Dnes je 24.09.2021    meniny má: Ľuboš Ľubor Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)
8. 6. 2021 - Hans Küng. Program: Úvod; referáty; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Pred dvomi mesiacmi zomrel teológ Hans Küng (19.3.1928 - 6.4.2021). Na stránke TF FK možno nájsť text napísaný z príležitosti jeho úmrtia: http://www.teoforum.sk/?id=47&view_more=2068

Tiež záznam z rozhlasovej besedy: http://www.teoforum.sk/index.php?id=8&view_more=2073

Na Slovensku si pravdepodobne nevieme predstaviť, o koho ide a čo pre cirkev a svet Hans Küng znamenal. Teológov je tisíce, ale takých ako Hans Küng málo. Bol úplne jedinečný, nesmierne vzdelaný, aktívny, schopný prepájať ľudí, kultúry, náboženstvo a politiku.

V mladosti ho porovnávali s J. Ratzingerom. Obaja sa skoro stali univerzitnými profesormi, obaja boli vplyvnými poradcami na II. vatikánskom koncile, obaja sú autormi množstva kníh a publikácií. Asi každý vie, že Ratzinger je vzdelaný akademik s povesťou konzervatívneho teológa, ktorý sa stal pápežom Benediktom XVI. Niekto si možno niekde prečítal, že H. Küng bol, naopak, teológom kontroverzným a kritickým (voči cirkvi). Málokto vie, že v 60. rokoch minulého storočia boli Küng a Ratzinger osobnými priateľmi a najbližšími spolupracovníkmi na katedre dogmatiky v Tübingene. Prečo sa ich cesty rozišli?

V prípade Hansa Künga nejde len o jedného zaujímavého teológa. Jeho život odráža vývoj katolíckej cirkvi za ostatných sto rokov a predstavuje príbeh tých kresťanov, ktorí sa s vynaložením všetkých síl snažia o účinné zvestovanie evanjelia a zmysluplné napĺňanie poslania cirkvi v dnešnom svete.

Na úvod besedy Karol Moravčík predstaví, v čom spočíva osobitosť Hansa Künga a jeho diela. Potom zaznejú pripravené podnety a ostatný čas venujeme vzájomnému dialógu.

11. 5. 2021 - Skúsenosti z Brazílie. Program: Úvod; referát; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Na našich besedách sme sa v tomto roku venovali téme Amazonskej synody a tiež súčasnému kapitalizmu a jeho kritike zo strany pápeža Františka. Vďaka zhode okolností je v tomto čase na Slovensku sr. Alžbeta Matúšová, členka rehole Notre Dame, ktorá viacero rokov prežila medzi chudobnými na severovýchode Brazílie. Využili sme príležitosť a pripravili s ňou program na májovú besedu.

Sr. Betka nám povie, v akom prostredí pôsobila, akej práci sa venovala, aké sú život, práca a postoje rehoľných sestier v Brazílii. Povie nám niečo aj o politickej situácii a ako sa cirkev v Južnej Amerike angažuje za práva chudobných a marginalizovaných, ako aj ohrozenej prírody. Osobitnou kapitolou sú tzv. ľudové hnutia, ktoré spájajú politicky a ekonomicky slabých ľudí, aby sa nenechali vytlačiť na okraj diania.

Na prípravu k besede odporúčame záznam relácie Rubikon z 2. 5. 2021. Link na stránke TF FK:  http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2050

Sr. Betka nám uvedie na ukážku aj pieseň „Se calarem a voz dos profetas“: https://www.youtube.com/watch?v=oNoKxggMcLM

Pre zaujímavosť odporúčame pozrieť si aj úryvok z dokumentárneho filmu z Amazónie. Reportéri francúzskej stanice TF1 prišli ukázať Indiánom videá zo západnej kultúry a požiadali ich o komentár: https://www.tarak.cz/amazonsti-indiani-reaguji-na-obrazy-naseho-sveta/ 

Po úvode do besedy bude mať slovo sr. Betka, nasledovať bude spoločná diskusia.

