Dnes je 25.09.2022    meniny má: Vladislav Prihlásiť
title teoforum
Najnovšie články
Hodnotenie Nietzscheho postojov vo veci sociálnych aspektov a pôvodného zdroja kresťanského náboženstva
Autor: Mgr. Matej Ferjanc, PhD.; 23. 9. 2022. 

Abstrakt: Štúdia kriticky skúma oprávnenosť Nietzscheho záverov týkajúcich sa sociálnych aspektov a pôvodného zdroja kresťanského náboženstva. Výsledkom tohto skúmania v 1. časti je odmietnutie toho, že kresťanská sociálna etika ako normatívny ideál produkuje stádovité spoločenstvo. V 2. časti je odmietnuté Nietzscheho chápanie súcitu ako praxe, ktorá oslabuje. V 3. časti sa ukazuje, že hodnoty a cnosti kresťanskej sociálnej etiky predpokladajú vnútorne silný, a nie živoriaci život. V 4. časti je akcentované, že za kresťanským náboženstvom ako jeho zdroj stojí Láska, ktorá disponuje maximom vnútornej sily. Záverom je, že za životom spoločenstva, vedeného kresťanskou sociálnou etikou, nestojí duševná slabosť nevydareného, otrockého typu človeka. 

Kľúčové slová: Kresťanská sociálna etika, stádové spoločenstvo, súcit, sila a slabosť, pôvodný zdroj kresťanského náboženstva, Nietzsche.
Telo a Duch ako jedno
Autor: Richard Rohr, 8. aug. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/daily-meditations/body-and-spirit-as-one-2022-08-08/
Na plytčine
Autor: Pavol Tomašovič; uverejnené v: NzR (Novinky z radnice), Trnava, č. 8/2022.
Lacná milosť
Autor: Ron Rolheiser, 27. júna 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/cheap-grace/#.YuNlKHZBxPY
Hlbšie než slová
Autor: Karol Moravčík; prezentácia knihy, Rusovce - St. Vitus Kaffee, 30.6.2022.
Čo znamená rozlúčka
Autor: Ron Rolheiser, 30. máj 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/whats-in-a-farewell/#.Yq87z6hBxPY
Synoda medzi inštitúciou a ľuďmi
Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 10.5.2022.
Synodálna cesta - téma dnešnej cirkvi
Autor: Milan Hudaček SJ; uverejnené v časopise Viera a život, č. 2/2022, roč. XXXII.
Májové tóny
Autor: Pavol Tomašovič; uverejnené v: NzR (Novinky z radnice), Trnava, č. 4/2022.
Volanie po Veľkej noci
Usporiadal: Timotej Masár SJ; 14.4.2022.
Keď sa náš svet rozpadá
Autor: Ron Rolheiser; 7.2.2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/when-our-world-is-falling-apart/#.YkRHp-dBxPY
Synodalita – ani demokracia, ani monarchia
Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 15.3.2022.
Referáty - Za synodálnu cirkev
Autori: Július Marián Prachár a Zuzana Vargová; Beseda TF - FK, 15.3.2022.
Synodálna cesta v službe evanjelizácie
Autor: Milan Hudaček SJ; uverejnené v časopise Viera a život, č. 1/2022, roč. XXXII.
Ekumenický modlitebný večer
Dňa 6.3.2022, Veľký ev. kostol, Bratislava-Staré mesto.
Autor: Karol Moravčík
Prehľad aktivít za rok 2022
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2021
Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
Prehľad aktivít za rok 2020
Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
Vyhľadávanie
Loading
Tipy pre Vás
Liturgia - Karol Moravčík
Sväté omše a iné bohoslužby.
Púť do Marianky
5. 6. 2022, organizuje OZ Samaritán.
Rozhovor na RTVS - O empatii
Symposion - diskusie o rôznych zaujímavých témach pripravuje Mária Michalková. V rozhovore: Mudr. Martin Kalaš, psychiater, a Dr. Karol Moravčík, teológ.
Dotazník k synode
Téma: Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej. Dotazník ako pomocný nástroj zostavila skupina katolíckych laikov. Odporúčame sa oboznámiť s jeho otázkami a vyplniť.
Konferencia o synodalite v Košiciach
Organizuje: Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok, dňa 10.3.2022.
2% z dane pre TF FK v roku 2022
Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať do konca mesiaca apríla.
Rozhovor na RTVS - O kresťanstve
Symposion - diskusie o rôznych zaujímavých témach pripravuje Mária Michalková. V rozhovore: Dr. Karol Moravčík, teológ, a Dr. Pavel Matejovič, literárny vedec a klimatológ.
Pútnik v chorej krajine
Autor: Karol Lovaš, kňaz, člen rádu premonštrátov, novinár a vyskoškolský pedagóg; uverejnené v denníku Pravda dňa 10.9.2021.
Rozhovor na RTVS - Nové posolstvá pápeža Františka
Kontakty - reláciu pripravila: Eva Sládková. V rozhovore: Brigita Schmögnerová a Karol Moravčík.
Pápež Pius XII. - Rozhovor s prof. H. Wolfom
Hubert Wolf je profesorom cirkevných dejín na univerzite v Münsteru. Rozhovor viedla 19. 6. 2020 Evelyn Fingerová. Prevzaté z časopisu Farnosti Letohrad, Okénko do farnosti, č. 7-8/2021; https://letohrad.farnost.cz/okenka/Okenko_2021-07_08.pdf
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7