Dnes je 01.10.2020    meniny má: Arnold Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)
9. 6. 2020 - Zápas o cirkev. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Július Marián Prachár.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Začiatkom roka vyšla ďalšia kniha o súčasnej situácii katolíckej cirkvi od Marca Politiho, jedného z najlepších znalcov Vatikánu. Jej názov v talianskom vydaní znie: Osamelosť pápeža. Prorocký pápež, cirkev v búrke. V nemeckom vydaní: Komplot proti Františkovi. Osamelý pápež a jeho zápas o cirkev. Kniha nie je zatiaľ preložená do slovenčiny ani češtiny. V češtine je prístupná kniha M. Politiho: František medzi vlkmi (2015).

Pápež František je v úrade siedmy rok. Od začiatku odmietal akúkoľvek pompéznosť, dôraz dával na evanjelium a ústretovosť voči inakším, chudobným a okrajovým, ako neľudský a ničiaci Božie stvorenstvo kritizuje súčasný sociálno-ekonomický model, ktorý panuje vo svete. Vo vnútri cirkvi tvrdo odmieta klerikalizmus a presadzuje synodálny princíp.

M. Politi je novinár. Vidí, o čo ide Františkovi, a vidí prekážky, ktoré sa mu kladú do cesty. Vo svojej novej knihe hodnotí Františkove priority, tiež jeho vzťah k politickému vývoju vo svete a osvetľuje pozadie napätí a škandálov v cirkvi. Zvlášť kritickým bol rok 2016, keď po vydaní textu Amoris laetitia sa začali proti pápežovi verejne ozývať aj niektorí kardináli a biskupi, a potom rok 2018, keď cirkev zasiahli ďalšie správy o sexuálnom zneužívaní, a Františkovi nepriatelia situáciu využili, aby ho vyzvali na odstúpenie.

Na našej audio/video besede prednesie referát o knihe K. Moravčík a o Františkovej angažovanosti v sociálnych otázkach poreferuje J. M. Prachár. Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.


12. 5. 2020 - Hľadanie budúcnosti. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Ľubomír Polák.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Naša téma súvisí so situáciou, ktorú v súčasnosti prežívajú ľudia na celom svete. Nevieme, kedy súčasný „núdzový“ stav skončí, ani aké zmeny prinesie. Viacerí spoločenskí vedci sa vyjadrujú, že budúcnosť bude iná. V ekonomike príde k veľkým stratám, možno sa zmení aj štruktúra výroby a obchodu. Ťažšie sa predvídajú zmeny v kultúrnych a sociálnych vzťahoch, v našej psychike a duchovnom prežívaní.

Zaujímavá je skúsenosť s cirkvou, ktorá sa ľahko podriadila opatreniam a prijala virtuálny spôsob účasti na bohoslužbách. Ak však zostali obchody s potravinami otvorené a vchody do našich bytov neboli zapečatené, nemali sme hľadať spôsoby, ako naďalej vytvárať reálne spoločenstvo? Cirkev je miestom uskutočňovania spoločenstva s ľuďmi na Ježišov spôsob, pričom majú mať prednosť chudobní a hriešni (starí, chorí, trpiaci, ponižovaní). Doteraz v dejinách počas nejakého ohrozenia a karantény cirkev vždy pokladala za svoju povinnosť byť vo vnútri s tými, ktorí boli „uväznení“. Odrazu možno mať účasť na živote iných na diaľku? Technické pomôcky (internet) predsa nemôžu nahradiť skutočnú blízkosť.

Ako možný podklad k téme, odporúčam text: http://www.teoforum.sk/?id=2&view_more=1924 , ako aj iné texty ku corona-kríze na webe TF FK.


11. 2. 2020 - Čo (ne)voliť? Program: Referát - Pavol Tomašovič; koreferáty; diskusia.

Po tridsaťročnej skúsenosti už asi vieme, čo sa dá parlamentnými voľbami dosiahnuť a čo nie. Dejiny svedčia, že voľbami sa dá aj veľa pokaziť. Preto je pochopiteľné, prečo sa mnohí úzkostlivo pýtajú: koho voliť? Za dôležitejšiu by sme mohli pokladať inú otázku: čo voliť? Na našej besede dáme prednosť tejto otázke. Napokon, nejde iba o voľby parlamentné.

Pápež František na začiatku II. kapitoly Evangelii Gaudium, ktorá má názov: V kríze spoločenskej angažovanosti, píše o nutnosti poznať situáciu (výzvy) sveta, ak v ňom máme ohlasovať evanjelium. K tomu potrebujeme nielen sociologický pohľad, ale aj „skúmať znamenia čias“ čiže rozlišovať, čo je ovocím Božieho kráľovstva a čo sa mu protiví, čo prichádza z vnuknutia dobrého a čo zlého ducha. Následne sa máme rozhodnúť pre správnu voľbu (čl. 51 EG).

