Dnes je 23.05.2024    meniny má: Želmíra Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA San Marino

San Marino

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Podporte Teologické fórum svojimi 2 percentami

Podporte Teologické fórum 2% z Vašich daní.
Vopred ďakujeme za Vašu ochotu aj tento rok.

Podporte rozvoj moderného teologického myslenia na Slovensku

Darujte 2% zo svojich daní Teologickému fóru

Vaše darovené 2% budú použité na:

  • organizovanie diskusií, seminárov a sympózií so zameraním na rozvoj moderného teologického myslenia
  • vydávanie a publikovanie článkov s teologickou tematikou
  • udržiavanie a rozvoj webovej stránky www.teoforum.sk

Ako darovať 2%?

Spôsob darovania sa líši podľa toho či:

A.    Ste zamestnanec a daňové priznanie za vás robí zamestnávateľ

B.    Ste živnostník alebo zamestnanec a daňové priznanie si podávate sami

C.    Zastupujete Právnickú osobu

A. Som ZAMESTNANEC a daňové  priznanie mi robí zamestnávateľ

1.       Do 15.02.2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania aplatených preddavkov na daň. 

2.      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2009. 

3.      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Teologického fóra poukázať. Táto suma však musí byť minimálne € 3,32

4.      Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.


5.   Vyplňte Vyhlásenie o darovaní 2% pre Teofórum 2010. 

6.      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2010 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

Poznámky:

  • Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  •  Všetky peňažné údaje sa vykazujú v eurách.


B. Som ŽIVNOSTNÍK alebo ZAMESTNANEC a daňové priznanie si podávam SÁM

1.     Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne € 3,32 pre prijímateľa. 

2.     daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech Teologického fóra. Údaje vyplníte nasledovne: 

IČO: 31751482

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Teologické fórum

Ulica: Štefánikova

Číslo: 20

PSČ:  81105
Obec: Bratislava

3.     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2010) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  •  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.   

C. Zastupujem PRÁVNICKÚ OSOBU

1.     Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je € 8,30. 

2.     Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne € 8,30 na jedného prijímateľa. 

3.     daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje na poukázanie pre Teologické fórum vyplňte nasledovne:

IČO: 31751482

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Teologické fórum

Ulica: Štefánikova

Číslo: 20

PSČ:  81105

Obec: Bratislava

4.     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

  •  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.

2% z dane pre TF FK v roku 2024

Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať podľa okolností do konca mesiaca marca alebo apríla. Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane sú na stránke: www.rozhodni.sk

Pre poukazovateľov dane sú podmienky a časové termíny zvlášť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

Slovensko a katolícka cirkev

Salve - revue pro teologii a duchovní život je časopis českej dominikánskej provincie. Vychádza 4x v roku. Číslo 4/2023 je venované katolíckej cirkvi na Slovensku.

Súhrnná správa zo synody o synodalite

Text záverečnej správy z 1. časti XVI. riadneho zhromaždenia synody biskupov (4.10.-29.10.2023) je preložený do slovenčiny. Celý text nájdeme na stránke synoda.sk/materiály: www.synoda.sk

Žijeme v prevrátenej demokracii

Autor: Daniel Kaiser. Rozhovor s Václavom Bělohradským, 3. 9. 2023. 
Uverejnené: https://standard.sk/426523/zijeme-v-prevratenej-demokracii-zapadnu-spolocnost-treba-oslobodit-od-tyranie-rastovej-ekonomiky-a-zelenu-pravdu-od-bludov

2% z dane pre TF FK v roku 2023

Príspevok zo zaplatenej dane možno poukázať podľa okolností do konca mesiaca marca alebo apríla. Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane sú na stránke: www.rozhodni.sk

Pre poukazovateľov dane sú podmienky a časové termíny zvlášť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

Modlitba za pápeža Františka

Dňa 13. marca 2023 z príležitosti 10. výročia zvolenia pápeža Františka koná sa na jeho podporu celosvetová modlitba.

J. Ratzinger - Benedikt XVI. medzi mýtom a realitou

Autor: Tomáš Petráček, 6.1.2023.

Relácia na RTVS - Pápež a vojna

Do kríža - polemická relácia, ktorá hľadá odpovede na závažné spoločenské, politické, kultúrne a náboženské otázky. Vedie: Jaroslav Daniška. Účastníci: Marek Maďarič, Karol Moravčík, Daniel Pastirčák.

Púť do Marianky

5. 6. 2022, organizuje OZ Samaritán.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7