Dnes je 14.04.2021    meniny má: Justína Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Ježiš ako znamenie pre agnostikov a ateistov- cesta ozajstného človeka k tajomstvu Boha

24.7.2011 11:07:28
Úvod k textu spracovanému z knihy Ježiš pre súčasného človeka od Milana Machovca.
Autor: Boris Široký
(Čoho v nás sa môže dotknúť a čo v nás  osloviť  takýto Ježiš -....moje voľné úvahy.)

Týmto mojim „pracovným názvom“ k tejto téme som chcel upozorniť  na nasledovné skutočnosti:
Sú ľudia, ktorí majú osobné nepríjemné, zlé, niektorí až desivé skúsenosti s praktikami oficiálnych predstaviteľov inštitúcie cirkvi, čiže kňazov, hierarchie, katechétov, atď.... – a je takmer jedno  akej konfesie. Niektorí majú skúsenosť dokonca s konkrétnymi amorálnymi ľuďmi cirkvi - cirkví.
Sú ľudia, ktorí majú zlú skúsenosť s hlásateľmi viery, ktorí sú často predstaviteľmi  žalostne obmedzeného poznania sveta a jeho konkrétnych problémov. Pričom často nerozumejú skúsenosti „bežného človeka“.

Sú ľudia, ktorých irituje už len to, že niekto si s bohorovnou istotou nárokuje na absolútnu pravdu o Bohu a svete.
Sú ľudia, ktorých iritujú okázalé manifestácie náboženských rituálov, so všetkými historickými symbolmi a prejavmi stredovekej moci.
Sú ľudia, ktorým sa klerikálnoduchovné praktiky a rady sa zdajú byť mimo reálneho života a často nepoužiteľné.
Sú ľudia, ktorých niektoré spôsoby a formy odovzdávaných predstáv o Ježišovi a s tým spojené dogmy doslova „vytáčajú“.
Sú ľudia,  v ktorých sú niektoré hlásané predstavy Ježiša „ich istou“ skúsenosťou alebo im vlastnou neznalosťou prepájané so symbolmi  pasivity, sentimentu,  slabosti, ilúzií a ich zneužitia.
Sú ľudia, ktorých irituje cirkev, ktorá šermuje slovom Ježiš a hrá sa  na vlastnom piesočku a neangažuje sa v dôležitých univerzálnych problémoch sveta a spoločnosti(...niekto s obavou aj oprávnenou  povie  „ chvalabohu“...s takýmito ich predstavami....).

Tieto skúsenosti a pocity  mnohých ľudí sú vážne a potrebujú hlboké zamyslenie. Nesmú  sa bagatelizovať, respektíve hádzať všetku vinu na „ pyšných, odmietajúcich, poživačných“ ľudí....... čo je samozrejme najľahšia  a najpoužívanejšia obrana.

....Sú totiž našťastie ľudia, ktorí majú skúsenosť s človekom (ľuďmi) silne milujúcim život, ktorý sa snaží o pravdivosť a nefalšovanosť, je silný i súcitný zároveň a má zmysel pre viac ako svoje JA, pričom práve táto kombinácia v tele človeka, čiže VTELENÁ v sebe nesie zároveň aj záťaž, bolestných  stretov(práve preto, že tu ide o plnší ľudský život, hodnotnejší a presahujúci egocentrizmus indivídua..)s tými, ktorí účelovo mocensko strategicky využívajú, alebo zneužívajú všetko, pričom aj posvätné symboly sa u nich stávajú efektívnou manipulatívnou stratégiou.

