Dnes je 04.10.2023    meniny má: František Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Pohľad zhora

Autor: Richard Rohr, 20. 7. 2023; preklad z angl. Ján Gál; https://cac.org/daily-meditations/the-view-from-the-top-2023-07-20/
Richard Rohr verí, že keď sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše, stratili sme podstatu evanjelia ako "dobrej zvesti pre chudobných".

Zdá sa, že v raných kresťanských Písmach počuli Ježišovo posolstvo (ako vlastné oslovenie) z veľkej časti ľudia, ktorí boli „na dne“. V evanjeliu podľa Matúša, Marka a Lukáša jasne vidíme, že ľudia, ktorí sú chudobní, ktorí potrebujú uzdravenie alebo sú považovaní za hriešnikov, majú tendenciu pochopiť podstatu veci. Tí, ktorí sú mimo alebo na okraji systému, Ježiša chápu, zatiaľ čo tí, ktorí sú vnútri či v centre systému, sú tými, ktorí ho ukrižujú. 

Zlom môžeme datovať do roku 313 po Kr., keď cisár Konštantín zrovnoprávnil kresťanstvo v celej Rímskej ríši. Cirkev sa domnievala, že spojenie s mocou je dobrý spôsob, ako rozšíriť posolstvo evanjelia. V skutočnosti to bolo zahanbenie Ježiša, toho, ktorý bol „bezmocný“. Väčšina cirkví robí, každá na svoj vlastný spôsob, to isté. Cítime sa pohodlnejšie s mocou ako s bezmocnosťou. Kto chce byť ako Ježiš? Kto chce byť bezmocný? To predsa nevyzerá ako ten spôsob ovplyvňovania alebo prístupu, ktorý by mal niečo zmeniť. 

Po roku 313 sa výklady Písma obrátia o 180 stupňov. Vezmite si tému vojny: sto rokov pred rokom 313 bolo nemysliteľné, aby kresťan bojoval v armáde. Ježišovo učenie o nenásilí je samozrejmé. Ako poznamenal Mahátmá Gándhí (1869-1948): „Som presvedčený, že [kresťanstvo] zdeformovalo Ježišovo posolstvo... Keď malo podporu rímskeho cisára, stalo sa imperialistickou vierou, akou zostalo podnes.“ (Diskusia s C.V. Ramanom a Dr. Rahmom (máj 1936), v The Collected Works of Mahatma Gandhi, zv. 62 (New Delhi: Publications, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1975), 388.) 

Ježiš učil nenásiliu, žil nenásilne a nenásilne zomrel, ale toto nám ide ponad naše hlavy! Nemôžeme to vidieť, pretože sme strávili sedemnásť storočí interpretovaním Písma zhora. Čítanie Písma zdola je kľúčom k tomu, čo Teológia oslobodenia nazýva preferenčnou voľbou za chudobných. Ja tomu hovorím predpojatosť zdola. Nehľadiac na konverziu a stav, dokiaľ sa ego nepremení, každý chce byť radšej hore. Okrem milosti nevidíme tam dole nič cenné.

Počnúc rokom 400 n. l. je celá rímska armáda kresťanská a my zabíjame „pohanov“. Keď sa impérium stane kresťanským, existuje celá časť Biblie, ktorú štrukturálne nedokážeme čítať. Nemôžeme čítať niečo o nenásilí, bezmocnosti alebo o tom, že nie sme „víťazmi“. Nemôžeme vidieť, čo nedokážeme vidieť. Nemôžeme počúvať to, čo nie sme pripravení počúvať. A ak sme hore, akákoľvek kritika toho hore je nepočuteľná. Toto je miesto, kde sa akcia a kontemplácia spájajú. Pokiaľ na ceste kontemplácie neuzrieme tú nevyhnutnú poníženosť ega a porážku falošného ja, nezakúsime základnú transformáciu.

Lacná milosť

Autor: Ron Rolheiser, 27. júna 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/cheap-grace/#.YuNlKHZBxPY

Čo znamená rozlúčka

Autor: Ron Rolheiser, 30. máj 2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/whats-in-a-farewell/#.Yq87z6hBxPY

Synodálna cesta - téma dnešnej cirkvi

Autor: Milan Hudaček SJ; uverejnené v časopise Viera a život, č. 2/2022, roč. XXXII.

Keď sa náš svet rozpadá

Autor: Ron Rolheiser; 7.2.2022; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/when-our-world-is-falling-apart/#.YkRHp-dBxPY

Synodálna cesta v službe evanjelizácie

Autor: Milan Hudaček SJ; uverejnené v časopise Viera a život, č. 1/2022, roč. XXXII.

Žiadne miesto v hostinci

Autor: Ron Rolheiser, 20.12.2021; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/no-room-in-the-inn-2/#.Ydm6emjMJPY 

Predstava o povolaní

Autor: Ron Rolheiser, 15.11.2021; preklad z angl. Ján Gál; https://ronrolheiser.com/the-notion-of-a-vocation/#.YaOFjboo82x

Môžeme dokázať, že Boh existuje?

Autor: Ron Rolheiser; 26.7.2021; preklad z angl.: Ján Gál; http://ronrolheiser.com/can-we-prove-that-god-exists/#.YSDwZ4gzZPY

Texty k téme: František a kapitalizmus

Kópie z kníh:
A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015).
D. Woltone, Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018).

Ľúbostný list pápeža Františka Amazónii

Autor: Hubert Frankenmölle, prof. Nového zákona, pôsobil na univerzitách v Münsteri a Paderborne. FK Informationen, Heft 166, August 2020, 29-36. Preložil: KM.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7