Dnes je 14.07.2024    meniny má: Kamil Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Monako

Monako

Najnovšie články
David Steindl-Rast, Len cez Teba som to ja
Autor: Karol Moravčík; 11.6.2024, prezentácia knihy.
Postavenie žien v katolíckej cirkvi
Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 14.5.2024.
Synodálne správy o ženách
Autorka: Mária Syneková, Beseda TF FK, 14.5.2024.
Komentár k téme: Cirkev a ženy
Autorka: Zuzana Vargová, Beseda TF FK, 14.5.2024.
Cirkev a ženy
Autorka: Marta Uhrinová, Beseda TF FK, 14.5.2024.
Zdvorilosť opustila budovu
Ron Rolheiser, 22. apríla 2024; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/civility-has-left-the-building/
Médiosféra a boj o pozornosť
Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 9. 4. 2024. Referát o texte: Médiosféra – rámovanie boja o pozornosť, in: Václav Bělohradský, Čas pléthokracie, 65. pole, Praha 2021.
Zmena epochy
Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 12. 3. 2024.
Modly súčasnosti
Autor: Tomáš Jendruch. Beseda TF FK, 12. 3. 2024. 
Komentár k posolstvu pápeža Františka na pôstne obdobie 2024: Cez púšť nás Boh vedie k slobode
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2024
Byrokracia bez duše
Autor: Július Marián Prachár. Beseda TF FK, 13. 2. 2024.
Aktuálne trendy v praxi a myslení cirkvi
Autor: Karol Moravčík, 13. 2. 2024.
Nový prístup Dikastéria pre náuku viery
Autor: Tomáš Jendruch, Beseda TF FK, 13. 2. 2024. Komentár k textu: Felix Neumann, Mnoho malých dokumentov ukazuje veľké Františkove línie, www.christnet.eu
Synoda už mení cirkev
Autorka: Zuzana Vargová, Beseda TF FK, 13. 2. 2024. Komentár k textu America Magazine - Nathalie Becquart: Synoda pápeža Františka niektorých sklamala, ale podľa organizátorov už mení cirkev (America, The Jesuit review, 31. 1. 2024; www.americamagazine.org
Zbožnosť a humor
Ron Rolheiser, 8. januára 2024; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/piety-and-humor/
Zrkadlenie svetla
Autor: Pavol Tomašovič; uverejnené v: NzR (Novinky z radnice), Trnava, február/2024.
Prehľad aktivít za rok 2024
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2023
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Prehľad aktivít za rok 2022
Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
Vyhľadávanie
Loading
Tipy pre Vás
Liturgia - Karol Moravčík
Sväté omše a iné bohoslužby.
Výzva - Zdanenie bohatých
Prebieha celoeurópska výzva „Zdaňte bohatých“ (Tax the Rich), ktorá zbiera podpisy občanov EÚ, aby Európska komisia zaviedla európsku daň z majetku extrémne bohatých a tieto peniaze použila na zmierňovanie chudoby, miery nerovnosti a na boj proti klimatickým zmenám. 
2% z dane pre TF FK v roku 2024
Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať podľa okolností do konca mesiaca marca alebo apríla. Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane sú na stránke: www.rozhodni.sk

Pre poukazovateľov dane sú podmienky a časové termíny zvlášť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

Slovensko a katolícka cirkev
Salve - revue pro teologii a duchovní život je časopis českej dominikánskej provincie. Vychádza 4x v roku. Číslo 4/2023 je venované katolíckej cirkvi na Slovensku.
Súhrnná správa zo synody o synodalite
Text záverečnej správy z 1. časti XVI. riadneho zhromaždenia synody biskupov (4.10.-29.10.2023) je preložený do slovenčiny. Celý text nájdeme na stránke synoda.sk/materiály: www.synoda.sk
Žijeme v prevrátenej demokracii
Autor: Daniel Kaiser. Rozhovor s Václavom Bělohradským, 3. 9. 2023. 
Uverejnené: https://standard.sk/426523/zijeme-v-prevratenej-demokracii-zapadnu-spolocnost-treba-oslobodit-od-tyranie-rastovej-ekonomiky-a-zelenu-pravdu-od-bludov
2% z dane pre TF FK v roku 2023
Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať podľa okolností do konca mesiaca marca alebo apríla. Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane sú na stránke: www.rozhodni.sk

Pre poukazovateľov dane sú podmienky a časové termíny zvlášť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

Modlitba za pápeža Františka
Dňa 13. marca 2023 z príležitosti 10. výročia zvolenia pápeža Františka koná sa na jeho podporu celosvetová modlitba.
J. Ratzinger - Benedikt XVI. medzi mýtom a realitou
Autor: Tomáš Petráček, 6.1.2023.
Relácia na RTVS - Pápež a vojna
Do kríža - polemická relácia, ktorá hľadá odpovede na závažné spoločenské, politické, kultúrne a náboženské otázky. Vedie: Jaroslav Daniška. Účastníci: Marek Maďarič, Karol Moravčík, Daniel Pastirčák.
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7