Dnes je 24.05.2024    meniny má: Ela Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Maďarsko

Maďarsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Editoriál LISTY 4-5/04

Autor: Imrich Sklenka
V dňoch 25. - 26. júna 2004 usporiadalo Teologické fórum v priestoroch Kolpingovho diela na Spišskej Kapitule spolu s Centrom pre európsku politiku a s podporou nadácie Hans-Seidel-Stiftung sympózium o významnom nemeckom teológovi Eugenovi Biserovi. Bolo to už jubilejné desiate sympózium o najvýznamnejších európskych mysliteľoch. Táto tradícia začala sympóziom o R. Guardinim, ktorý vybudoval v Mníchove na Filozofickej fakulte slávnu interdisciplinárnu katedru pre kresťanský svetonázor a náboženskú filozofiu, a tento rok v istom zmysle vyvrcholila E. Biserom, ktorý práve na tejto katedre úspešne pôsobil v rokoch 1974-1986. Ako sám povedal, vniesol do guardiniovskej tradície väčší dôraz na filozofiu a biblickú exegézu. V rubrike Téma tentoraz nájdeme prednášky z nášho sympózia, ktoré sa pokúšajú zachytiť Biserovu tvorbu: J. Karpat pripomína Guardiniho východiská, I. Sklenka sa pokúša ukázať Biserov prístup ku vzťahu medzi myslením a vierou. V. Arbet predstavuje Biserovu teológiu ako terapeutickú teológiu. K. Moravčík približuje Biserovo vyrovnávanie sa s vierou na príklade jeho prístupu k Apoštolskému vyznaniu viery. J. K. Balázs predstavuje Biserovo chápanie apoštola Pavla a P. Križan približuje rozhovor E. Bisera s veľmi kritickým teológom - Eugenom Drewermanom.

V rubrike Portrét uverejňujeme krátky, ale veľmi hutný rozhovor s naším učiteľom a priateľom z Viedne, profesorom fundamentálnej teológie na tamojšej teologickej fakulte, Johannom Reikerstorferom. Po 25 rokoch svojho pôsobenia na katedre hodnotí nielen svoj osobný vývoj, ale aj dramatický vývoj samotnej teológie. Želáme mu, aby sa mu podarilo dotvoriť, čo z jeho myslenia zostáva ešte nevyslovené.

V rubrike Rozhovor prinášame záznam živého rozhovoru, ktorý sa nám s profesorom E. Biserom podarilo pripraviť v Mníchove. V tomto rozhovore predstavuje E. Biser základné motívy svojho teologického myslenia a svoj vzťah k najvýznamnejším teológom a filozofom, s ktorými sa vo svojom myslení vyrovnával. V rozhovore nájdeme aj odpoveď na otázku, v čom vidí novosť svojej vlastnej teológie. Už niekoľko desaťročí hovorí o zásadnom obrate v dejinách viery - od autoritatívnej viery k pochopenej viere. Tento obrat sa síce už deje, zároveň však zostáva aj veľkou výzvou.

V rubrike Inšpirácie prinášame text čoraz vplyvnejšieho spisovateľa a duchovného sprievodcu R. Rohra o mužskej spiritualite, ako aj kratšie texty našich spolupracovníkov: P. Repku, Š. Šrobára a K. Moravčíka. Nájdeme tu aj krátku reakciu na článok J. K. Balázsa v ostatnom dvojčísle z pera nášho dlhoročného spolupracovníka M. Vaňa o problematike sociálneho štátu. Rubrika Monitor ako obyčajne ponúka zaujímavé správy z kresťanského sveta, tiež spomienku na druhú svetovú vojnu, pápežov postoj k vojne v Iraku z príležitosti návštevy G. Busha v Ríme i krátke hodnotenia „Púte národov" v Mariazelli.

Aj tentoraz vychádzajú naše LISTY v rozšírenom rozsahu ako dvojčíslo 4-5/2004. V decembri by sme mali mať v rukách posledné tohoročné vydanie. Ešte malá ponuka: Pokúšame sa aktualizovať stránku Teologického fóra na internete ( www.teoforum.sk ). Mimo iného pravidelne uverejňujeme nedeľné homílie K. Moravčíka a P. Cibiru.

e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7