Dnes je 15.04.2021    meniny má: Fedor Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)
9. 3. 2021 - František a kapitalizmus. Program: Úvod; podnety; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Pri vážnejších problémoch môžeme si klásť otázku, či ide o zlyhanie jednotlivca alebo systému (nastavených pravidiel, celkového usporiadania spoločnosti). Od počiatku pontifikátu pápeža Františka je badateľné jeho odmietanie systému, ktorý v súčasnosti vládne vo svete. Nejde o vládu jednej mocenskej skupiny alebo jednej politickej strany, ide o kapitalizmus (niekedy s prívlastkom neoliberálny). Je to systém, v ktorom je všetko podriadené ekonomike, presnejšie, ako hovorí František: „V centre systému sú peniaze, nie človek, a ľudia sú redukovaní na nástroje sociálno-ekonomického systému.“ František tento systém nazýva „ekonomikou vylučovania a nerovnosti“. Známy je jeho tvrdý výrok: „Táto ekonomika zabíja.“ Názor propagátorov súčasného kapitalizmu, že ekonomický rast podporený voľným trhom sám od seba produkuje väčšiu rovnosť a začlenenie ľudí do spoločnosti, označuje za naivnú dôverčivosť a obhajobu súčasných mocenských elít.

Kto pozná pomery v cirkvi, mohol si všimnúť, že za viacerými útokmi na pápeža, ktoré sa kryjú konzervatívnymi tradíciami, sú temer vždy rovnakí ľudia ako tí, čo odmietajú pápežov zástoj za chudobných a jeho kritiku súčasného kapitalizmu. Najviac protagonistov tejto antifrantiškovskej kritiky sa nachádza v Sev. Amerike. Buď sa vysmievajú, že ekonomike nerozumie, alebo jeho názory „ospravedlňujú“ jeho juhoamerickým pôvodom.

V bývalej komunistickej Európe má kapitalizmus bez prívlastkov stále dosť prívržencov. Starší si pamätajú nefunkčnosť a diktát predchádzajúceho systému a za súčasnými problémami vidia skorumpovaných jednotlivcov, nie chybu systému. Pápežov postoj možno odčítať z jeho textov (Evangelii gaudium, Laudato si, Fratelli tutti, Querida Amazonia a mnohé ďalšie). V prílohe mailu posielam kópiu úvodu do knihy: A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015), a kópiu z knihy: Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018). Link na stránke TF FK: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2050

Po uvedení do témy budú pripravené vstupy (I. Šimko, T. Jendruch, P. Tomašovič, J. M. Prachár). Nasledovať bude spoločná diskusia.

16. 2. 2021 - Povzbudenia a otázky z Amazónie pre Európu. Program: Úvod; podnety; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Na jeseň r. 2019 sa v Ríme konala „Amazonská synoda“. Začiatkom r. 2020 pápež zverejnil svoj text k téme synody: Querida Amazonia (Milovaná Amazónia). Z pozície strednej Európy môže sa nám zdať táto téma vzdialená. Predsa, bolo by veľkou chybou ju prehliadnuť. QA už bola vydaná aj po slovensky. Na našej zoom-besede sa oboznámime s textom. Rozdelený je do 4 vízií – snov: Sen sociálny, kultúrny, ekologický, cirkevný. Kým prvé tri boli vďačne prijaté, štvrtý vyvolal pochybnosti.

Pred mesiacom sme debatovali o vzťahu medzi vedením a základňou cirkvi, o tom, ako pokračujúca pandémia odhaľuje slabosť priveľmi centralizovanej, „kňazskej“ cirkvi. Ukazuje sa nutnosť vytvárať cirkev, ktorá žije od základne, medzi ľuďmi a z nich, a nečaká len na pokyny zhora. Pritom, ako ukazujú prvé tri sny pápeža Františka, nejde len o liturgiu a vnútro-cirkevnú činnosť. Možno s prekvapením zistíme, že v „bohatej“ Európe máme sa čo učiť od „chudobnej“ Amazónie a zároveň si spomenieme na vlastnú skúsenosť s kresťanstvom bez úradov a funkcií spred roka 1989.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži posledná časť, na ktorej sa dá ukázať, o čo sa dnes v rk cirkvi bojuje. Na webe TF FK je preklad textu, v ktorom jeden profesor biblickej teológie vyslovuje svoj názor na nečakané zvláštnosti 4. kap. QA. Odporúčam prečítať pred besedou: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2036

Po uvedení do témy prednesieme pripravené príspevky – Ivan Šimko predstaví QA celkove a Karol Moravčík venuje pozornosť štvrtej kapitole. Nasledovať bude spoločná diskusia.

