Dnes je 11.12.2018    meniny má: Hilda Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prijať milosť

Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha na motívy: Ef 2,1-10, Lk 12,13-21; 22.10.2018.
Otvorte brány Kristovi, nebojte sa. Človek sa ale bojí. Bojí sa o seba.

Príroda je plná meniacich sa procesov. Napríklad motýľ. Z ťažkopádnej, nenápadnej larvy je nádherný tvor. Neporovnateľne väčšou udalosťou je premena človeka. V spasenom  človeku sa zviditeľní Božia láska – je citeľná. Lebo spasený človek je dobrý a robí dobro, čo Boh od nás vždy chcel a chce aj dnes.

Spása nie je z mojich skutkov. Spása sa nedá získať, nedá sa kúpiť za žiadnu cenu. Sme Božím dielom, sme Božími deťmi, stvorení v Kristovi Ježišovi, aby sme sa venovali dobrým skutkom, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme ich konali. Mŕtvi sme boli pre svoje poklesky a hriechy. Boh, bohatý na milosrdenstvo pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, nás však oživil s Kristom, vo svojom Synovi nám daroval miesto v nebi. Peter sa pýtal Pána Ježiša: Pozri, všetko sme opustili, išli sme za tebou, čo teda za to dostaneme? A Ježiš mu povedal: Každý, kto pre moje meno všetko opustil, dostane stonásobne viac a večný život (Mt 19,27). Večný život – to nie je málo.

Človek sa od Boha odvráti neverou a neposlušnosťou. Tým sa nestane slobodným človekom, naopak, prepadne svojmu „ja“, prepadne smrti. Boh ale chce život. A len on sám môže človeka oslobodiť, lebo je láska. Spasení sme boli milosťou, krvou nášho Pána Ježiša Krista. To je dar. A dar sa nedá získať, nemôžeme si ho zaslúžiť, dar môžeme len prijať vierou. Je veľkou milosťou, teda darom, že Boh nám dal silu vôle slobodne sa rozhodovať. Nikoho do svojho priateľstva a lásky nenúti. On volá. Je to ako v našich medziľudských vzťahoch. Ak ma niekto do svojej lásky a priateľstva núti, stále viac sa od neho vzďaľujem, vymykám sa mu z rúk.

Čo je hriech? Ohováral som, poviete pri spovedi. Je to hriech? To je skutok, nie je dobrý a má dôsledok. To je hriech. Lebo ohováraním urážam svojho blížneho. Ak si to neuvedomím a vo svätej spovedi po každé poviem ohováral som, nič sa v mojom živote nezmení. Až keď si uvedomím, čo som urobil, snažím sa zmeniť svoje správanie. Tomu sa hovorí obrátenie. Pavol vraždil kresťanov, zmenil sa, a je apoštol národov. Ale on si uvedomil svoj hriech, priznal – to som ja. Vyznal, oplakal, získal spásu, nie svojou zásluhou, ale milosťou. A tú aj prijal.

Čo urobil ten sedliak v dnešnom evanjeliu? Nikomu neublížil. Ale tam je aj jeho chyba. Pre neho nejestvuje žiaden druhý. Myslí na seba, rozpráva sa sám so sebou. Jeho spôsob reči je monológ. Boh ho v rozhovore, v dialógu núti k zamysleniu a pochopeniu pravdy (Lk 12,17-21). Človek nemusí byť bohatý, aby podľahol tejto životnej chybe. Keď sa naše priania nesplnia, keď naše kalkulácie nesedia, konáme nesprávne, prelíname nebo a zem. Mali by sme myslieť úplne inak: Že práve to je príležitosť k dialógu, ktorý nás privedie bližšie k pravde. A Boh sa rád dá s nami do rozhovoru.

Sme svedkami úžasných zmien, ale ani jedna z nich neprekoná udalosť, ktorú slávime na Vianoce a stále sprítomňujeme na väčšiu Božiu slávu. Boh sa stal človekom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. On chce, aby sme sa (ak treba) zmenili a prijali milosť, ktorú nám Boh Otec vo svojom ukrižovanom, vzkriesenom a povýšenom Synovi daroval. Zmierte sa s Bohom!, vyzýva nás sv. Pavol (2 Kor 5,21). 

Novosť Amoris laetitia / Nový prístup vo formulácii a aplikácii cirkevného učenia

Autor: Karol Moravčík; sympózium OZ Kampanila: „Radosť lásky“; 10.11.2018, Bratislava.

Kto je dobrý?

Autor: Timotej Masár SJ; 29. 10. 2018.

Prijať milosť

Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha na motívy: Ef 2,1-10, Lk 12,13-21; 22.10.2018.

Liberálna spoločnosť, sexualita a cirkev

Autor: Július Marián Prachár; Beseda TF FK, dňa 9. 10. 2018.

Nezvládaná sexualita

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, dňa 9. 10. 2018.

Sexualita (zneužívaná) v cirkvi

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF FK, dňa 11. 9. 2018.

Znamenia čias

Referát k dotazníku zo stretnutia TF FK dňa 13. 2. 2018; prednesené dňa 12. 6. 2018.
Autor: Karol Moravčík

Manželia rôzneho vyznania a účasť na eucharistii

Eucharistia ako znamenie jednoty v manželstvách partnerov rôzneho vyznania (rôznych cirkví) a následná diskusia v Nemecku.
Autor: Július Marián Prachár

Za Františka a evanjelium!

Autori: J. M. Prachár / K. Moravčík, február 2018; napísané pre: Iniciatíva "Pro pope Francis".

Exodus do slobody

Autor: Karol Moravčík; uverejnené v Pravde dňa 31.3.2018.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7