Dnes je 24.02.2018    meniny má: Matej Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Otázka života a smrti - za Boha alebo bez neho

Autor: Timotej Masár SJ; štvrtok po Popolcovej strede, Dt 30,15-20.
Téma nedosiahnuteľnosti múdrosti, ktorá je prameňom šťastia, sa často vyskytuje v poučných knihách Starého zákona, ako sú Jób, Kazateľ, Baruch. V dnešnom čítaní sme počuli stať z knihy Deutoronomium. Boh nám predkladá život a šťastie, smrť a nešťastie, požehnanie alebo kliatbu, podľa toho ako sa rozhodneme: pre život s ním alebo bez neho. Výzva je jasná: Počúvaj Božie slovo a pridŕžaj sa ho. V tom je tvoj život.

Evanjelium sa obracia priamo na nás: Ten, ktorý nás oslovuje, vie, o čom hovorí. On sám prešiel po tej ceste do Jeruzalema. On prijal smrť a bol vzkriesený. Riskujúc svoj vlastný život spoznal spoľahlivosť Božieho prísľubu spásy. On nezahynul, naopak, v smrti dosiahol nový breh, nový život. Teraz volá nás: Poďte, nasledujte ma. Na ceste do Jeruzalema, na krížovej ceste, na veľkonočnej ceste.

Pôstna doba je aj na to, aby sme spoznali, akým zmenám času Cirkev čelí, ako môže Cirkev prispieť k riešeniu týchto výziev, čo treba rozvinúť v Cirkvi, aby bola schopná reagovať na výzvy našej doby v duchu evanjelia.

Kto reaguje na výzvy našej doby v duchu evanjelia, kto nepodľahne tlaku reklamy, médií, sociálnych sieti, hrozbe terorizmu, kto žije s chudobnými a pre chudobných, kto si nevezme len svoje a myslí aj na to, čo druhým chýba, kto sa zbaví čierno-bieleho myslenia, kto sa nebojí poukázať na chyby (aj vlastné), kto má odvahu svetu ukázať, že Cirkev nepatrí do minulosti, kto počúva a riadi sa výzvami Svätého Otca Františka, ktorý nám priniesol nádej, kto si túto nádej nenechá vziať, kto sa zbaví pasivity, urobí všetko pre to, aby Kristova Cirkev bola rešpektovaná – ten nezomrie.

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Kto myslí len na seba, zomrie. Len kto dá svojmu utrpeniu zmysel, len kto verí, že Boh na neho myslí, že Boh sa stará, obstojí. Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.

Pred viac ako dvetisíc rokmi povedal svojmu ľudu nám neznámy kazateľ: Za alebo proti Bohu – to je pre vás otázka života a smrti. Naša zmluva s ním rozhodne o jestvovaní alebo zániku nášho ľudu. Pre starý Izrael platila táto vnútorná súdržnosť bezprostredne aj v politickej oblasti.

Nie je to s nami takisto? Nie je aj pre nás otázka: Za alebo proti Bohu, s ním alebo bez neho, nakoniec otázka o živote a smrti? Kto iný môže všetkých ľudí a celé národy vyzývať k novému poriadku, k novej a dokonalejšej existencii ako on? Bez Boha nemôžeš nič, aj keby si chcel, Boh bez teba nič nechce, aj keby mohol, s Bohom všetko môžeš (sv. Ignác).

Kirchenrechtliche Anmerkungen von Prof. Sabine Demel zu den Ausführungen von Prof. Dr. Jan Duda zu Pfarrer-Initiative

09.5.2012 09:05:53

Cirkevnoprávne poznámky k výkladu prof. Dr. Jána Dudu na tému Iniciatívy farárov

07.5.2012 12:05:10
Reakcia profesorky cirkevného práva Prof. Dr. Sabine Demel

Odpoveď prof. Dr. Hermanna Häringa na výhrady prof. Dr. Jána Dudu

07.5.2012 11:05:29
Reakcia na kritiku Výzvy TF od prof. Dr Jána Dudu

Obnova alebo oprava cirkvi?

03.5.2012 11:05:14
Diskusný príspevok k téme obnovy cirkvi
Autor: Pavol Mikula

Antwort von Prof. Dr. Hermann Häring auf die Vorwürfe von Prof. Dr. Ján Duda

07.5.2012 12:05:59

Viem, komu som uveril, a som si istý

"Nie meč, ktorý prelial moju krv bol krutý, ale Boh, ktorý ma ponechal na živote."
Autor: Timo Masár - Slovo do ticha, máj 2012, Zürich.

Reflexia reformných udalostí v katolíckej cirkvi.

11.3.2012 11:03:55
Autor: Karol Moravčík
Príspevok bol prednesený na stretnutí  TF v Nitre, 3. 3. 2012

Walter Kirchschläger – Vianoce 2011

27.12.2011 12:12:07
Autor: Peter Žaloudek

Právo na eucharistiu

Autor: Karol Moravčík

Slovenská a česká teológia na prelome tisícročí: Karol Nandrásky a Tomáš Halík

20.11.2011 12:11:41
Autor: Teodor Münz
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7