Dnes je 24.09.2020    meniny má: Ľuboš Ľubor Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Laudatio prezidenta nadácie Prof. Hansa Künga na Mag. Helmuta Schüllera

29.4.2012 03:04:13
Luzern 22.4 2012
Spracoval: Peter Žaloudek

Milý Helmut Schüller, milí spolubratia z Rakúska a sympatizanti, milí priatelia, dámy a páni,

 

oceňujeme dnes osobu a hnutie, ktoré získalo význam ďaleko za svojimi pôvodnými hranicami Rakúska. Na prvom mieste oceňujeme Vás, milý Helmut Schüller, ako reprezentanta typického katolíckeho životného štýlu. Vždy ste boli statočne a lojálne integrovaný vo vnútri Cirkvi. V rakúskej Cirkvi ste mali dôležité funkcie, okrem iného ako diecézny dušpastier, riaditeľ a prezident Caritas, generálny vikár viedenskej arcidiecézy a nakoniec ako univerzitný duchovný. A ešte predtým, než sexuálne zneužívanie kňazmi vyvolalo medzinárodné echo, ste sa ujali obetí zneužitia. Vo viedenskej arcidiecéze ste založili Úrad ombudsmana, ktorý ste v rokoch 1996 – 2005 sám viedli. Okrem toho ste formulovali normy, ako zachádzať s týmto zneužívaním v Cirkvi. Tieto normy sa však, žiaľ, neuviedli na území Rakúska do celoplošnej praxe.

Touto cenou budú zároveň nepriamo vyznamenaní i tí, ktorí vás celý život sprevádzali a podporovali. Či už to boli spolupracovníci a spolupracovníčky v Caritas, alebo študenti a študentky na univerzite či členovia Vašej farnosti v Probstdorfe, kde pôsobíte. A samozrejme i druhovia z Iniciatívy farárov, z ktorých sú niekoľkí tu prítomní – na nich sa tiež obrátim.

Oceňujeme Vás za Vašu silu odporu, ktorú dokazujete svojím životom tým, že kráčate cestou vernosti Evanjeliu, i keď to bolo proti nariadeniam predstavených. Slovo apoštolov o tom, že i v Cirkvi treba viac počúvať Boha než ľudí, ste zobrali vážne. Jasne ste ukázali, že úprimne mienená a konzekventná neposlušnosť voči slepým a zaslepeným predstaveným môže byť vyššou formou poslušnosti než je servilná a pokrytecká pseudoposlušnosť. Prekonali ste vynútený zostup z cirkevnej hierarchie do spoločenstva bázy, z úradu generálneho vikára k dedinskému farárovi a z tejto zmeny ste spravili to najlepšie, čo len bolo možné vykonať. Spôsob výpovede sa vymykal akejkoľvek ľudskej forme slušnej komunikácie, pretože arcibiskup Schönborn nebol schopný odovzdať Vám výpoveď osobne, ale v noci Vám ho podsunul písomne popod dvere. Vašou prostou srdečnosťou ste sa tak stali príkladom odvahy pre mnohých spolubratov.

Po druhé – a musím podotknúť, že pre našu nadáciu je práve toto spolu s Vašim celoživotným dielom ten aktuálny a hlavný dôvod pre vyznamenanie - patrí toto vyznamenanie zároveň i Iniciatíve farárov, ktorú ste povolali k životu a dodnes inšpirujete. Po mnohých zrelých úvahách v našej nadačnej rade sme dospeli už dávno k rozhodnutiu udeliť Vám toto vyznamenanie. No napriek tomu nás potešilo, že pápež Benedikt XVI. vo svojej reči začiatkom mesiaca na Zelený štvrtok prisúdil nášmu oceneniu dodatočnú aktualizáciu. Plne s nim súhlasíme, keď sa stotožňuje s autormi tejto výzvy, “že ich poháňa starosť o cirkev a že sú presvedčení o tom, že malátnosť inštitúcií treba konfrontovať s drastickými prostriedkami, aby sa otvorili nové cesty – a Cirkev sa dostala znovu na vrchol dnešnej doby” (Höhe des Heute) a ďalej tiež, keď pripomína, že “Kristus korigoval ľudské tradície, keď hrozilo, že udusia slovo a vôľu Božiu.” Keď však pápež položí na rovnakú úroveň poslušnosť voči Cirkvi s poslušnosťou voči Bohu, tak mu protirečíme. Helmut Schüller oprávnene varuje: “Poslušnosť bez svedomia je nebezpečná.” V poslednom storočí sme zakúsili hanebnosť, do ktorej nás zaviedlo nesvedomité konanie na rozkaz. A v poslednej dobe vidíme vo svete finančníctva, ako slepá lojalita voči skrachovanému “systému” privádza celé krajiny do katastrofy. Po tom všetkom Cirkev nemôže naďalej vyžadovať slepú poslušnosť (Kadavergehorsam), ktorá v konečnom dôsledku obhajuje len “nehybnosť a strnulosť tradícií.” (Benedikt XVI).

Iniciatíva farárov má dnes viac ako 400 členov medzi farármi a diakonmi a zároveň sa čoraz viac rozrastá do siete viac než 2000 laikov, mužov a žien. No i keď podpora más je tak silná, všetky takéto iniciatívy musia mať svoju hlavu. Niekedy je nutné vystaviť túto hlavu i ranám a nástrahám nebezpečenstva. Nezľakli ste sa unáhlených exkomunikačných hrozieb, pretože Vaše požiadavky ste najskôr teologicky dobre preskúmali a zároveň viete, že viac ako 80 percent cirkevného ľudu je na Vašej strane.

