Dnes je 04.10.2023    meniny má: František Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Spiritualita

TF chce vedome rozvíjať teológiu uprostred drámy dnešnej doby, ktorú nevníma len cez veľké spoločenské pohyby, ale cez konkrétnych ľudí, zvlášť v ich utrpení.
Otvorený dialóg s presvedčenými, zneistenými i hľadajúcimi ľuďmi a duch bratstva a sesterstva sú základnými princípmi, ktoré sa TF snaží žiť v odbornej práci i v každodennej ľudskej komunikácii. Pritom sa necháva viesť príkladom Ježišovho konania, ktorý solidárne vnímal potreby a ťarchy ľudí a venoval sa im tak, že rozdával seba, svoje slovo i chlieb.
"Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Všetci jedli a nasýtili sa." (Mk 6, 34; 42)
TF sa vo svojom poslaní necháva inšpirovať aj konaním apoštola Pavla na aténskom areopágu, keď sa pokúšal indiferentnej i zainteresovanej verejnosti hlásať neznámeho Boha. (Sk 17, 23 - 28)
TF si uvedomuje, že kresťan nikdy nie je len v pozícii učiteľa a rozdávača, ale predovšetkým v pozícii počúvajúceho a prijímajúceho.

e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7