Dnes je 23.10.2021    meniny má: Alojza Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Neplačte

Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha; Zürich, 14.3.2016.

Keď niekto robí dobro pre cirkev, to je dobre. Keď sa niekto za cirkev modlí, to je lepšie. Keď niekto za cirkev trpí, to je najviac, to je všetko. (kardinál František Tomášek, pražský arcibiskup, v Bazilike sv. Petra, v rokoch prenasledovania cirkvi v Československu)

„Neplačte nad tým, čo ste stratili, ale bojujte za to, čo máte.
Neplačte nad tým, čo je mŕtve, ale bojujte za to, čo sa vo Vás narodilo.
Neplačte pre toho, ktorý Vás nechal, ale bojujte pre toho, kto je s Vami.
Neplačte pre tých, ktorí Vás neznášajú, bojujte pre tých, ktorí Vás chcú.
Neplačte pre Vašu minulosť, bojujte za Vaše terajšie starosti.
Neplačte nad Vaším utrpením, bojujte za Vašu radosť.
S vecami, ktoré sa Vám dejú, sa učíme poznávať, že nič nie je nemožné zvládnuť, jednoducho ísť dopredu."

Vždy som zdôrazňoval najväčší dar stvorenia – našu slobodu, ktorú nám dal Boh –, niečo neuveriteľné: slobodu aj Boha odmietnuť; a nikoho pre to neopustí, lebo on je láska, cesta, pravda a život. Hľadá, čo sa stratilo: ovcu, drachmu, syna (Lk 15). Čaká, nájde, raduje sa. Neopustí, ak ho ja neopustím! Aj Vy máte ten veľký dar sily vôle rozhodovať sa – aj medzi dobrom a zlom. Lenže bojíte sa otvorene si pohovoriť s kňazom, ktorému by ste práve Vy úprimnosťou a otvorenosťou mohli pomôcť. Keď všetci, ktorým nevyhovuje jeho spôsob ohlasovania, mlčia, viete si predstaviť, aká je to cirkev. Predstavte si, že sa to stane mne! Nikto by mi v podobnom prípade nič nepovedal, a ja by som žil v tom hroznom sebaklame individuálneho úspechu!?

Všetci títo ľudia hrešia pre neposlušnosť, a o to viac, keď hovoria, že kňazi a biskupi si svoje povinnosti neplnia, akoby mali (čo je vo väčšine prípadov aj pravda), ale potom aj kňazi a biskupi rovnako hrešia proti poslušnosti. Ruku na najsvätejšie Srdce Ježišovo, ucho na Evangelii gaudium a vo viere v Božie milosrdenstvo si všetci musíme uvedomiť: Sme cirkev hriešnikov, hierarchia aj veriaci, všetci pokrstení. A hľadať rozhovor, hovoriť o problémoch tam, kde sú. Plakať nepomôže! Pápežove citáty posielať desiatim? Internetová mánia? Náhrada za skutky? Alibi? Horlivá ochota takto pomáhať pápežovi sa rovná jeho nepochopeniu. Pomoc potrebuje plačúci! Možno vedľa mňa! Láska sa musí klásť viac do skutkov, než do slov. (Ignác z Loyoly, Duchovné cvičenia 230, 2) Viera bez skutkov je neúčinná (Jak 2,20).

František v liste Evangelii gaudium z 24. 11. 2013 píše : Nie je vhodné, aby pápež nahrádzal miestne biskupské spoločenstvá pri rozhodovaní o všetkých problémoch, ktoré sa vyskytujú na ich území. V tomto smere som si vedomý potreby smerovania k zdravej decentralizácii (EG 16). Od okamihu, keď som pozvaný žiť to, čo žiadam od druhých, musím premýšľať aj nad konverziou pápežstva. (EG 32) Prílišná centralizácia namiesto toho, aby bola nápomocná, komplikuje život cirkvi a jej misionársku dynamiku (EG 32). Snívam o misijnej rozhodnosti schopnej všetko premeniť tak, aby sa zvyky, štýly, jazyk a všetky cirkevné štruktúry stali vhodnými prostriedkami na evanjelizáciu súčasného sveta – viac než prostriedkami sebazáchovy (EG 27). Nové hlásanie ponúka veriacim, aj vlažným, nepraktizujúcim, novú radosť z viery a evanjelizačnú plodnosť. Jeho centrum a podstata zostávajú rovnaké: Je nimi Boh, ktorý prejavil svoju lásku v ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. On stále obnovuje svojich veriacich. V ktoromkoľvek veku dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú. (EG 11; František tu cituje Iz 40,31).

Všetko si zvážte a hľadajte spôsob, ako problémy riešiť, tam, kde sú. Okolo Vás. Keď farárovi nerozumiete, povedzte to jemu, nie druhým - aby to on vedel.

Prečo tu pápež vlastne bol?

Autor: Ivan Šimko; Beseda TF FK, 23. 9. 2021.

Po návšteve

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 23. 9. 2021.

Pápež František na Slovensku - rozhovor

Otázky pre časopis .týždeň kládol Michal Oláh. Odpovedal Karol Moravčík. Text bol v skrátenom vyd. zverejnený dňa 6.9.2021, s. 26-27.

Eliášov anjel

Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha, 19. nedeľa cez rok (1 Kr 19,4-8); 8. 8. 2021.

Prečo sa zaoberať Hansom Küngom?

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 8.6.2021.

Apoštoli lásky

Autor: Timotej Masár SJ, Slovo do ticha. Napísané: 27.4.2016, Curich.

Hans Küng (*1928 - +2021)

Autor: Karol Moravčík

Konverzia od klerikalizmu k evanjeliu. Výzva pre cirkev a rehole na Slovensku

Rozhovor s biblistom Jaroslavom Rindošom SJ viedol J. Š.; 24. 3. 2021.

Pápež František a kapitalizmus

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 9.3.2021.

Politická relevancia teológie

Autor: Július Marián Prachár; spracované podľa: Heiner Geißler, in: Einmischungen, I. Gabriel/Ch. Schnabel/P. M. Zulehner, Schwabenverlag 2001, 92-104. Autor pôvodného textu bol právnik a filozof, minister za CDU v SRN, zomrel v r. 2017.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7