Dnes je 30.09.2022    meniny má: Jarolím Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Recept na život v radosti

Autor: Timotej Masár SJ. Slovo do ticha. 32 rokov po revolúcii, 19. 11. 2021.
Pre pochopenie prečítajte si najprv biblické texty: 1. Mach 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48. V meditácii, v tichu, sa zamyslite nad svojím životom kresťana, kresťanky. Odpovedzte si sami pre seba na otázky: Kto som, odkiaľ som, kam idem... A popri krásnych videách prepošlite priateľom aj toto slovo do ticha.

„Ticho je najvyššia forma aktivity, vyžaduje veľkú disciplínu, človek sa k nemu musí dopracovať, preto je také vzácne,“ povedal Leonhard Bernstein, ktorého som vo svojom živote osobne stretával na koncertoch.

Z 1. knihy Machabejcov sme počuli, že po dlhoročnom prenasledovaní Židov, po dlhých rokoch smútku – počas ktorých sa v chráme nemohli konať bohoslužby, keď stíchli spevy a  veriaci (ak neboli uväznení) sa skrývali – teraz v Jeruzaleme znovu vykvitla radosť zo slobodného slávenia liturgie. Za to bojovali a zomierali Machabejci.

Čo zostalo? Spustošená svätyňa, oltár znesvätený, brány v chráme vypálené, v nádvoriach bujné krovie... Vtedy prišli na dobrú ideu. Znesvätený oltár zbúrali, a potom všetko ostatné. Keď šťastne dokončili svoje podujatie, posvätili chrám a slávili v ňom radostnú liturgiu. To bolo zavŕšenie ich námah. Stať z 1. knihy Machabejcov vyžaruje niečo z tejto radosti. V ľude zavládla mimoriadne veľká radosť, šťastne uzavreli celé podujatie obnovy.

Aj my sa môžeme pýtať: Čo zostalo po 50 rokoch krutého prenasledovania cirkvi v našej krajine? Mnohí naši „Machabejci“, už oslávení u Pána, bojovali za to, aby sme mohli radostne sláviť bohoslužby v chráme, pristupovať k sviatostiam, spoločne sa verejne modliť.

Stať z Lukášovho evanjelia nás poučuje o niečom inom. Pád Jeruzalema nebol Boží trest, ako si to vtedy mnohí mysleli a niektorí si to tak myslia aj dnes. Boh netrestá, Boh, v ktorého veríme, je láska, milosrdenstvo, dobrota. Náš Boh je trpezlivý, hľadá, čaká. Keď nájde stratenú ovcu, stratenú drachmu, márnotratného syna – teší sa. Lebo pád človeka nie je nikdy Boží trest, ale dôsledok ľudskej nevery, strašný dôsledok ľudskej zrady Božej lásky. Bojíme sa slobody?

Ruku na srdce! Nehrozí nám práve to, čo po tej veľkej radosti z obnovy chrámu prežívali Židia? Nasledovali ďalšie prenasledovania. Obnovili chrám, ale neobnovili srdcia. Pre nábožných boli omnoho dôležitejšie ich obetné dary, liturgické slávnosti, púte a obchody v priestoroch chrámu. Časom z Božieho domu urobili lotrovský pelech. Žid Ježiš ich učil niečo úplne iné. „Všetok ľud na ňom visel a počúval ho,“ čítame v evanjeliu. Nechápali ho, robili naďalej zlo, zahubili ho, pribili na kríž. Koniec príde. Aký bude?

V akom štádiu obnovy po strašnom prenasledovaní cirkvi sme my? Postavili sme stovky kostolov a vyzdobili ich. Putujeme – do Levoče 500 tisíc, do Šaštína za týždeň príde 40 tisíc, každý deň na mariánske pútnické miesta tisíce; aj do Lurdov, aj do vytúženej Fatimy. Je čas na zamyslenie. V akom štádiu obnovy sme? Keby prišiel Ježiš teraz k nám? 32 rokov po získaní slobody, aj v cirkvi?

Máme z víťazstva radosť, tešíme sa ako kedysi Machabejci? Tešili sme sa. Radosť vybledla. Pán Ježiš nám dnes hovorí: Naše bohoslužby sa páčia Bohu iba vtedy, ak to, čo počúvame, žijeme. Sme herci pred Božou tvárou, úlohy boli rozdané, vyúčtovanie príde. Pravidlo hry je láska k blížnemu. Musíme sa učiť umeniu milovať. Kultúra lásky je iná, ako to počúvam a prežívam v mojom okolí, na ulici a v našich médiách. Božie slovo nám neohlasuje len Božiu vôľu, Božie slovo sa stáva. Súd príde, Boží prísľub platí. Platí aj: Bohumilá pobožnosť je, keď Božie slovo, ktoré počujeme, žijeme. Staviame na skale, ktorou je Kristus. Sme spokojní a šťastní. Sme? Nie sme. Čo sa musí zmeniť? Ja a Ty.

Hodnotenie Nietzscheho postojov vo veci sociálnych aspektov a pôvodného zdroja kresťanského náboženstva

Autor: Mgr. Matej Ferjanc, PhD.; 23. 9. 2022. 

