Dnes je 24.10.2020    meniny má: Kvetoslava Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)
13. 10. 2020 - Od pevnej k tekutej modernosti. Program: referát - Karol Moravčík; Diskusia.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Michal Černý, filozof výchovy a informácie, univerzitný asistent na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, uverejnil článok Klerikalizmus a kríza formalizovaných elít, v ktorom dáva do súvisu súčasné zmeny v západnom industriálnom svete a situáciu katolíckej cirkvi. Nejde v prvom rade o zmeny politické a ekonomické, ale skôr kultúrne, vychádzajúce z celkovej zmeny spôsobu života a práce a zmenených pohľadov na seba a svet. Sociológia túto zmenu označuje za prechod z pevnej do tekutej modernosti.

Tieto zmeny prirodzene zasahujú aj cirkev ako súčasť spoločnosti a pripomínajú povinnosť ísť hlbšie k podstate jej existencie a fungovania. Cirkev to čiastočne aj robí, viditeľne zvlášť od čias II. vatikánskeho koncilu. Zatiaľ sa však inkulturácia do kultúry súčasnosti a návrat ku koreňom evanjelia a cirkvi veľmi nedaria. Akoby sa čakalo na to, že zmeny v cirkvi podnietia skôr zlyhania a hriechy ako vlastné pozitívne úsilie. 

Na našej audio/video besede po úvodných pozdravoch prednesie svoje poznámky k téme K. Moravčík, potom bude diskusia.

24. 7. 2020 - Prezentácia knihy: Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka.

Podujatie sa uskutočnilo v St. Vitus Kafee v Bratislave-Rusovciach. Priestory pripravila Farnosť Rusovce. Referáty predniesli: Karol Moravčík, Róber Bezák a Jaroslav Rindoš. Prítomný bol vydavateľ Peter Chalupa. Hudobný sprievod zabezpečil Pavol Varga. Zúčasnilo sa veľa záujemcov o tému a podujatie.

9. 6. 2020 - Zápas o cirkev. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Július Marián Prachár.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Začiatkom roka vyšla ďalšia kniha o súčasnej situácii katolíckej cirkvi od Marca Politiho, jedného z najlepších znalcov Vatikánu. Jej názov v talianskom vydaní znie: Osamelosť pápeža. Prorocký pápež, cirkev v búrke. V nemeckom vydaní: Komplot proti Františkovi. Osamelý pápež a jeho zápas o cirkev. Kniha nie je zatiaľ preložená do slovenčiny ani češtiny. V češtine je prístupná kniha M. Politiho: František medzi vlkmi (2015).

Pápež František je v úrade siedmy rok. Od začiatku odmietal akúkoľvek pompéznosť, dôraz dával na evanjelium a ústretovosť voči inakším, chudobným a okrajovým, ako neľudský a ničiaci Božie stvorenstvo kritizuje súčasný sociálno-ekonomický model, ktorý panuje vo svete. Vo vnútri cirkvi tvrdo odmieta klerikalizmus a presadzuje synodálny princíp.

M. Politi je novinár. Vidí, o čo ide Františkovi, a vidí prekážky, ktoré sa mu kladú do cesty. Vo svojej novej knihe hodnotí Františkove priority, tiež jeho vzťah k politickému vývoju vo svete a osvetľuje pozadie napätí a škandálov v cirkvi. Zvlášť kritickým bol rok 2016, keď po vydaní textu Amoris laetitia sa začali proti pápežovi verejne ozývať aj niektorí kardináli a biskupi, a potom rok 2018, keď cirkev zasiahli ďalšie správy o sexuálnom zneužívaní, a Františkovi nepriatelia situáciu využili, aby ho vyzvali na odstúpenie.

Na našej audio/video besede prednesie referát o knihe K. Moravčík a o Františkovej angažovanosti v sociálnych otázkach poreferuje J. M. Prachár. Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.


12. 5. 2020 - Hľadanie budúcnosti. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Ľubomír Polák.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Naša téma súvisí so situáciou, ktorú v súčasnosti prežívajú ľudia na celom svete. Nevieme, kedy súčasný „núdzový“ stav skončí, ani aké zmeny prinesie. Viacerí spoločenskí vedci sa vyjadrujú, že budúcnosť bude iná. V ekonomike príde k veľkým stratám, možno sa zmení aj štruktúra výroby a obchodu. Ťažšie sa predvídajú zmeny v kultúrnych a sociálnych vzťahoch, v našej psychike a duchovnom prežívaní.

Zaujímavá je skúsenosť s cirkvou, ktorá sa ľahko podriadila opatreniam a prijala virtuálny spôsob účasti na bohoslužbách. Ak však zostali obchody s potravinami otvorené a vchody do našich bytov neboli zapečatené, nemali sme hľadať spôsoby, ako naďalej vytvárať reálne spoločenstvo? Cirkev je miestom uskutočňovania spoločenstva s ľuďmi na Ježišov spôsob, pričom majú mať prednosť chudobní a hriešni (starí, chorí, trpiaci, ponižovaní). Doteraz v dejinách počas nejakého ohrozenia a karantény cirkev vždy pokladala za svoju povinnosť byť vo vnútri s tými, ktorí boli „uväznení“. Odrazu možno mať účasť na živote iných na diaľku? Technické pomôcky (internet) predsa nemôžu nahradiť skutočnú blízkosť.

Ako možný podklad k téme, odporúčam text: http://www.teoforum.sk/?id=2&view_more=1924 , ako aj iné texty ku corona-kríze na webe TF FK.


11. 2. 2020 - Čo (ne)voliť? Program: Referát - Pavol Tomašovič; koreferáty; diskusia.

