Dnes je 14.07.2024    meniny má: Kamil Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Monako

Monako

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
14. 12. 2021 - Synoda - ako ďalej? Program: Referáty: K. Moravčík a J. M. Prachár; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Za najaktuálnejšiu dlhodobú udalosť v katolíckej cirkvi možno pokladať započatý synodálny proces. Ak ho zvládneme poctivo a zodpovedne, bude mať pozitívny dopad aj mimo cirkvi. Farnosti a rehole na území Bratislavskej arcidiecézy dostali k 8.12.2021 oznam, aby určili koordinátorov s tímom, ktorý menoval ABÚ Bratislava. V oznámení je cieľ synodálneho procesu skrytý za slovami o „obnovení sa v evanjelizačnom zápale a prekonaní únavy“. Obnoviť sa možno pri rôznych činnostiach a duchovných aktivitách...

Kto si prečítal Prípravný dokument (PD) synody, mohol si všimnúť iné vyjadrenie, hneď  v čl. 1: „Cesta synodality... zapadá do línie „aggiornamenta“ navrhnutého II. vatikánskym koncilom.“ O aggiornamente (to bol veľký pojem koncilu) nebolo v cirkvi počuť celé desaťročia. Pripomienka tohto pojmu odkazuje na ambíciu cirkvi byť prítomnou v čase, byť aktuálnou, živo prítomnou v súčasnosti. V čl. 5 a čl. 6 PD sa výslovne uvádza, že „cirkev ako celok sa musí vyrovnať s bremenom kultúry presiaknutej klerikalizmom“ a s formami „vykonávania autority, na ktoré sú naštepené rôzne spôsoby zneužívania“. Túto svoju úlohu nemôže cirkev plniť „bez aktívnej účasti všetkých členov Božieho ľudu“.

Ak sa pýtame, ako konkrétne sa máme zapojiť do synodálneho procesu, prijmime aj našu besedu ako taký konkrétny krok. K. Moravčík priblíži III. kap. PD, v ktorom sa zaujímavo píše o aktéroch hlásania evanjelia. J. M. Prachár pripomenie hlavné body pápežovho príhovoru pri otvorení synody v rímskej diecéze. Všetkých prosíme, aby si pozorne prečítali tematické okruhy a otázky k synode (v pokračovaní tejto pozvánky). Poradíme sa, čo je pre nás z týchto otázok najdôležitejšie. Vymeníme si skúsenosti, podelíme sa o nápady, možno si rozdelíme aj niektoré úlohy.

Link na úradný web BA – arcidiecézy: https://synoda.abuba.sk/  Návod z Čiech na praktický postup: https://www.synoda.cz/coze/navod-na-setkani-skupinky/


9. 11. 2021 - Synoda o synodalite. Program: Úvod; referáty; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Dňa 9. 10. 2021 bola otvorená synoda pod názvom: Za synodálnu cirkev – spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Dňa 17. 10. 2021 mal byť proces synody ohlásený v každej miestnej cirkvi. Slovenskí cirkevní predstavitelia si splnili najnutnejšie úlohy, preložili do slovenčiny Prípravný dokument a Vademékum (nájdeme na: www.synoda.sk). Na tento web dávajú aj informácie podľa vlastného výberu. Zverejnili tam aj pozoruhodný názor P. Codu (Teológ Piero Coda: Synodálny proces je najstrategickejšia udalosť od Koncilu (tkkbs.sk)), že „prvýkrát za dvetisíc rokov dejín cirkvi sa do udalosti tohto druhu má zapojiť celý Boží ľud“ a že terajší synodálny proces je „najdôležitejšou cirkevnou udalosťou po Druhom vatikánskom koncile“ (od r. 1965).

Dá sa povedať, že hlavnou témou tejto synody je otázka: Čo urobiť, aby cirkev bola cirkvou Božieho ľudu? V každej miestnej cirkvi mali byť poverení ľudia zodpovední za priebeh procesu. Ak boli poverení známi protagonisti klerikálnej cirkvi, nemožno mať veľké očakávania. Vatikánske dokumenty počítajú aj s tým, že predstavitelia niektorých miestnych cirkví (diecéz, farností) budú nečinní, a spomínajú možnosť zapojiť sa iným spôsobom (kontaktovať sekretariát synody priamo). V textoch zdôrazňujú: Nechceme žiadne všeobecné reči, ale chceme vedieť, čo si ľudia myslia, čo zažili, a to najmä tí, ktorí sú na okraji cirkvi. 

