Dnes je 01.10.2020    meniny má: Arnold Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)
9. 6. 2020 - Zápas o cirkev. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Július Marián Prachár.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Začiatkom roka vyšla ďalšia kniha o súčasnej situácii katolíckej cirkvi od Marca Politiho, jedného z najlepších znalcov Vatikánu. Jej názov v talianskom vydaní znie: Osamelosť pápeža. Prorocký pápež, cirkev v búrke. V nemeckom vydaní: Komplot proti Františkovi. Osamelý pápež a jeho zápas o cirkev. Kniha nie je zatiaľ preložená do slovenčiny ani češtiny. V češtine je prístupná kniha M. Politiho: František medzi vlkmi (2015).

Pápež František je v úrade siedmy rok. Od začiatku odmietal akúkoľvek pompéznosť, dôraz dával na evanjelium a ústretovosť voči inakším, chudobným a okrajovým, ako neľudský a ničiaci Božie stvorenstvo kritizuje súčasný sociálno-ekonomický model, ktorý panuje vo svete. Vo vnútri cirkvi tvrdo odmieta klerikalizmus a presadzuje synodálny princíp.

M. Politi je novinár. Vidí, o čo ide Františkovi, a vidí prekážky, ktoré sa mu kladú do cesty. Vo svojej novej knihe hodnotí Františkove priority, tiež jeho vzťah k politickému vývoju vo svete a osvetľuje pozadie napätí a škandálov v cirkvi. Zvlášť kritickým bol rok 2016, keď po vydaní textu Amoris laetitia sa začali proti pápežovi verejne ozývať aj niektorí kardináli a biskupi, a potom rok 2018, keď cirkev zasiahli ďalšie správy o sexuálnom zneužívaní, a Františkovi nepriatelia situáciu využili, aby ho vyzvali na odstúpenie.

Na našej audio/video besede prednesie referát o knihe K. Moravčík a o Františkovej angažovanosti v sociálnych otázkach poreferuje J. M. Prachár. Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.


12. 5. 2020 - Hľadanie budúcnosti. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Ľubomír Polák.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Naša téma súvisí so situáciou, ktorú v súčasnosti prežívajú ľudia na celom svete. Nevieme, kedy súčasný „núdzový“ stav skončí, ani aké zmeny prinesie. Viacerí spoločenskí vedci sa vyjadrujú, že budúcnosť bude iná. V ekonomike príde k veľkým stratám, možno sa zmení aj štruktúra výroby a obchodu. Ťažšie sa predvídajú zmeny v kultúrnych a sociálnych vzťahoch, v našej psychike a duchovnom prežívaní.

Zaujímavá je skúsenosť s cirkvou, ktorá sa ľahko podriadila opatreniam a prijala virtuálny spôsob účasti na bohoslužbách. Ak však zostali obchody s potravinami otvorené a vchody do našich bytov neboli zapečatené, nemali sme hľadať spôsoby, ako naďalej vytvárať reálne spoločenstvo? Cirkev je miestom uskutočňovania spoločenstva s ľuďmi na Ježišov spôsob, pričom majú mať prednosť chudobní a hriešni (starí, chorí, trpiaci, ponižovaní). Doteraz v dejinách počas nejakého ohrozenia a karantény cirkev vždy pokladala za svoju povinnosť byť vo vnútri s tými, ktorí boli „uväznení“. Odrazu možno mať účasť na živote iných na diaľku? Technické pomôcky (internet) predsa nemôžu nahradiť skutočnú blízkosť.

Ako možný podklad k téme, odporúčam text: http://www.teoforum.sk/?id=2&view_more=1924 , ako aj iné texty ku corona-kríze na webe TF FK.


11. 2. 2020 - Čo (ne)voliť? Program: Referát - Pavol Tomašovič; koreferáty; diskusia.

Po tridsaťročnej skúsenosti už asi vieme, čo sa dá parlamentnými voľbami dosiahnuť a čo nie. Dejiny svedčia, že voľbami sa dá aj veľa pokaziť. Preto je pochopiteľné, prečo sa mnohí úzkostlivo pýtajú: koho voliť? Za dôležitejšiu by sme mohli pokladať inú otázku: čo voliť? Na našej besede dáme prednosť tejto otázke. Napokon, nejde iba o voľby parlamentné.

Pápež František na začiatku II. kapitoly Evangelii Gaudium, ktorá má názov: V kríze spoločenskej angažovanosti, píše o nutnosti poznať situáciu (výzvy) sveta, ak v ňom máme ohlasovať evanjelium. K tomu potrebujeme nielen sociologický pohľad, ale aj „skúmať znamenia čias“ čiže rozlišovať, čo je ovocím Božieho kráľovstva a čo sa mu protiví, čo prichádza z vnuknutia dobrého a čo zlého ducha. Následne sa máme rozhodnúť pre správnu voľbu (čl. 51 EG).

