Dnes je 03.12.2023    meniny má: Oldrich Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Pozdravné posolstvo z konferencie o synode

Záznam z konferencie: https://youtu.be/ea2Pqd1z0h8
Vážený pán kardinál Jean-Claude Hollerich, generálny relátor biskupskej synody,

vážený pán arcibiskup Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku,

vážený pán arcibiskup Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska!

Srdečne Vás pozdravujeme z našej konferencie Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej. Zišli sme sa z iniciatívy občianskych združení na Slovensku (Kresťanskodemokratická akadémia KREDIT, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Nadácia Antona Srholca, Teologické fórum – FK a Združenie kresťanských seniorov), ktoré cítia zodpovednosť za Cirkev i občiansku spoločnosť a skúmajú, ako ju realizovať. Naše dnešné stretnutie chce byť jednou z mnohých odpovedí na výzvu, aby sme kráčali synodálnou cestou, ktorú Boh očakáva od Cirkvi tretieho tisícročia.

Ako členovia Božieho ľudu hľadáme možnosti, ako pokračovať v synodálnom procese. Chceme aktívne prežívať svoje kresťanské povolanie a vo svojom prostredí žiť radostnú zvesť, ktorú sme pred niekoľkými dňami slávili vo veľkonočnej vigílii. Chceme sa spoločne modliť a premýšľať, aby sme dokázali aj účinne svedčiť o tom, že „radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a všetkých, čo trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov“.

Ďakujeme za Boží dar synodálnej cesty pre našu Cirkev a za všetkých, ktorí na tomto diele neúnavne pracujú. Zaväzujeme sa spoločne sa učiť počúvaniu Ducha Svätého a podľa svojich možností, ako nabádal pápež František, „pestovať cirkevnú prax, ktorá vyjadruje konkrétnosť synodality v každom kroku cesty a činnosti a podporuje skutočné zapojenie každého jednotlivca“.

Prosíme, pozdravte od nás Svätého Otca Františka, ktorého máme radi, modlíme sa zaňho a prosíme o modlitby aj za nás.


V Bratislave 13. apríla 2023

Demokracia v kríze (?)

Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 13.6.2023.

Synodalita prenasledovanej cirkvi a román „Bílá voda“

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 16. 5. 2023.

Sila bezmocných

Autor: Pavol Tomašovič; Beseda TF FK, 16. 5. 2023.

Pozdravné posolstvo z konferencie o synode

Záznam z konferencie: https://youtu.be/ea2Pqd1z0h8

Výzvy a možnosti synodálneho procesu

Autor: Karol Moravčík, 13.4.2023. Konferencia o synodalite.

Skúsenosti synodálneho procesu z malej farnosti

Autor: Jozef Meliš, 13.4.2023. Konferencia o synodalite.

Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej

Autor: Ivan Šimko, 13.4.2023. Konferencia o synodalite.

Európske cirkvi v Prahe

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 14.3.2023.

Príspevky ku kontinentálnej synodálnej konzultácii – porovnanie

Autorky: Mária Syneková a Zuzana Vargová; Beseda TF FK, 14.3.2023.

Za synodálnu cirkev

Autor: Milan Hudaček SJ; podľa úvah od: Giacomo Costa SJ, 14. 3. 2023.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7