Dnes je 16.04.2021    meniny má: Dana Danica Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)
9. 3. 2021 - František a kapitalizmus. Program: Úvod; podnety; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Pri vážnejších problémoch môžeme si klásť otázku, či ide o zlyhanie jednotlivca alebo systému (nastavených pravidiel, celkového usporiadania spoločnosti). Od počiatku pontifikátu pápeža Františka je badateľné jeho odmietanie systému, ktorý v súčasnosti vládne vo svete. Nejde o vládu jednej mocenskej skupiny alebo jednej politickej strany, ide o kapitalizmus (niekedy s prívlastkom neoliberálny). Je to systém, v ktorom je všetko podriadené ekonomike, presnejšie, ako hovorí František: „V centre systému sú peniaze, nie človek, a ľudia sú redukovaní na nástroje sociálno-ekonomického systému.“ František tento systém nazýva „ekonomikou vylučovania a nerovnosti“. Známy je jeho tvrdý výrok: „Táto ekonomika zabíja.“ Názor propagátorov súčasného kapitalizmu, že ekonomický rast podporený voľným trhom sám od seba produkuje väčšiu rovnosť a začlenenie ľudí do spoločnosti, označuje za naivnú dôverčivosť a obhajobu súčasných mocenských elít.

Kto pozná pomery v cirkvi, mohol si všimnúť, že za viacerými útokmi na pápeža, ktoré sa kryjú konzervatívnymi tradíciami, sú temer vždy rovnakí ľudia ako tí, čo odmietajú pápežov zástoj za chudobných a jeho kritiku súčasného kapitalizmu. Najviac protagonistov tejto antifrantiškovskej kritiky sa nachádza v Sev. Amerike. Buď sa vysmievajú, že ekonomike nerozumie, alebo jeho názory „ospravedlňujú“ jeho juhoamerickým pôvodom.

V bývalej komunistickej Európe má kapitalizmus bez prívlastkov stále dosť prívržencov. Starší si pamätajú nefunkčnosť a diktát predchádzajúceho systému a za súčasnými problémami vidia skorumpovaných jednotlivcov, nie chybu systému. Pápežov postoj možno odčítať z jeho textov (Evangelii gaudium, Laudato si, Fratelli tutti, Querida Amazonia a mnohé ďalšie). V prílohe mailu posielam kópiu úvodu do knihy: A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015), a kópiu z knihy: Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018). Link na stránke TF FK: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2050

Po uvedení do témy budú pripravené vstupy (I. Šimko, T. Jendruch, P. Tomašovič, J. M. Prachár). Nasledovať bude spoločná diskusia.

16. 2. 2021 - Povzbudenia a otázky z Amazónie pre Európu. Program: Úvod; podnety; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Na jeseň r. 2019 sa v Ríme konala „Amazonská synoda“. Začiatkom r. 2020 pápež zverejnil svoj text k téme synody: Querida Amazonia (Milovaná Amazónia). Z pozície strednej Európy môže sa nám zdať táto téma vzdialená. Predsa, bolo by veľkou chybou ju prehliadnuť. QA už bola vydaná aj po slovensky. Na našej zoom-besede sa oboznámime s textom. Rozdelený je do 4 vízií – snov: Sen sociálny, kultúrny, ekologický, cirkevný. Kým prvé tri boli vďačne prijaté, štvrtý vyvolal pochybnosti.

Pred mesiacom sme debatovali o vzťahu medzi vedením a základňou cirkvi, o tom, ako pokračujúca pandémia odhaľuje slabosť priveľmi centralizovanej, „kňazskej“ cirkvi. Ukazuje sa nutnosť vytvárať cirkev, ktorá žije od základne, medzi ľuďmi a z nich, a nečaká len na pokyny zhora. Pritom, ako ukazujú prvé tri sny pápeža Františka, nejde len o liturgiu a vnútro-cirkevnú činnosť. Možno s prekvapením zistíme, že v „bohatej“ Európe máme sa čo učiť od „chudobnej“ Amazónie a zároveň si spomenieme na vlastnú skúsenosť s kresťanstvom bez úradov a funkcií spred roka 1989.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži posledná časť, na ktorej sa dá ukázať, o čo sa dnes v rk cirkvi bojuje. Na webe TF FK je preklad textu, v ktorom jeden profesor biblickej teológie vyslovuje svoj názor na nečakané zvláštnosti 4. kap. QA. Odporúčam prečítať pred besedou: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2036

Po uvedení do témy prednesieme pripravené príspevky – Ivan Šimko predstaví QA celkove a Karol Moravčík venuje pozornosť štvrtej kapitole. Nasledovať bude spoločná diskusia.