Prvá fáza synody so zapojením čo najširšieho spoločenstva ľudí má trvať do 15. 8. 2022. V spoločenstve TF FK sa poradíme, ako vypracujeme svoje stanoviská a ako pomôžeme zapojiť sa ďalším.

23. 9. 2021 - Návšteva pápeža Františka. Program: Úvod; referáty; diskusia. Beseda sa uskutočnila v Sankt Vitus Kaffee v BA-Rusovciach a súčasne prostredníctvom audio/video programu.

Septembrovú besedu TF FK sme kvôli návšteve pápeža Františka posunuli o niekoľko dní. Témou je prirodzene táto návšteva, jej priebeh, obsah pápežových príhovorov a dôsledky tejto veľkej udalosti. V dostupných médiách k nej nájdeme množstvo textov, záznamov a komentárov.

Kto nie je slepý a hluchý, videl a počul, že František vníma svet a cirkev inak ako väčšina „hovorcov“ cirkvi na Slovensku. Hlavnou témou našej besedy by mal byť preto obsah jeho príhovorov, jeho akcenty, ktoré sme si všimli, a tiež otázka, ako ich rozvinúť. Niektorí sekulárni pozorovatelia vyslovili kritiku, že štát počas návštevy poprel svoju náboženskú neutralitu a robil katolíckej cirkvi propagandu. Možno to nie je dôležité, ale echo takejto návštevy smerom do sekulárnej verejnosti tiež stojí za pozornosť.

Jedna z otázok, ktoré si kladú najmä podporovatelia pozitívnych zmien v cirkvi, znie: Čo sa po pápežovej návšteve zmení? Rehoľný kňaz a novinár K. Lovaš (http://www.teoforum.sk/?id=8&view_more=2113) napísal, že pápež nás prišiel najmä inšpirovať. Od nás sa čaká aspoň náčrt odpovedí, k čomu nás František inšpiruje, k akému pochopeniu, k akým rozhodnutiam.

Pred návštevou boli na internete rôzne útoky voči pápežovi zo strany „katolíckych“ extrémistov. Po návšteve sa objavujú náznaky, že Františkovo svedectvo sa snažia zahmliť ľudia, ktorí si neželajú žiadnu zmenu v systéme cirkvi, ako je vytvorený na Slovensku. Jednou z našich úloh je zachovanie svedectva návštevy pápeža Františka v celosti a hľadanie spôsobov, ako ho rozvinúť a realizovať.

Besedu uvedie Karol Moravčík; na webe TF FK je rozhovor, ktorý poskytol pred návštevou (http://www.teoforum.sk/index.php?id=47&view_more=2112). Svoj pohľad na pápežovu návštevu predstaví Ivan Šimko, ktorý ju komentoval v RTVS. Očakávame aj ďalšie príspevky a podnety do vzájomného dialógu. Do skorého počutia a videnia!


8. 6. 2021 - Hans Küng. Program: Úvod; referáty; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Pred dvomi mesiacmi zomrel teológ Hans Küng (19.3.1928 - 6.4.2021). Na stránke TF FK možno nájsť text napísaný z príležitosti jeho úmrtia: http://www.teoforum.sk/?id=47&view_more=2068

Tiež záznam z rozhlasovej besedy: http://www.teoforum.sk/index.php?id=8&view_more=2073

Na Slovensku si pravdepodobne nevieme predstaviť, o koho ide a čo pre cirkev a svet Hans Küng znamenal. Teológov je tisíce, ale takých ako Hans Küng málo. Bol úplne jedinečný, nesmierne vzdelaný, aktívny, schopný prepájať ľudí, kultúry, náboženstvo a politiku.

V mladosti ho porovnávali s J. Ratzingerom. Obaja sa skoro stali univerzitnými profesormi, obaja boli vplyvnými poradcami na II. vatikánskom koncile, obaja sú autormi množstva kníh a publikácií. Asi každý vie, že Ratzinger je vzdelaný akademik s povesťou konzervatívneho teológa, ktorý sa stal pápežom Benediktom XVI. Niekto si možno niekde prečítal, že H. Küng bol, naopak, teológom kontroverzným a kritickým (voči cirkvi). Málokto vie, že v 60. rokoch minulého storočia boli Küng a Ratzinger osobnými priateľmi a najbližšími spolupracovníkmi na katedre dogmatiky v Tübingene. Prečo sa ich cesty rozišli?

