Dnes je 18.05.2024    meniny má: Viola Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Nórsko

Nórsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Nezomiera cirkev, len jej forma

(Podľa: „JA“/Die neue Kirchenzeitung, č. 4/2011, s. 3, 23.1.2011, preložil z nem. a voľne spracoval Peter Žaloudek.)

Nezomiera cirkev, ale jej dlhoročný, dôverne známy obraz, týmito slovami poukázal známy viedenský pastorálny teológ Paul Zulehner 14. januára 2011na konferencii o pastorácii v Salzburgu na epochálnu transformačnú krízu, ktorá dnes postihla cirkev. Viera už nie je osudom, ale voľbou, mnoho členov cirkvi sa nachádza v akomsi výstupovom standby, hovorí Zulehner. Ten, kto nemá silné väzby na cirkev a vieru, odchádza z cirkvi preč. Iritácie, akými boli nedávne sexuálne škandály či fatálne omyly pri menovaní biskupov, pôsobia ako prilievanie benzínu do ohňa, pokračuje Zulehner. V mnohých cirkevných komunitách sa prejavuje ekleziálna starecká depresia, ktorá sa prezentuje v otázke: Máme ešte vôbec pred sebou budúcnosť? 

Zulehner prirovnal dnešnú cirkev k stareckému páru Abraháma a Sáry z knihy Genezis, ktorí sami od seba už nemohli počať dieťa, a tak už podľa nich nemal ich rod budúcnosť. Napriek tomu sa však na nich splnilo Božie prisľúbenie, ktoré ich predurčilo na kmeňových prarodičov izraelského národa. Zulehner ďalej pripomenul proroka Izaiáša, ktorý zvolal v mene Boha: Pozrite, tvorím čosi nové. Či to snáď nevidíte? Cirkev by  si teda mala položiť otázku: Máme stále ešte nádej  na život?

Boh je tiež Bohom ateistov a skeptikov, hovorí Zulehner. Momentálne prevládajúce downsizing starej cirkevnej štruktúry bez substanciálnych dôrazov na novú orientáciu neotvára žiadne dvere do budúcnosti. Zulehner varoval pred trojakým vykrvácaním: 1. Niekdajšia úloha farára sa diametrálne líši od tej, akú by mal dnes zastávať skutočný dušpastier; 2. Cirkevný život na vidieku sa stáva neznesiteľne fádnym; 3. Podobne je to i so slávením Eucharistie. Namiesto budovania nových farských zväzkov či organizácií by mala znieť otázka: Aká pastorálna priorita  je najvhodnejšia v jednotlivých prostrediach a okolnostiach? Laické farské rady sú síce vysoko motivované angažovať sa, avšak bez hybných chýbajúcich vízií by tieto iniciatívy mohli skončiť v nebezpečenstve samoúčelných a prehnaných  aktivít. 

Je zrejmé, že situácia v cirkvi a spoločnosti je na Slovensku odlišná od situácie v Rakúsku. Ale aj Slovensko je neustále vystavené zmenám a dynamike života. A tak snáď môžu byť tieto myšlienky prof. Zulehnera podnetom k zamysleniu, aby sa cirkevné spoločenstvá nestali zahnívajúcimi stojacimi vodami, ale živou a čistou tečúcou vodou.

Ježiš Kristus podľa Sobrina

24.3.2011 10:03:48
Autor: Karol Moravčík pre TF; Dolná Krupá, 21. 3. 2011

Nezomiera cirkev, len jej forma

(Podľa: „JA“/Die neue Kirchenzeitung, č. 4/2011, s. 3, 23.1.2011, preložil z nem. a voľne spracoval Peter Žaloudek.)

Wie geht´s, Herr Pfarrer? (Ako sa máte, pán farár?)

Autor: Július Marián Prachár
(Podľa knihy: P. M. Zulehner, Ergebnis einer Kreuz&Quer Umfrage, Kňazi sú za reformy, Styria, ORF, 2010; odznelo v rámci cyklu Besedy TF, 14. 12. 2010.)

Mše - muzeální relikt anebo vrchol víry?

Autor: Peter Žaloudek
(preklad z nem. a red. úprava)

Exodus z Egypta, súvislosti, použitie historicko-kritickej metódy pre texty Starého zákona

Autor: Jaromír Plch
Prednesené v rámci cyklu prednášok "Besedy TF" 9.11. 2010 v Bratislave

Kresťanstvo ako služba svetu

Autor: Karol Moravčík
(Prednesené v Marianke dňa 25.6.2010 na sympóziu TF: "Globálny étos ako výzva pre európske kresťanstvo - Hans Küng II.") 

Dialóg medzi náboženstvami

Autor: Ivan Lehotský
(Prednesené v Marianke dňa 25.6.2010 na sympóziu TF: "Globálny svet ako výzva pre európske kresťanstvo - Hans Küng II.")

Cirkev a Verejnosť - Pokus o teológiu verejnosti. Znakový svet médií a znakový svet cirkví.

Autor: Erwin Koller, teológ a dlhoročný šéfredaktor švajčiarskej televízie - redakcie pre spoločnosť a náboženstvo.
(Prednesené v Marianke dňa 25.-26.6.2010 na sympóziu TF: "Globálny svet ako výzva pre európske kresťanstvo - Hans Küng II.")

Spiritualita dneška alebo spiritualita pre dnešok

Autor: Peter Cibira
(Prednesené v Marianke dňa 25.6.2010 na sympóziu TF: "Globálny svet ako výzva pre európske kresťanstvo - H. Küng II."; XVI. ročník projektu "Európski myslitelia.") 

Čo priniesol "Kňazský rok"? - Kritický pohľad naň

Autor: Gisbert Greshake, nar. 1933; emeritný profesor dogmatiky a ekumenickej teológie vo Freiburgu. Preklad z nemčiny: Karol Moravčík. Originálny text: Herder Korrespondenz, Heft 7, Juli 2010.
1 | 2 | 3 | 4
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7