Dnes je 04.10.2022    meniny má: František Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Editoriál - 20.09.2010

Fórum o teológii
Autor: Karol Moravčík
Z iniciatívy niekoľkých priateľov vznikla a postupne sa aj realizuje idea ponuky blogovania na webovej stránke nášho Teologického fóra. Novú rubriku sme nechceli nazvať len tak obyčajne „blogy“, preto sme ju pomenovali „Fórum o teológii“. 

Doteraz sme na našej webovej stránke uverejňovali najmä texty prednášok, ktoré odzneli na našich podujatiach, prípadne zaslané alebo preložené texty, ktoré súviseli s našimi cieľmi a programami. Zväčša išlo o dosť malý výber z toho, čo sa uskutočnilo, prediskutovalo a prednieslo. Rubrika „Fórum o teológii“ má preklenúť „hluchý“ priestor medzi tým, čo si povieme a prediskutujeme, a tým, čo sa dostane na verejnosť.

Príspevky do „Fóra o teológii“ môžu byť z formálneho hľadiska krátke, môžu mať podobu aktuálnej reakcie na nejaký iný článok alebo udalosť, môžu byť osobnejšie a menej uhladené ako text, ktorý sa pripravuje v podobe nejakej sympóziovej prednášky. To azda uľahčí publikovanie i samotné rozhodnutie k niečomu sa vyjadriť.

Zároveň očakávame, že touto možnosťou sa rozšíri okruh ľudí, ktorí sa za TF vyjadrujú na našom webe. Keď hovorím, že za TF, neznamená to nejaké úradné stanoviská, ktoré by niekto v mene TF schvaľoval. Ak by niečo také vzniklo, čoby sme pokladali za dôležité označiť ako oficiálne stanovisko TF, bolo by to ako také jasne pomenované a podpísané orgánmi TF.

V prvej etape ponúkneme možnosť prispievať len našim členom a spolupracovníkom (o technických záležitostiach pripojenia a registrácie budeme každého informovať). Viacerí z nich majú čo povedať a skomentovať, vedia prísť s podnetom alebo navodiť určitý smer pre reflexiu a konanie, hoci zriedkakedy vystúpia s prednáškou, ktorá by odznela na niektorej konferencii. Prispievať značí, že každý zaregistrovaný člen do „Fóra“ bude môcť písať vlastné blogy, ako aj diskutovať k ľubovoľnému článku (na celom portáli, nielen v sekcii „Fórum“). Písať blogy a diskutovať k textom neponúkame hocikomu (ako je to na veľkých verejných weboch), lebo nemáme možnosť „strážiť“ úroveň takého totálne otvoreného prispievania a ani nemáme záujem o reakcie anonymných ľudí, ktoré sú často veľmi úbohé a menia takéto fóra na arénu primitívnych urážok a hádok.

Naši prispievatelia a diskutujúci budú písať pod svojím vlastným menom. Budú písať ako členovia alebo priaznivci Teologického fóra, kde tiež nemáme rovnaké názory, ale tvoríme predsa len skupinu, ktorá sa podobne ako nejaký akademický inštitút alebo záujmové združenie systematicky stretáva a pracuje. „Fórum o teológii“ má poslúžiť prehĺbeniu našej práce, vzájomnej diskusii „na diaľku“ a, zaiste, aj širšej obci záujemcov, ktorí čítavajú texty na našom webe. Napokon, tí, ktorí sa časom ohlásia v záujme o užšiu spoluprácu a budú sa zúčastňovať našich akcií, možno sa raz tiež stanú našimi členmi a spolupracovníkmi.

Príspevky do „Fóra o teológii“ sa z tematickej stránky nemajú týkať hocičoho, ale toho, čo obvykle býva témou na podujatiach TF. Ide teda o samotnú teológiu, o teológiu v službe cirkvi (a jej reforme) a teológiu vo vzťahu k spoločnosti (politike), filozofii a kultúre. Takto je to azda dosť široko vymedzené, pestovať samotnú „holú“ teológiu však ani nie je veľmi vhodné, lebo reflexia kresťanskej viery sa vždy má týkať celého života tých, ktorí vieru prijímajú a žijú.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí iniciovali zriadenie novej rubriky na našom webe, aby pomohli našej komunikácii a prispeli k utváraniu verejnej mienky (vrátane tej vnútrocirkevnej). Uvidíme, ako sa nám bude dariť, skutočným (Teo)fórom sme tak či tak predovšetkým na základe svojho záujmu, svojho počúvania a vyjadrovania sa, premýšľania i meditovania, svojich kontaktov a štúdia.

Aby sme otvorili rubriku „Fórum o teológii“, napísal som vstupný príspevok, ktorý nechce byť akýmsi vzorom v tejto rubrike, ale len prvým podnetom na jej rozbeh. Ak sa nám obsahovo prihovorí – o to lepšie. (Nech sa páči kliknúť na „Fórum“.)

Dotyk Vianoc

Autor: Pavol Tomašovič

Poďakovanie - Vianoce 2016

Autor: Karol Moravčík

Oslobodenie a Veľká noc

Autor: Karol Moravčík; na Veľkú noc 2015.

Na Vianoce 2013

Autor: Pavol Tomašovič

Komentár Teologického fóra k diskusii o „Výzve za obnovu cirkvi“

Autor: Karol Moravčík

Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi

11.3.2012 11:03:46
Výzva určená na všeobecnú diskusiu

Aufruf des Theologischen Forums in der Slowakei zur Erneuerung der Kirche

Nemecký preklad Výzvy Teologického fóra

Stretnutie s Helmutom Schüllerom na Teologickom fóre

01.2.2012 10:02:28
Autor: Karol Moravčík (komentár k stretnutiu TF v Bratislave, január 2012)

Cirkev bola za komunizmu a je aj dnes ohrozená viac znútra ako zvonka

Autor: Timo Masár
(Tinko Paldankin; Dcéram. Slovo do ticha. Zürich, 3.12.2011; predvečer 2. adventnej.)

Nebezpečenstvo schizmy

Autor: Karol Moravčík; text vznikol z príležitosti volieb do orgánov TF, 16.5.2011.
1 | 2
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7