Dnes je 25.05.2022    meniny má: Urban, Vanesa Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Vydať sa tichu napospas

Autor: Brat David Steindl-Rast OSB; 3.4.2020; preklad z nemčiny KM.
Originálny text tu:
Milí bratia a sestry,

táto pandémia je jedinečná príležitosť, aby sme sa zastavili, obrátili sa smerom dovnútra a zostali v tichosti – aby sme mlčali. Ak sme povolaní, aby sme pomáhali chorým, ekonomicky ohrozeným alebo oficiálnym predstaviteľom, ktorí musia robiť rozhodnutia, naša odpoveď sa čaká okamžite. Ale aj v tomto prípade musí vzísť z ticha. Len čo má korene v tichu, môže priniesť ovocie.

Pokladám za zarážajúce, ak vidíme tak veľa ľudí, ktorí sa cítia povolaní dávať svoje vlastné myšlienky a rady ohľadom zdravotníckych príkazov a úradných návodov na internet. Dobre myslené, ale aká škoda, že okamžite musia niečo hovoriť. Aké je to premárnenie jedinečnej príležitosti, aby sme ticho nechali na seba pôsobiť! Pokúsme sa predsa vydať sa napospas tichu – každý deň trochu dlhšie, kým nám neprenikne až pod kožu a do srdca.

Z komentárov vo verejných médiách vyplýva, že náš svet je ešte vždy rozdelený naprieč, medzi tých, ktorí dúfajú, že pokiaľ možno čím prv bude všetko tak, ako bolo, a tých, ktorí toto považujú za najhoršie z možných vyústení – neohraničený rast na jednej malej planéte. Slová, ktoré neprichádzajú z ticha, môžu nás len ešte viac rozdeliť. Potrebujeme veľa ticha, kým sa naučíme navzájom sa počúvať, a ešte viac, kým nájdeme slová, ktoré nás môžu dať dokopy.

Modlime sa, aby sa na nás nesplnilo prorocké slovo: „V tichosti a dôvere je vaša sila. Ale vy ste nechceli!“ (Izaiáš 30,15)

S úprimnou vďakou všetkým, ktorí v týchto ťažkých dňoch venujú iným potešujúce slová – vychádzajúce zo súcitiaceho mlčania – chcel by som posledné slovo prenechať Abba Pambovi, jednému z našich veľkých učiteľov mníšskeho mlčania: Teofilus, arcibiskup z Alexandrie, prišiel raz do Sketis. Zhromaždení bratia prosili Abba Pambu: „Povedz niečo arcibiskupovi, čo by ho mohlo nadchnúť.“  Starý muž odpovedal: „Ak mu nepomôže moje mlčanie, nedokáže to žiadne z mojich slov.“

Súbory na stiahnutie


Synodálna cesta - téma dnešnej cirkvi

Autor: Milan Hudaček SJ; uverejnené v časopise Viera a život, č. 2/2022, roč. XXXII.

Keď sa náš svet rozpadá

Autor: Ron Rolheiser; 7.2.2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/when-our-world-is-falling-apart/#.YkRHp-dBxPY

Synodálna cesta v službe evanjelizácie

Autor: Milan Hudaček SJ; uverejnené v časopise Viera a život, č. 1/2022, roč. XXXII.

Žiadne miesto v hostinci

Autor: Ron Rolheiser, 20.12.2021; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/no-room-in-the-inn-2/#.Ydm6emjMJPY 

Predstava o povolaní

Autor: Ron Rolheiser, 15.11.2021; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/the-notion-of-a-vocation/#.YaOFjboo82x

Môžeme dokázať, že Boh existuje?

Autor: Ron Rolheiser; 26.7.2021; preklad z angl.: Ján Gál; http://ronrolheiser.com/can-we-prove-that-god-exists/#.YSDwZ4gzZPY

Texty k téme: František a kapitalizmus

Kópie z kníh:
A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015).
D. Woltone, Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018).

Ľúbostný list pápeža Františka Amazónii

Autor: Hubert Frankenmölle, prof. Nového zákona, pôsobil na univerzitách v Münsteri a Paderborne. FK Informationen, Heft 166, August 2020, 29-36. Preložil: KM.

„Ústredná vec“ cirkvi a kresťanské poslanie vzhľadom na Amazóniu a koronu

Autor: Univ. prof. dr. Johann Pock, 10.10.2020. Preklad z nem.: KM

Trajektória inkarnácie

Autor: Richard Rohr, 21.12.2020; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/the-trajectory-of-incarnation-2020-12-21/
1 | 2 | 3 | 4
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7