Dnes je 18.05.2024    meniny má: Viola Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Vatikán

Vatikán

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Karol Moravčík/Jaroslav Rindoš, Amoris laetitia. Podľa vôle a úmyslov pápeža Františka

Vydal PETRUS, 2020. Cena: 8 €.
Nová kniha na tému manželstva, rodiny a riešení krízových situácií podľa učenia Katolíckej cirkvi. Kniha sa v týcho dňoch dostáva do distribúcie. Podľa možností (po uvoľnení zdravotníckych opatrení) ešte pred letnými prázdninami usporiadame prezentáciu diela pre verejnosť. Na oboznámenie sa s knihou texty z obálky:

1.

V roku 2016 zverejnil pápež František apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia čiže Radosť lásky. V tom istom roku bol text vydaný aj po slovensky. Pápežov dokument sa zaoberá naliehavými súčasnými otázkami manželstva a rodiny. Mnohí ľudia ho s vďakou privítali, ale súčasne sa tento text stal predmetom tvrdých sporov a kritiky. Nejde o výlučný pápežov projekt, ale výsledok viacročného štúdia teológov, zasadaní dvoch biskupských synod katolíckej cirkvi a prieskumu názorov všetkých, ktorí sa chceli zapojiť. Napriek tomu vydanie dokumentu odštartovalo zosilnený odpor proti pápežovi Františkovi. Namiesto toho, aby aj sekulárna verejnosť bola oslovená posolstvom cirkvi o radosti lásky, časť katolíkov (medzi nimi aj niektorí kardináli a biskupi) verejne kritizuje a odmieta učenie cirkvi, formulované pápežom Františkom, a viacerí cirkevní predstavitelia sa tvária nechápavo, pričom zahmlievajú, ba až prekrúcajú oficiálne učenie cirkvi.

Naša publikácia chce prispieť k oboznámeniu sa s učením cirkvi v otázkach manželstva a rodiny, ako je predložené v Amoris laetitia, a súčasne podporiť pápeža. Preto má naša kniha v podtitule formuláciu: „Podľa vôle a úmyslov pápeža Františka.“ Významnú časť našej knihy tvoria vysvetlenia takých osobností, akými sú kardinál Walter Kasper a kardinál Christoph Schönborn. Obaja zohrali významnú úlohu počas prípravy a pri prezentácii dokumentu.

2.

„Nemali by sme si nechať pokaziť radosť z mnohých dobrých výpovedí Amoris laetitia jednou úzkoprsou, tvrdohlavou diskusiou. Mali by sme sa skôr vďačne chopiť výzvy, ktorú obsahuje Apoštolská exhortácia, a Amoris laetitia chápať ako kairos, aby epocha milosrdenstva, ktorú v nadväznosti na dielo predchodcov započal pápež František, stala sa v cirkvi epochou novej radosti (laetitia) namiesto epochy žalostných konfliktov.“ (kardinál Walter Kasper)

Autori:

Róbert Bezák, ThLic. (1960), arcibiskup, člen Kongregácie redemptoristov, pedagóg na gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. Absolvent štúdia morálnej teológie na Akadémii Alfonsiane v Ríme, prednášal na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Banskej Bystrici-Badíne a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Provinciálny predstavený Kongregácie redemptoristov na Slovensku (1993-2005), predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (1996-2002), arcibiskup Trnavskej arcidiecézy (2009-2012). Teológ a publicista.

Biskupi Pastoračného regiónu Buenos Aires.

Walter Kasper, Dr. theol. (1933), kardinál, Rím. Absolvent štúdia na Inštitúte dogmatickej teológie na univerzite v Tübingene. Profesor dogmatiky na univerzitách v Münsteri a Tübingene (1964-1989), biskup diecézy Rottenburg-Stuttgart (1989-1999), predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov (2001-2010).

Karol Moravčík, Dr. theol. (1952), farár, Borinka. Absolvent štúdia na Inštitúte fundamentálnej teológie Katolíckej teologickej fakulty Viedenskej univerzity. Teológ a publicista.

Jaroslav Rindoš, SSL, ThD. (1964), člen Spoločnosti Ježišovej, Prešov. Absolvent štúdia na Pápežskom biblickom inštitúte a na univerzite Gregoriane v Ríme. Biblický teológ.

Christoph Schönborn, Dr. theol. (1945), kardinál, člen rehole dominikánov, arcibiskup arcidiecézy Viedeň (1995- ). Absolvent štúdia dogmatickej teológie na Katolíckom inštitúte v Paríži. Profesor dogmatiky na univerzite vo švajčiarskom Fribourgu (1975-1991), sekretár Medzinárodnej teologickej komisie pre Katechizmus Katolíckej cirkvi (1987).

David Steindl-Rast, Hlbšie než slová

Autor: Karol Moravčík, december 2021.

Kresťanstvo - Dejiny náboženstva, ktoré zmenilo svet

Autor: Karol Moravčík, jún 2021. Napísané pre: Knižná revue č. 6/2021.

Karol Moravčík/Jaroslav Rindoš, Amoris laetitia. Podľa vôle a úmyslov pápeža Františka

Vydal PETRUS, 2020. Cena: 8 €.

David Steindl-Rast, Vďačnosť / Srdce modlitby

Prezentácia knihy, 8. 6. 2018.
Autor: Karol Moravčík

Od srdca k srdcu voľakedy viditeľný, v pustovni u čiernej Madony skrytý, skrytým-zradeným

Autor: Timo Masár, Slovo do ticha, Zürich, 18. január 2012.

Svetový bestseller/ recenzia diela „Ježiš Nazaretský“ od Josepha Ratzingera

Autor: Ivan Lehotský

Ježiš v postmodernej dobe

22.5.2011 09:05:50
Ježiš ako Symbol Boha podľa Rogera Haighta
Autor: Rastislav Kočan
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7