Dnes je 11.08.2020    meniny má: Zuzana Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

99. Katholikentag - Regensburg 2014

Autor: Ivan Vojtaššák

V dňoch 28.5. - 1.6.2014 uskutočnil sa v Rezne (Regensburg) 99. Katholikentag (Deň nemeckých katolíkov) pod heslom: Stavať mosty spolu s Kristom. Táto viacdenná akcia sa tradične slávi na Turičné sviatky v sídle jednej z nemeckých diecéz a stretávajú sa na nej účastníci zo všetkých nemeckých diecéz – pútnici z farností a zástupcovia spoločenského a politického života.

Akcia má dlhú tradíciu, čo sa prejavuje v dokonalej príprave, v priebehu a zážitkoch. Akciu organizuje Ústredné zastúpenie nemeckých katolíkov – Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) v spolupráci s miestnou diecézou. Prípravný výbor zostavuje program, ktorý sa pred akciou rozdá účastníkom. Je to brožúra so 620 stranami. Okrem toho veľké akcie majú svoj vlastný program, s partitúrou a textom piesni. Program je zložený z bohoslužieb, púti, prednášok, diskusií, stretnutí, predstavení hudobných, tanečných, divadelných...

Tematické rozčlenenie akcií je takéto:

§  duchovné aktivity

§  tematický okruh 1: viera – cirkev – teológia

§  tematický okruh 2: politika – spoločnosť

§  biblické a duchovné centrum

§  dialóg kresťanov a židov, kresťanov a moslimov

§  vzdelávanie a veda

§  manželstvo – rodina – generácie

§  muži – ženy

§  globálna zodpovednosť a európske susedstvo

§  mládež

§  cirkev a prostredie

§  ekuména

§  kultúra, hudba, divadlo

Dni nemeckých katolíkov sa začali a ukončili bohoslužbou na univerzitnom štadióne za účasti mnohých kardinálov a biskupov. Zo susedných krajín bol prítomný biskup F. Radkovský z Plzne, pražský arcibiskup kardinál D. Duka a za Českú katolícku akadémiu profesor T. Halík.

Diskutovalo sa o mnohých aktuálnych témach, ktoré zaujímajú kresťanov v širokom kontexte magistéria pápeža Františka. Kardinál R. Marx viedol diskusiu na tému: „Chudobná Cirkev – dôveryhodná Cirkev?“ Kardinál Koch mal prednášku k 50. výročiu dekrétu II. Vatikánskeho koncilu na tému: „Jednota v mnohosti“. V oblasti európskych problémov bola zaujímavá diskusia s názvom: „Perspektívy Európy“ za účasti spolkového ministra financií Th. Weigela. Stredoeurópske a východoeurópske videnie solidarity mal prezentovať Ján Figeľ (zastúpil ho P. Kossey). Na diskusii o mieste Európy vo svete sa zúčastnila Angela Merkelová.

Profesor Halík viedol tému: „Čo sa dá naučiť od ateizmu?“ Biskup Radkovský hovoril o česko-nemeckých vzťahoch. Kardinál Duka oboznámil mladých na univerzite s jeho osobným dozrievaním od totalitného nevoľníctva po kardinála. Mal som možnosť navštíviť Inštitút pápeža Benedikta XVI. a vypočuť si prednášku s názvom: „Joseph Ratzinger a kresťanská Európa.“ Zaujímavá akcia bola na univerzite – po folklórnom popoludní bola svätá omša, na ktorej sa dal skutočne postaviť most bez spojovacích prvkov; čisto drevené laty, ktoré na konci omše aj udržali záťaž. Ďalšie tematické okruhy ponúkali množstvo prednášok a diskusií, ale i poradenstva a sprevádzanie. Zúčastnil som sa na viacerých organových a folklórnych predstaveniach. Dni nemeckých katolíkov sa konajú každé 2 roky. Na záver týchto 99. dní zaznela pozvánka na jubilejné 100. Stretnutie. To sa plánuje uskutočniť v Lipsku (Leipzig).

Rezno je nádherné bavorské mesto na Dunaji. Má mnohé skvosty historického svetového významu. Niekoľko románskych bazilík v perfektnom stave pamätajúcich na začiatky pokresťančenia Bavorov a následne i Slovanov. Má gotickú katedrálu a niekoľko skvostných barokových a rokokových kostolov. Historické múzeum je fantasticky príťažlivé. Obávam sa, že za čas, ktorý sme mali vyhradený, videli sme a zažili len zlomok z ponuky, ktoré toto čarovné mesto ponúka.

Ďakujem priateľom za ponuku zúčastniť sa tejto obohacujúcej akcie a nadýchať sa inšpirácie tohto skvostného miesta. Nakoniec mi i srdce pookrialo, že na Slovensku nie sú len ľudia, ktorí si hľadia svoje záujmy, ale sú i nezištní priatelia, ktorým ide viac o dobrú vec ako vlastný úžitok.

Čítanie v júni - prvé

Autor: Pavol Tomašovič; 5.6.2020.

O sviniaroch / Hoffmannove poviedky v opere SND

Autor: Timotej Masár SJ

La Gioconda v historickej budove SND

Autor: Timo Masár. Slovo do ticha, 2.10.2018.

Obraz ukrižovaného Krista

Rozmýšľanie o niekoľkých zobrazeniach Ježišovho ukrižovania, možnosti a zmysel
Autor: L. Čarný

Židovka

Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha, Bratislava 8. 4. 2017.

Do nového roka

Autor: Pavol Tomašovič

František povzbudil Slovákov k odvahe

Autor: Timo Masár SJ; Slovo do ticha, Zürich, 22.1.2015.

Ouvertúra k Mozartovej „Čarovnej flaute“

Autor: Timo Masár SJ; Slovo do ticha, Zürich, 10.12.2014.

Rozlúčka s Igorom

Autor: Karol Moravčík

99. Katholikentag - Regensburg 2014

Autor: Ivan Vojtaššák
1 | 2 | 3
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7