Iniciatíva farárov mala so svojou “Výzvou k neposlušnosti” z 19. júna 2011 naozaj nečakane veľké echo. Echo, ktoré široko-ďaleko presiahlo okruh návštevníkov kostolov. Napriek masívnemu tlaku a nepekným nepriateľským atakov sa nedala IF zastrašiť a začiatkom tohto roku ešte viac prízvukovala svoju predchádzajúcu výzvu novým textom “O piatich nie”. Vo Vašej slávnostnej reči nám za chvíľu poviete, čo IF k tomuto druhému textu viedlo.

Ocenením nadácie Herberta Haaga chceme požiadavky IF ešte viac podporiť a zároveň ich ešte viacej šíriť na verejnosti. Chceme zároveň posmeliť všetkých mužov a ženy, ktorým záleží na reforme cirkvi zdola. Na mysli mám hlavne znovuzosobášených rozvedených, tých, ktorí vedú vo farnostiach eucharistické slávnosti bez kňaza, tých vzdelaných laikov a učiteľov / učiteľky náboženstva, ktorí ponúkajú svoje schopnosti pre kazateľskú službu a všetkých tých, ktorí sú činní vo vedení spoločenstiev, a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú v spoločenstvách. V predchádzajúcej časti prvých troch ocenených sme už o niekoľkých takýchto Švajčiaroch počuli.

Z celého srdca Vás prosíme – i Vaše družky a druhov na ceste Iniciatívy farárov: Macht weiter – pokračujte ďalej vo Vašej činnosti – v Rakúsku, v Európe, vo svete! Vydržte. V neohrozenosti, s prezieravosťou a s každodennou udatnosťou. My všetci stojíme pri Vás!

Diplom pre Helmuta Schüllera, vedúceho Iniciatívy farárov:

Herbert Haag Stiftung, nadácia za slobodu v cirkvi, udeľuje cenu za rok 2012 Helmutovi Schüllerovi za jeho mnohostranné pôsobenie vo viedenskom arcibiskupstve, hlavne však za jeho odvážny zástoj v Iniciatívou farárov s ich výzvou k neposlušnosti v kontexte nečinnosti biskupov a rímskeho odmietania už dávno potrebnej cirkevnej reformy.

Kiež tento protest prispeje v medzinárodnom zväzku rovnako zmýšľajúcich prekonať malátnosť inštitúcií a otvorí nové cesty pre spoluzodpovednosť a spoluaktivitu všetkých pokrstených v Cirkvi k ľudskejším pracovným podmienkam kňazskej služby.

 

Prof. Hans Küng, prezident  Herbert Haag-Stiftung

Horúčka

Autor: Ron Rolheiser, 4. 5. 2020; preklad z angl.: Ján Gál; https://ronrolheiser.com/fever/#.XtJGmsCxU2w

Cirkvi ako poľné nemocnice

Autor: Ron Rolheiser, 20. 4. 2020; preklad z angl.: Ján Gál; https://ronrolheiser.com/churches-as-field-hospitals/#.Xq7LOpmxU2w

Vydať sa tichu napospas

Autor: Brat David Steindl-Rast OSB; 3.4.2020; preklad z nemčiny KM.
Originálny text tu:

Láska v čase Covid-19

Autor: Ron Rolheiser, Love in the time of Covid 19, 23.3.2020; preklad z angl.: Ján Gál; https://ronrolheiser.com/en/#.Xn25unIo82w

Biblicky uniesť škandál (skrátené)

Autor: Ron Rolheiser /www.ronrolheiser.com/ Preklad: Elena Bakošová.

Vzkriesenie ako spirituálna prax

Autori: Frederic a Mary Ann Brussat; preklad: Elena Bakošová.

Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?

Autor: Ermes Ronchi

Nar. 1947, taliansky kňaz z rehole Služobníkov Márie. Teológiu študoval v Ríme, religionistiku a antropológiu v Paríži. V roku 2016 viedol duchovné cvičenia pre pápeža Františka a pracovníkov rímskej kúrie. Náš text (skrátený) pochádza z knihy Klíčové otázky evangelia, ktorá obsahuje meditácie z jeho duchovných cvičení. (Nakladateľstvo Paulínky, Praha 2017, 125-139.)

Papež František je jedným z nás

Autor: Joachim Frank a Leonardo Boff; rozhovor 25. 12. 2016 pre noviny Kölner Stadt-Anzeiger (Papst Franziskus ist einer von uns, http://www.ksta.de/kultur/leonardo-boff-im-interview--papst-franziskus-ist-einer-von-uns--25372660). Do češtiny preložil Václav Vidím pre: http://a2larm.cz/2017/01/teolog-osvobozeni-papez-frantisek-je-jednim-z-nas/

Kardinál Joseph W. Tobin, USA

(Menovaný kardinálom 19. 11. 2016; homíliu predniesol z príležitosti uvedenia do úradu arcidiecézy Newark, New Jersey, dňa 6. 1. 2017; http://www.rcan.org/text-homily-during-mass-installation)

Naše kostoly a cirkev ako útočište

Autor: Ron Rolheiser, 12. XII. 2016, www.ronrolheiser.com; preklad z angl. Ján Gál.
1 | 2
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7