Dnes je 13.06.2024    meniny má: Anton Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Španielsko

Španielsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Ježišova disfunkčná línia predkov

Autor: Ron Rolheiser, 5. dec. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/jesus-dysfunctional-ancestry-%ef%bf%bc/#.Y6lk9XbMJPY
Celý príbeh o tom, ako sa narodil Ježiš Kristus, obsahuje prvky, ktoré si len tak ľahko nevieme predstaviť, keď spievame naše vianočné piesne. Ježišov rodokmeň a pokrvná línia neboli ani zďaleka dokonalé a toto podľa renomovaného biblického odborníka Raymonda Browna treba mať na pamäti vždy, keď sme v pokušení veriť v Ježiša, ale chceme odmietnuť cirkev pre jej nedokonalosti, škandály a zlú históriu. 

Ježiš mohol byť nepoškvrnene počatý. Ako však objasňujú evanjeliá, v jeho pôvode je veľa toho, čo je rovnako šokujúce ako ktorýkoľvek súčasný cirkevný škandál. Napríklad tým, že nám evanjeliá uvádzajú pôvod Ježiša, poukazujú na mnohých hriešnikov, klamárov a intrigánov v jeho genetickej i historickej línii a taktiež na svätých, čestných ľudí, mužov a ženy viery.

V Ježišovom rodokmeni vidíme množstvo mužov, ktorí nestelesňovali dokonale Ježišovu lásku, spravodlivosť a nefalšovanosť. Abrahám nečestne vyhnal Izmaela a jeho matku Hagar s odôvodnením, že Boh uprednostňuje niektorých ľudí pred inými; Jakub úkladom a podvodom ukradol prvorodenstvo svojmu bratovi Ezauovi. Dávid, s ktorým sa Ježiš výslovne spája, spáchal cudzoložstvo a potom dal zavraždiť manžela svojej milenky, aby zakryl nechcené tehotenstvo a mohol sa s ňou oženiť.

Okrem toho, ženy spomínané v Ježišovej minulosti, nie sú na tom oveľa lepšie. Je zaujímavé poznamenať, ako to robí Raymond Brown, ktoré ženy sa nespomínajú v súvislosti s Ježišovým pôvodom. Evanjeliá nespomínajú Sarah, Rebeku alebo Ráchel, ktoré boli považované za sväté ženy. A koho spomínajú? Spomínajú Tamar, Kanaánčanku, niekoho mimo židovskej viery, ktorá zvádza svojho svokra Júdu, aby mohla mať dieťa. Spomínajú Rachab, tiež kanaánsku ženu a outsiderku, ktorá je v skutočnosti prostitútkou. Ďalej spomínajú Ruth, Moabčanku, ktorá je tiež mimo oficiálneho náboženstva tej doby. Potom sa zmieňujú o Betsabe, chetitskej žene, cudzinke, ktorá spácha cudzoložstvo s Dávidom a potom tajne kuje pikle, aby zabezpečila, že trón zdedí jeden z jej vlastných potomkov.

Všetky tieto ženy sa ocitli v situácii manželstva alebo tehotenstva, ktorá bola čudná alebo škandalózna, no každá z tých žien bola dôležitým Božím nástrojom pri uchovaní náboženského dedičstva, ktoré nám dal Ježiš. Nie je náhoda, že evanjeliá spájajú tieto ženy s Máriou, Ježišovou matkou, pretože aj ona sa ocitla v rituálne tabuizovanom tehotenstve a v manželskej situácii, ktorá bola zvláštna.

Okrem týchto menej svätých postáv v Ježišovom rodokmeni vidíme, že niektoré inštitúcie, ktoré formovali židovskú vieru, boli tiež neveľmi sväté. Inštitucionalizované náboženstvo vtedy trpelo viacerými rovnakými problémami, aké sú dnes, vrátane skorumpovaného užívania moci. Samotný Izrael (azda ospravedlňujúc svoj skutok odvolaním sa na to, čo Jakub spravil Ezauovi) zmocnil sa krajiny Kanaán od tých, ktorí na ňu mali prednostný nárok, pričom si nárokoval vlastníctvo na základe božskej výsady.

