Dnes je 24.05.2024    meniny má: Ela Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Estónsko

Estónsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Rakúska cirkev - vzor otvorenej diskutujúcej inštitúcie

Autor: Peter Žaloudek, Viedeň 6.7.2010.
Letnú dovolenkovú atmosféru v Rakúsku rozžeravila správa médií o výsledku rozhlasovej ankety, v ktorej odpovedalo 500 kňazov a farárov (reprezentatívna tretina všetkých rakúskych kňazov) na sériu otázok týkajúcich sa aktuálnych tém katolíckej cirkvi. Rakúsko je od čias habsburgskej monarchie tradične konzervatívnou katolíckou krajinou. Témy zo života cirkvi sú ale pravidelnou každodennou náplňou verejných i súkromných diskusií. Vzťah verejnosti k cirkvi je v tejto krajine diametrálne odlišný ako napr. v Čechách či na Slovensku. Nikoho teda neprekvapuje, že takáto anketa vôbec vznikla.

Na podnet veľmi populárnej, i keď kriticky orientovanej náboženskej televíznej relácie „Kreuz und Quer“ rakúskej televízie ORF, zorganizovali anketu dva inštitúty: GfK Austria a ORF Medienforschung pod vedením Prof. Dr. Paula Zulehnera, pastorálneho teológa, bývalého dekana katolíckej teologickej fakulty vo Viedni. Anketa prebiehala telefonickým spôsobom od 22. apríla do 15. mája tohto roku. Na základe spracovaných dát publikoval profesor Zulehner v týchto dňoch rozsiahlu knižnú publikáciu. Výsledky ankety komentoval spomenutý profesor pre denník „Die Presse“ týmito slovami: „Z rozsahu niektorých štatistických čísel som prekvapený, ale nie šokovaný. Anketa ukazuje, v akom silnom konflikte sa nachádza cirkev s modernou“ (veľakrát nesprávne označovanou za tzv. sekularizovanú spoločnosť). 

Prinášam otázky a odpovede z ankety:

1. Má katolícka cirkev svätiť na kňazov i ženy?
Odpoveď: Áno – 51%.
2. Má katolícka cirkev svätiť ženatých mužov? Odpoveď: Áno – 81%.
3. Môžu sa kňazi v pastorácii ženiť a pritom naďalej zostať v kňazskej službe? Odpoveď: Áno – 62%.
4. Má katolícka cirkev uviesť znovu do úradu kňazov suspendovaných kvôli tomu, že sa oženili? Odpoveď: Áno – 62%.
5. Moje uvažovanie sa rozchádza s názormi vedenia cirkvi... Odpoveď: Áno – 52%.
6. Predstavy cirkevného vedenia (vo Vatikáne) sa diametrálne líšia od predstáv cirkevného ľudu (veriacich)... Odpoveď: Áno – 74%.
7. Cirkevné vedenie vnímam ako dezorientované... Odpoveď: Áno – 48%.
8. Vedenie cirkvi v Rakúsku si dobre počína s riešením sexuálnych škandálov... Odpoveď: Áno – 66%.
9. Vedenie cirkvi vo Vatikáne si počína s riešením sexuálnych škandálov tiež dobre... Odpoveď: Áno – 21%.
10. I keď by bolo dovolené, aby sa kňazi ženili, budem žiť naďalej celibátne... Odpoveď: Áno – 80%.
11. Na moju sexuálnu zrelosť malo pozitívny vplyv: Odpovede: Spiritualita – 80%; Vzťah k žene – 68% (priznali, že žijú či žili so ženou); Cirkevné učenie o sexuálnej zdržanlivosti – 36%.

Uverejnená štatistika vyvolala búrlivú reakciu v celej rakúskej spoločnosti, hlavne však v konzervatívne orientovanom okruhu kňazov. Zatiaľ čo je evidentný určitý návrat konzervatívnejšieho zmýšľania i medzi mladými adeptmi kňazstva, ktorí sú za stredoveké celebrovanie latinskej omše a predkoncilového ducha cirkvi, obvinili iní konzervatívne zmýšľajúci duchovní všetkých tých kňazov, ktorí žiadajú reformy, z neposlušnosti voči Vatikánu a cirkevným predstaveným. „Absurdné nelogické obvinenie“ – zareagoval prof. Zulehner. „Cirkev sa dnes už nesmie uzatvárať do predmoderného ghetta. Musí sa naučiť komunikovať s dnešnou modernou spoločnosťou a hodnotami, ktoré doba i civilizácia priniesla, akceptovať ich, a do tejto spoločnosti vniesť novým, inšpiratívnym spôsobom ducha evanjelia.“

