Dnes je 24.09.2020    meniny má: Ľuboš Ľubor Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Cena Herberta Haaga za slobodu v cirkvi za rok 2012

Cena Herberta Haaga za rok 2012 patrí rakúskej Iniciatíve farárov Pfarrer Initiative a jej predsedovi Helmuthovi Schüllerovi.

V článku uvádzame preklad tlačovej správy, ktorej originál možno nájsť tu:
http://www.herberthaag-stiftung.ch/aktuelles.html

Nadácia Herberta Haaga za slobodu v cirkvi

Správa pre médiá

Cena Herberta Haaga za slobodu v cirkvi patrí v roku 2012 rakúskej Iniciatíve farárov - Pfarrer Initiative (PI) a jej predsedovi Msgr. Helmutovi Schüllerovi. „Výzva k neposlušnosti“ z 19. júna 2011 sa týka núdze, pre ktorú sa v katolíckej cirkvi čoraz menej darí zabezpečovať duchovnú správu kňazmi. Nadácia Herberta Haaga vyjadruje potešenie, že Iniciatíva mala veľký medzinárodný ohlas a pre biskupov predstavuje výzvu, aby sa jej postulátmi začali zaoberať. – Spolu s Iniciatívou farárov budú vyznamenané dve duchovné správkyne a jeden duchovný správca zo Švajčiarska. Nemajú síce vysviacku, ale majú výborné teologické vzdelanie a vo svojich farnostiach pôsobia v daných podmienkach najlepšie ako sa dá: duchovná správkyňa projektu City-Kirche, Monika Hungerbühler z Bazileja, vedúca cirkevnej obce Monika Schmid z Effretikonu pri Zürichu a poverený správca farnosti Charlie Wenk zo St. Gallen.

Iniciatíva farárov jasne sformulovala postuláty a nebojácne spravila z citlivej témy krízy duchovnej správy v Rakúsku predmet verejného diškurzu. Biskupská konferencia je pod tlakom a mala by zaujať stanovisko k téme celibátu a zabrzdeniu reforiem v katolíckej cirkvi. Msgr. Helmut Schüller, zakladajúci člen a predseda Iniciatívy, je farárom v Probstdorfe pri Viedni a univerzitným duchovným správcom; predtým bol generálnym vikárom arcidiecézy Viedeň a ombudsmanom pre obete sexuálneho zneužitia v cirkvi. Vyznamenanie je dotované čiastkou 10 000 €, ktorú si prevezme pri udeľovaní ceny 22. apríla 2012 v Luzerne.

Pod heslom „Pred Bohom platí sloboda prejavu“ začína „Výzva k neposlušnosti “ programovým vyhlásením: „Reformu cirkvi, ktorá je už dávno nevyhnutnosťou, Rím odmieta a biskupi sú nečinní. Preto máme nielen právo, ale aj povinnosť nasledovať svoje svedomie a konať z vlastnej iniciatívy. Ako kňazi chceme byť vzorom a predznamenať budúcnosť.“ V praxi to znamená: Nebudú odpierať účasť na eucharistii veriacim dobrej vôle, ani po rozvode druhý raz sobášeným, ani kresťanom iných konfesií. Slávenie v obci bez kňaza považujú za plne platné bohoslužby. Nerešpektujú vatikánsky zákaz kázania pre kompetentne vzdelaných laikov, mužov i ženy. A jasne sa vyjadrujú za pripustenie žien a ženatých mužov ku kňazskému úradu (www.pfarrer-initiative.at). Nadácia Herberta Haaga želá Iniciatíve farárov, aby sa ich výzva ujala aj v iných krajinách.

Vo švajčiarskych diecézach sú už miestami posuny k takejto praxi. Mnohé angažované teologičky a teológovia z tímov duchovnej správy zdieľajú obavu, že sa celá duchovná správa zrúti, hoci daktorí biskupi sa ešte stále pokúšajú zlú situáciu skrášľovať. Nadácia Herberta Haaga vyznamenáva preto v zastúpení za mnohých tri osobnosti z diecéz Bazilej, Chur a St. Gallen. V súlade s požiadavkami doby pôsobia vo vedení duchovnej správy v obciach bez kňaza a v mestskej duchovnej správe projektu City Kirche a ich činnosť odkazuje do budúcnosti. Sú to:

- Monika Hungerbühler: pôsobí v Bazileji, je vedúca Centra žien, duchovná správkyňa projektu City-Kirche v ekumenickom cirkevnom priestore Elisabethen, členka kolektívneho vedenia dekanátu a aktivistka iniciatívy za rovnoprávnosť žien v katolíckej cirkvi.