Po tridsaťročnej skúsenosti už asi vieme, čo sa dá parlamentnými voľbami dosiahnuť a čo nie. Dejiny svedčia, že voľbami sa dá aj veľa pokaziť. Preto je pochopiteľné, prečo sa mnohí úzkostlivo pýtajú: koho voliť? Za dôležitejšiu by sme mohli pokladať inú otázku: čo voliť? Na našej besede dáme prednosť tejto otázke. Napokon, nejde iba o voľby parlamentné.

Pápež František na začiatku II. kapitoly Evangelii Gaudium, ktorá má názov: V kríze spoločenskej angažovanosti, píše o nutnosti poznať situáciu (výzvy) sveta, ak v ňom máme ohlasovať evanjelium. K tomu potrebujeme nielen sociologický pohľad, ale aj „skúmať znamenia čias“ čiže rozlišovať, čo je ovocím Božieho kráľovstva a čo sa mu protiví, čo prichádza z vnuknutia dobrého a čo zlého ducha. Následne sa máme rozhodnúť pre správnu voľbu (čl. 51 EG).

Hlavný referát prednesie Pavol Tomašovič o príčinách a pozadí pohybov, uprostred ktorých sa nachádzame v dnešnej spoločnosti, aby sme si pomohli stanoviť svoje vlastné priority či preferencie. Pred mesiacom sme si ponúkli aj „Ročenku TF“ z r. 2004 o politike a náboženstve. Poprosil som niektorých priateľov, aby inšpirovaní Ročenkou pripravili kratšie koreferáty a podnietili našu diskusiu.


14. I. 2020 - Johann Baptist Metz, náboženstvo a politika. Program: Referáty - Karol Moravčík a Ivan Šimko; diskusia.

Dňa 2. decembra 2019 zomrel Johann Baptist Metz. Patril k teológom, ktorí dospievali počas 2. svetovej vojny a následne sa stali poprednými osobnosťami v cirkvi i širšej intelektuálnej obci. Z Metzovej generácie ešte žijú napríklad veľkí teológovia ako Joseph Ratzinger a Hans Küng. Metz sa stal zakladateľom celej teologickej školy, nového smerovania, ktoré ovplyvnilo mnohých mysliteľov v Európe i vo svete, a najmä latinskoamerickú teológiu oslobodenia.

Mediálne komentáre z príležitosti jeho smrti označili J. B. Metza za „teológa storočia“, „teológa nádeje“ i za giganta, ktorý premýšľanie o Bohu spojil so zápasom za spravodlivosť a solidaritu vo svete. Neúnavne kládol otázky po Bohu zoči-voči utrpeniu vo svete, do teológie priviedol tému politiky, holokaustu, vykorisťovania. Kým teológovia pred ním vyslobodili teológiu zo zajatia nesubjektívneho uvažovania, on teológiu posunul ďalej k uvažovaniu uprostred dejín a spoločnosti. Na webe TF FK nájdeme dva texty o J. B. Metzovi. Predslov k prekladu Metzovho diela „Viera v dejinách a spoločnosti“: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=8 . Ďalší text: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=371 . Knihu „Viera v dejinách“.., a tiež „Ročenku TF“ z r. 2004 na Metzove témy máme v centre TF k dispozícii.

Na besede K. Moravčík zhodnotí Metzov význam pre teológiu, cirkev i politiku celkove a I. Šimko prednesie referát o Metzovom pohľade na možnosti i hranice súčasnej demokratickej politiky. Na stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať. Na záver bude malé občerstvenie.

Besedy TF - 14. februára 2012

17.12.2011 11:12:32
Téma: Medzi radosťou a frustráciou v pastoračnej službe
Vedie: Marian Prachár

Začínajúce utorkové stretnutie o knihe - 28. februára 2012

08.2.2012 11:02:26
Téma: Krízová ekonomie
O knihe referuje: Jaromír Plch

Besedy TF - 11. októbra 2011

Téma: Aggiornamento - II. vatikánsky koncil a reforma cirkvi.
Vedie: Karol Moravčík

Besedy TF - 8. novembra 2011

03.10.2011 09:10:41
Téma: Slovenská a česká teológia na prahu tisícročí: Karol Nandrásky a Tomáš Halík.
Vedú: Teodor Münz, Tomáš Jahelka

Besedy TF - 13. septembra 2011

Téma: Hermann Häring, nové premýšľanie o Ježišovi
Vedie: Martin Mikolášik

Sympózium TF - Marianka 24-25. jún 2011

XVII. ročník  sympózia "Európski myslitelia"
Téma: Súčasná kristológia a reforma cirkvi
Hlavný hosť: prof. Hermann Häring

Beseda TF - 14.6.2011

Téma: Historický Ježiš z Nazareta a dobové súvislosti.
Vedie: Jaromír Plch.

Beseda TF - 10.5.2011

Téma: Kde začína sloboda našich detí? (Mládež, školstvo, výchova, elity.)
Vedie: Mária Smreková. (Prednášateľka je riaditeľkou 1. Súkromného gymnázia v Bratislave.)

Beseda TF - 12.04.2011

Téma: Komunálna politika, etika, občianska angažovanosť.

Vedie: Peter Smrek. 

Beseda TF - 08.03.2011

Téma: Situačná etika a etický relativizmus.
Vedie: Ľubomír Batka.

Prednášateľ je docent na Evanjelickej teologickej fakulte UK v Bratislave. Dobre pozná aj katolícke teologické myslenie. Téma vychádza z častých otázok, ako napr.: Nakoľko majú kresťanské cirkvi presne ohraničené hranice svojej etickej náuky, kedy je možné akceptovať samostatné myslenie a individuálne etické konanie atď.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7