Dnes je 24.05.2024    meniny má: Ela Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Nemecko

Nemecko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Vzkriesenie ako spirituálna prax

Autori: Frederic a Mary Ann Brussat; preklad: Elena Bakošová.
Na Veľkonočnú nedeľu slávime Vzkriesenie, udalosť, ktorú považujeme za centrálny bod našej viery. Ale Vzkriesenie nie je len deň. Čo sa udeje, ak ho zoberieme ako sloveso? Potom sa môže stať duchovnou praxou v našom každodennom živote. Katolícka spisovateľka Megan McKenna na to prišla počas vedenia kurzov štúdia Biblie. Nasledujúcu ukážku zdieľa v  knižke Not Counting Women and Children: Neglected Stories from the Bible. (Nerátajúc deti a ženy; zabudnuté príbehy z Biblie).

„Jedného dňa, keď som s veľkou skupinou z našej farnosti rozoberala odsek z Lukášovho evanjelia (Lk 7: 11-17), niekto drzo vykríkol: ,Už si niekedy priviedla niekoho zo smrti späť do života?‘ Práve vtedy som hovorila, že život sa deje, keď nás niečo vyruší a že niektoré z najmocnejších skutkov vzkriesenia sa stávajú ľuďom, u ktorých by sme to najmenej očakávali; že práve my sme ľudia vzkriesenia a nádeje, povolaní žiť vášnivo a súcitne s druhými; vzdorovať smrti, odpúšťať a privádzať druhých späť do spoločenstva, robiť všetko, čo je život podporujúce a dávajúce, čo bojuje so smrťou a zmenšuje utrpenie. A vtom prišla tá výzva z publika.

Odpovedala som: Áno; zakaždým, keď sa mi podarí priviesť nádej do bezútešnej situácie, zakaždým, keď prinesiem radosť, ktorá zničí zúfalstvo, zakaždým, keď odpustím druhým a vrátim im sebaúctu a budúcnosť, zakaždým, keď druhým načúvam a potvrdzujem ich život, zakaždým, keď hovorím verejne pravdu, zakaždým, keď konfrontujem nespravodlivosť – áno – vždy vtedy privádzam ľudí zo smrti späť do života.“

V tomto duchu sa pozrime bližšie na spôsoby, ktorými môžeme aj my praktizovať vzkriesenie v našom živote:

