Dnes je 04.10.2022    meniny má: František Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Editoriál - 16.8.2008

Obnova webovej stránky TF a sloboda
Autor: Karol Moravčík

Milí priatelia, 

v ostatných týždňoch sme sa pokúsili premeniť podobu našej webovej stránky, aby sme účinnejšie mohli prezentovať činnosť Teologického fóra. Technicky sa to ako-tak podarilo, obsahovo sa to rozbehne až na jeseň, od septembra. 

V súčasnosti je pravidelne aktualizovaná predovšetkým rubrika „Homílie“ našimi tromi autormi, ktorí sa zaviazali prispievať svojimi textami. V rubrike „Najnovšie články“ je zatiaľ zmätok, keďže sú tam niektoré texty tak, ako boli skúšobne povyberané zo starých zásob. Ostatné rubriky (Teológia, Spoločnosť, Kultúra, Liturgia) plánujeme naplniť tak, aby sa v nich objavili texty, ktoré pochádzajú z činnosti TF, od našich členov a spolupracovníkov, resp. boli priamo vytvorené pre web TF.

V ostatnom období sa v rámci TF venujeme zvlášť tematike vzťahu medzi súčasnou teológiou a filozofiou, ako aj kultúrou ako vyjadrením životných túžob a postojov súčasných ľudí (zvlášť v európskej kultúre). S tým súvisí pozitívno-kritický pohľad na cirkev (najmä katolícku) ako inštitucionalizované kresťanstvo so všetkými pozitívami i negatívami, ktoré túto inštitucionalizáciu sprevádzajú. Na naše podujatia okrem vlastných členov pozývame ako prednášateľov ľudí, ktorí vedia kresťanstvo prepájať s aktuálnymi otázkami dneška bez toho, aby potrebovali hrať mimikry pred cirkevným establišmentom alebo lacno podbiehať módnemu vkusu doby. V ostatných rokoch boli takýmito našimi hosťami napr. Paul M. Zulehner, dekan Katolíckej teologickej fakulty Viedenskej univerzity, Paul Wess, docent Katolíckej teologickej fakulty v Innsbrucku, Václav Umlauf SJ, český disident, teológ a filozof, prednášajúci hermeneutiku v Mníchove, ako aj Václav Vacek, český kňaz v pastorácii, odborník na vzťah medzi Bibliou a kultúrou. V nadchádzajúcom jesennom a letnom semestri sa plánujeme zvlášť venovať dielu teológa Hansa Künga, označovaného za najväčšieho liberála medzi katolíckymi teológmi, čo sa, pravda, môže v katolíckych kruhoch vnímať pozitívne i negatívne. H. Küng patrí určite k najvplyvnejším a najtvorivejším katolíckym teológom 20. st. (Iná otázka je, nakoľko sa môže v negatívnom zmysle označovať za liberála osemdesiatnik, ktorý bol dlhoročným kolegom a je (bol) dlhoročným priateľom súčasného pápeža Benedikta XVI...) 

Čo sa týka samotného liberalizmu, o ňom sa na Slovensku vyjadrujeme dosť povrchne, napr. ani nevediac, že jedným z praotcov politického liberalizmu na Slovensku bol katolícky kňaz Ján Palárik, alebo že k filozoficko-teologickému liberalizmu sa hlásil katolícky kňaz Józef Tischner, jeden z hlavných duchovných inšpirátorov poľskej Solidarnosci a osobný priateľ Ján Pavla II. 

V predvečer 40. výročia okupácie našej vlasti Sovietskou armádou, ktorá tak veľmi ovplyvnila život mojej generácie, však nezaškodí pripomenúť si, že prvým darom Božím je naozaj politická, teologická a filozoficky poňatá ľudská sloboda (to tvrdím celkom v línii najlepšej katolíckej tradície, ktorú katolícka cirkev pevne držala napr. voči reformátorom 16. stor., ale menej uplatnila na vlastné vnútorné štruktúry), a pridávam modlitbu sv. Benedikta:

Milosrdný, svätý Otče, daruj nám múdrosť, v ktorej by sme ťa poznávali, rozum, ktorým by sme ti rozumeli, horlivosť, ktorou by sme ťa hľadali, trpezlivosť, v ktorej by sme ťa očakávali, oči, ktoré by ťa uvideli, srdce, ktoré by o tebe premýšľalo, a život, ktorý by ťa zvestoval – to všetko v sile Ducha nášho Pána Ježiša Krista.

Dotyk Vianoc

Autor: Pavol Tomašovič

Poďakovanie - Vianoce 2016

Autor: Karol Moravčík

Oslobodenie a Veľká noc

Autor: Karol Moravčík; na Veľkú noc 2015.

Na Vianoce 2013

Autor: Pavol Tomašovič

Komentár Teologického fóra k diskusii o „Výzve za obnovu cirkvi“

Autor: Karol Moravčík

Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi

11.3.2012 11:03:46
Výzva určená na všeobecnú diskusiu

Aufruf des Theologischen Forums in der Slowakei zur Erneuerung der Kirche

Nemecký preklad Výzvy Teologického fóra

Stretnutie s Helmutom Schüllerom na Teologickom fóre

01.2.2012 10:02:28
Autor: Karol Moravčík (komentár k stretnutiu TF v Bratislave, január 2012)

Cirkev bola za komunizmu a je aj dnes ohrozená viac znútra ako zvonka

Autor: Timo Masár
(Tinko Paldankin; Dcéram. Slovo do ticha. Zürich, 3.12.2011; predvečer 2. adventnej.)

Nebezpečenstvo schizmy

Autor: Karol Moravčík; text vznikol z príležitosti volieb do orgánov TF, 16.5.2011.
1 | 2
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7