Dnes je 14.07.2024    meniny má: Kamil Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Lotyšsko

Lotyšsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2024

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
11. 6. 2024 - Prezentácia knihy: Len cez Teba som to ja, autor: David Steindl-Rast. St. Vitus Kaffee, Rusovce, Bratislava o 18.00.

Organizácia: Teologické fórum FK & Vydavateľstvo Petrus & Farnosť Rusovce.

Program: Virtuálna účasť Brata Davida (*1926, Viedeň). Knihu predstaví: K. Moravčík. Inšpiráce z knihy: J. M. Prachár. Hudobný sprievod: P. Varga.

Citát „Len cez Teba som to ja“ pochádza od amerického básnika E. E. Cummingsa. Br. David si ho vybral za názov knihy rozhovorov o sebe a svojom bohatom živote. Autor je benediktínsky mních, známy pod jednoduchým menom Brat David. Vo svojej knihe nás prevedie svojím výnimočným až dobrodružným životom.

Knihu je možné zakúpiť v sieti kníhkupectiev.

14. 5. 2024 - Beseda: Ženy a cirkev. Program: Referáty a diskusia.

V súvislosti s prebiehajúcim synodálnym procesom v katolíckej cirkvi sú ľudia opakovane vyzývaní, aby vyslovili svoje očakávania i sny: Ako vidia svoje miesto v cirkvi, ako vidia svoje poslanie? Od začiatku celého procesu sa zhromaždilo množstvo vyjadrení z celého sveta. Vatikán až prekvapujúco otvorene uvádza tieto často kritické vyjadrenia vo svojich úradných správach. Okrem zásadnej témy, ktorou je premena klerikálnej cirkvi na cirkev synodálnu, objavuje sa v správach z jednotlivých miestnych cirkví mnoho tém, ktoré ľudia pokladajú za zrelé na riešenie. Jednou z najčastejšie zmieňovaných je postavenie žien v katolíckej cirkvi.

Ženy sú najčastejšími účastníčkami bohoslužieb a vykonávajú temer všetky „pomocné“ práce. Cirkevné úrady spojené s kňazským svätením zostávajú ženám neprístupné (ako všetkým tzv. laikom), takže zriedkavá je aj prítomnosť žien na pozíciách, kde sa robia rozhodnutia alebo sú spojené s určitou autoritou (vedenie biskupstiev a farností, vyučovanie na teologických fakultách, zodpovednosť za cirkevný majetok). Ak sa v týchto oblastiach ženy vyskytujú, tak najmä na pozíciách administratívnych pracovníčok.

Záverečná správa zo zasadania synody v Ríme z októbra 2023 vyzdvihuje dôležitosť žien v cirkvi a požaduje, aby boli čoraz viac zapojené do rozhodovacích procesov v cirkvi. Veľkou otázkou je „ako“. Synodálny proces prispieva k duchovnej premene, ale žiada sa i štrukturálna zmena, aby sa ženy mohli zúčastniť rozhodovacích procesov a prevziať zodpovednosť v pastoračnej službe. Bude táto zmena spojené s účasťou žien na sviatosti kňazstva alebo sa pre ne nájdu iné formy spoluúčasti na poslaní cirkvi? Udržať jednotu cirkvi a zvládnuť napätia, ktoré pochádzajú z odmietania reforiem alebo naopak z ich odkladania, nie je ľahké. Isté je, že situácia žien v cirkvi patrí k najhorúcejším témam synody. Ako sa o téme uvažuje, možno spoznať napr. z článku: Https://www.christnet.eu/clanky/6937/nejde_o_to_zda_maji_zeny_pracovat_v_cirkvi_jde_o_to_jak.url

Na besede prednesieme viaceré príspevky k téme. Na stretnutie pozývame ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

9. 4. 2024 - Beseda: Médiosféra a boj o pozornosť. Program: Referáty a diskusia.

Pred niekoľkými mesiacmi sme na našej besede mali tému, ktorú sme nazvali: „Prevrátená demokracia“. Ako podklad k téme sme čítali rozhovor s filozofom Václavom Bělohradským. Tentoraz za podklad besedy sme vzali jeho text: Médiosféra – rámovanie boja o pozornosť (In: Čas pléthokracie, 65. pole, Praha 2021).

