troch akcentoch: Zastav sa, dívaj sa, vráť sa... Akoby František vedel o tom, čo nás na Slovensku čaká, povedal: „Je smutné vidieť, ako sa uprostred každodenných udalostí ozývajú hlasy využívajúce bolesť a neistotu a zasievajúce nedôveru. Ovocím nedôvery je apatia a rezignácia.“

Proti týmto démonom nedôvery, apatie a rezignácie sa chceme postaviť. Slová pápeža Františka vybrali a upravili Elenka Bakošová a Jarka Prodajová, hudbu vybral Pavol Varga a meditácie dotvoria obrazy pripravené Ladislavom Čarným. Všetkým ďakujem za spoluprácu. Na záver bude priestor na naše rozhovory.

 

13. II. 2018 - Pro pope Francis. Program: Referát 1: Karol Moravčík; Dotazník; Referát 2: Marián Prachár. Diskusia.

V októbri minulého roku T. Halík z Prahy a P. M. Zulehner z Viedne zverejnili krátky text na podporu pápeža Františka. Pôvodne išlo o vyjadrenie podpory kurzu pápeža Františka, ktorého pár týždňov predtým v otvorenom liste obvinili z nesprávneho učenia niekoľkí teológovia a katolícki aktivisti – okrem iných štyria kardináli (dvaja z nich už zomreli), asi 120 ďalších ľudí, z Čiech dvaja filozofi, zo Slovenska kňaz z Bratislavy, učiteľ dogmatiky na teologickej fakulte... Títo ľudia pápeža kritizujú zvlášť za niektoré časti textu exhortácie Amoris laetitia. Text podpornej petície pod názvom Pro pope Francis možno nájsť tu: http://www.teoforum.sk/?id=8&view_more=1631 

Medzičasom prof. Zulehner zaslal účastníkom petície dotazník, ktorý bude podkladom na ďalšiu štúdiu. Keďže ide o zaujímavé témy a otázky, využijeme našu besedu na to, aby sme sa poradili o týchto témach a výsledok našej besedy ponúkneme iniciátorom petície na podporu páeža Františka. Napokon, nezanedbateľným aspektom celej iniciatívy je, aby pápež vedel o podpore veriaceho ľudu cirkvi.

Na našej besede po uvedení do témy budeme sa venovať otázkam dotazníka a po jeho vypracovaní predstavíme naše odpovede. M. Prachár a K. Moravčík sa potom pokúsia dať predložené témy do šišieho kontextu. Text dotazníka posielame v prílohe.


9. I. 2018 - Spor o Istanbulský dohovor
. Program: Referát 1: Jana Juráňová; Referát 2: Peter Colotka. Diskusia.

Na Slovensku sa už stalo tradíciou, že ľudsko-právne či kultúrno-hodnotové témy rozdeľujú a radikalizujú našu spoločnosť. Vedenia cirkví (zvlášť rk) a im blízke občianske združenia sa v spoločenskej diskusii často nachádzajú na strane odporcov novších ľudsko-právnych iniciatív.

Najnovšie sa rozhorieva spor o Istanbulský dohovor čiže dokument Rady Európy z roku 2011 o predchádzaní násiliu na ženách, domácemu násiliu a boji proti nemu. Dokument podpísali aj zástupcovia SR, ratifikovaný však podnes nebol – zvlášť pre odpor viacerých organizácií na čele s predstaviteľmi cirkví. Viacerí kritici tohto textu hovoria, že aj oni sú prirodzene proti násiliu (na ženách), sú však súčasne proti tomu, aby sa prostredníctvom tohto dokumentu ako pomocou trójskeho koňa dostal na Slovensko balík problémov, ktoré údajne spôsobia ďalší zmätok a mravný úpadok v spoločnosti.

Ako to naozaj je? Naozaj sa musíme deliť na odporcov a zástancov takýchto dokumentov? Na ktorej strane je pravda či viac omylov? Musia praví kresťania bojovať proti Istanbulskému dohovoru? K vyjasneniu problematiky sa pokúsia svojimi referátmi prispieť: Jana Juráňová, spisovateľka, venujúca sa témam, ktoré sa týkajú žien a ich pozície v dnešnej spoločnosti, a Peter Colotka, pracovník Ústavu štátu a práva na SAV, odborník na filozofiu práva.

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Beseda TF - 9. októbra 2012

25.9.2012 02:09:10
Téma: 50. výročie II. vatikánskeho koncilu
Vedie: Karol Moravčík

Besedy TF - 11. septembra 2012

01.9.2012 11:09:03
Téma: Obzretie sa za Sympóziom TF.
Prof. Zulehner: Zmena perspektív
Vedie: Marian Prachár

Sympózium Európski myslitelia - 22. - 23. jún 2012

02.6.2012 10:06:55
Ako pokračovať - ako nanovo začať? (50 rokov od II. vatikánskeho koncilu)
Hostia: prof. P. M. Zulehner a H. P. Hurka.

Besedy TF - utorok 15. mája 2012

30.4.2012 08:04:16
Téma: Švajčiarsky katolicizmus a švajčiarski katolíci sú iní
Vedie:    Ivan Lehotský

Besedy TF - 13. marca 2012

21.1.2012 10:01:40
Téma:      Mladí ľudia a cirkev
Vedie:      Anna Haťapková
Koreferát: Pavol Kubičár

Besedy TF - 14. februára 2012

17.12.2011 11:12:32
Téma: Medzi radosťou a frustráciou v pastoračnej službe
Vedie: Marian Prachár

Začínajúce utorkové stretnutie o knihe - 28. februára 2012

08.2.2012 11:02:26
Téma: Krízová ekonomie
O knihe referuje: Jaromír Plch

Besedy TF - 11. októbra 2011

Téma: Aggiornamento - II. vatikánsky koncil a reforma cirkvi.
Vedie: Karol Moravčík
1 | 2 | 3 | 4 | 5
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7