Hlavný referát prednesie Pavol Tomašovič o príčinách a pozadí pohybov, uprostred ktorých sa nachádzame v dnešnej spoločnosti, aby sme si pomohli stanoviť svoje vlastné priority či preferencie. Pred mesiacom sme si ponúkli aj „Ročenku TF“ z r. 2004 o politike a náboženstve. Poprosil som niektorých priateľov, aby inšpirovaní Ročenkou pripravili kratšie koreferáty a podnietili našu diskusiu.


14. I. 2020 - Johann Baptist Metz, náboženstvo a politika. Program: Referáty - Karol Moravčík a Ivan Šimko; diskusia.

Dňa 2. decembra 2019 zomrel Johann Baptist Metz. Patril k teológom, ktorí dospievali počas 2. svetovej vojny a následne sa stali poprednými osobnosťami v cirkvi i širšej intelektuálnej obci. Z Metzovej generácie ešte žijú napríklad veľkí teológovia ako Joseph Ratzinger a Hans Küng. Metz sa stal zakladateľom celej teologickej školy, nového smerovania, ktoré ovplyvnilo mnohých mysliteľov v Európe i vo svete, a najmä latinskoamerickú teológiu oslobodenia.

Mediálne komentáre z príležitosti jeho smrti označili J. B. Metza za „teológa storočia“, „teológa nádeje“ i za giganta, ktorý premýšľanie o Bohu spojil so zápasom za spravodlivosť a solidaritu vo svete. Neúnavne kládol otázky po Bohu zoči-voči utrpeniu vo svete, do teológie priviedol tému politiky, holokaustu, vykorisťovania. Kým teológovia pred ním vyslobodili teológiu zo zajatia nesubjektívneho uvažovania, on teológiu posunul ďalej k uvažovaniu uprostred dejín a spoločnosti. Na webe TF FK nájdeme dva texty o J. B. Metzovi. Predslov k prekladu Metzovho diela „Viera v dejinách a spoločnosti“: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=8 . Ďalší text: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=371 . Knihu „Viera v dejinách“.., a tiež „Ročenku TF“ z r. 2004 na Metzove témy máme v centre TF k dispozícii.

Na besede K. Moravčík zhodnotí Metzov význam pre teológiu, cirkev i politiku celkove a I. Šimko prednesie referát o Metzovom pohľade na možnosti i hranice súčasnej demokratickej politiky. Na stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať. Na záver bude malé občerstvenie.

Beseda TF - 12.5.2009

Téma: Dispozícia pacienta (living will, Patientenverfügung) – naplnenie vôle pacienta, keď ju už nemôže vyjadriť.

Vedie: Peter Križan

Beseda TF - 14.4.2009

Téma: Peru - kultúra, náboženstvo, história; zážitky z púšte, hôr a džungle.

Vedie: Jaromír Plch

Beseda TF - 10.3.2009

Téma: Sloboda človeka v etickom a existenčnom sebapochopení. (Prečo by sme sa mali chápať ako autonómne morálne bytosti a prečo to k zvládnutiu života v celku nestačí.) 

Vedie: Martin Muránsky

Beseda TF - 10.2.2009

Téma: Zomieranie v umelom spánku – paliatívna sedatívna liečba, nie eutanázia.

Vedie: Kristína Križanová

Beseda TF - 09.01.2009

Téma: Vzťah medzi občianskou spoločnosťou a katolíckou cirkvou.

Podtitul: Charta `77 → revolúcia `89 → súčasnosť. 

Vedie: Václav Malý, svätiaci biskup pražský 

Beseda - 09.12.2008

Téma: 80-ročné jubileum J. B. Metza, zakladateľa "Novej politickej teológie".

Vedie: Karol Moravčík

Beseda TF - 11.11.2008

Téma: Etika a bioetika

Vedie: Peter Križan

Sympózium CEP - Trenčianske Teplice; 24.-25.10.2008

Téma: Etika a bioetika v Európe

XI. diskusné fórum "Európa hodnôt" (Účasť na fóre je možná len na pozvanie. Informácie o účasti poskytuje organizátor.)

Spoluorganizátori: TF a Rakúske kultúrne fórum za podpory Konrad Adenauer Stiftung

 

Beseda TF - 07.10.2008

Téma: "Kresťania a ekológia"

Vedie: Ján Szöllös

Beseda TF - 09.09.2008

Téma: "Kresťanská politika alebo kresťania v politike"

Vedie: Ivan Šimko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7