V prípade Hansa Künga nejde len o jedného zaujímavého teológa. Jeho život odráža vývoj katolíckej cirkvi za ostatných sto rokov a predstavuje príbeh tých kresťanov, ktorí sa s vynaložením všetkých síl snažia o účinné zvestovanie evanjelia a zmysluplné napĺňanie poslania cirkvi v dnešnom svete.

Na úvod besedy Karol Moravčík predstaví, v čom spočíva osobitosť Hansa Künga a jeho diela. Potom zaznejú pripravené podnety a ostatný čas venujeme vzájomnému dialógu.

11. 5. 2021 - Skúsenosti z Brazílie. Program: Úvod; referát; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Na našich besedách sme sa v tomto roku venovali téme Amazonskej synody a tiež súčasnému kapitalizmu a jeho kritike zo strany pápeža Františka. Vďaka zhode okolností je v tomto čase na Slovensku sr. Alžbeta Matúšová, členka rehole Notre Dame, ktorá viacero rokov prežila medzi chudobnými na severovýchode Brazílie. Využili sme príležitosť a pripravili s ňou program na májovú besedu.

Sr. Betka nám povie, v akom prostredí pôsobila, akej práci sa venovala, aké sú život, práca a postoje rehoľných sestier v Brazílii. Povie nám niečo aj o politickej situácii a ako sa cirkev v Južnej Amerike angažuje za práva chudobných a marginalizovaných, ako aj ohrozenej prírody. Osobitnou kapitolou sú tzv. ľudové hnutia, ktoré spájajú politicky a ekonomicky slabých ľudí, aby sa nenechali vytlačiť na okraj diania.

Na prípravu k besede odporúčame záznam relácie Rubikon z 2. 5. 2021. Link na stránke TF FK:  http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2050

Sr. Betka nám uvedie na ukážku aj pieseň „Se calarem a voz dos profetas“: https://www.youtube.com/watch?v=oNoKxggMcLM

Pre zaujímavosť odporúčame pozrieť si aj úryvok z dokumentárneho filmu z Amazónie. Reportéri francúzskej stanice TF1 prišli ukázať Indiánom videá zo západnej kultúry a požiadali ich o komentár: https://www.tarak.cz/amazonsti-indiani-reaguji-na-obrazy-naseho-sveta/ 

Po úvode do besedy bude mať slovo sr. Betka, nasledovať bude spoločná diskusia.

15. 4. 2021 - Kresťanstvo a kapitalizmus očami pápeža Františka. Program: Moderuje - Brigita Schmögnerová; vstupy a diskusia - Radovan Geist, Pavel Matejovič, Karol Moravčík, Ivan Šimko. Beseda sa uskutočnila v spolupráci so združením Profórum a nadáciou FES prostredníctvom audio/video programu.

Pápež František za svoje osemročné pôsobenie si vyslúžil viacero prívlastkov či prezývok. Dokonca aj: pápež marxista a zelený pápež. Naším zámerom je vysvetliť, aký je vzťah kresťanstva ku kapitalizmu v chápaní súčasného rímskeho biskupa. Kľúčová je jeho kritika dôsledkov súčasného kapitalizmu: chudoby, vylučovania chudobných zo spoločnosti, nárast miery nerovností a ničenie klímy a biodiverzity kvôli zisku. Pápež František rozbúril stojaté vody už svojou exhortáciou Evangelii gaudium (Radosť evanjelia, 2013), ktorej kľúčovým vyjadrením bolo: „Nie ekonómii vylúčenia a nerovnosti."


V encyklike Laudato Si  (Buď pochválený, 2015) o starostlivosti o náš spoločný dom sa rázne postavil na ochranu biodiverzity a za záchranu klímy. Pápež sa neuchýlil k moralizovaniu, ale je veľmi konkrétny: kritizuje priemyselné znečisťovanie, podporuje produkciu energie z obnoviteľných zdrojov, stavia sa za znižovanie používania fosílnych zdrojov energií. Jeho slová sú kritikou neoliberálnych ekonómov a politikov hlásajúcich ideológiu nekonečného a neobmedzeného rastu, ktorá je založená na predstave o nekonečnej dostupnosti zdrojov a energie na našej planéte. Podľa pápeža Františka práve takéto myslenie je zdrojom súčasnej hlbokej krízy.

