Dnes je 13.08.2020    meniny má: Ľubomír Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Ježiš ako znamenie pre agnostikov a ateistov- cesta ozajstného človeka k tajomstvu Boha

24.7.2011 11:07:28
Úvod k textu spracovanému z knihy Ježiš pre súčasného človeka od Milana Machovca.
Autor: Boris Široký
(Čoho v nás sa môže dotknúť a čo v nás  osloviť  takýto Ježiš -....moje voľné úvahy.)

Týmto mojim „pracovným názvom“ k tejto téme som chcel upozorniť  na nasledovné skutočnosti:
Sú ľudia, ktorí majú osobné nepríjemné, zlé, niektorí až desivé skúsenosti s praktikami oficiálnych predstaviteľov inštitúcie cirkvi, čiže kňazov, hierarchie, katechétov, atď.... – a je takmer jedno  akej konfesie. Niektorí majú skúsenosť dokonca s konkrétnymi amorálnymi ľuďmi cirkvi - cirkví.
Sú ľudia, ktorí majú zlú skúsenosť s hlásateľmi viery, ktorí sú často predstaviteľmi  žalostne obmedzeného poznania sveta a jeho konkrétnych problémov. Pričom často nerozumejú skúsenosti „bežného človeka“.

Sú ľudia, ktorých irituje už len to, že niekto si s bohorovnou istotou nárokuje na absolútnu pravdu o Bohu a svete.
Sú ľudia, ktorých iritujú okázalé manifestácie náboženských rituálov, so všetkými historickými symbolmi a prejavmi stredovekej moci.
Sú ľudia, ktorým sa klerikálnoduchovné praktiky a rady sa zdajú byť mimo reálneho života a často nepoužiteľné.
Sú ľudia, ktorých niektoré spôsoby a formy odovzdávaných predstáv o Ježišovi a s tým spojené dogmy doslova „vytáčajú“.
Sú ľudia,  v ktorých sú niektoré hlásané predstavy Ježiša „ich istou“ skúsenosťou alebo im vlastnou neznalosťou prepájané so symbolmi  pasivity, sentimentu,  slabosti, ilúzií a ich zneužitia.
Sú ľudia, ktorých irituje cirkev, ktorá šermuje slovom Ježiš a hrá sa  na vlastnom piesočku a neangažuje sa v dôležitých univerzálnych problémoch sveta a spoločnosti(...niekto s obavou aj oprávnenou  povie  „ chvalabohu“...s takýmito ich predstavami....).

Tieto skúsenosti a pocity  mnohých ľudí sú vážne a potrebujú hlboké zamyslenie. Nesmú  sa bagatelizovať, respektíve hádzať všetku vinu na „ pyšných, odmietajúcich, poživačných“ ľudí....... čo je samozrejme najľahšia  a najpoužívanejšia obrana.

....Sú totiž našťastie ľudia, ktorí majú skúsenosť s človekom (ľuďmi) silne milujúcim život, ktorý sa snaží o pravdivosť a nefalšovanosť, je silný i súcitný zároveň a má zmysel pre viac ako svoje JA, pričom práve táto kombinácia v tele človeka, čiže VTELENÁ v sebe nesie zároveň aj záťaž, bolestných  stretov(práve preto, že tu ide o plnší ľudský život, hodnotnejší a presahujúci egocentrizmus indivídua..)s tými, ktorí účelovo mocensko strategicky využívajú, alebo zneužívajú všetko, pričom aj posvätné symboly sa u nich stávajú efektívnou manipulatívnou stratégiou.

