Dnes je 29.11.2020    meniny má: Vratko Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prezentácia knihy "Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka"

Autor: Karol Moravčík; Sankt Vitus Kaffee, 24.7.2020.
Počas uzamknutia občianskej spoločnosti, ktoré sme mali na Slovensku kvôli obavám z nového vírusového ochorenia, vyšla vo Vydavateľstve Petrus malá kniha s titulom Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka. Kniha je z jedného pohľadu odborná, týka sa učenia katolíckej cirkvi o láske, manželstve, rodine a súvisiacich problémových či krízových situácií. Z iného pohľadu je kniha, dúfam, čitateľná pre mnoho ľudí. Azda každého sa nejakým spôsobom týka téma lásky, rodiny, ako aj sprievodných očakávaní a sklamaní.

Prečo bola táto kniha vôbec vydaná? Titul knihy – Amoris Laetitia čiže Radosť lásky (AL) – je prevzatý z dokumentu pápeža Františka, ktorý bol zverejnený 19. marca 2016 ako záverečný dokument dvoch biskupských synod, venovaných téme rodiny (konali sa v rokoch 2014 a 2015). Pápeži zvyknú po zasadaní synod napísať takéto dokumenty, ktoré sa nazývajú exhortácia. Text pápeža Františka po synode o rodinách vyšiel o niekoľko mesiacov v slovenskom preklade vo vydavateľstve SSV v Trnave. Tým by príbeh tohto dokumentu mohol aj skončiť a zostať študijným materiálom pre úzky okruh zasvätených.

Príbeh AL však má dramatické pokračovanie. V niektorých kruhoch cirkvi začal byť za tento dokument pápež František verejne kritizovaný a napádaný. Medzi odporcami sú niekoľkí kardináli a biskupi, ktorí proti Františkovi aktivizujú širšiu verejnosť. Ďalšiu, väčšiu skupinu, tvoria biskupi, kňazi a ľudia hlásiaci sa ku katolíckej cirkvi, ktorí sa tvária nechápavo, zahmlievajú a prekrúcajú text i jeho kontext. Niektorí cirkevní predstavitelia sa sofistikovane vyjadrujú, že „sa necítia byť viazaní tradíciou pápeža Františka“.

Iste, koho už možno nútiť, aby sa cítil byť viazaný učením nejakej cirkvi? Ak sa však od tradície aktuálneho pápeža dištancujú najviditeľnejší predstavitelia cirkvi na danom území, malo by to vzbudiť pozornosť a zákonite to vyvoláva ďalšie vážne otázky. Na jednom mieste knihy spomínam prirovnanie, ktoré použil kardinál Walter Kasper, keď písal o cirkevnej tradícii: „Pravda tradície nie je iba obsah, niečo ako mŕtva minca, ktorá sa len posúva z ruky do ruky, ale proces vedený Duchom Sv., v ktorom tradovaný obsah zostáva pre nás platný, ale súčasne ho aktívne spracúvame a prijímame. Tradícia nie je stojatá voda, ale vždy čerstvo prýštiaci prameň.“

Vydaním knihy o problematike lásky, rodiny a manželstva s podtitulom „podľa vôle a úmyslov pápeža Františka“ sme sa pokúsili vyplniť medzeru, ktorá jestvuje na Slovensku vo vnímaní týchto tém, a ukázať, ako dnes cirkev vo svete o týchto otázkach uvažuje a ako ich rieši. Na rozdiel od kritikov pápeža Františka sa nádejame, že posolstvo cirkvi o radosti lásky je schopné pozitívne osloviť aj sekulárnu verejnosť. Súčasne chceme touto publikáciou podporiť pápeža Františka v jeho úsilí o obnovu cirkvi aj v ďalších oblastiach. Významnú časť knihy tvoria texty kardinála Waltera Kaspera a kardinála Christopha Schönborna, a síce krátky, ale dôležitý text argentínskych biskupov. Kniha je doplnená textami Róberta Bezáka, Jaroslava Rindoša a Karola Moravčíka, ktoré vznikli z podnetu OZ Kampanila.

Ďakujem Vydavateľstvu Petrus – Petrovi Chalupovi a jeho spolupracovníkom – za prácu na vydaní knihy, ďakujem spolueditorovi a prekladateľovi časti textov, Jaroslavovi Rindošovi, prekladateľke z nemčiny, pani Eve Čikelovej, a prof. Ladislavovi Čarnému za motív na obálku knihy. Ďakujem za prepožičanie priestorov na dnešné podujatie v Sankt Vitus Kaffee spoluorganizátorovi, Farnosti Bratislava-Rusovce a farárovi J. M. Prachárovi.

Koronavírus a Biblia

Autor: Pavol Mikula; október 2020, Praha.

Od pevnej k tekutej modernosti

Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK -zoom; 13.10.2020.

Rodinnosť v cirkvi

Autor: Jaroslav Rindoš SJ; Prezentácia Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka, 24.7.2020.

Niekoľko rád o modlitbe od starého učiteľa

Autor: Ron Rolheiser, 1. 6. 2020; https://ronrolheiser.com/some-advice-on-prayer-from-an-old-master/#.XyxvmzWxU2w
Preklad: Ján Gál

Zápas nielen o jeden dokument

Autor: Juraj Michal

Prezentácia knihy "Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka"

Autor: Karol Moravčík; Sankt Vitus Kaffee, 24.7.2020.

Prorok v globálnom chaose. K 10. kapitole knihy: Marco Politi, Komplot proti Františkovi

Autor: Július Marián Prachár, Audio/video beseda TF FK, 9.6.2020.

Zápas o cirkev. Ku knihe: M. Politi, Komplot proti Františkovi

Autor: Karol Moravčík, Audio/video beseda TF FK, 9.6.2020.

Hľadanie (sa) cirkvi

Autor: Karol Moravčík; Audio/video beseda TF FK, 12.5.2020.

Identita cirkvi

Autor: Ľubomír Polák; Audio/video beseda TF FK, 12.5.2020.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7