19. 1. 2021 - Úloha cirkvi a súčasná situácia. Program: Úvod; podnety; diskusia.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Podkladom pre našu besedu je prednáška prof. Johanna Pocka z Viedne. Predniesol ju začiatkom októbra r. 2020 na konferencii laikov Rakúska, teda ľudí, ktorí sa angažujú v cirkvi ako zástupcovia farností a iniciatív. J. Pock sa vo svojom texte venuje vzťahu medzi vedením cirkvi a laikmi, základňou cirkvi. V jeho texte sú cenné odkazy na dôležité dokumenty ako Querida Amazonia a Fratelli tutti (zatiaľ nevyšli v slov.) a na ďalších autorov. J. Pock uvažuje o stave cirkvi a jej úlohe v dnešnom svete. Súčasná pandémia zvýraznila viaceré problémy a podčiarkla otázky, ktoré sa v cirkvi kladú bez primeranej odpovede už dlhý čas.

J. Pock vychádza zo situácie v Rakúsku, ale viaceré jeho postrehy sa týkajú aj slovenskej situácie. Obrovský rozdiel je v tom, ako sa mimo Slovenska teologicky a cirkevne uvažuje a ako sa hľadajú riešenia. Súčasná korona-kríza ostro pripomenula, že spoločnosť a cirkev sa menia, alebo presnejšie, že my ich musíme meniť. Na otázku „ako“ nie sú hotové odpovede. V cirkvi ide aj o nové rozdelenie úloh a právomocí či o nájdenie rovnováhy medzi „veľkou“ cirkvou a samostatnosťou členov cirkvi. Ale hlavná otázka je iná: Na čom máme skúsiť, že vôbec potrebujeme vieru a cirkev?

Pred našou besedou prosím, aby sme si našli čas a prečítali si prednášku J. Pocka. Jej text tu: http://www.teoforum.sk/?id=46&view_more=2022  Kto má záujem dozvedieť sa viac o J. Pockovi, ktorý je profesorom pastorálnej teológie a dekanom teologickej fakulty Viedenskej univerzity, link tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/team/personen/pock/  O inštitúte pastorálnej teológie a ich aktuálnych publikáciách tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/ a tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/forschung/publikationen/

S našou témou súvisí aj článok M. Černého (informačného vedca a filozofa): http://www.christnet.eu/clanky/6492/pet_podnetu_k_premysleni_nejen_katolickemu.url

Po uvedení do témy prednesieme pripravené príspevky, potom bude nasledovať spoločná diskusia.

Besedy TF - 13. marca 2012

21.1.2012 10:01:40
Téma:      Mladí ľudia a cirkev
Vedie:      Anna Haťapková
Koreferát: Pavol Kubičár

Besedy TF - 14. februára 2012

17.12.2011 11:12:32
Téma: Medzi radosťou a frustráciou v pastoračnej službe
Vedie: Marian Prachár

Začínajúce utorkové stretnutie o knihe - 28. februára 2012

08.2.2012 11:02:26
Téma: Krízová ekonomie
O knihe referuje: Jaromír Plch

Besedy TF - 11. októbra 2011

Téma: Aggiornamento - II. vatikánsky koncil a reforma cirkvi.
Vedie: Karol Moravčík

Besedy TF - 8. novembra 2011

03.10.2011 09:10:41
Téma: Slovenská a česká teológia na prahu tisícročí: Karol Nandrásky a Tomáš Halík.
Vedú: Teodor Münz, Tomáš Jahelka

Besedy TF - 13. septembra 2011

Téma: Hermann Häring, nové premýšľanie o Ježišovi
Vedie: Martin Mikolášik

Sympózium TF - Marianka 24-25. jún 2011

XVII. ročník  sympózia "Európski myslitelia"
Téma: Súčasná kristológia a reforma cirkvi
Hlavný hosť: prof. Hermann Häring

Beseda TF - 14.6.2011

Téma: Historický Ježiš z Nazareta a dobové súvislosti.
Vedie: Jaromír Plch.

Beseda TF - 10.5.2011

Téma: Kde začína sloboda našich detí? (Mládež, školstvo, výchova, elity.)
Vedie: Mária Smreková. (Prednášateľka je riaditeľkou 1. Súkromného gymnázia v Bratislave.)

Beseda TF - 12.04.2011

Téma: Komunálna politika, etika, občianska angažovanosť.

Vedie: Peter Smrek. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7