Machovcov obraz Ježiša môže byť inšpiratívny práve pre znechutených alebo rezignovaných na tradičné predstavy a posolstvá, pretože  Machovec vychádza s človečenstva Ježišovho, respektíve hľadá a očisťuje obraz skutočného človeka Ježiša od teologicko dogmatických nánosov a vrstiev. Vynára sa človek Ježiš so všetkým, čo patrí k vývinu človeka v celom kontexte doby.  Nič ľudské tu nielenže nie je cudzie, ale práve to najhlbšie ľudské, ba  dokonca práve to dáva pravdivosť a silu takémuto ľudskému Z  JAVU a ZNAMENIU.  Z tohto pohľadu na človeka  a cez človeka nie sú primárnym problémom jeho možné ľudské limity, prípadne v dobrom nie egoistickom  úmysle neprimerané očakavanie, vízia alebo  túžba.  Táto skutočnosť  je totiž  prirodzeným fenoménom  vývinu človeka v jeho možnostiach a limitoch,  kontexte doby a poznania a v jeho snahe o Ľudskosť a Posvätno...alebo Posvätno v Ľudskosti.

Machovcovi  nejde o zdrvujúcu kritiku niektorých predstáv o Ježišovi, ale o vyzdvihnutie toho, že práve Tento a Takýto človek sa v snahe o hlboké autentické človečenstvo a ušľachtilosť stáva zároveň Nositeľom a Znamením nielen potenciálu, ktorý v ňom je, ale stáva sa znamením a poslom Presahujúceho. Stáva sa znamením toho, čo môže byť človek, ľudia a ľudskosť. Stáva sa znamením Presahujúceho Tajomstva z ktorého je utkaný a na ktorom má aktívnu spoluúčasť. A o to ide. Svet je buď časťou v Niečom, čo mu dodáva Zmysel,  alebo je časťou v Bezduchom mechanickom virvare častíc a štruktúr Bez hlbších Existenciálnych  zmyslov a významov.

Machovec  akcentuje (aj svojim životom),  že Je Tu Zmysel,  len dotknúť sa ho chce námahu a aj bolesť aktívnej snahy a poznávania. Posolstvo takéhoto človeka Ježiša je v tom, že Posvätno, Transcendentno, Božie...je v Tebe a Ty si jeho nositeľom, keď sa snažíš o takúto ľudskosť...Tvoje ukotvenie sa nachádza v Presahujúcej Hĺbke Živého. A čo je zaujímavé, pri takomto ponímaní sa stáva silnou práve táto univerzálna rovina prepájajúca to najhlbšie a najlepšie v náboženských a filozofických systémoch, ktorým ide o rast ľudskosti, Hlbších potencialít a Významov človeka, sveta a Bytia do intuitívne tušených perspektív PLNOSTI ŽIVOTA.

Zhrnutie samotného diela Ježiš pre súčasného človeka od Milana Machovca možno nájsť tu


Rozhovor s Milanom Machovcom (v Českej televízii):
Rodinnosť v cirkvi

Autor: Jaroslav Rindoš SJ; Prezentácia Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka, 24.7.2020.

Niekoľko rád o modlitbe od starého učiteľa

Autor: Ron Rolheiser, 1. 6. 2020; https://ronrolheiser.com/some-advice-on-prayer-from-an-old-master/#.XyxvmzWxU2w
Preklad: Ján Gál

Zápas nielen o jeden dokument

Autor: Juraj Michal

Prezentácia knihy "Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka"

Autor: Karol Moravčík; Sankt Vitus Kaffee, 24.7.2020.

Prorok v globálnom chaose. K 10. kapitole knihy: Marco Politi, Komplot proti Františkovi

Autor: Július Marián Prachár, Audio/video beseda TF FK, 9.6.2020.

Zápas o cirkev. Ku knihe: M. Politi, Komplot proti Františkovi

Autor: Karol Moravčík, Audio/video beseda TF FK, 9.6.2020.

Hľadanie (sa) cirkvi

Autor: Karol Moravčík; Audio/video beseda TF FK, 12.5.2020.

Identita cirkvi

Autor: Ľubomír Polák; Audio/video beseda TF FK, 12.5.2020.

Johann Baptist Metz – náboženstvo a politika

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 14.1.2020, Bratislava.

Advent - Potecha ľudu

Program a texty; TF FK, 10.12.2019.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7