Dnes je 13.08.2020    meniny má: Ľubomír Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Krst Krista Pána

Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha, predvečer sviatku Krstu Krista Pána, 7.1.2017 v Bratislave.
Dnes, drahí moji, na 2. nedeľu po narodení Pána, slávime sviatok Krstu Krista Pána. Z Matúšovho evanjelia počúvame: A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie (Mt 3,17). Akoby mi dnes niekto povedal:  Idem s tebou. Čokoľvek ťa na tvojej ceste očakáva, nie si sám, sprevádzam ťa na všetkých tvojich cestách. Ideš a si vedený.

Boh Otec ukazuje Synovi, že ho miluje a sprevádza. Ježiš sa mohol počas svojho pozemského života na svojho Otca úplne spoľahnúť. V tejto bezhraničnej a nekonečnej láske medzi Otcom a Synom mohol milovať ľudí, veriť v dobro v nich, v tejto láske mohol liečiť chorých, odpustiť cudzoložnici a vojsť do Zachejovho domu.

V Ježišovi Boh jasne a s konečnou platnosťou povedal, čo chce: Spoločenstvo s nami. Aby sme my, ľudia, konečne vedeli aj pochopili, o čo v tomto dobrodružstve Boha s človekom vlastne ide. O najväčší podnik ľudských dejín – o Božiu vec s nami a so svetom. Kto by si myslel popri všetkom ostatnom aj tu, len tak za málo prispieť, mýli sa. Tu platí len – všetko alebo nič! Kto neriskuje, chce sa iba trochu podieľať, stratí aj to málo. Kto všetko vsadí, vyhrá všetko. Preto potrebujeme, aby nám toto bolo znovu raz povedané: Ježiš Kristus je posledné Božie Slovo pre nás. Kto ho neprijme a naďalej žije sám pre seba, nemá záujem o ponúknuté spoločenstvo s Otcom.

Evanjelista nám v opisovaní Ježišovho krstu chce povedať, že začiatok Ježišovho verejného účinkovania bol úspešný. Otvorené nebo, holubica a hlas prichádzajúci z neba sú ako vyznanie lásky Boha Otca k Synovi a cez Syna k nám. Tu je vyjadrená podstata našej viery: Otcova láska k Synovi a Synova láska k nám.

V krste Boh aj nám prisľúbil svoju lásku. My, Božie deti, vždy keď sa v Božom chráme stretneme k sláveniu eucharistie, skúsime, že je s nami, že nás miluje celou svojou láskou. Toto je nám dané, to je dar. A potom sa máme usilovať, aby sme v tejto láske zostali. Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás. Ostaňte v mojej láske! Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás (Ján 15, 9-11).

Pretože nás Boh prijíma, lebo nás bezpodmienečne a nekonečne miluje, aj my sa môžeme navzájom prijať, aj my sa môžeme navzájom obdarovať láskou. Mienky a slová nestačia. Len svedectvom svojho života to dokážeme, ak budeme lásku viac vkladať do skutkov, ako do slov (sv. Ignác, Duch. cvičenia); lebo skutky hovoria jasnou rečou. Nesieme so sebou veľký ruksak plný skúseností lásky, dobrosrdečnosti, dobroprajnosti, ruksak plný ľudskosti; veľkodušne ho otvorme a rozdávajme z neho. Potom aj druhí skúsia, že sú Bohom milovaní, a s dôverou a bez strachu sa vydajú s nami na cestu.

Začiatok Ježišovho verejného účinkovania bol úspešný. Bude aj náš v tomto novom roku 2017, ak zostaneme verní svojmu poslaniu. Nikdy nezabudnem na slová, ktoré nám, „priateľom v Pánovi“, spolubratom, povedal náš páter generál Pedro Arrupe SJ, ktorý od roku 1965 (vtedy práve skončil II. vatikánsky koncil) do roku 1981, keď ťažko ochorel, viedol Spoločnosť Ježišovu. V tých ťažkých osemdesiatych rokoch, do roku 1981, bol som mu ako riaditeľ slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu blízko: Pre mňa je Ježiš Kristus všetko. On bol a je môj ideál, odkedy som vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, on bol a zostane moja cesta, on bol a je moja sila. Myslím, nie je potrebné vysvetľovať, čo to znamená: Vezmite Ježiša Krista z môjho života a všetko sa zrúti ako telo, z ktorého vezmete skelet, hlavu a srdce.

Srdce! Drahí moji! Kým bude ako dom, do ktorého sa vchádza bez zaklopania, budeme žiť ako kresťania v láske, ktorá sa nám zjavila na Vianoce v malom nevinnom dieťati, v ktorom mudrci od východu spoznali kráľa; v láske ukrižovanej, vzkriesenej k novému životu a povýšenej, ktorú ako veľký dar, keď sme sa stali Božími deťmi, sme dostali pri krste.

Rodinnosť v cirkvi

Autor: Jaroslav Rindoš SJ; Prezentácia Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka, 24.7.2020.

Niekoľko rád o modlitbe od starého učiteľa

Autor: Ron Rolheiser, 1. 6. 2020; https://ronrolheiser.com/some-advice-on-prayer-from-an-old-master/#.XyxvmzWxU2w
Preklad: Ján Gál

Zápas nielen o jeden dokument

Autor: Juraj Michal

Prezentácia knihy "Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka"

Autor: Karol Moravčík; Sankt Vitus Kaffee, 24.7.2020.

Prorok v globálnom chaose. K 10. kapitole knihy: Marco Politi, Komplot proti Františkovi

Autor: Július Marián Prachár, Audio/video beseda TF FK, 9.6.2020.

Zápas o cirkev. Ku knihe: M. Politi, Komplot proti Františkovi

Autor: Karol Moravčík, Audio/video beseda TF FK, 9.6.2020.

Hľadanie (sa) cirkvi

Autor: Karol Moravčík; Audio/video beseda TF FK, 12.5.2020.

Identita cirkvi

Autor: Ľubomír Polák; Audio/video beseda TF FK, 12.5.2020.

Johann Baptist Metz – náboženstvo a politika

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 14.1.2020, Bratislava.

Advent - Potecha ľudu

Program a texty; TF FK, 10.12.2019.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7