Dnes je 14.04.2021    meniny má: Justína Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Laudatio prezidenta nadácie Prof. Hansa Künga na Mag. Helmuta Schüllera

29.4.2012 03:04:13
Luzern 22.4 2012
Spracoval: Peter Žaloudek

Milý Helmut Schüller, milí spolubratia z Rakúska a sympatizanti, milí priatelia, dámy a páni,

 

oceňujeme dnes osobu a hnutie, ktoré získalo význam ďaleko za svojimi pôvodnými hranicami Rakúska. Na prvom mieste oceňujeme Vás, milý Helmut Schüller, ako reprezentanta typického katolíckeho životného štýlu. Vždy ste boli statočne a lojálne integrovaný vo vnútri Cirkvi. V rakúskej Cirkvi ste mali dôležité funkcie, okrem iného ako diecézny dušpastier, riaditeľ a prezident Caritas, generálny vikár viedenskej arcidiecézy a nakoniec ako univerzitný duchovný. A ešte predtým, než sexuálne zneužívanie kňazmi vyvolalo medzinárodné echo, ste sa ujali obetí zneužitia. Vo viedenskej arcidiecéze ste založili Úrad ombudsmana, ktorý ste v rokoch 1996 – 2005 sám viedli. Okrem toho ste formulovali normy, ako zachádzať s týmto zneužívaním v Cirkvi. Tieto normy sa však, žiaľ, neuviedli na území Rakúska do celoplošnej praxe.

Touto cenou budú zároveň nepriamo vyznamenaní i tí, ktorí vás celý život sprevádzali a podporovali. Či už to boli spolupracovníci a spolupracovníčky v Caritas, alebo študenti a študentky na univerzite či členovia Vašej farnosti v Probstdorfe, kde pôsobíte. A samozrejme i druhovia z Iniciatívy farárov, z ktorých sú niekoľkí tu prítomní – na nich sa tiež obrátim.

Oceňujeme Vás za Vašu silu odporu, ktorú dokazujete svojím životom tým, že kráčate cestou vernosti Evanjeliu, i keď to bolo proti nariadeniam predstavených. Slovo apoštolov o tom, že i v Cirkvi treba viac počúvať Boha než ľudí, ste zobrali vážne. Jasne ste ukázali, že úprimne mienená a konzekventná neposlušnosť voči slepým a zaslepeným predstaveným môže byť vyššou formou poslušnosti než je servilná a pokrytecká pseudoposlušnosť. Prekonali ste vynútený zostup z cirkevnej hierarchie do spoločenstva bázy, z úradu generálneho vikára k dedinskému farárovi a z tejto zmeny ste spravili to najlepšie, čo len bolo možné vykonať. Spôsob výpovede sa vymykal akejkoľvek ľudskej forme slušnej komunikácie, pretože arcibiskup Schönborn nebol schopný odovzdať Vám výpoveď osobne, ale v noci Vám ho podsunul písomne popod dvere. Vašou prostou srdečnosťou ste sa tak stali príkladom odvahy pre mnohých spolubratov.

Po druhé – a musím podotknúť, že pre našu nadáciu je práve toto spolu s Vašim celoživotným dielom ten aktuálny a hlavný dôvod pre vyznamenanie - patrí toto vyznamenanie zároveň i Iniciatíve farárov, ktorú ste povolali k životu a dodnes inšpirujete. Po mnohých zrelých úvahách v našej nadačnej rade sme dospeli už dávno k rozhodnutiu udeliť Vám toto vyznamenanie. No napriek tomu nás potešilo, že pápež Benedikt XVI. vo svojej reči začiatkom mesiaca na Zelený štvrtok prisúdil nášmu oceneniu dodatočnú aktualizáciu. Plne s nim súhlasíme, keď sa stotožňuje s autormi tejto výzvy, “že ich poháňa starosť o cirkev a že sú presvedčení o tom, že malátnosť inštitúcií treba konfrontovať s drastickými prostriedkami, aby sa otvorili nové cesty – a Cirkev sa dostala znovu na vrchol dnešnej doby” (Höhe des Heute) a ďalej tiež, keď pripomína, že “Kristus korigoval ľudské tradície, keď hrozilo, že udusia slovo a vôľu Božiu.” Keď však pápež položí na rovnakú úroveň poslušnosť voči Cirkvi s poslušnosťou voči Bohu, tak mu protirečíme. Helmut Schüller oprávnene varuje: “Poslušnosť bez svedomia je nebezpečná.” V poslednom storočí sme zakúsili hanebnosť, do ktorej nás zaviedlo nesvedomité konanie na rozkaz. A v poslednej dobe vidíme vo svete finančníctva, ako slepá lojalita voči skrachovanému “systému” privádza celé krajiny do katastrofy. Po tom všetkom Cirkev nemôže naďalej vyžadovať slepú poslušnosť (Kadavergehorsam), ktorá v konečnom dôsledku obhajuje len “nehybnosť a strnulosť tradícií.” (Benedikt XVI).

