Dnes je 20.09.2020    meniny má: Ľuboslav Ľuboslava Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)
9. 6. 2020 - Zápas o cirkev. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Július Marián Prachár.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Začiatkom roka vyšla ďalšia kniha o súčasnej situácii katolíckej cirkvi od Marca Politiho, jedného z najlepších znalcov Vatikánu. Jej názov v talianskom vydaní znie: Osamelosť pápeža. Prorocký pápež, cirkev v búrke. V nemeckom vydaní: Komplot proti Františkovi. Osamelý pápež a jeho zápas o cirkev. Kniha nie je zatiaľ preložená do slovenčiny ani češtiny. V češtine je prístupná kniha M. Politiho: František medzi vlkmi (2015).

Pápež František je v úrade siedmy rok. Od začiatku odmietal akúkoľvek pompéznosť, dôraz dával na evanjelium a ústretovosť voči inakším, chudobným a okrajovým, ako neľudský a ničiaci Božie stvorenstvo kritizuje súčasný sociálno-ekonomický model, ktorý panuje vo svete. Vo vnútri cirkvi tvrdo odmieta klerikalizmus a presadzuje synodálny princíp.

M. Politi je novinár. Vidí, o čo ide Františkovi, a vidí prekážky, ktoré sa mu kladú do cesty. Vo svojej novej knihe hodnotí Františkove priority, tiež jeho vzťah k politickému vývoju vo svete a osvetľuje pozadie napätí a škandálov v cirkvi. Zvlášť kritickým bol rok 2016, keď po vydaní textu Amoris laetitia sa začali proti pápežovi verejne ozývať aj niektorí kardináli a biskupi, a potom rok 2018, keď cirkev zasiahli ďalšie správy o sexuálnom zneužívaní, a Františkovi nepriatelia situáciu využili, aby ho vyzvali na odstúpenie.

Na našej audio/video besede prednesie referát o knihe K. Moravčík a o Františkovej angažovanosti v sociálnych otázkach poreferuje J. M. Prachár. Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.


12. 5. 2020 - Hľadanie budúcnosti. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Ľubomír Polák.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Naša téma súvisí so situáciou, ktorú v súčasnosti prežívajú ľudia na celom svete. Nevieme, kedy súčasný „núdzový“ stav skončí, ani aké zmeny prinesie. Viacerí spoločenskí vedci sa vyjadrujú, že budúcnosť bude iná. V ekonomike príde k veľkým stratám, možno sa zmení aj štruktúra výroby a obchodu. Ťažšie sa predvídajú zmeny v kultúrnych a sociálnych vzťahoch, v našej psychike a duchovnom prežívaní.

Zaujímavá je skúsenosť s cirkvou, ktorá sa ľahko podriadila opatreniam a prijala virtuálny spôsob účasti na bohoslužbách. Ak však zostali obchody s potravinami otvorené a vchody do našich bytov neboli zapečatené, nemali sme hľadať spôsoby, ako naďalej vytvárať reálne spoločenstvo? Cirkev je miestom uskutočňovania spoločenstva s ľuďmi na Ježišov spôsob, pričom majú mať prednosť chudobní a hriešni (starí, chorí, trpiaci, ponižovaní). Doteraz v dejinách počas nejakého ohrozenia a karantény cirkev vždy pokladala za svoju povinnosť byť vo vnútri s tými, ktorí boli „uväznení“. Odrazu možno mať účasť na živote iných na diaľku? Technické pomôcky (internet) predsa nemôžu nahradiť skutočnú blízkosť.

Ako možný podklad k téme, odporúčam text: http://www.teoforum.sk/?id=2&view_more=1924 , ako aj iné texty ku corona-kríze na webe TF FK.


11. 2. 2020 - Čo (ne)voliť? Program: Referát - Pavol Tomašovič; koreferáty; diskusia.

Po tridsaťročnej skúsenosti už asi vieme, čo sa dá parlamentnými voľbami dosiahnuť a čo nie. Dejiny svedčia, že voľbami sa dá aj veľa pokaziť. Preto je pochopiteľné, prečo sa mnohí úzkostlivo pýtajú: koho voliť? Za dôležitejšiu by sme mohli pokladať inú otázku: čo voliť? Na našej besede dáme prednosť tejto otázke. Napokon, nejde iba o voľby parlamentné.

