Dnes je 05.02.2023    meniny má: Agáta Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Recept na život v radosti

Autor: Timotej Masár SJ. Slovo do ticha. 32 rokov po revolúcii, 19. 11. 2021.
Pre pochopenie prečítajte si najprv biblické texty: 1. Mach 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48. V meditácii, v tichu, sa zamyslite nad svojím životom kresťana, kresťanky. Odpovedzte si sami pre seba na otázky: Kto som, odkiaľ som, kam idem... A popri krásnych videách prepošlite priateľom aj toto slovo do ticha.

„Ticho je najvyššia forma aktivity, vyžaduje veľkú disciplínu, človek sa k nemu musí dopracovať, preto je také vzácne,“ povedal Leonhard Bernstein, ktorého som vo svojom živote osobne stretával na koncertoch.

Z 1. knihy Machabejcov sme počuli, že po dlhoročnom prenasledovaní Židov, po dlhých rokoch smútku – počas ktorých sa v chráme nemohli konať bohoslužby, keď stíchli spevy a  veriaci (ak neboli uväznení) sa skrývali – teraz v Jeruzaleme znovu vykvitla radosť zo slobodného slávenia liturgie. Za to bojovali a zomierali Machabejci.

Čo zostalo? Spustošená svätyňa, oltár znesvätený, brány v chráme vypálené, v nádvoriach bujné krovie... Vtedy prišli na dobrú ideu. Znesvätený oltár zbúrali, a potom všetko ostatné. Keď šťastne dokončili svoje podujatie, posvätili chrám a slávili v ňom radostnú liturgiu. To bolo zavŕšenie ich námah. Stať z 1. knihy Machabejcov vyžaruje niečo z tejto radosti. V ľude zavládla mimoriadne veľká radosť, šťastne uzavreli celé podujatie obnovy.

Aj my sa môžeme pýtať: Čo zostalo po 50 rokoch krutého prenasledovania cirkvi v našej krajine? Mnohí naši „Machabejci“, už oslávení u Pána, bojovali za to, aby sme mohli radostne sláviť bohoslužby v chráme, pristupovať k sviatostiam, spoločne sa verejne modliť.

Stať z Lukášovho evanjelia nás poučuje o niečom inom. Pád Jeruzalema nebol Boží trest, ako si to vtedy mnohí mysleli a niektorí si to tak myslia aj dnes. Boh netrestá, Boh, v ktorého veríme, je láska, milosrdenstvo, dobrota. Náš Boh je trpezlivý, hľadá, čaká. Keď nájde stratenú ovcu, stratenú drachmu, márnotratného syna – teší sa. Lebo pád človeka nie je nikdy Boží trest, ale dôsledok ľudskej nevery, strašný dôsledok ľudskej zrady Božej lásky. Bojíme sa slobody?

Ruku na srdce! Nehrozí nám práve to, čo po tej veľkej radosti z obnovy chrámu prežívali Židia? Nasledovali ďalšie prenasledovania. Obnovili chrám, ale neobnovili srdcia. Pre nábožných boli omnoho dôležitejšie ich obetné dary, liturgické slávnosti, púte a obchody v priestoroch chrámu. Časom z Božieho domu urobili lotrovský pelech. Žid Ježiš ich učil niečo úplne iné. „Všetok ľud na ňom visel a počúval ho,“ čítame v evanjeliu. Nechápali ho, robili naďalej zlo, zahubili ho, pribili na kríž. Koniec príde. Aký bude?

V akom štádiu obnovy po strašnom prenasledovaní cirkvi sme my? Postavili sme stovky kostolov a vyzdobili ich. Putujeme – do Levoče 500 tisíc, do Šaštína za týždeň príde 40 tisíc, každý deň na mariánske pútnické miesta tisíce; aj do Lurdov, aj do vytúženej Fatimy. Je čas na zamyslenie. V akom štádiu obnovy sme? Keby prišiel Ježiš teraz k nám? 32 rokov po získaní slobody, aj v cirkvi?

Máme z víťazstva radosť, tešíme sa ako kedysi Machabejci? Tešili sme sa. Radosť vybledla. Pán Ježiš nám dnes hovorí: Naše bohoslužby sa páčia Bohu iba vtedy, ak to, čo počúvame, žijeme. Sme herci pred Božou tvárou, úlohy boli rozdané, vyúčtovanie príde. Pravidlo hry je láska k blížnemu. Musíme sa učiť umeniu milovať. Kultúra lásky je iná, ako to počúvam a prežívam v mojom okolí, na ulici a v našich médiách. Božie slovo nám neohlasuje len Božiu vôľu, Božie slovo sa stáva. Súd príde, Boží prísľub platí. Platí aj: Bohumilá pobožnosť je, keď Božie slovo, ktoré počujeme, žijeme. Staviame na skale, ktorou je Kristus. Sme spokojní a šťastní. Sme? Nie sme. Čo sa musí zmeniť? Ja a Ty.

Dokument pre kontinentálnu etapu synody – zamyslenie nad otázkami

Autor: Ivan Šimko; Beseda TF FK, 10.1.2023.

Dokument pre kontinentálnu etapu synody – komentár

Autorky: Mária Syneková a Zuzana Vargová; Beseda TF FK, 10.1.2023.

Dokument pre kontinentálnu etapu synody – prehľad 2. časti

Autor: Július Marián Prachár; Beseda TF FK, 10.1.2023.

Dokument pre kontinentálnu etapu synody – prehľad 1. časti

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 10.1.2023.

Brat Klaus – pozvanie do ticha, k sebe a Bohu

Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 13.12.2022. Podľa: Wunibald Müller, Eine Annäherung, in: J. Schleicher / T. Hoeg (Hg.), Niklaus von Flüe. Engel des Friedens auf Erden, Münsterschwarzach 2016, 15-19.

Synodalita a výročia koncilu

Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 15.11.2022.

Františkova homília – komentár

Autor: Mária Syneková, Beseda TF FK, 15. 11. 2022.

Uvažovanie nad synodálnym dotazníkom

Autor: Ivan Šimko, Beseda TF FK, 15. 11. 2022.

Teológia synodality

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 11.10.2022.

Poznámky k textu: Záverečná syntéza z konzultácií synodálneho procesu na Slovensku

Autor: Karol Moravčík. Beseda TF FK, Bratislava 13.9.2022.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7