Dnes je 04.10.2023    meniny má: František Prihlásiť
title teoforum
Najnovšie články
Nesamozrejmosť
Autor: Pavol Tomašovič, napísané pre NzR 10/22, Trnava, december 2022.
Workholizmus a chamtivosť
Autor: Ron Rolheiser, 31. okt. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/workaholism-and-greed/#.Y4HdBXbMJPZ
Deň vďakyvzdania
Autor: Br. David Steindl-Rast; 21.11.2022.
Synodalita a výročia koncilu
Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 15.11.2022.
Františkova homília – komentár
Autor: Mária Syneková, Beseda TF FK, 15. 11. 2022.
Uvažovanie nad synodálnym dotazníkom
Autor: Ivan Šimko, Beseda TF FK, 15. 11. 2022.
Opera Impresario Dotcom
Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha, 23.10.2022.
Teológia synodality
Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 11.10.2022.
Poznámky k textu: Záverečná syntéza z konzultácií synodálneho procesu na Slovensku
Autor: Karol Moravčík. Beseda TF FK, Bratislava 13.9.2022.
Pohľad na celoslovenskú syntézu synodálneho procesu
Autorky: Mária Syneková a Zuzana Vargová. Beseda TF FK, Bratislava 13.9.2022.
Hodnotenie Nietzscheho postojov vo veci sociálnych aspektov a pôvodného zdroja kresťanského náboženstva
Autor: Mgr. Matej Ferjanc, PhD.; 23. 9. 2022. 

Abstrakt: Štúdia kriticky skúma oprávnenosť Nietzscheho záverov týkajúcich sa sociálnych aspektov a pôvodného zdroja kresťanského náboženstva. Výsledkom tohto skúmania v 1. časti je odmietnutie toho, že kresťanská sociálna etika ako normatívny ideál produkuje stádovité spoločenstvo. V 2. časti je odmietnuté Nietzscheho chápanie súcitu ako praxe, ktorá oslabuje. V 3. časti sa ukazuje, že hodnoty a cnosti kresťanskej sociálnej etiky predpokladajú vnútorne silný, a nie živoriaci život. V 4. časti je akcentované, že za kresťanským náboženstvom ako jeho zdroj stojí Láska, ktorá disponuje maximom vnútornej sily. Záverom je, že za životom spoločenstva, vedeného kresťanskou sociálnou etikou, nestojí duševná slabosť nevydareného, otrockého typu človeka. 

Kľúčové slová: Kresťanská sociálna etika, stádové spoločenstvo, súcit, sila a slabosť, pôvodný zdroj kresťanského náboženstva, Nietzsche.
Telo a Duch ako jedno
Autor: Richard Rohr, 8. aug. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/daily-meditations/body-and-spirit-as-one-2022-08-08/
Na plytčine
Autor: Pavol Tomašovič; uverejnené v: NzR (Novinky z radnice), Trnava, č. 8/2022.
Lacná milosť
Autor: Ron Rolheiser, 27. júna 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/cheap-grace/#.YuNlKHZBxPY
Hlbšie než slová
Autor: Karol Moravčík; prezentácia knihy, Rusovce - St. Vitus Kaffee, 30.6.2022.
Prehľad aktivít za rok 2023
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2022
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2021
Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
Vyhľadávanie
Loading
Tipy pre Vás
Liturgia - Karol Moravčík
Sväté omše a iné bohoslužby.
Žijeme v prevrátenej demokracii
Autor: Daniel Kaiser. Rozhovor s Václavom Bělohradským, 3. 9. 2023. 
Uverejnené: https://standard.sk/426523/zijeme-v-prevratenej-demokracii-zapadnu-spolocnost-treba-oslobodit-od-tyranie-rastovej-ekonomiky-a-zelenu-pravdu-od-bludov
2% z dane pre TF FK v roku 2023
Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať podľa okolností do konca mesiaca marca alebo apríla. Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane sú na stránke: www.rozhodni.sk

Pre poukazovateľov dane sú podmienky a časové termíny zvlášť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

Modlitba za pápeža Františka
Dňa 13. marca 2023 z príležitosti 10. výročia zvolenia pápeža Františka koná sa na jeho podporu celosvetová modlitba.
J. Ratzinger - Benedikt XVI. medzi mýtom a realitou
Autor: Tomáš Petráček, 6.1.2023.
Relácia na RTVS - Pápež a vojna
Do kríža - polemická relácia, ktorá hľadá odpovede na závažné spoločenské, politické, kultúrne a náboženské otázky. Vedie: Jaroslav Daniška. Účastníci: Marek Maďarič, Karol Moravčík, Daniel Pastirčák.
Púť do Marianky
5. 6. 2022, organizuje OZ Samaritán.
Rozhovor na RTVS - O empatii
Symposion - diskusie o rôznych zaujímavých témach pripravuje Mária Michalková. V rozhovore: Mudr. Martin Kalaš, psychiater, a Dr. Karol Moravčík, teológ.
Dotazník k synode
Téma: Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej. Dotazník ako pomocný nástroj zostavila skupina katolíckych laikov. Odporúčame sa oboznámiť s jeho otázkami a vyplniť.
Konferencia o synodalite v Košiciach
Organizuje: Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok, dňa 10.3.2022.
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7