V. Bělohradský je jedným z najpoctivejších intelektuálov súčasnosti. Jeho text o úlohe médií v súčasnom verejnom priestore presne popisuje situáciu v médiosfére a jej dôsledky na verejný priestor: „Historicky najdôležitejšou funkciou verejného priestoru nebolo mobilizovať verejnosť, ale učiniť ju uvážlivou, a to pomocou argumentácie... Súčasná médiosféra ale nečiní verejnosť uvážlivou, lež húfom semionautov (ľudí poletujúcich medzi znakmi a významami slov a dejov). Médiosféra je rýchla, netrpezlivá, žije z pritiahnutia pozornosti. Na argumentáciu nemá čas. Politika sa redukuje na boj o pozornosť. V dôsledku tejto situácie sa formuje spoločnosť, ktorá je totálne nepozorná a totálne polarizovaná. Všetko podstatné uniká. Fakty sú to, čo tvrdia naši priatelia, fake news to, čo hovoria nepriatelia. Udavačská rétorika, denunciačné kampane, škandalizácia známych osôb priťahujú pozornosť a paralyzujú uvážlivosť...“

V. Bělohradský nepíše o jednej či druhej krajine, hodnotí situáciu vo svete, ktorý si nárokuje byť vyspelý, pokrokový, demokratický atď. Ak chceme porozumieť sebe a spoločnosti, ak chceme niečomu pomôcť, v ilúziách by sme zostávať nemali. A najmä – namiesto súboja argumentov by sme sa nemali vtiahnuť len do boja o pozornosť, ktorý vedú tí, čo pre vlastné záujmy tvoria fakty a vynachádzajú pre ne svoje ideológie. Napokon, ani aktuálne procesy v cirkvi neodohrávajú sa v nejakom izolovanom prostredí, ktoré by bolo uchránené od mediálnej manipulácie a mocenských bojov. O to je potrebnejšie pýtať sa na podstatné.

Text V. Bělohradského predstavia Pavol Tomašovič a Karol Moravčík. Veľmi užitočné bude oboznámiť sa s jeho textom ešte pred besedou (posielame v prílohe). Na stretnutie pozývame ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

12. 3. 2024 - Beseda: Zmena epochy a cesta k slobode. Program: Referáty a diskusia.

Pred veľkonočnými sviatkami venujeme na našej besede pozornosť posolstvu pápeža Františka, ktoré vydal na aktuálne pôstne obdobie. Nadpísal ho slovami: „Cez púšť nás vedie k slobode.“ Takéto posolstvo je duchovná záležitosť, ale v podaní Františka ide aj o svet a zápas oň. Najprv kladie otázku, či vidíme správne skutočnosť, či si všímame, pod akou je svet vládou, aké falošné modely (modly) v ňom vládnu. Pripomína, že vládcovia dnešného sveta ničia aj naše sny, takže mnohým ľuďom sa zdá, že žiaden iný svet (iný, lepší, ako je ten dnešný) ani nie je možný. V centre biblického príbehu o ceste k slobode je Boh, ktorý oslovuje Mojžiša ako ten, kto vidí, čím trpia ľudia, a vyzýva k exodu, k ceste do slobody. Na tejto ceste treba počítať s tým, že pôjde aj o boj s dnešnými modlami, či už majú podobu určitých myšlienok a predstáv, alebo aj tradícií a ľudí. Celý text posolstva: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2024

K videniu skutočnosti patrí vedomie, že „nežijeme len v epoche zmien, ale v premene celej epochy“. Premena epochy spočíva v zmene referenčného modelu, v tom, k čomu sa vzťahujeme, čím sa pomeriavame. Ak v minulosti takým modelom bola istá stupnica hodnôt, v súčasnosti je to axióma: „Pravdivé je to, čo cítim.“ V cirkvi sa s touto zmenou mnohí nevedia zmieriť. Obávajú sa, že namiesto pevnej pravdy sa dostávame na klzkú plochu. Musí byť však pravda v rozpore s cítením a skúsenosťou? A je vôbec možné odovzdávať pravdu o niečom bez toho, aby sme najprv cítili s človekom a stretli ho v jeho realite? Ľudia sa dnes dajú o niečom presvedčiť, ak s tým nadobudnú skúsenosť. „Viera dnes presvedčuje, len keď sa zažije, keď uspokojuje, inak nie,“ hovorí Alvaro Grammatica, autor knihy o myslení pápeža Františka.

Tému o ceste k slobode a zmene epochy pripravia Tomáš Jendruch a Karol Moravčík. Na stretnutie pozývame ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

13. 2. 2024 - Beseda: Aktuálne trendy v myslení a praxi cirkvi. Program: Referáty a diskusia.

Za ostatné týždne zaznelo viac kritiky na adresu vedenia cirkvi ako za celé desaťročia. Nešlo len o deklaráciu Fiducia supplicans o požehnávaní. Zdá sa, že sa hýbu stojaté vody. Namiesto dogmatických napomenutí ponúka sa pastoračný prístup – pápež často zdôrazňuje blízkosť, súcit a nehu –, čomu niektorí ľudia nerozumejú a nevedia sa v tom zorientovať. Činnosť nového vedenia Dikastéria pre náuku viery nedávno zhodnotil F. Neumann. Na našej besede skomentuje jeho text T. Jendruch. Tu je link na článok v češtine: https://www.christnet.eu/clanky/6914/mnoho_malych_dokumentu_ukazuje_velke_frantiskovy_linie.url 

J. M. Prachára zaujal článok Andreasa Batlogga, ktorý píše, že „robiť veci dobre alebo robiť dobré veci“ nie je napriek zdaniu to isté. Rozdiel či rozpor medzi obsahom a formou je častejší, ako sa nazdávame, a mnohí ľudia ľahko podliehajú klamu v osobnom živote, politike i náboženstve.