Najnovšia encyklika pápeža Františka je Fratelli Tutti (Všetci bratmi) je z októbra 2020. Text encykliky Fratelli tutti – o bratstve a sociálnom priateľstve, ktorá sa svojím charakterom radí medzi sociálne encykliky, je pomerne rozsiahly. Kľúčové slová v nej sú: univerzálne spoločenstvo či bratstvo, sociálne priateľstvo, ľudská dôstojnosť, sociálna inklúzia (nikto nesmie žiť v izolácii, b. 8), dôstojnosť každého človeka.

9. 3. 2021 - František a kapitalizmus. Program: Úvod; podnety; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Pri vážnejších problémoch môžeme si klásť otázku, či ide o zlyhanie jednotlivca alebo systému (nastavených pravidiel, celkového usporiadania spoločnosti). Od počiatku pontifikátu pápeža Františka je badateľné jeho odmietanie systému, ktorý v súčasnosti vládne vo svete. Nejde o vládu jednej mocenskej skupiny alebo jednej politickej strany, ide o kapitalizmus (niekedy s prívlastkom neoliberálny). Je to systém, v ktorom je všetko podriadené ekonomike, presnejšie, ako hovorí František: „V centre systému sú peniaze, nie človek, a ľudia sú redukovaní na nástroje sociálno-ekonomického systému.“ František tento systém nazýva „ekonomikou vylučovania a nerovnosti“. Známy je jeho tvrdý výrok: „Táto ekonomika zabíja.“ Názor propagátorov súčasného kapitalizmu, že ekonomický rast podporený voľným trhom sám od seba produkuje väčšiu rovnosť a začlenenie ľudí do spoločnosti, označuje za naivnú dôverčivosť a obhajobu súčasných mocenských elít.

Kto pozná pomery v cirkvi, mohol si všimnúť, že za viacerými útokmi na pápeža, ktoré sa kryjú konzervatívnymi tradíciami, sú temer vždy rovnakí ľudia ako tí, čo odmietajú pápežov zástoj za chudobných a jeho kritiku súčasného kapitalizmu. Najviac protagonistov tejto antifrantiškovskej kritiky sa nachádza v Sev. Amerike. Buď sa vysmievajú, že ekonomike nerozumie, alebo jeho názory „ospravedlňujú“ jeho juhoamerickým pôvodom.

V bývalej komunistickej Európe má kapitalizmus bez prívlastkov stále dosť prívržencov. Starší si pamätajú nefunkčnosť a diktát predchádzajúceho systému a za súčasnými problémami vidia skorumpovaných jednotlivcov, nie chybu systému. Pápežov postoj možno odčítať z jeho textov (Evangelii gaudium, Laudato si, Fratelli tutti, Querida Amazonia a mnohé ďalšie). V prílohe mailu posielam kópiu úvodu do knihy: A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna libri, Bratislava 2015), a kópiu z knihy: Papež František. O společnosti a politice (B&P, Brno 2018). Link na stránke TF FK: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2050

Po uvedení do témy budú pripravené vstupy (I. Šimko, T. Jendruch, P. Tomašovič, J. M. Prachár). Nasledovať bude spoločná diskusia.

16. 2. 2021 - Povzbudenia a otázky z Amazónie pre Európu. Program: Úvod; podnety; diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Na jeseň r. 2019 sa v Ríme konala „Amazonská synoda“. Začiatkom r. 2020 pápež zverejnil svoj text k téme synody: Querida Amazonia (Milovaná Amazónia). Z pozície strednej Európy môže sa nám zdať táto téma vzdialená. Predsa, bolo by veľkou chybou ju prehliadnuť. QA už bola vydaná aj po slovensky. Na našej zoom-besede sa oboznámime s textom. Rozdelený je do 4 vízií – snov: Sen sociálny, kultúrny, ekologický, cirkevný. Kým prvé tri boli vďačne prijaté, štvrtý vyvolal pochybnosti.

