Dnes je 23.10.2021    meniny má: Alojza Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Editoriál LISTY 1/04

Autor: Imrich Sklenka
Vážení čitatelia,
s prvým číslom nášho časopisu Listy prichádzame aj tento rok neskôr. Zdržali nás organizačné problémy, ale aj váhavosť niektorých autorov, ktorí musia nazbierať odvahu, aby svoj, často veľmi osobný text, zverili verejnosti. Takéto váhanie však pristane nášmu časopisu. Chceme, aby prinášal vždy aj vyznania či priznania k tomu, čo človek nosí hlboko v sebe a len rozpačito sa s tým odvažuje na verejnosť. A predsa si to nechce, ba nesmie nechať pre seba. Dnes to však možno vyžaduje ešte väčšiu odvahu ako v minulosti. Svet sa nachádza v hlbokej premene, ktorá po Koncile zachvátila aj katolíckych kresťanov. Znova sme sa ocitli na ceste, všetko na nej zdá sa len provizórne, nehotové. Aj naše myšlienky, naše prejavy... U nás na Slovensku možno ešte viac ako inde vo svete. Ak však máme dozrieť, musíme ich podrobiť otvorenej diskusii. Práve v takejto diskusii chceme s vami aj v tomto roku pokračovať.

V rubrike Téma sa znova vraciame k otvoreným otázkam nášho poznania. K. Moravčík pripomína, že v neprispôsobivosti kresťanstva sa skrýva aj veľmi produktívny, kritický potenciál, ktorý si nesmieme nechať pre seba. J. Matejka nám predstavuje hermeneutiku, ktorá ukazuje novým spôsobom na miesto filozofie v dnešnom svete. Preklad od C. F. von Weizsäckera, významného fyzika a filozofa, završuje možno jednu etapu diskusie medzi moderným svetom a kresťanstvom.

V rubrike Udalosť sme sa aj my zastavili pri významnom európskom filozofovi I. Kantovi. Vo februári si Európa pripomenula 200 rokov od jeho smrti. I. Kant bol pre kresťanské cirkvi dlho podozrivý z novovekých revolučných ideí. Dnes je však okolo neho znova rušno, pretože si podobne ako on potrebujeme urobiť poriadok v hlave. I. Sklenka sa pokúša o krátky portrét tohto filozofa a H. Schmidinger, profesor filozofie a rektor univerzity v Salzburgu, ukazuje veľmi zaujímavým spôsobom na recepciu I. Kanta zo strany teológie.

V rubrike Portrét prinášame tentoraz portrét mysliteľa, ktorý ovplyvnil mnohých významných účastníkov II. vatikánskeho koncilu, hoci ho cirkev dlho podozrievala z prílišnej lásky k tomuto svetu. On však neprestal mať rád ani svet ani Krista a dodnes ukazuje mnohým kresťanom cestu k svetu, ako aj svetu cestu ku Kristovi.

Rozhovor sme pripravili s naším dlhoročným spolupracovníkom M. Vaňom, ktorý sa dlhodobo zaoberá sociálnou problematikou. K rozhovoru s ním sme do rubriky pridali aj príspevok L. Mlčocha o kresťanskej sociálnej náuke, recenziu knihy A. F. Utza o sociálnej a politickej etike a príspevok J. Komorovského o sociálnej stupnici hodnôt u V. Solovjova.

V rubrike Rozhovor sme sa vďaka P. Makyšovi dostali až za hranice kresťanstva. Medzi budhizmom a kresťanstvom jestvujú veľmi zaujímavé dotyky a jeden z nich predstavuje aj Swami Joseph A. Samarakone.

V rubrike Inšpirácie nájdete ako vždy nielen poučenie, ale aj povzbudenie. J. Komorovský sa pristavil pri knihe Človek-Boh alebo Zmysel života od filozofa L. F. Ferryho. Š. Šrobár nám približuje Lukášovo evanjelium, s ktorým sa v tomto liturgickom roku stretávame pri katolíckych nedeľných bohoslužbách. R. Carberry nám prináša pri príležitosti Svetového modlitbového dňa žien zaujímavý pohľad na pozíciu ženy vo svete a cirkvi.

Rubrika Monitor nás zoznamuje s aktuálnymi udalosťami z kresťanského sveta.

Na záver Vás ešte chceme poprosiť, aby ste neodkladali uhradenie predplatného (poukážkou alebo na účet). Uľahčuje nám to prácu. Ďakujeme Vám za záujem a tešíme sa na spoluprácu v ďalšom roku.

e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7