Od 29. júna 2010, kedy rakúske média uverejnili výsledky ankety, prebiehali v médiách každý deň polemiky a diskusie. Zatiaľ najväčší vrchol týchto diskusií sa odohral v nedeľu 4. júla o 22.00 v obľúbenej relácii „Zeit im Bild II.“, ktorú moderovala jedna z najpopulárnejších rakúskych moderátoriek Ingrid Thurner. Živej diskusie sa zúčastnili: Dr. Klaus Küng, biskup zo St. Pöltenu; P. Uwe Winkel, predstaviteľ asi 300 konzervatívne zmýšľajúcich kňazov z Nemecka; Christoph Zellenberg, laik túžiaci po návrate cirkvi do doby pred koncilom; P. Udo Fischer, kriticky zmýšľajúci kňaz a šéfredaktor obľúbeného kritického katolíckeho týždenníka „JA“; Martha Heizer, členka kritického hnutia „Wir sind Kirche“ a prof. Dr. Paul Zulehner. Diskusia sa veľmi dlho krútila okolo problému celibátu a ani z jednej či druhej strany nezazneli nové pohľady na túto tému. Keď sa však dostal k slovu prof. Zulehner, uviedol vždy veľmi vecne a trefne debatu na správnu mieru, poukazujúc na to, že 500 farárov reaguje hlavne na stanovisko Vatikánu a je s centrálne riadenou podobou cirkvi nespokojných.

Myšlienka, ktorá sa mi páčila zo všetkých najviac, bola táto: „Odpradávna bolo centrálnou témou kresťanov slávenie Eucharistie. Práve touto oslavou sme sa vždy odlišovali od iných náboženských spoločenstiev. Dnes je však slávenie Eucharistie z nedostatku kňazov na mnohých miestach Rakúska, ale i sveta ohrozené. (Jeden z diskutujúcich spomenul Brazíliu, kde v posledných rokoch odišli milióny niekdajších katolíkov do rôznych sektárskych hnutí.) Stojíme dnes pred dôležitou teologickou otázkou: Chceme trvať za každú cenu na sporných, bibliou nepodložených nariadeniach, ako je zákaz svätenia žien a ženatých mužov, a postaviť na najvyšší piedestál celibát a pritom riskovať, že to, čo sme zdedili od Krista ako najdôležitejšie – celebrovanie Eucharistie – bude naďalej upadať a zanikať?
 

V tejto súvislosti by som rád odcitoval článok, ktorý publikovala 23. júna t. r. americká spravodajská agentúra Associated Press /AP/: „Rakúska cirkev, ktorá bola historicky považovaná za symbol tradičného katolicizmu, sa stala v posledných rokoch čoraz viac centrom reformných hnutí, ktoré lámu tradičné tabu. Pre Rím je zvlášť nepríjemný fakt, že cirkev, ktorá bola celé stáročia baštou odboja proti protestantizmu, je teraz na jednej strane otriasaná vysokým počtom odchádzajúcich veriacich a na druhej strane mocným hlasom volajúcim po reformách cirkvi.“ AP v tejto súvislosti spomína odvážne vystúpenie kardinála Schönborna proti kardinálovi Sodanovi ohľadom škandálov sexuálneho zneužívania v cirkvi, vyjadrenia biskupa Ibyho ohľadom zrušenia celibátu, iniciatívy rakúskych farárov a laikov z hnutia „Wir sind Kirche“, ako aj činnosť skupiny „Kňazov bez úradu“. AP vyzdvihuje zvlášť tohtoročnú marcovú účasť kardinála Schönborna na bohoslužbe pokánia v katedrále sv. Štefana  spolu s predstaviteľmi hnutia „Wir sind Kirche“, pri ktorej viedenský arcibiskup ako prvý z cirkevných hodnostárov vyslovil jasné slová vo veci sexuálnych zneužívaní, ktoré sa udiali prostredníctvom kňazov a rehoľníkov.“

Médiosféra a boj o pozornosť

Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 9. 4. 2024. Referát o texte: Médiosféra – rámovanie boja o pozornosť, in: Václav Bělohradský, Čas pléthokracie, 65. pole, Praha 2021.

Voľby a ich kontext

Autor: Pavol Tomašovič; rozhovor pre My Trnava, 30. 9. 2023: mytrnava.sme.sk

"Prevrátená" demokracia

Autor: Karol Morvačík; Beseda TF FK, 19. 9. 2023.

Postrehy k rozhovoru Václava Bělohradského

Autorka: Zuzana Vargová; Beseda TF FK, 19. 9. 2023.

K textu Václava Bělohradského: „Žijeme v prevrátenej demokracii“.

Autor: Ivan Šimko; Beseda TF FK, 19. 9. 2023.

Nepodľahnúť únave

Autor: Pavol Tomašovič; napísane pre NzR júl/2023.

Nesamozrejmosť

Autor: Pavol Tomašovič, napísané pre NzR 10/22, Trnava, december 2022.

Vianočné inšpirácie

Autor: Pavol Tomašovič, 24.12.2021.

Povedať „nie“ ekonomike vyraďovania

Autor: Pavol Tomašovič, príspevok do Besedy TF FK o pápežovi Františkovi a kapitalizme; 9. 3. 2021.

František proti ľahostajnosti

Autor: Ivan Šimko, príspevok do Besedy TF FK o pápežovi Františkovi a kapitalizme; 9. 3. 2021.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7