Dnes je 15.08.2022    meniny má: Marcela Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Rozlišujeme dôkladne peklo a raj (Vždy sme len my naj?)

Autor: Vladimír Gregor, 15.1.2014; gregigregor58@gmail.com
Zaiste je to v ľudskej povahe a je to asi prirodzené a určite občas aj hriešne, že hľadáme raj, ideál, dokonalosť, nepochybnú vieru, dôveru a oddanosť. Zlé je však, ak sa o to snažíme za každú cenu.

Sú veľké odlišnosti  medzi ženami a mužmi, aj medzí rôznymi organizáciami, inštitúciami, vierovyznaniami, ideológiami a ich štruktúrami – teda cirkvami, štátmi, stranami a podobne, ale tie rajské túžby a ciele bývajú spoločné. Ak chce človek hociktoré spoločenstvo objektívne skúmať, musí to byť bez bočných úmyslov a zámerov, a tiež bez naivity. V istom zmysle musí dokonca do značnej miery stáť mimo toho spoločenstva, aj keď do niektorého z nich patrí, ba aj nepochybuje, že je najlepšie.

Vždy je v nás pokušenie odbočiť z cesty a hľadať si tú svoju vlastnú, zahryznúť do iného či zakázaného ovocia. Toto všetko platí všeobecne, ale aj konkrétne pre mužov a ženy, štruktúry demokratické aj hierarchické, viery a ideológie, určené striktne i diskurzívne.

Naše nezávislé skúmania a niekedy až abrahámovské úteky od zabehaných štruktúr môžu iste viesť k zablúdeniam, potknutiam a mnohým ešte horším nešťastiam pre nás i pre druhých (ktorí sa dajú ľahko poblázniť). Zdá sa to možno fatálne a plné neistoty, ale boli by sme bez týchto vlastností a možných omylov a potknutí ešte ľuďmi?

Často naozaj nevieme kam z konopí, náš úžasne štruktúrovaný mozog zlyháva v hľadaní stále dokonalejších štruktúr , a potom sa ideme v hrôze pred sebou pokloniť do najbližšieho kostola, ideme na prvý pohľad na nezmyselné putovania a produkujeme rôzne modlitby a askézy, ktoré občas nielen na prvý, ale aj na druhý pohľad nemajú žiadnu logiku. Logika a racionalita ale často takisto nemajú nič spoločné s ozajstnou logikou, ako ani vedomé snahy o superideu, superstranu a superštát. Mnohé superzlyhávania svedčia o tom takmer dokonale.

Použil som slovo super, ale v modernej siláckej dobe sa používa aj hyper, ultra a podobne, a často je považovaná za extrém obyčajná snaha o skromnosť, úprimnosť a riešenie konkrétnych problémov. Bez tejto pokory, tichosti a odpúšťania občas aj veľkým hlupákom a škodcom to však nepôjde a práve tomuto nás učil Kristus. Je to paradoxné, ale čím sú lepšie techniky, mohutnejšie kapacity a väčšia možnosť rýchlejších zmien a prevratov, tým je Ježišovo učenie aktuálnejšie.

Stále viac platí, že nič nie je skryté, čo by nevyšlo najavo, a stále viac sa musíme učiť prehĺtať hanbu a kritiku a krotiť svoj hnev, zlomyseľnosť a schopnosť logického odsudzovania,
trestania a eliminácie rôznych sabotérov a prekážačov. Než sa pustíme do týchto možno aj potrebných a nevyhnutných aktivít, zamyslime sa hlboko nad sebou a nad ľuďmi, s ktorými sme spojení a ktorých chceme viesť do raja. Ak neprijmeme, že môže existovať aj Božia vôľa, nielen naša, môžeme sa miesto do raja dostať do najhlbšieho pekla.

Kyrie eleison! Pane, zmiluj sa!

Hlbšie než slová

Autor: Karol Moravčík; prezentácia knihy, Rusovce - St. Vitus Kaffee, 30.6.2022.