Hlavný referát prednesie Pavol Tomašovič o príčinách a pozadí pohybov, uprostred ktorých sa nachádzame v dnešnej spoločnosti, aby sme si pomohli stanoviť svoje vlastné priority či preferencie. Pred mesiacom sme si ponúkli aj „Ročenku TF“ z r. 2004 o politike a náboženstve. Poprosil som niektorých priateľov, aby inšpirovaní Ročenkou pripravili kratšie koreferáty a podnietili našu diskusiu.


14. I. 2020 - Johann Baptist Metz, náboženstvo a politika. Program: Referáty - Karol Moravčík a Ivan Šimko; diskusia.

Dňa 2. decembra 2019 zomrel Johann Baptist Metz. Patril k teológom, ktorí dospievali počas 2. svetovej vojny a následne sa stali poprednými osobnosťami v cirkvi i širšej intelektuálnej obci. Z Metzovej generácie ešte žijú napríklad veľkí teológovia ako Joseph Ratzinger a Hans Küng. Metz sa stal zakladateľom celej teologickej školy, nového smerovania, ktoré ovplyvnilo mnohých mysliteľov v Európe i vo svete, a najmä latinskoamerickú teológiu oslobodenia.

Mediálne komentáre z príležitosti jeho smrti označili J. B. Metza za „teológa storočia“, „teológa nádeje“ i za giganta, ktorý premýšľanie o Bohu spojil so zápasom za spravodlivosť a solidaritu vo svete. Neúnavne kládol otázky po Bohu zoči-voči utrpeniu vo svete, do teológie priviedol tému politiky, holokaustu, vykorisťovania. Kým teológovia pred ním vyslobodili teológiu zo zajatia nesubjektívneho uvažovania, on teológiu posunul ďalej k uvažovaniu uprostred dejín a spoločnosti. Na webe TF FK nájdeme dva texty o J. B. Metzovi. Predslov k prekladu Metzovho diela „Viera v dejinách a spoločnosti“: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=8 . Ďalší text: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=371 . Knihu „Viera v dejinách“.., a tiež „Ročenku TF“ z r. 2004 na Metzove témy máme v centre TF k dispozícii.

Na besede K. Moravčík zhodnotí Metzov význam pre teológiu, cirkev i politiku celkove a I. Šimko prednesie referát o Metzovom pohľade na možnosti i hranice súčasnej demokratickej politiky. Na stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať. Na záver bude malé občerstvenie.

Beseda TF - 08.02.2011

Téma: Zrod verejnosti a mediálnej verejnosti zvlášť.
Vedie: Kamil Sládek a Pavol Tomašovič

Beseda TF - 11.01.2011

Téma: Embryonálne kmeňové bunky na hranici medzi biológiou, filozofiou a etikou.
Vedie: Peter Sýkora; moderuje: Peter Križan.

Termíny na rok 2011

04.12.2010 08:12:49
Prehľad termínov stretnutí pre členov a sympatizantov Teologického fóra na prvý polrok 2011

Beseda TF - 14.12.2010

27.10.2010 10:10:42
Téma: Anketa medzi kňazmi v Rakúsku. Názory kňazov na reformu cirkvi.
Vedie: Július Marián Prachár.

Beseda TF - 9.11.2010

Téma: Exodus z Egypta, súvislosti, použitie historicko-kritickej metódy pre texty Starého zákona (tiež obrazová dokumentácia).
Vedie: Jaromír Plch.

Besedy TF - 12.10.2010

Téma: Páter Damián a Molokai.
Vedie: Peter Žaloudek.

Besedy TF - 14.09.2010

Téma: Poznámky k sexuálnym škandálom v cirkvi.
Vedie: Peter Križan a Rasťo Kočan.

Sympózium TF - Marianka pri Bratislave 25.--26. jún 2010

XVI. ročník projektu "Európski myslitelia".
Téma: Hans Küng II.
Spoluorganizátori: Centrum pre európsku politiku, Hans Seidel Stiftung.

Besedy TF - 08.06.2010

Téma: Naša spiritualita - Prezentácia ročenky TF zv. 2/2009.
Vedie: Alexandra Tauberová a Karol Moravčík.
Na podujatí je možnosť zakúpiť si publikáciu.

Besedy TF - 13.4.2010

Téma: Unesú kresťanské piliere Európy príval budúcich mešít?

Vedie: Peter Žaloudek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7