Machovcov obraz Ježiša môže byť inšpiratívny práve pre znechutených alebo rezignovaných na tradičné predstavy a posolstvá, pretože  Machovec vychádza s človečenstva Ježišovho, respektíve hľadá a očisťuje obraz skutočného človeka Ježiša od teologicko dogmatických nánosov a vrstiev. Vynára sa človek Ježiš so všetkým, čo patrí k vývinu človeka v celom kontexte doby.  Nič ľudské tu nielenže nie je cudzie, ale práve to najhlbšie ľudské, ba  dokonca práve to dáva pravdivosť a silu takémuto ľudskému Z  JAVU a ZNAMENIU.  Z tohto pohľadu na človeka  a cez človeka nie sú primárnym problémom jeho možné ľudské limity, prípadne v dobrom nie egoistickom  úmysle neprimerané očakavanie, vízia alebo  túžba.  Táto skutočnosť  je totiž  prirodzeným fenoménom  vývinu človeka v jeho možnostiach a limitoch,  kontexte doby a poznania a v jeho snahe o Ľudskosť a Posvätno...alebo Posvätno v Ľudskosti.

Machovcovi  nejde o zdrvujúcu kritiku niektorých predstáv o Ježišovi, ale o vyzdvihnutie toho, že práve Tento a Takýto človek sa v snahe o hlboké autentické človečenstvo a ušľachtilosť stáva zároveň Nositeľom a Znamením nielen potenciálu, ktorý v ňom je, ale stáva sa znamením a poslom Presahujúceho. Stáva sa znamením toho, čo môže byť človek, ľudia a ľudskosť. Stáva sa znamením Presahujúceho Tajomstva z ktorého je utkaný a na ktorom má aktívnu spoluúčasť. A o to ide. Svet je buď časťou v Niečom, čo mu dodáva Zmysel,  alebo je časťou v Bezduchom mechanickom virvare častíc a štruktúr Bez hlbších Existenciálnych  zmyslov a významov.

Machovec  akcentuje (aj svojim životom),  že Je Tu Zmysel,  len dotknúť sa ho chce námahu a aj bolesť aktívnej snahy a poznávania. Posolstvo takéhoto človeka Ježiša je v tom, že Posvätno, Transcendentno, Božie...je v Tebe a Ty si jeho nositeľom, keď sa snažíš o takúto ľudskosť...Tvoje ukotvenie sa nachádza v Presahujúcej Hĺbke Živého. A čo je zaujímavé, pri takomto ponímaní sa stáva silnou práve táto univerzálna rovina prepájajúca to najhlbšie a najlepšie v náboženských a filozofických systémoch, ktorým ide o rast ľudskosti, Hlbších potencialít a Významov človeka, sveta a Bytia do intuitívne tušených perspektív PLNOSTI ŽIVOTA.

Zhrnutie samotného diela Ježiš pre súčasného človeka od Milana Machovca možno nájsť tu


Rozhovor s Milanom Machovcom (v Českej televízii):
Hans Küng (*1928 - +2021)

Autor: Karol Moravčík

Konverzia od klerikalizmu k evanjeliu. Výzva pre cirkev a rehole na Slovensku

Rozhovor s biblistom Jaroslavom Rindošom SJ viedol J. Š.; 24. 3. 2021.

Pápež František a kapitalizmus

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 9.3.2021.

Politická relevancia teológie

Autor: Július Marián Prachár; spracované podľa: Heiner Geißler, in: Einmischungen, I. Gabriel/Ch. Schnabel/P. M. Zulehner, Schwabenverlag 2001, 92-104. Autor pôvodného textu bol právnik a filozof, minister za CDU v SRN, zomrel v r. 2017.

Chudobná cirkev (aj pred Františkom)

Autor: Tomáš Jendruch; 9.3.2021.

Povzbudenia a otázky z Amazónie

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 16.2.2021.

Prvé tri sny pápeža Františka o Amazónii

Autor: Ivan Šimko; Beseda TF FK, 16.2.2021.

Idem a som vedený

Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha – inšpirácia textom J. Pocka, 22.1.2021.

Úloha cirkvi a súčasná situácia

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 13.1.2021.

Cirkev v podmienkach korony - Referát k prednáške Johanna Pocka

Autor: Ivan Šimko; Beseda TF FK, 13.1.2021.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7