Synoda medzi inštitúciou a ľuďmi

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 10.5.2022.

Volanie po Veľkej noci

Usporiadal: Timotej Masár SJ; 14.4.2022.

Synodalita – ani demokracia, ani monarchia

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 15.3.2022.

Referáty - Za synodálnu cirkev

Autori: Július Marián Prachár a Zuzana Vargová; Beseda TF - FK, 15.3.2022.

Ekumenický modlitebný večer

Dňa 6.3.2022, Veľký ev. kostol, Bratislava-Staré mesto.
Autor: Karol Moravčík

Spor s Nietzschem v otázke nihilizmu v intenciách kresťanskej spirituality

Autor: Mgr. Matej Ferjanc, PhD; 9.2.2022.

Pôsobí ako odborný asistent na KU v Ružomberku, na Filozofickej fakulte, na katedre filozofie. Dlhodobo sa venuje mysleniu F. Nietzscheho, fenomenologicky a existenciálne orientovanej filozofii, ako aj beletrii. V posledných štyroch rokoch sa intenzívne zameriava na premostenie úvahového, filozofického, náboženského a umeleckého (dramatického a lyrického) jazykového prejavu v rámci jedného diela. Článok je jedným z predbežných produktov tejto snahy. Tá smeruje k predstaveniu nábožensko-filozofického románu, v ktorom sa má okrem iného ukázať, nakoľko jednotlivé štýly písania sa môžu vzájomne podporovať tak, aby dielo predstavovalo jednotný celok. Treba si uvedomiť nasledovné. Na jednej strane pri umeleckom štýle písania sa nutne emocionálne, náladovo „rozvlňujú“ formulácie, čím sa môže rýchlo vytratiť precíznosť v myslení, ktoré sú dôležité pri odbornom písaní. Na druhej strane prostriedky umeleckého písania môžu naplno vyniknúť len vtedy, keď sú zasadené do intelektuálne a emocionálne nosného príbehu, dejovej linky. Predsa sú však aj súčasťou tohto článku. Nech ctený čitateľ posúdi, nakoľko sú funkčné a osožné z pohľadu danej problematiky. V článku totiž narazí na lexiku, ktorá sa nezvykne používať v odborných štúdiách, na lyrický a dramatizujúci jazykový prejav a pod.  

Abstrakt: Predmetom záujmu štúdie je fenomén nihilizmu, ako je prítomný v myslení Friedricha Nietzscheho, v súvislosti s kresťanstvom a jeho tzv. morálnym výkladom sveta. Nietzsche obviňuje z nihilizmu kresťanskú morálnu hypotézu. Cieľom je načrtnúť existenciálny rozmer stratégie, vďaka ktorej by kresťan mohol čeliť tomuto prepojeniu, odmietnuť jeho rezultát nihilizmu ako nesprávne zdôvodnený. Z kresťanskej perspektívy koncentrujem pozornosť na fenomén Zeme, v snahe iniciovať rozhodujúci zápas s Nietzschem o kvalitu pozemského života. Tomu má slúžiť tzv. existenciálny experiment, v ktorom sa má ukázať, kto je nihilista a kto nie. Tematizované sú námietky a pochybnosti, ktoré s ním súvisia. Odhalený je ako osudový vabank z kresťanského náhľadu na zmysel ľudského bytia vo svete. Do úvahy je zobraná aj eschatologická perspektíva v biblickom kontexte novej Zeme a otázna budúcnosť kresťanského náboženstva.

Kľúčové slová: kresťanstvo, nihilizmus, morálny a amorálny výklad sveta, pozemský život, Zem, existenciálny experiment, Nietzsche

Vydať sa na cestu

Autor: Michal Ďuriš; k besede TF - FK, 11.1.2022.

Úlohy a riziká

Autor: Július Marián Prachár; Beseda TF – FK, 14.12.2021.

Synoda - ako ďalej?

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 14.12.2021.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7