Pápež František na začiatku II. kapitoly Evangelii Gaudium, ktorá má názov: V kríze spoločenskej angažovanosti, píše o nutnosti poznať situáciu (výzvy) sveta, ak v ňom máme ohlasovať evanjelium. K tomu potrebujeme nielen sociologický pohľad, ale aj „skúmať znamenia čias“ čiže rozlišovať, čo je ovocím Božieho kráľovstva a čo sa mu protiví, čo prichádza z vnuknutia dobrého a čo zlého ducha. Následne sa máme rozhodnúť pre správnu voľbu (čl. 51 EG).

Hlavný referát prednesie Pavol Tomašovič o príčinách a pozadí pohybov, uprostred ktorých sa nachádzame v dnešnej spoločnosti, aby sme si pomohli stanoviť svoje vlastné priority či preferencie. Pred mesiacom sme si ponúkli aj „Ročenku TF“ z r. 2004 o politike a náboženstve. Poprosil som niektorých priateľov, aby inšpirovaní Ročenkou pripravili kratšie koreferáty a podnietili našu diskusiu.


14. I. 2020 - Johann Baptist Metz, náboženstvo a politika. Program: Referáty - Karol Moravčík a Ivan Šimko; diskusia.

Dňa 2. decembra 2019 zomrel Johann Baptist Metz. Patril k teológom, ktorí dospievali počas 2. svetovej vojny a následne sa stali poprednými osobnosťami v cirkvi i širšej intelektuálnej obci. Z Metzovej generácie ešte žijú napríklad veľkí teológovia ako Joseph Ratzinger a Hans Küng. Metz sa stal zakladateľom celej teologickej školy, nového smerovania, ktoré ovplyvnilo mnohých mysliteľov v Európe i vo svete, a najmä latinskoamerickú teológiu oslobodenia.

Mediálne komentáre z príležitosti jeho smrti označili J. B. Metza za „teológa storočia“, „teológa nádeje“ i za giganta, ktorý premýšľanie o Bohu spojil so zápasom za spravodlivosť a solidaritu vo svete. Neúnavne kládol otázky po Bohu zoči-voči utrpeniu vo svete, do teológie priviedol tému politiky, holokaustu, vykorisťovania. Kým teológovia pred ním vyslobodili teológiu zo zajatia nesubjektívneho uvažovania, on teológiu posunul ďalej k uvažovaniu uprostred dejín a spoločnosti. Na webe TF FK nájdeme dva texty o J. B. Metzovi. Predslov k prekladu Metzovho diela „Viera v dejinách a spoločnosti“: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=8 . Ďalší text: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=371 . Knihu „Viera v dejinách“.., a tiež „Ročenku TF“ z r. 2004 na Metzove témy máme v centre TF k dispozícii.

Na besede K. Moravčík zhodnotí Metzov význam pre teológiu, cirkev i politiku celkove a I. Šimko prednesie referát o Metzovom pohľade na možnosti i hranice súčasnej demokratickej politiky. Na stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať. Na záver bude malé občerstvenie.

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)

Prehľad aktivít za rok 2019

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Smäd po spiritualite - David Steindl-Rast

TF FK a Vyd. Petrus pozývajú na prednášku a besedu dňa 12. júna 2019 o 18.00: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava. Okruh tém: filozofia vďačnosti, spiritualita a dnešná spoločnosť, kresťanstvo, cirkev a alternatíva.

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Beseda TF - 9. októbra 2012

25.9.2012 02:09:10
Téma: 50. výročie II. vatikánskeho koncilu
Vedie: Karol Moravčík

Besedy TF - 11. septembra 2012

01.9.2012 11:09:03
Téma: Obzretie sa za Sympóziom TF.
Prof. Zulehner: Zmena perspektív
Vedie: Marian Prachár

Sympózium Európski myslitelia - 22. - 23. jún 2012

02.6.2012 10:06:55
Ako pokračovať - ako nanovo začať? (50 rokov od II. vatikánskeho koncilu)
Hostia: prof. P. M. Zulehner a H. P. Hurka.

Besedy TF - utorok 15. mája 2012

30.4.2012 08:04:16
Téma: Švajčiarsky katolicizmus a švajčiarski katolíci sú iní
Vedie:    Ivan Lehotský

Besedy TF - 13. marca 2012

21.1.2012 10:01:40
Téma:      Mladí ľudia a cirkev
Vedie:      Anna Haťapková
Koreferát: Pavol Kubičár
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7