Dnes je 03.07.2022    meniny má: Miloslav Prihlásiť
title teoforum
Najnovšie články
Literárne inšpirácie 9/2021
Autor: Pavol Tomašovič; 30.4.2021.
Apoštoli lásky
Autor: Timotej Masár SJ, Slovo do ticha. Napísané: 27.4.2016, Curich.
Ľúbostný list pápeža Františka Amazónii
Autor: Hubert Frankenmölle, prof. Nového zákona, pôsobil na univerzitách v Münsteri a Paderborne. FK Informationen, Heft 166, August 2020, 29-36. Preložil: KM.
Literárne inšpirácie 8/2021
Autor: Pavol Tomašovič; 16.4.2021.
Hans Küng (*1928 - +2021)
Autor: Karol Moravčík
Povedať „nie“ ekonomike vyraďovania
Autor: Pavol Tomašovič, príspevok do Besedy TF FK o pápežovi Františkovi a kapitalizme; 9. 3. 2021.
Literárne inšpirácie 7/2021
Autor: Pavol Tomašovič; 1.4.2021.
Konverzia od klerikalizmu k evanjeliu. Výzva pre cirkev a rehole na Slovensku
Rozhovor s biblistom Jaroslavom Rindošom SJ viedol J. Š.; 24. 3. 2021.
Literárne inšpirácie 6/2021
Autor: Pavol Tomašovič; 19.3.2021.
Pápež František a kapitalizmus
Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 9.3.2021.
Politická relevancia teológie
Autor: Július Marián Prachár; spracované podľa: Heiner Geißler, in: Einmischungen, I. Gabriel/Ch. Schnabel/P. M. Zulehner, Schwabenverlag 2001, 92-104. Autor pôvodného textu bol právnik a filozof, minister za CDU v SRN, zomrel v r. 2017.
Chudobná cirkev (aj pred Františkom)
Autor: Tomáš Jendruch; 9.3.2021.
František proti ľahostajnosti
Autor: Ivan Šimko, príspevok do Besedy TF FK o pápežovi Františkovi a kapitalizme; 9. 3. 2021.
Literárne inšpirácie 5/2021
Autor: Pavol Tomašovič; 5.3.2021.
Texty k téme: František a kapitalizmus
Kópie z kníh:
A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015).
D. Woltone, Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018).
Prehľad aktivít za rok 2022
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2021
Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
Prehľad aktivít za rok 2020
Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
Vyhľadávanie
Loading
Tipy pre Vás
Liturgia - Karol Moravčík
Sväté omše a iné bohoslužby.
Púť do Marianky
5. 6. 2022, organizuje OZ Samaritán.
Rozhovor na RTVS - O empatii
Symposion - diskusie o rôznych zaujímavých témach pripravuje Mária Michalková. V rozhovore: Mudr. Martin Kalaš, psychiater, a Dr. Karol Moravčík, teológ.
Dotazník k synode
Téma: Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej. Dotazník ako pomocný nástroj zostavila skupina katolíckych laikov. Odporúčame sa oboznámiť s jeho otázkami a vyplniť.
Konferencia o synodalite v Košiciach
Organizuje: Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok, dňa 10.3.2022.
2% z dane pre TF FK v roku 2022
Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať do konca mesiaca apríla.
Rozhovor na RTVS - O kresťanstve
Symposion - diskusie o rôznych zaujímavých témach pripravuje Mária Michalková. V rozhovore: Dr. Karol Moravčík, teológ, a Dr. Pavel Matejovič, literárny vedec a klimatológ.
Pútnik v chorej krajine
Autor: Karol Lovaš, kňaz, člen rádu premonštrátov, novinár a vyskoškolský pedagóg; uverejnené v denníku Pravda dňa 10.9.2021.
Rozhovor na RTVS - Nové posolstvá pápeža Františka
Kontakty - reláciu pripravila: Eva Sládková. V rozhovore: Brigita Schmögnerová a Karol Moravčík.
Pápež Pius XII. - Rozhovor s prof. H. Wolfom
Hubert Wolf je profesorom cirkevných dejín na univerzite v Münsteru. Rozhovor viedla 19. 6. 2020 Evelyn Fingerová. Prevzaté z časopisu Farnosti Letohrad, Okénko do farnosti, č. 7-8/2021; https://letohrad.farnost.cz/okenka/Okenko_2021-07_08.pdf
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7