Dnes je 20.01.2018    meniny má: Dalibor Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prišiel som ohňom zapáliť... vás!

Autor: Timotej Masár SJ, Slovo do ticha (štvrtok 29. týždňa cez rok; Lk 12,49-51).
Pred svojim umučením Ježiš poučuje svojich učeníkov. Vyžaduje od nich odvážne vyznanie: Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul (Lk 12,49). Toto dnešné evanjelium protirečí jednej našej predstave o Ježišovi, ktorú niekedy zdieľame. Je to druhá strana nenásilného, milosrdného Ježiša, muža jasného, zrozumiteľného slova, ktorá je výzvou aj pre naše rozhodnutia. Cestou do Jeruzalema odpovedá Ježiš na centrálne otázky našej spásy. Hlavný problém každého spoločenstva, ktoré chce byť životaschopné, teda aj spoločenstva veriacich, Cirkvi, je často nerozhodnosť, inokedy ľahostajnosť, pohodlnosť, nezáujem. Ježišova výpoveď tento postoj kritizuje. Vyžaduje od nás jednoznačné rozhodnutie pre neho alebo proti nemu. Robí to na ceste do Jeruzalema. On vie, že musí zomrieť. A my máme spoznať hodnotu a jednoznačnosť rozhodnosti, lebo od nás sa v každodennom živote táto jasnosť v rozhodnutí očakáva.

Žijeme vo svete veľkých slov. Zadarmo sú len sľuby. Viete, drahí moji, čo je dnes dôležité? Aby sa naše predsavzatia zmenili na skutky, ktoré hovoria jasnou rečou. Aby sme mali silu navzájom sa podporovať, podieľať na živote druhých, nemlčať, hovoriť spolu. Aby sme bolesť a utrpenie druhých neignorovali, mali pre nich otvorené srdce. Aby tí, čo žijú v hneve a nepokoji, v tom večne nezotrvali, ale dokázali vysloviť slovo odpustenia a zmierenia. Aby v našej Cirkvi bolo cítiť ten úžasný prísľub, ktorý Boh v Ježišovi Kristovi povedal každému človekovi. O tomto je dnešné evanjelium. O nebojácnom vyznaní, ktoré od nás vyžaduje Ježiš na ceste do Jeruzalema.

Je mnoho ciest ako ho nasledovať, ale žiadna bez kríža. Ľudská prirodzenosť túži viac po sláve, moci, uznaní, bohatstve a pohodlnom živote, hovorí sv. Ignác Loyolský, ktorý nás v Duchovných cvičeniach, v exercíciách (ako si usporiadať svoj život), sprevádza pri rozlišovaní a vedie k správnej integrácii našich rozhodnutí do života. Aby sme dosiahli životnú rovnováhu, odporúča, aby sme na druhú misku váh položili lásku k službe, k pokore.

Dnešné evanjelium hovorí aj o bdelosti a vernosti vzhľadom k druhému príchodu Pána, o ktorom nevieme ani deň ani hodinu. Božie slovo nás núti k rozhodnutiu. Na ceste do Jeruzalema Pán Ježiš svojich učeníkov poučuje a vyžaduje nebojácne vyznanie. Núti ich k rozhodnutiu: Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul (Lk 12,49-51). Keď horí, každý človek vie, čo treba robiť. Rozhodovať sa. Vezmem ešte niečo so sebou? Požiar všetko zničí. Čo zničí, to je to zdanlivé, to iluzórne.

Oheň, o ktorom hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu, má očisťujúcu funkciu. Slúži rozhodnutiu a naplneniu. Že to platí preňho a jeho učeníkov (a dnes pre nás) si uvedomí ešte raz, zvlášť dôsledne, na ceste do Jeruzalema – on sám, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý nás smrťou vykúpil a zmŕtvychvstaním nám daroval nádej.

Evanjelium vďačnosti - rozhovor: David Steindl - Rast

Prevzaté: www.gratefulness.com, pôvodne uverejnené in: Common Ground Magazine; autor rozhovoru Rob Sidon; preklad z angličtiny: Elena Bakošová. Text tu:

Solidarita s Františkom

Autor: Hans Peter Hurka, Bratislava 14.11.2017

Nájsť hviezdu

Autor: Karol Moravčík; napísané pre Pravdu, uverejnené dňa 23.12.2017.

Reálne Vianoce

Autor: Pavol Tomašovič

Radostné Vianoce!

Autor: Timotej Masár SJ, Slovo do ticha, 21.12.2017.

„V tichosti a dôvere je vaša sila“ (Iz 30,15)

Adventný večer, 12. 12. 2017. Autori: E. Bakošová; J. Prodajová; hudba: P. Varga.

Systém je nespravodlivý už pri koreni

Autor: Karol Moravčík; uverejnené v Pravde dňa 2.12.2017.

O možnosti, že pápež František skutočne existuje

Autor: Kurt Appel

Sáriin smiech

Autor: Timotej Masár SJ, Slovo do ticha na sviatok Obetovania P. Márie; Mt 12,46-50.

Situácia cirkvi a naša aktivita

Autor: Karol Moravčík
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7