Dnes je 21.10.2018    meniny má: Uršuľa Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prišiel som ohňom zapáliť... vás!

Autor: Timotej Masár SJ, Slovo do ticha (štvrtok 29. týždňa cez rok; Lk 12,49-51).
Pred svojim umučením Ježiš poučuje svojich učeníkov. Vyžaduje od nich odvážne vyznanie: Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul (Lk 12,49). Toto dnešné evanjelium protirečí jednej našej predstave o Ježišovi, ktorú niekedy zdieľame. Je to druhá strana nenásilného, milosrdného Ježiša, muža jasného, zrozumiteľného slova, ktorá je výzvou aj pre naše rozhodnutia. Cestou do Jeruzalema odpovedá Ježiš na centrálne otázky našej spásy. Hlavný problém každého spoločenstva, ktoré chce byť životaschopné, teda aj spoločenstva veriacich, Cirkvi, je často nerozhodnosť, inokedy ľahostajnosť, pohodlnosť, nezáujem. Ježišova výpoveď tento postoj kritizuje. Vyžaduje od nás jednoznačné rozhodnutie pre neho alebo proti nemu. Robí to na ceste do Jeruzalema. On vie, že musí zomrieť. A my máme spoznať hodnotu a jednoznačnosť rozhodnosti, lebo od nás sa v každodennom živote táto jasnosť v rozhodnutí očakáva.

Žijeme vo svete veľkých slov. Zadarmo sú len sľuby. Viete, drahí moji, čo je dnes dôležité? Aby sa naše predsavzatia zmenili na skutky, ktoré hovoria jasnou rečou. Aby sme mali silu navzájom sa podporovať, podieľať na živote druhých, nemlčať, hovoriť spolu. Aby sme bolesť a utrpenie druhých neignorovali, mali pre nich otvorené srdce. Aby tí, čo žijú v hneve a nepokoji, v tom večne nezotrvali, ale dokázali vysloviť slovo odpustenia a zmierenia. Aby v našej Cirkvi bolo cítiť ten úžasný prísľub, ktorý Boh v Ježišovi Kristovi povedal každému človekovi. O tomto je dnešné evanjelium. O nebojácnom vyznaní, ktoré od nás vyžaduje Ježiš na ceste do Jeruzalema.

Je mnoho ciest ako ho nasledovať, ale žiadna bez kríža. Ľudská prirodzenosť túži viac po sláve, moci, uznaní, bohatstve a pohodlnom živote, hovorí sv. Ignác Loyolský, ktorý nás v Duchovných cvičeniach, v exercíciách (ako si usporiadať svoj život), sprevádza pri rozlišovaní a vedie k správnej integrácii našich rozhodnutí do života. Aby sme dosiahli životnú rovnováhu, odporúča, aby sme na druhú misku váh položili lásku k službe, k pokore.

Dnešné evanjelium hovorí aj o bdelosti a vernosti vzhľadom k druhému príchodu Pána, o ktorom nevieme ani deň ani hodinu. Božie slovo nás núti k rozhodnutiu. Na ceste do Jeruzalema Pán Ježiš svojich učeníkov poučuje a vyžaduje nebojácne vyznanie. Núti ich k rozhodnutiu: Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul (Lk 12,49-51). Keď horí, každý človek vie, čo treba robiť. Rozhodovať sa. Vezmem ešte niečo so sebou? Požiar všetko zničí. Čo zničí, to je to zdanlivé, to iluzórne.

Oheň, o ktorom hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu, má očisťujúcu funkciu. Slúži rozhodnutiu a naplneniu. Že to platí preňho a jeho učeníkov (a dnes pre nás) si uvedomí ešte raz, zvlášť dôsledne, na ceste do Jeruzalema – on sám, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý nás smrťou vykúpil a zmŕtvychvstaním nám daroval nádej.

Liberálna spoločnosť, sexualita a cirkev

Autor: Július Marián Prachár; Beseda TF FK, dňa 9. 10. 2018.

Nezvládaná sexualita

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, dňa 9. 10. 2018.

Sexualita (zneužívaná) v cirkvi

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, dňa 11. 9. 2018.

Znamenia čias

Referát k dotazníku zo stretnutia TF FK dňa 13. 2. 2018; prednesené dňa 12. 6. 2018.
Autor: Karol Moravčík

Manželia rôzneho vyznania a účasť na eucharistii

Eucharistia ako znamenie jednoty v manželstvách partnerov rôzneho vyznania (rôznych cirkví) a následná diskusia v Nemecku.
Autor: Július Marián Prachár

Za Františka a evanjelium!

Autori: J. M. Prachár / K. Moravčík, február 2018; napísané pre: Iniciatíva "Pro pope Francis".

Exodus do slobody

Autor: Karol Moravčík; uverejnené v Pravde dňa 31.3.2018.

Zastav sa, dívaj sa, vráť sa!

Meditatívny program, 13. 3. 2017. Autori: K. Moravčík; E. Bakošová; J. Prodajová; hudba: P. Varga; obrazy: L. Čarný.

Otázka života a smrti - za Boha alebo bez neho

Autor: Timotej Masár SJ; štvrtok po Popolcovej strede, Dt 30,15-20.

Je naša viera pravdivá?

Autor: Timotej Masár SJ, Slovo do ticha, 20.1.2018; inšpirované programom RTVS 2 z 15.1.2018: "Silná zostava".
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7