15. 4. 2021 - Kresťanstvo a kapitalizmus očami pápeža Františka. Program: Moderuje - Brigita Schmögnerová; vstupy a diskusia - Radovan Geist, Pavel Matejovič, Karol Moravčík, Ivan Šimko. Beseda sa uskutočnila v spolupráci so združením Profórum a nadáciou FES prostredníctvom audio/video programu.

Pápež František za svoje osemročné pôsobenie si vyslúžil viacero prívlastkov či prezývok. Dokonca aj: pápež marxista a zelený pápež. Naším zámerom je vysvetliť, aký je vzťah kresťanstva ku kapitalizmu v chápaní súčasného rímskeho biskupa. Kľúčová je jeho kritika dôsledkov súčasného kapitalizmu: chudoby, vylučovania chudobných zo spoločnosti, nárast miery nerovností a ničenie klímy a biodiverzity kvôli zisku. Pápež František rozbúril stojaté vody už svojou exhortáciou Evangelii gaudium (Radosť evanjelia, 2013), ktorej kľúčovým vyjadrením bolo: „Nie ekonómii vylúčenia a nerovnosti."


V encyklike Laudato Si  (Buď pochválený, 2015) o starostlivosti o náš spoločný dom sa rázne postavil na ochranu biodiverzity a za záchranu klímy. Pápež sa neuchýlil k moralizovaniu, ale je veľmi konkrétny: kritizuje priemyselné znečisťovanie, podporuje produkciu energie z obnoviteľných zdrojov, stavia sa za znižovanie používania fosílnych zdrojov energií. Jeho slová sú kritikou neoliberálnych ekonómov a politikov hlásajúcich ideológiu nekonečného a neobmedzeného rastu, ktorá je založená na predstave o nekonečnej dostupnosti zdrojov a energie na našej planéte. Podľa pápeža Františka práve takéto myslenie je zdrojom súčasnej hlbokej krízy.

Najnovšia encyklika pápeža Františka je Fratelli Tutti (Všetci bratmi) je z októbra 2020. Text encykliky Fratelli tutti – o bratstve a sociálnom priateľstve, ktorá sa svojím charakterom radí medzi sociálne encykliky, je pomerne rozsiahly. Kľúčové slová v nej sú: univerzálne spoločenstvo či bratstvo, sociálne priateľstvo, ľudská dôstojnosť, sociálna inklúzia (nikto nesmie žiť v izolácii, b. 8), dôstojnosť každého človeka.

9. 3. 2021 - František a kapitalizmus. Program: Úvod; podnety; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Pri vážnejších problémoch môžeme si klásť otázku, či ide o zlyhanie jednotlivca alebo systému (nastavených pravidiel, celkového usporiadania spoločnosti). Od počiatku pontifikátu pápeža Františka je badateľné jeho odmietanie systému, ktorý v súčasnosti vládne vo svete. Nejde o vládu jednej mocenskej skupiny alebo jednej politickej strany, ide o kapitalizmus (niekedy s prívlastkom neoliberálny). Je to systém, v ktorom je všetko podriadené ekonomike, presnejšie, ako hovorí František: „V centre systému sú peniaze, nie človek, a ľudia sú redukovaní na nástroje sociálno-ekonomického systému.“ František tento systém nazýva „ekonomikou vylučovania a nerovnosti“. Známy je jeho tvrdý výrok: „Táto ekonomika zabíja.“ Názor propagátorov súčasného kapitalizmu, že ekonomický rast podporený voľným trhom sám od seba produkuje väčšiu rovnosť a začlenenie ľudí do spoločnosti, označuje za naivnú dôverčivosť a obhajobu súčasných mocenských elít.