- Monika Schmid: je vedúca obce v Effretikone pri Zürichu a ako aktívna účastníčka verejného diškurzu má aj príhovory v televíznej relácii „Slovo na nedeľu“;


- Charlie Wenk: je vedúci obce vo farnosti Halden v St. Gallene. Spolu s protestantnským kolegom vykonávajú ekumenickú duchovnú správu v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej mestskej časti a dávajú priestor aj veriacim iných náboženstiev.


Udeľovanie Ceny Nadácie Haerberta Haaga je verejné a koná sa 22. apríla 2012 o 16.30 hod. v hoteli Schweizerhof v Luzerne. Nadácia za slobodu v cirkvi každoročne udeľuje cenu osobám a inštitúciám, ktoré sa v kresťanstve vyznamenali slobodným vyjadrením názorov alebo odvážnym konaním ( www.herberthaag-stiftung.ch). Členmi Rady nadácie sú profesor Hans Küng (prezident), Dr. Erwin Koller a Herbert N. Haag.

Luzern, 8. novembra 2011

Kontaktná osoba:

Dr. Erwin Koller, Stauberbergstrasse 45, CH-8610 Uster
Tel. +41 44 940 8642, Mob. +41 79 247 0225, e-mail: erwin.koller@setarkos.com

Z nemeckého originálu preložila Erika Švagríková

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.

Rozhovor s Josefom Hegglinom

Podnetný rozhovor so švajčiarskym kňazom pôsobiacim na Slovensku tu:

Piatkový kultúrny večer

Dňa 24. júla 2020 o 18.00 v Sankt Vitus Kaffee v Bratislave-Rusovciach. Organizátori: TF FK, Vydavateľstvo Petrus a Farnosť Rusovce.

Súčasťou podujatia je:
Vernisáž výstavy obrazov: Robert Bielik a Alexander Németh. Prezentácia knhy Amoris laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka: Róbert Bezák, Karol Moravčík, Jaroslav Rindoš. Hudba: Pavol Varga. Ukážka kníh Vyd. Petrus. Občerstvenie z ponuky kaviarne.

Otvorenie zrekonštruovaného Kostola Sv. Víta

Rusovce, 26. júna 2020 o 17.00.

2% z dane pre TF FK v roku 2020

Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať do konca mesiaca júna.

Diskusia v rozhlase - Ján Pavol II.

Dňa 23.5.2020 Rádio Slovensko vysielalo o 20.05 reláciu Sobotné reflexie. Reláciu viedol Vincent Štofaník. Diskutovali teológ a kňaz K. Moravčík a bývalý politik a kresťanský disident F. Mikloško. Záznam nájdeme tu:

Kresťania v čase pandémie

Rozhovory s kňazmi a kazateľmi viacerých kresťanských cirkví pre internetový magazín JÁDU pripravil: Daniek Ryba, apríl 2020. Text v slovenčine: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/the/cor/cs16768286.htm

Odchádzanie

Autor: K. Lovaš, slovenský premonštrátsky kňaz, pôsobí v ČR, kláštor Želiv, novinár a vysoškolský pedagóg. V aktuálnom príspevku píše (nielen) o M. Kuffovi. Uverejnené 11.2.2020 na: https://www.facebook.com/karol.lovas

Kresťania proti nenávisti

Predvolebná iniciatíva kresťanov, ktorí varujú pred šírením nenávisti v spoločnosti. Text a možnosť podpory tu:

Diskusia v rozhlase o ľudskej dôstojnosti

Dňa 15.1.2020 Rádio Devín vysielalo o 20.00 reláciu Symposion. Reláciu pripravila M. Michalková. Diskutovali teológ K. Moravčík a sociológ M. Tížik. Záznam nájdeme tu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7