Dnes je 18.05.2024    meniny má: Viola Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Wales

Wales

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Pozdravné posolstvo z konferencie o synode

Záznam z konferencie: https://youtu.be/ea2Pqd1z0h8
Vážený pán kardinál Jean-Claude Hollerich, generálny relátor biskupskej synody,

vážený pán arcibiskup Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku,

vážený pán arcibiskup Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska!

Srdečne Vás pozdravujeme z našej konferencie Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej. Zišli sme sa z iniciatívy občianskych združení na Slovensku (Kresťanskodemokratická akadémia KREDIT, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Nadácia Antona Srholca, Teologické fórum – FK a Združenie kresťanských seniorov), ktoré cítia zodpovednosť za Cirkev i občiansku spoločnosť a skúmajú, ako ju realizovať. Naše dnešné stretnutie chce byť jednou z mnohých odpovedí na výzvu, aby sme kráčali synodálnou cestou, ktorú Boh očakáva od Cirkvi tretieho tisícročia.

Ako členovia Božieho ľudu hľadáme možnosti, ako pokračovať v synodálnom procese. Chceme aktívne prežívať svoje kresťanské povolanie a vo svojom prostredí žiť radostnú zvesť, ktorú sme pred niekoľkými dňami slávili vo veľkonočnej vigílii. Chceme sa spoločne modliť a premýšľať, aby sme dokázali aj účinne svedčiť o tom, že „radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a všetkých, čo trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov“.

Ďakujeme za Boží dar synodálnej cesty pre našu Cirkev a za všetkých, ktorí na tomto diele neúnavne pracujú. Zaväzujeme sa spoločne sa učiť počúvaniu Ducha Svätého a podľa svojich možností, ako nabádal pápež František, „pestovať cirkevnú prax, ktorá vyjadruje konkrétnosť synodality v každom kroku cesty a činnosti a podporuje skutočné zapojenie každého jednotlivca“.

Prosíme, pozdravte od nás Svätého Otca Františka, ktorého máme radi, modlíme sa zaňho a prosíme o modlitby aj za nás.


V Bratislave 13. apríla 2023

Zmena epochy

Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 12. 3. 2024.

Modly súčasnosti

Autor: Tomáš Jendruch. Beseda TF FK, 12. 3. 2024. 
Komentár k posolstvu pápeža Františka na pôstne obdobie 2024: Cez púšť nás Boh vedie k slobode
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2024

Byrokracia bez duše

Autor: Július Marián Prachár. Beseda TF FK, 13. 2. 2024.

Aktuálne trendy v praxi a myslení cirkvi

Autor: Karol Moravčík, 13. 2. 2024.

Nový prístup Dikastéria pre náuku viery

Autor: Tomáš Jendruch, Beseda TF FK, 13. 2. 2024. Komentár k textu: Felix Neumann, Mnoho malých dokumentov ukazuje veľké Františkove línie, www.christnet.eu

Synoda už mení cirkev

Autorka: Zuzana Vargová, Beseda TF FK, 13. 2. 2024. Komentár k textu America Magazine - Nathalie Becquart: Synoda pápeža Františka niektorých sklamala, ale podľa organizátorov už mení cirkev (America, The Jesuit review, 31. 1. 2024; www.americamagazine.org

Možnosti a medze plurality na pozadí deklarácie FS

Karol Moravčík, Beseda TF FK, 16. 1. 2024.

Poznámky k procesu synody. Komentáre k textom na Christnet.cz

Autorka: Marta Uhrinová; Beseda TF FK, 16. 1. 2024.

Teológia nežnosti

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, 12.12.2023.

Ekonómia spásy

Autor: Milan Hudaček SJ; Beseda TF FK, 14.11.2023. 
Prehľad témy v power point tu:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7