Kto pozná pomery v cirkvi, mohol si všimnúť, že za viacerými útokmi na pápeža, ktoré sa kryjú konzervatívnymi tradíciami, sú temer vždy rovnakí ľudia ako tí, čo odmietajú pápežov zástoj za chudobných a jeho kritiku súčasného kapitalizmu. Najviac protagonistov tejto antifrantiškovskej kritiky sa nachádza v Sev. Amerike. Buď sa vysmievajú, že ekonomike nerozumie, alebo jeho názory „ospravedlňujú“ jeho juhoamerickým pôvodom.

V bývalej komunistickej Európe má kapitalizmus bez prívlastkov stále dosť prívržencov. Starší si pamätajú nefunkčnosť a diktát predchádzajúceho systému a za súčasnými problémami vidia skorumpovaných jednotlivcov, nie chybu systému. Pápežov postoj možno odčítať z jeho textov (Evangelii gaudium, Laudato si, Fratelli tutti, Querida Amazonia a mnohé ďalšie). V prílohe mailu posielam kópiu úvodu do knihy: A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015), a kópiu z knihy: Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018). Link na stránke TF FK: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2050

Po uvedení do témy budú pripravené vstupy (I. Šimko, T. Jendruch, P. Tomašovič, J. M. Prachár). Nasledovať bude spoločná diskusia.

16. 2. 2021 - Povzbudenia a otázky z Amazónie pre Európu. Program: Úvod; podnety; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Na jeseň r. 2019 sa v Ríme konala „Amazonská synoda“. Začiatkom r. 2020 pápež zverejnil svoj text k téme synody: Querida Amazonia (Milovaná Amazónia). Z pozície strednej Európy môže sa nám zdať táto téma vzdialená. Predsa, bolo by veľkou chybou ju prehliadnuť. QA už bola vydaná aj po slovensky. Na našej zoom-besede sa oboznámime s textom. Rozdelený je do 4 vízií – snov: Sen sociálny, kultúrny, ekologický, cirkevný. Kým prvé tri boli vďačne prijaté, štvrtý vyvolal pochybnosti.

Pred mesiacom sme debatovali o vzťahu medzi vedením a základňou cirkvi, o tom, ako pokračujúca pandémia odhaľuje slabosť priveľmi centralizovanej, „kňazskej“ cirkvi. Ukazuje sa nutnosť vytvárať cirkev, ktorá žije od základne, medzi ľuďmi a z nich, a nečaká len na pokyny zhora. Pritom, ako ukazujú prvé tri sny pápeža Františka, nejde len o liturgiu a vnútro-cirkevnú činnosť. Možno s prekvapením zistíme, že v „bohatej“ Európe máme sa čo učiť od „chudobnej“ Amazónie a zároveň si spomenieme na vlastnú skúsenosť s kresťanstvom bez úradov a funkcií spred roka 1989.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži posledná časť, na ktorej sa dá ukázať, o čo sa dnes v rk cirkvi bojuje. Na webe TF FK je preklad textu, v ktorom jeden profesor biblickej teológie vyslovuje svoj názor na nečakané zvláštnosti 4. kap. QA. Odporúčam prečítať pred besedou: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2036

Po uvedení do témy prednesieme pripravené príspevky – Ivan Šimko predstaví QA celkove a Karol Moravčík venuje pozornosť štvrtej kapitole. Nasledovať bude spoločná diskusia.

19. 1. 2021 - Úloha cirkvi a súčasná situácia. Program: Úvod; podnety; diskusia.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Podkladom pre našu besedu je prednáška prof. Johanna Pocka z Viedne. Predniesol ju začiatkom októbra r. 2020 na konferencii laikov Rakúska, teda ľudí, ktorí sa angažujú v cirkvi ako zástupcovia farností a iniciatív. J. Pock sa vo svojom texte venuje vzťahu medzi vedením cirkvi a laikmi, základňou cirkvi. V jeho texte sú cenné odkazy na dôležité dokumenty ako Querida Amazonia a Fratelli tutti (zatiaľ nevyšli v slov.) a na ďalších autorov. J. Pock uvažuje o stave cirkvi a jej úlohe v dnešnom svete. Súčasná pandémia zvýraznila viaceré problémy a podčiarkla otázky, ktoré sa v cirkvi kladú bez primeranej odpovede už dlhý čas.