19. 1. 2021 - Úloha cirkvi a súčasná situácia. Program: Úvod; podnety; diskusia.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Podkladom pre našu besedu je prednáška prof. Johanna Pocka z Viedne. Predniesol ju začiatkom októbra r. 2020 na konferencii laikov Rakúska, teda ľudí, ktorí sa angažujú v cirkvi ako zástupcovia farností a iniciatív. J. Pock sa vo svojom texte venuje vzťahu medzi vedením cirkvi a laikmi, základňou cirkvi. V jeho texte sú cenné odkazy na dôležité dokumenty ako Querida Amazonia a Fratelli tutti (zatiaľ nevyšli v slov.) a na ďalších autorov. J. Pock uvažuje o stave cirkvi a jej úlohe v dnešnom svete. Súčasná pandémia zvýraznila viaceré problémy a podčiarkla otázky, ktoré sa v cirkvi kladú bez primeranej odpovede už dlhý čas.

J. Pock vychádza zo situácie v Rakúsku, ale viaceré jeho postrehy sa týkajú aj slovenskej situácie. Obrovský rozdiel je v tom, ako sa mimo Slovenska teologicky a cirkevne uvažuje a ako sa hľadajú riešenia. Súčasná korona-kríza ostro pripomenula, že spoločnosť a cirkev sa menia, alebo presnejšie, že my ich musíme meniť. Na otázku „ako“ nie sú hotové odpovede. V cirkvi ide aj o nové rozdelenie úloh a právomocí či o nájdenie rovnováhy medzi „veľkou“ cirkvou a samostatnosťou členov cirkvi. Ale hlavná otázka je iná: Na čom máme skúsiť, že vôbec potrebujeme vieru a cirkev?

Pred našou besedou prosím, aby sme si našli čas a prečítali si prednášku J. Pocka. Jej text tu: http://www.teoforum.sk/?id=46&view_more=2022  Kto má záujem dozvedieť sa viac o J. Pockovi, ktorý je profesorom pastorálnej teológie a dekanom teologickej fakulty Viedenskej univerzity, link tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/team/personen/pock/  O inštitúte pastorálnej teológie a ich aktuálnych publikáciách tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/ a tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/forschung/publikationen/

S našou témou súvisí aj článok M. Černého (informačného vedca a filozofa): http://www.christnet.eu/clanky/6492/pet_podnetu_k_premysleni_nejen_katolickemu.url

Po uvedení do témy prednesieme pripravené príspevky, potom bude nasledovať spoločná diskusia.

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK)

Prehľad aktivít za rok 2019

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Smäd po spiritualite - David Steindl-Rast

TF FK a Vyd. Petrus pozývajú na prednášku a besedu dňa 12. júna 2019 o 18.00: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava. Okruh tém: filozofia vďačnosti, spiritualita a dnešná spoločnosť, kresťanstvo, cirkev a alternatíva.

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Beseda TF - 9. októbra 2012

25.9.2012 02:09:10
Téma: 50. výročie II. vatikánskeho koncilu
Vedie: Karol Moravčík

Besedy TF - 11. septembra 2012

01.9.2012 11:09:03
Téma: Obzretie sa za Sympóziom TF.
Prof. Zulehner: Zmena perspektív
Vedie: Marian Prachár

Sympózium Európski myslitelia - 22. - 23. jún 2012

02.6.2012 10:06:55
Ako pokračovať - ako nanovo začať? (50 rokov od II. vatikánskeho koncilu)
Hostia: prof. P. M. Zulehner a H. P. Hurka.

Besedy TF - utorok 15. mája 2012

30.4.2012 08:04:16
Téma: Švajčiarsky katolicizmus a švajčiarski katolíci sú iní
Vedie:    Ivan Lehotský
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7