Dnes je 15.04.2021    meniny má: Fedor Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Kresťanské riešenie problému

14.9.2011 10:09:37
Autor: Barbara Coudenhove-Kalergi
Komentár k udalostiam v Rakúsku
uverejnený v denníku Der Standard, 1. 9 2011

Barbara Coudenhove-Kalergi je Grande dame rakúskej mediálnej scény. Do svojho odchodu do dôchodku pracovala ako redaktorka v ORF a redaktorka mnohých rakúskych novín. Je praktikujúca katolíčka, sám ju často stretávam v dominikánskom kostole, blízko ktorého býva. Má české korene, hovorí plynule česky a po páde komunizmu v roku 1989 to bola práve ona, kto najčastejšie vystupoval v rakúskej televízii, viedla debaty, písala články a vôbec informovala rakúsku verejnosť o novej politickej situácii. Pre jej objektívnosť, serióznosť a kompetenciu si ju dodnes vážia všetky politické strany, ako i rakúske obyvateľstvo. Je šľachtického pôvodu, s kardinálom Schönbornom sa pozná osobne.

 

Kardinál nemôže obísť cirkevné právo. Mal by však vedieť, že je možné žiť kresťansky i bez cirkevného práva. Či existuje východisko z konfliktu medzi cirkevným vedením a PI (Iniciatívou farárov) tak, aby nedošlo na jednej strane ku rozkolu cirkvi a na druhej k tomu, čomu hovorí Paul Zulehner pastoračný krach? Myslím, že aspoň náznak riešenia je možné hľadať v Biblii. Povedané zjednodušene: Platné normy netreba rušiť, nech existujú naďalej tak, ako doteraz. Napriek tomu je však možné konať i podľa iných noriem, pokiaľ sa dajú odôvodniť.

V Matúšovom Evanjeliu čítame, že sa “skôr pominie nebo i zem, ako by sa malo pominúť zo zákona malé jota či háčik”.  (Mt 5,18). A nie ďaleko od tohto miesta je zachytená epizóda o tom, ako Ježiš dovolí, aby jeho hladujúci učeníci  mohli  trhať v sobotu klasy a jesť obilie (Mt 12,1) a na inom mieste, ako on sám v sobotu lieči človeka s vyschnutou rukou. (Mt 12,10) Farizeji si ho kvôli tomu predvolajú a vyšetrujú, no vzápätí si musia z jeho úst vypočuť nielen to, že v sobotu je možné naozaj konať dobré skutky,  ale i starozákonný citát: “Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.” (Pozri Mt 12,6 a Ozeáš 6,6). Marek dokončuje túto udalosť ešte výstižnejšie: “Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu.” (Mk 2,27)

Ak prenesieme tieto Ježišove myšlienky na aktuálnu situáciu, mohlo by riešenie vypadať takto: Manželstvo medzi mužom a ženou, ktoré vytrvá až do smrti jedného z partnerov, je dobrá vec. Ako takto chápaná norma by malo platiť i naďalej. Existujú však situácie, v ktorých je dobré manželstvo ukončiť alebo zvoliť si úplne inú životnú formu. V takýchto prípadoch by malo byť naďalej dovolené prijímať sviatosti cirkvi.

Ďalšou normou, ktorú nie je potrebné meniť, je zabehnutá norma, že v kostole káže kňaz. Je to koniec-koncov jeho povolanie, tak nech káže. Len aby tých kňazov bolo naozaj dosť.  Nie každý muž či každá žena by mala automaticky v nedeľu kázať. Ak by mal  však nejaký laik či laička čo povedať, tak by mu to malo byť automaticky umožnené.

U celibátu je to trochu komplikovanejšie. Ale i tu by sa dalo povedať: celibátny kňaz je norma, ženatý, či taký, ktorý žije vo vzťahu s iným človekom, by mal mať právo tejto voľby, i keď je už kňazom.

A k otázke žien? Svätiť ženy bez biskupa nie je možné. Malo by byť však možné, poveriť ich inými cirkevnými úlohami, tak ako sa to už vlastne i na mnohých miestach deje. Mali by mať možnosť pôsobiť v pastorácii a tiež vo vedení cirkevných spoločenstiev.

PI hovorí: Chceme mať schválené to, čo sa už tak či tak oficiálne v cirkvi deje. Už sa nechceme viacej zmierovať s tým, že medzi realitou a včerajším, spiatočníckým  obrazom cirkvi existuje neprekonateľná priepasť. Priepasť, ktorú však nie je dovolené na jednej strane oficiálne pomenovať a za ktorou sa, na strane druhej, skrýva otázna a trápna  dvojzmyselná cirkevná politika. Použijúc  pichľavý výraz “neposlušnosť” tak konečne prinútili cirkevnú vrchnosť k tomu, aby začala reagovať.

Ježišov príklad by mohol byť v tejto napätej situácii určitým záchytným bodom.  Viedenský arcibiskup nemôže obísť cirkevné právo. Mohol by však priznať, že existujú možnosti kresťanského života i mimo cirkevného práva. Nebolo by to žiadne šlendriánske “rakúske riešenie”  a žiadna luhárska dvojitá morálka. Bolo by to ľudské a kresťanské riešenie. A to i v takom prípade, ak by pre niektorých členov PI bolo toto riešenie príliš slabou náplasťou na ich požiadavky a pre niektorých iných, zadubených vatikánskych jazdcov by bolo zase  až príliš veľkým krokom vpred.

 

Preklad a úvodný komentár: Peter Žaloudek

Originál tohto článku, ktorý vyšiel v denníku Der Standard  je možné prečítať tu

Texty k téme: František a kapitalizmus

Kópie z kníh:
A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015).
D. Woltone, Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018).

Ľúbostný list pápeža Františka Amazónii

Autor: Hubert Frankemölle, prof. Nového zákona, pôsobil na univerzitách v Münsteri a Paderborne. FK Informationen, Heft 166, August 2020, 29-36. Preložil: KM.

„Ústredná vec“ cirkvi a kresťanské poslanie vzhľadom na Amazóniu a koronu

Autor: Univ. prof. dr. Johann Pock, 10.10.2020. Preklad z nem.: KM

Trajektória inkarnácie

Autor: Richard Rohr, 21.12.2020; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/the-trajectory-of-incarnation-2020-12-21/

Advent 2020

Autor: Br. David Steindl-Rast; december 2020.

Teologická reflexia v čase covidu-19. Boh a zmysel dejín nášho sveta

Interview: Prof. DDr. Kurt Appel. Otázky: Gabriele Palasciano; pôvodne uverejnené in: Il Regno. Attualità, č. 20, 2020. Preklad z nemčiny: KM.

Nová encyklika pápeža Františka

Autor: Ron Rolheiser; 12.10.2020; preložil z angl. Ján Gál; http://ronrolheiser.com/pope-francis-new-encyclical/#.X6mBP2hKjDc

Čo robí cirkev, ak nekoná rituály?

Autor: José Maria Castillo; 14.5.2020; https://www.religiondigital.org/teologia_sin_censura/Castillo-Da-impresion-Iglesia-proyectos_7_2231546825.html

Cirkev na okraji

Autor: Richard Rohr, 29.9.2020; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/a-church-on-the-margins-2020-09-28/

Horúčka

Autor: Ron Rolheiser, 4. 5. 2020; preklad z angl.: Ján Gál; https://ronrolheiser.com/fever/#.XtJGmsCxU2w
1 | 2 | 3
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7