Dnes je 14.07.2024    meniny má: Kamil Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Lotyšsko

Lotyšsko

Najnovšie články
Nepodľahnúť únave
Autor: Pavol Tomašovič; napísane pre NzR júl/2023.
Výtvarné umenie v sakrálnom priestore
Autor: Ladislav Čarný, 12.6.2023.
Demokracia v kríze (?)
Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 13.6.2023.
Nebyť defenzívny
Ron Rolheiser, 15. mája 2023; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/on-not-being-defensive/
Synodalita prenasledovanej cirkvi a román „Bílá voda“
Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 16. 5. 2023.
Sila bezmocných
Autor: Pavol Tomašovič; Beseda TF FK, 16. 5. 2023.
Výzvy a možnosti synodálneho procesu
Autor: Karol Moravčík, 13.4.2023. Konferencia o synodalite.
Skúsenosti synodálneho procesu z malej farnosti
Autor: Jozef Meliš, 13.4.2023. Konferencia o synodalite.
Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej
Autor: Ivan Šimko, 13.4.2023. Konferencia o synodalite.
Riskovať Božie milosrdenstvo
K nedeli Božieho milosrdenstva starší text od autora: Ron Rolheiser, 24. okt. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/risking-gods-mercy-2/#.ZDUJSHZBxPZ
K Veľkej noci od Br. Davida
Autor: David Steindl-Rast; apríl 2023.
Európske cirkvi v Prahe
Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 14.3.2023.
Príspevky ku kontinentálnej synodálnej konzultácii – porovnanie
Autorky: Mária Syneková a Zuzana Vargová; Beseda TF FK, 14.3.2023.
Za synodálnu cirkev
Autor: Milan Hudaček SJ; podľa úvah od: Giacomo Costa SJ, 14. 3. 2023.
Prehľad aktivít za rok 2024
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2023
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2022
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Vyhľadávanie
Loading
Tipy pre Vás
Liturgia - Karol Moravčík
Sväté omše a iné bohoslužby.
Výzva - Zdanenie bohatých
Prebieha celoeurópska výzva „Zdaňte bohatých“ (Tax the Rich), ktorá zbiera podpisy občanov EÚ, aby Európska komisia zaviedla európsku daň z majetku extrémne bohatých a tieto peniaze použila na zmierňovanie chudoby, miery nerovnosti a na boj proti klimatickým zmenám. 
2% z dane pre TF FK v roku 2024
Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať podľa okolností do konca mesiaca marca alebo apríla. Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane sú na stránke: www.rozhodni.sk

Pre poukazovateľov dane sú podmienky a časové termíny zvlášť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

Slovensko a katolícka cirkev
Salve - revue pro teologii a duchovní život je časopis českej dominikánskej provincie. Vychádza 4x v roku. Číslo 4/2023 je venované katolíckej cirkvi na Slovensku.
Súhrnná správa zo synody o synodalite
Text záverečnej správy z 1. časti XVI. riadneho zhromaždenia synody biskupov (4.10.-29.10.2023) je preložený do slovenčiny. Celý text nájdeme na stránke synoda.sk/materiály: www.synoda.sk
Žijeme v prevrátenej demokracii
Autor: Daniel Kaiser. Rozhovor s Václavom Bělohradským, 3. 9. 2023. 
Uverejnené: https://standard.sk/426523/zijeme-v-prevratenej-demokracii-zapadnu-spolocnost-treba-oslobodit-od-tyranie-rastovej-ekonomiky-a-zelenu-pravdu-od-bludov
2% z dane pre TF FK v roku 2023
Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať podľa okolností do konca mesiaca marca alebo apríla. Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane sú na stránke: www.rozhodni.sk

Pre poukazovateľov dane sú podmienky a časové termíny zvlášť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

Modlitba za pápeža Františka
Dňa 13. marca 2023 z príležitosti 10. výročia zvolenia pápeža Františka koná sa na jeho podporu celosvetová modlitba.
J. Ratzinger - Benedikt XVI. medzi mýtom a realitou
Autor: Tomáš Petráček, 6.1.2023.
Relácia na RTVS - Pápež a vojna
Do kríža - polemická relácia, ktorá hľadá odpovede na závažné spoločenské, politické, kultúrne a náboženské otázky. Vedie: Jaroslav Daniška. Účastníci: Marek Maďarič, Karol Moravčík, Daniel Pastirčák.
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7