Abstrakt: Štúdia kriticky skúma oprávnenosť Nietzscheho záverov týkajúcich sa sociálnych aspektov a pôvodného zdroja kresťanského náboženstva. Výsledkom tohto skúmania v 1. časti je odmietnutie toho, že kresťanská sociálna etika ako normatívny ideál produkuje stádovité spoločenstvo. V 2. časti je odmietnuté Nietzscheho chápanie súcitu ako praxe, ktorá oslabuje. V 3. časti sa ukazuje, že hodnoty a cnosti kresťanskej sociálnej etiky predpokladajú vnútorne silný, a nie živoriaci život. V 4. časti je akcentované, že za kresťanským náboženstvom ako jeho zdroj stojí Láska, ktorá disponuje maximom vnútornej sily. Záverom je, že za životom spoločenstva, vedeného kresťanskou sociálnou etikou, nestojí duševná slabosť nevydareného, otrockého typu človeka. 

Kľúčové slová: Kresťanská sociálna etika, stádové spoločenstvo, súcit, sila a slabosť, pôvodný zdroj kresťanského náboženstva, Nietzsche.

Hlbšie než slová

Autor: Karol Moravčík; prezentácia knihy, Rusovce - St. Vitus Kaffee, 30.6.2022.

Synoda medzi inštitúciou a ľuďmi

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 10.5.2022.

Volanie po Veľkej noci

Usporiadal: Timotej Masár SJ; 14.4.2022.

Synodalita – ani demokracia, ani monarchia

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 15.3.2022.

Referáty - Za synodálnu cirkev

Autori: Július Marián Prachár a Zuzana Vargová; Beseda TF - FK, 15.3.2022.

Ekumenický modlitebný večer

Dňa 6.3.2022, Veľký ev. kostol, Bratislava-Staré mesto.
Autor: Karol Moravčík

Spor s Nietzschem v otázke nihilizmu v intenciách kresťanskej spirituality

Autor: Mgr. Matej Ferjanc, PhD; 9.2.2022.

Pôsobí ako odborný asistent na KU v Ružomberku, na Filozofickej fakulte, na katedre filozofie. Dlhodobo sa venuje mysleniu F. Nietzscheho, fenomenologicky a existenciálne orientovanej filozofii, ako aj beletrii. V posledných štyroch rokoch sa intenzívne zameriava na premostenie úvahového, filozofického, náboženského a umeleckého (dramatického a lyrického) jazykového prejavu v rámci jedného diela. Článok je jedným z predbežných produktov tejto snahy. Tá smeruje k predstaveniu nábožensko-filozofického románu, v ktorom sa má okrem iného ukázať, nakoľko jednotlivé štýly písania sa môžu vzájomne podporovať tak, aby dielo predstavovalo jednotný celok. Treba si uvedomiť nasledovné. Na jednej strane pri umeleckom štýle písania sa nutne emocionálne, náladovo „rozvlňujú“ formulácie, čím sa môže rýchlo vytratiť precíznosť v myslení, ktoré sú dôležité pri odbornom písaní. Na druhej strane prostriedky umeleckého písania môžu naplno vyniknúť len vtedy, keď sú zasadené do intelektuálne a emocionálne nosného príbehu, dejovej linky. Predsa sú však aj súčasťou tohto článku. Nech ctený čitateľ posúdi, nakoľko sú funkčné a osožné z pohľadu danej problematiky. V článku totiž narazí na lexiku, ktorá sa nezvykne používať v odborných štúdiách, na lyrický a dramatizujúci jazykový prejav a pod.  

Abstrakt: Predmetom záujmu štúdie je fenomén nihilizmu, ako je prítomný v myslení Friedricha Nietzscheho, v súvislosti s kresťanstvom a jeho tzv. morálnym výkladom sveta. Nietzsche obviňuje z nihilizmu kresťanskú morálnu hypotézu. Cieľom je načrtnúť existenciálny rozmer stratégie, vďaka ktorej by kresťan mohol čeliť tomuto prepojeniu, odmietnuť jeho rezultát nihilizmu ako nesprávne zdôvodnený. Z kresťanskej perspektívy koncentrujem pozornosť na fenomén Zeme, v snahe iniciovať rozhodujúci zápas s Nietzschem o kvalitu pozemského života. Tomu má slúžiť tzv. existenciálny experiment, v ktorom sa má ukázať, kto je nihilista a kto nie. Tematizované sú námietky a pochybnosti, ktoré s ním súvisia. Odhalený je ako osudový vabank z kresťanského náhľadu na zmysel ľudského bytia vo svete. Do úvahy je zobraná aj eschatologická perspektíva v biblickom kontexte novej Zeme a otázna budúcnosť kresťanského náboženstva.

Kľúčové slová: kresťanstvo, nihilizmus, morálny a amorálny výklad sveta, pozemský život, Zem, existenciálny experiment, Nietzsche

Vydať sa na cestu

Autor: Michal Ďuriš; k besede TF - FK, 11.1.2022.

Úlohy a riziká

Autor: Július Marián Prachár; Beseda TF – FK, 14.12.2021.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7