J. Pock vychádza zo situácie v Rakúsku, ale viaceré jeho postrehy sa týkajú aj slovenskej situácie. Obrovský rozdiel je v tom, ako sa mimo Slovenska teologicky a cirkevne uvažuje a ako sa hľadajú riešenia. Súčasná korona-kríza ostro pripomenula, že spoločnosť a cirkev sa menia, alebo presnejšie, že my ich musíme meniť. Na otázku „ako“ nie sú hotové odpovede. V cirkvi ide aj o nové rozdelenie úloh a právomocí či o nájdenie rovnováhy medzi „veľkou“ cirkvou a samostatnosťou členov cirkvi. Ale hlavná otázka je iná: Na čom máme skúsiť, že vôbec potrebujeme vieru a cirkev?

Pred našou besedou prosím, aby sme si našli čas a prečítali si prednášku J. Pocka. Jej text tu: http://www.teoforum.sk/?id=46&view_more=2022  Kto má záujem dozvedieť sa viac o J. Pockovi, ktorý je profesorom pastorálnej teológie a dekanom teologickej fakulty Viedenskej univerzity, link tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/team/personen/pock/  O inštitúte pastorálnej teológie a ich aktuálnych publikáciách tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/ a tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/forschung/publikationen/

S našou témou súvisí aj článok M. Černého (informačného vedca a filozofa): http://www.christnet.eu/clanky/6492/pet_podnetu_k_premysleni_nejen_katolickemu.url

Po uvedení do témy prednesieme pripravené príspevky, potom bude nasledovať spoločná diskusia.

Besedy TF - 13.4.2010

Téma: Unesú kresťanské piliere Európy príval budúcich mešít?

Vedie: Peter Žaloudek

Besedy TF - 9.3.2010

Téma: Uplatňovanie moci 

Vedie: Jaromír Plch

Beseda TF - 9.2.2010

Téma: Kritika od kardinála J. Ch. Korca na viaceré osobnosti kresťanského disentu v Československu 

Vedie: Peter Križan

Beseda TF - 12.01.2010

Téma: Súčasné pokusy o reformu katolíckej cirkvi - komentár

Vedie: Martin Mikolášik a Rasťo Kočan

Beseda - 1.12.2009

Téma: Etika v časoch (ekonomickej) krízy

Vedie: Peter Križan

Beseda TF - 10.11.2009

Téma: Komentár k encyklike "Caritas in veritate" 

Vedie: Marián Prachár

Sympózium CEP - Trenčianske Teplice; 23.-24.10.2009

Téma: Etika v časoch krízy

XII. diskusné fórum "Európa hodnôt" (Účasť na fóre je na pozvánky. Informácie záujemcom o účasť poskytuje organizátor.)

Spoluorganizátor: TF; podpora: Konrad-Adenauer-Stiftung

Beseda TF - 20.10.09

Téma: Pavol z Tarzu - prezentácia z výstavy fotografií. 

Vedie: Pavol Demeš

Výstava je prístupná verejnosti v kostole Klarisiek v Bratislave do 30.9.2009, vždy okrem pondelka v čase 14.00-20.00. 

Beseda TF - 08.09.2009

Téma: Komentár H. Künga a odpoveď V. Messoriho k pontifikátu Jána Pavla II.

Vedie: Jozef Mikloško

Sympózium TF - Marianka pri Bratislave; 26.6.-27.6.2009

XV. ročník projektu "Európski myslitelia".

Téma: Hans Küng

Spoluorganizátori: Centrum pre európsku politiku, Konrad Adenauer Stiftung, Európska komisia – zastúpenie na Slovensku.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7