Pred mesiacom sme debatovali o vzťahu medzi vedením a základňou cirkvi, o tom, ako pokračujúca pandémia odhaľuje slabosť priveľmi centralizovanej, „kňazskej“ cirkvi. Ukazuje sa nutnosť vytvárať cirkev, ktorá žije od základne, medzi ľuďmi a z nich, a nečaká len na pokyny zhora. Pritom, ako ukazujú prvé tri sny pápeža Františka, nejde len o liturgiu a vnútro-cirkevnú činnosť. Možno s prekvapením zistíme, že v „bohatej“ Európe máme sa čo učiť od „chudobnej“ Amazónie a zároveň si spomenieme na vlastnú skúsenosť s kresťanstvom bez úradov a funkcií spred roka 1989.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži posledná časť, na ktorej sa dá ukázať, o čo sa dnes v rk cirkvi bojuje. Na webe TF FK je preklad textu, v ktorom jeden profesor biblickej teológie vyslovuje svoj názor na nečakané zvláštnosti 4. kap. QA. Odporúčam prečítať pred besedou: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2036

Po uvedení do témy prednesieme pripravené príspevky – Ivan Šimko predstaví QA celkove a Karol Moravčík venuje pozornosť štvrtej kapitole. Nasledovať bude spoločná diskusia.

19. 1. 2021 - Úloha cirkvi a súčasná situácia. Program: Úvod; podnety; diskusia.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Podkladom pre našu besedu je prednáška prof. Johanna Pocka z Viedne. Predniesol ju začiatkom októbra r. 2020 na konferencii laikov Rakúska, teda ľudí, ktorí sa angažujú v cirkvi ako zástupcovia farností a iniciatív. J. Pock sa vo svojom texte venuje vzťahu medzi vedením cirkvi a laikmi, základňou cirkvi. V jeho texte sú cenné odkazy na dôležité dokumenty ako Querida Amazonia a Fratelli tutti (zatiaľ nevyšli v slov.) a na ďalších autorov. J. Pock uvažuje o stave cirkvi a jej úlohe v dnešnom svete. Súčasná pandémia zvýraznila viaceré problémy a podčiarkla otázky, ktoré sa v cirkvi kladú bez primeranej odpovede už dlhý čas.

J. Pock vychádza zo situácie v Rakúsku, ale viaceré jeho postrehy sa týkajú aj slovenskej situácie. Obrovský rozdiel je v tom, ako sa mimo Slovenska teologicky a cirkevne uvažuje a ako sa hľadajú riešenia. Súčasná korona-kríza ostro pripomenula, že spoločnosť a cirkev sa menia, alebo presnejšie, že my ich musíme meniť. Na otázku „ako“ nie sú hotové odpovede. V cirkvi ide aj o nové rozdelenie úloh a právomocí či o nájdenie rovnováhy medzi „veľkou“ cirkvou a samostatnosťou členov cirkvi. Ale hlavná otázka je iná: Na čom máme skúsiť, že vôbec potrebujeme vieru a cirkev?

Pred našou besedou prosím, aby sme si našli čas a prečítali si prednášku J. Pocka. Jej text tu: http://www.teoforum.sk/?id=46&view_more=2022  Kto má záujem dozvedieť sa viac o J. Pockovi, ktorý je profesorom pastorálnej teológie a dekanom teologickej fakulty Viedenskej univerzity, link tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/team/personen/pock/  O inštitúte pastorálnej teológie a ich aktuálnych publikáciách tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/ a tu: https://pt-ktf.univie.ac.at/forschung/publikationen/

S našou témou súvisí aj článok M. Černého (informačného vedca a filozofa): http://www.christnet.eu/clanky/6492/pet_podnetu_k_premysleni_nejen_katolickemu.url

Po uvedení do témy prednesieme pripravené príspevky, potom bude nasledovať spoločná diskusia.

Prehľad aktivít za rok 2024

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2023

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2022

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2019

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Smäd po spiritualite - David Steindl-Rast

TF FK a Vyd. Petrus pozývajú na prednášku a besedu dňa 12. júna 2019 o 18.00: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava. Okruh tém: filozofia vďačnosti, spiritualita a dnešná spoločnosť, kresťanstvo, cirkev a alternatíva.

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Beseda TF - 9. októbra 2012

25.9.2012 02:09:10
Téma: 50. výročie II. vatikánskeho koncilu
Vedie: Karol Moravčík
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7