Napokon, a nie je to bezvýznamne, vidíme, že línia príbuzenstva, ktorú nám dal Ježiš, sa nevybudovala len na veľkých a talentovaných ľuďoch, ale práve tak na chudobných a bezvýznamných. V zozname mien, ktoré tvoria Ježišových predkov, vidíme niektorých slávnych, ale aj iných, ktorí si nemôžu nárokovať výnimočnosť alebo dôležitosť. Písmo nám hovorí, že Ježišova ľudská krv bola tvorená veľkými aj malými, talentovanými aj bez talentu.

Čomu sa tu možno naučiť? Možno najlepšie to vystihuje Raymond Brown. Vraví, že toto všetko nám hovorí, že Boh píše rovno na krivých riadkoch, že by sme nemali prijímať príliš idealizovaného Krista a že naše vlastné životy, aj keď sú poznačené slabosťou a
bezvýznamnosťou, sú tiež dôležité v pokračujúcom príbehu vtelenia: „Boh, ktorý napísal začiatky na krivých riadkoch, píše tak aj naďalej a niektoré z tých krivých čiar sú naše vlastné životy a svedectvo. Boh, ktorý neváhal použiť intrigánov rovnako ako šľachetných, nečistých aj čistých, mužov, ktorým svet venoval pozornosť, a ženy, na ktoré sa svet mračil – tento Boh naďalej pôsobí s rovnakou ,zostavouʽ. Ak je pre vás výzvou rozpoznať v poslednej časti Matúšovho rodokmeňa, že súčasťou príbehu Ježiša Krista boli úplne neznámi ľudia, môže byť väčšou výzvou uznať, že podstatnou súčasťou pokračovania sú neznáme postavy dneška.“
  

Kresťanstvo nie je len pre čistých, talentovaných, dobrých, pokorných a čestných. Príbeh Ježiša Krista písali a stále píšu necudní, hriešnici, vypočítaví intrigáni, pyšní, nečestní a tí, ktorí nemajú žiadne vlohy. Nikto nie je taký zlý, taký bezvýznamný, tak bez nadania alebo mimo okruhu viery, aby bol mimo príbehu Krista.

Zdvorilosť opustila budovu

Ron Rolheiser, 22. apríla 2024; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/civility-has-left-the-building/

Zbožnosť a humor

Ron Rolheiser, 8. januára 2024; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/piety-and-humor/

Na Vianoce od Br. Davida

Autor: Br. David Steindl-Rast; dec. 2023.

Analýza: Synoda nie je Tretí vatikánsky koncil. Je to Františkova implementácia Druhého vatikánskeho koncilu.

Autor: Gerard O’ Connel, 4.10.2023; pre časopis amerických jezuitov Americamagazine; preložil z angl. Ján Gál; www.americamagazine.org

Pohľad zhora

Autor: Richard Rohr, 20. 7. 2023; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/daily-meditations/the-view-from-the-top-2023-07-20/

Nebyť defenzívny

Ron Rolheiser, 15. mája 2023; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/on-not-being-defensive/

Riskovať Božie milosrdenstvo

K nedeli Božieho milosrdenstva starší text od autora: Ron Rolheiser, 24. okt. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/risking-gods-mercy-2/#.ZDUJSHZBxPZ

K Veľkej noci od Br. Davida

Autor: David Steindl-Rast; apríl 2023.

Naša nadmerne zaťažená planéta

Autor: Ron Rolheiser, 6. feb. 2023; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/our-over-burdened-planet/#.ZBRxjPbMI2w

Ježišova disfunkčná línia predkov

Autor: Ron Rolheiser, 5. dec. 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/jesus-dysfunctional-ancestry-%ef%bf%bc/#.Y6lk9XbMJPY
1 | 2 | 3 | 4 | 5
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7