Pozadie súčasných pohybov v cirkvi približuje aj článok z jezuitského časopisu America Magazine, ktorý vychádza z rozhovoru s tajomníčkou kancelárie vatikánskej synody, s Nathalie Becquart. Článok skomentuje Z. Vargová. Oplatí sa všimnúť si rozdiel medzi obsahom i formou textov v AM a textami, ktoré ako reprezentatívne zahraničné zdroje citujú katolícke médiá na Slovensku.


16. 1. 2024 - Beseda: Bohatstvo a medze plurality. Program: Referáty a diskusia.

Vedúci predstavitelia synody, kardináli Grech a Hollerich, v liste biskupom z 11.12.2023 píšu o synodálnej skúsenosti cirkvi, „ktorá je pluralitná a svoje rozdielnosti môže prežívať ako bohatstvo“. Túto skúsenosť hodnotia ako „prorocké slovo určené svetu, ktorý sa pokúša uveriť, že mier a harmónia sú možné“.

Ich vyjadrenie komentoval český salezián Michael Martinek, pričom upozornil na skutočnosť, že „cirkev i spoločnosť prežívajú extrémne rozdelenie, v ktorom jednotlivé názorové prúdy upevňujú svoje protichodné pozície“ (https://www.christnet.eu/clanky/6902/dalsi_kroky_synodniho_procesu.url). Dodáva, že nejde o to, aby všetci prijali jednu absolútnu pravdu, ale o to, aby sme sa navzájom počúvali a snažili sa porozumieť si. Kde je to nutné, máme sa snažiť o spoločné riešenie, a kde je to možné, máme prijať rôznosť. Rozlíšenie medzi jedným a druhým však nie je jednoduché. V týchto dňoch sa to ukazuje nielen na viacerých problémoch v politike, ale napr. aj na diskusii okolo deklarácie Fiducia supplicans (FS, vyšla 18.12.2023). Slovenské Katolícke noviny komentujú deklaráciu pokojne, na internete je však viacero informácií o tvrdej kritike i odmietaní deklarácie FS vo vnútri cirkvi.

Na našej besede pohovoríme, ako je možné zachovať si v pluralite názorov v cirkvi (v spoločnosti celkove) vzájomné porozumenie a spolunažívanie. Pripravíme prvé oboznámenie sa s textom Súhrnnej správy z prvej časti biskupskej synody z 29.10.2023. Odkaz na správu: http://www.teoforum.sk/?id=8&view_more=2362 Pripravíme aj referáty o dianí v súvislosti so synodou a deklaráciou FS.

 

Besedy TF - 14.09.2010

Téma: Poznámky k sexuálnym škandálom v cirkvi.
Vedie: Peter Križan a Rasťo Kočan.

Sympózium TF - Marianka pri Bratislave 25.--26. jún 2010

XVI. ročník projektu "Európski myslitelia".
Téma: Hans Küng II.
Spoluorganizátori: Centrum pre európsku politiku, Hans Seidel Stiftung.

Besedy TF - 08.06.2010

Téma: Naša spiritualita - Prezentácia ročenky TF zv. 2/2009.
Vedie: Alexandra Tauberová a Karol Moravčík.
Na podujatí je možnosť zakúpiť si publikáciu.

Besedy TF - 13.4.2010

Téma: Unesú kresťanské piliere Európy príval budúcich mešít?

Vedie: Peter Žaloudek

Besedy TF - 9.3.2010

Téma: Uplatňovanie moci 

Vedie: Jaromír Plch

Beseda TF - 9.2.2010

Téma: Kritika od kardinála J. Ch. Korca na viaceré osobnosti kresťanského disentu v Československu 

Vedie: Peter Križan

Beseda TF - 12.01.2010

Téma: Súčasné pokusy o reformu katolíckej cirkvi - komentár

Vedie: Martin Mikolášik a Rasťo Kočan

Beseda - 1.12.2009

Téma: Etika v časoch (ekonomickej) krízy

Vedie: Peter Križan

Beseda TF - 10.11.2009

Téma: Komentár k encyklike "Caritas in veritate" 

Vedie: Marián Prachár

Sympózium CEP - Trenčianske Teplice; 23.-24.10.2009

Téma: Etika v časoch krízy

XII. diskusné fórum "Európa hodnôt" (Účasť na fóre je na pozvánky. Informácie záujemcom o účasť poskytuje organizátor.)

Spoluorganizátor: TF; podpora: Konrad-Adenauer-Stiftung

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7