 • Venujme plnú pozornosť tomu, čo práve robíme a spoznáme tak stálu obnovu života v nás i okolo nás.
 • Všímajme si krásu okolo seba – vyžarovanie ľudí, miest, vecí, ktoré rastú – všetky nesú znaky znovuzrodenia.
 • Nechajme minulosť Božej milosti. Nechajme budúcnosť Božej rozvahe. Žitie v prítomnosti, v jedinom čase, v ktorom nám Boh prináša nový život, je spôsobom potvrdenia našej viery vo vzkriesenie.
 • Kedykoľvek súcitne otvoríme naše srdce, myseľ a dušu bolesti sveta, pomáhame priviesť trpiacich späť do krajiny žitia.
 • Keď kultivujeme umenie vytvárania vzťahov, padajú múry našej oddelenosti a z ich trosiek môže vytrysknúť nový život.
 • Keď sa pravidelne modlíme za druhých, praktizujeme vzkriesenie.
 • Nadšenie je životodarné znamenie. Vždy, keď sa smejeme, spievame a tešíme sa zo života, praktizujeme vzkriesenie.
 • Viera nám umožňuje žiť s dôverou aj uprostred pochýb a paradoxov. Keď máme dôveru v náš vzťah s Bohom, každá zmena a znovuzrodenie je možné.
 • Zakaždým, keď niekomu odpúšťame, praktizujeme vzkriesenie.
 • Zakaždým, keď pripúšťame Božiu milosť v našom živote a vidíme ju vo svete okolo nás, praktizujeme naše vlastné vzkriesenie.
 • Vyjadrovaním vďačnosti ničíme smrtonosné sily nudy, zúfalstva a brania vecí za samozrejmosť.
 • Vnášaním nádeje do zúfalstva, liečenia do konfliktov, prispievame k pokračujúcemu vzkrieseniu.
 • Keď láskavo vítame hostí a cudzincov, stávame sa súčasťou nového sveta pohostinnosti.
 • Keď pridáme čo i len malú dávku radosti do života ľuďom okolo seba, prinášame im vzkriesenie.
 • Prácou pre spravodlivosť, slobodu a rovnosť, pripravujeme pôdu pre vzkriesenie. Keď sýtime hladných a zastávame sa utláčaných, dávame život.
 • Aj naše malé skutky láskavosti roznežňujú svet, prispievajú do fondu dobrej vôle a tak prestierajú stôl pre vzkriesenie.
 • Načúvaním iným, vesmíru a nášmu vnútornému hlasu sme zasväcovaní do vzkriesenia.
 • Láska k Bohu, k blížnym a k nášmu životu je znakom vzkriesenia.
 • Keď zostávame otvorení všetkým ľuďom a situáciám, potvrdzujeme svoje presvedčenie, že všetky veci môžu byť urobené nanovo.
 • Každá mierová dohoda, ktorú podpíšeme s niekým, kto je náš nepriateľ, alebo oponent, je znakom vzkriesenia.
 • Niekedy sa cítime občerstvení tými najjednoduchšími vecami – smiechom, hrami, hraním. Aj toto je vzkriesenie.
 • Inokedy sme rozochvení hľadaním, ktoré nás vedie k tomu byť takými, akými by sme mali byť ako znovuzrodení.
 • Nájdime si miesto, kde môžeme pravidelne byť v tichu; oživí to našu dušu.
 • Vítajme zmeny – malé i veľké – v našich skúsenostiach a vnímajme našu premenu a vzkriesenie.
 • Pridajme sa k tým, ktorí sa pokúšajú urobiť zo sveta spravodlivejšie a slušnejšie miesto. Aj takáto jednota je známkou vzkriesenia.
 • Všímajme si vízie a vizionárov – lebo práve oni môžu byť kanálmi vzkriesenia pre nás i našu spoločnosť.
 • Zakaždým, keď prinášame do života druhých zmysel pre úžas a vnímame, že všetci stojíme na svätej pôde, praktizujeme vzkriesenie.
 • Vyjadrovaním našej túžby cítiť blízkosť s Bohom a konaním na jej základe, pozývame vzkriesenie do nášho života.
 • Prijatím našej identity ako Božieho dieťaťa a našej úlohy ako partnera Ducha svätého v odvíjajúcej sa dráme vesmíru, stelesňujeme princíp vzkriesenia.
 • Praktizujme vzkriesenie so zanietením. Nech nás rozochvieva život a nech si vieme vážiť každú chvíľu ako dar od Toho, ktorý nás deň za dňom obnovuje.

Zdroj: www.spiritualityandpractice.com; krátené

Zdvorilosť opustila budovu

Ron Rolheiser, 22. apríla 2024; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/civility-has-left-the-building/

Zbožnosť a humor

Ron Rolheiser, 8. januára 2024; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/piety-and-humor/

Na Vianoce od Br. Davida

Autor: Br. David Steindl-Rast; dec. 2023.

Analýza: Synoda nie je Tretí vatikánsky koncil. Je to Františkova implementácia Druhého vatikánskeho koncilu.

Autor: Gerard O’ Connel, 4.10.2023; pre časopis amerických jezuitov Americamagazine; preložil z angl. Ján Gál; www.americamagazine.org

Pohľad zhora

Autor: Richard Rohr, 20. 7. 2023; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/daily-meditations/the-view-from-the-top-2023-07-20/

Nebyť defenzívny

Ron Rolheiser, 15. mája 2023; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/on-not-being-defensive/

Riskovať Božie milosrdenstvo

K nedeli Božieho milosrdenstva starší text od autora: Ron Rolheiser, 24. okt. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/risking-gods-mercy-2/#.ZDUJSHZBxPZ

K Veľkej noci od Br. Davida

Autor: David Steindl-Rast; apríl 2023.

Naša nadmerne zaťažená planéta

Autor: Ron Rolheiser, 6. feb. 2023; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/our-over-burdened-planet/#.ZBRxjPbMI2w

Ježišova disfunkčná línia predkov

Autor: Ron Rolheiser, 5. dec. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/jesus-dysfunctional-ancestry-%ef%bf%bc/#.Y6lk9XbMJPY
1 | 2 | 3 | 4 | 5
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7