Iniciatíva farárov má dnes viac ako 400 členov medzi farármi a diakonmi a zároveň sa čoraz viac rozrastá do siete viac než 2000 laikov, mužov a žien. No i keď podpora más je tak silná, všetky takéto iniciatívy musia mať svoju hlavu. Niekedy je nutné vystaviť túto hlavu i ranám a nástrahám nebezpečenstva. Nezľakli ste sa unáhlených exkomunikačných hrozieb, pretože Vaše požiadavky ste najskôr teologicky dobre preskúmali a zároveň viete, že viac ako 80 percent cirkevného ľudu je na Vašej strane.

Iniciatíva farárov mala so svojou “Výzvou k neposlušnosti” z 19. júna 2011 naozaj nečakane veľké echo. Echo, ktoré široko-ďaleko presiahlo okruh návštevníkov kostolov. Napriek masívnemu tlaku a nepekným nepriateľským atakov sa nedala IF zastrašiť a začiatkom tohto roku ešte viac prízvukovala svoju predchádzajúcu výzvu novým textom “O piatich nie”. Vo Vašej slávnostnej reči nám za chvíľu poviete, čo IF k tomuto druhému textu viedlo.

Ocenením nadácie Herberta Haaga chceme požiadavky IF ešte viac podporiť a zároveň ich ešte viacej šíriť na verejnosti. Chceme zároveň posmeliť všetkých mužov a ženy, ktorým záleží na reforme cirkvi zdola. Na mysli mám hlavne znovuzosobášených rozvedených, tých, ktorí vedú vo farnostiach eucharistické slávnosti bez kňaza, tých vzdelaných laikov a učiteľov / učiteľky náboženstva, ktorí ponúkajú svoje schopnosti pre kazateľskú službu a všetkých tých, ktorí sú činní vo vedení spoločenstiev, a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú v spoločenstvách. V predchádzajúcej časti prvých troch ocenených sme už o niekoľkých takýchto Švajčiaroch počuli.

Z celého srdca Vás prosíme – i Vaše družky a druhov na ceste Iniciatívy farárov: Macht weiter – pokračujte ďalej vo Vašej činnosti – v Rakúsku, v Európe, vo svete! Vydržte. V neohrozenosti, s prezieravosťou a s každodennou udatnosťou. My všetci stojíme pri Vás!

Diplom pre Helmuta Schüllera, vedúceho Iniciatívy farárov:

Herbert Haag Stiftung, nadácia za slobodu v cirkvi, udeľuje cenu za rok 2012 Helmutovi Schüllerovi za jeho mnohostranné pôsobenie vo viedenskom arcibiskupstve, hlavne však za jeho odvážny zástoj v Iniciatívou farárov s ich výzvou k neposlušnosti v kontexte nečinnosti biskupov a rímskeho odmietania už dávno potrebnej cirkevnej reformy.

Kiež tento protest prispeje v medzinárodnom zväzku rovnako zmýšľajúcich prekonať malátnosť inštitúcií a otvorí nové cesty pre spoluzodpovednosť a spoluaktivitu všetkých pokrstených v Cirkvi k ľudskejším pracovným podmienkam kňazskej služby.

 

Prof. Hans Küng, prezident  Herbert Haag-Stiftung

Texty k téme: František a kapitalizmus

Kópie z kníh:
A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015).
D. Woltone, Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018).

Ľúbostný list pápeža Františka Amazónii

Autor: Hubert Frankemölle, prof. Nového zákona, pôsobil na univerzitách v Münsteri a Paderborne. FK Informationen, Heft 166, August 2020, 29-36. Preložil: KM.

„Ústredná vec“ cirkvi a kresťanské poslanie vzhľadom na Amazóniu a koronu

Autor: Univ. prof. dr. Johann Pock, 10.10.2020. Preklad z nem.: KM

Trajektória inkarnácie

Autor: Richard Rohr, 21.12.2020; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/the-trajectory-of-incarnation-2020-12-21/

Advent 2020

Autor: Br. David Steindl-Rast; december 2020.

Teologická reflexia v čase covidu-19. Boh a zmysel dejín nášho sveta

Interview: Prof. DDr. Kurt Appel. Otázky: Gabriele Palasciano; pôvodne uverejnené in: Il Regno. Attualità, č. 20, 2020. Preklad z nemčiny: KM.

Nová encyklika pápeža Františka

Autor: Ron Rolheiser; 12.10.2020; preložil z angl. Ján Gál; http://ronrolheiser.com/pope-francis-new-encyclical/#.X6mBP2hKjDc

Čo robí cirkev, ak nekoná rituály?

Autor: José Maria Castillo; 14.5.2020; https://www.religiondigital.org/teologia_sin_censura/Castillo-Da-impresion-Iglesia-proyectos_7_2231546825.html

Cirkev na okraji

Autor: Richard Rohr, 29.9.2020; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/a-church-on-the-margins-2020-09-28/

Horúčka

Autor: Ron Rolheiser, 4. 5. 2020; preklad z angl.: Ján Gál; https://ronrolheiser.com/fever/#.XtJGmsCxU2w
1 | 2 | 3
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7