Dnes je 13.06.2024    meniny má: Anton Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Francúzsko

Francúzsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2019

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
10. XII. 2019 - Potecha ľudu. Program: Izaiášov advent; Meditácia podľa T. Špidlíka, pápeža Františka a Etty Hilesum. Aktivita: "Sieť tichej radosti". Ponuka kníh.

Adventný čas nás pozýva na stíšenie a zastavenie, ale tiež na zmenu či prípravu zmeny. Dôvodom je objavenie či aspoň tušenie toho, čo nás potešuje a posilňuje. K starej tradícii adventu patrí vyznanie: Boh príde a spasí nás, príde a poteší nás. Naozaj?, pýtame sa.

Na našom adventnom stretnutí priblížime si Izaiášov text zo 40. kapitoly jeho knihy, adventnú úvahu kardinála T. Špidlíka SJ a adventnú výzvu pápeža Františka. Hudbu na stretnutie vybral Pavol Varga, aktivitu pripravila Elena Bakošová.

Na stretnutí ponúkneme aj výber z novších i starších knižných titulov, ktoré si bude možno zakúpiť.

12. XI. 2019 - Načo nám bola revolúcia? Program: Referáty - Ivan Šimko, Dionýz Hochel, Matej Vagač, Karol Moravčík. Diskusia.

Revolúcia spred 30 rokov vytvorila výrazný predel vo vývoji našej spoločnosti i v našich súkromných životoch. Pri spomienkach na túto udalosť nejdeme sa preberať v detailoch, ale pýtať sa na základný stav. Je model spoločnosti, ktorý zdieľame s ďalšími krajinami tzv. rozvinutého sveta naším nezmeniteľným osudom? Je to tak dobre alebo nie? Môžu kresťania do formovania spoločnosti vstúpiť aj inak ako voľbou niektorej politickej strany? Môže byť kresťanstvo transformačnou silou spoločnosti, ktorá načrtne alternatívu k súčasnému individualistickému, neekologickému a značne egoistickému politicko-ekonomickému modelu?

Kresťanstvo je reprezentované cirkvou. To je viac ako súhrn jednotlivých veriacich. Je cirkev (hlavné kresťanské cirkvi) na Slovensku v súčasnosti v lepšom stave ako pred revolúciou? Uvedomujeme si, že nestačí samotná existencia cirkevných úradov a ďalších inštitúcií, ktoré pred r. 1989 nemohli jestvovať alebo sa nachádzali pod priamou kontrolou štátu. Na našej besede prednesieme niekoľko referátov o týchto otázkach a pokúsime sa nájsť aspoň skromné odpovede pre budúcnosť.

8. X. 2019 - Amazonská synoda. Program: Obrazová dokumentácia a film: Ivan Ružek. Referát: Karol Moravčík. Diskusia.

Amazonská oblasť je pre nás exotika. Zároveň sa zdá byť veľmi ďaleko od našich tém a problémov. Dňa 6. 10. 2019 začína v Ríme biskupská synoda týkajúca sa tejto oblasti. Zúčastnia sa jej delegáti z deviatich krajín, ktoré patria k Amazónii. Hlavnými témami sú ochrana pralesov, ochrana a podpora pôvodného obyvateľstva a prispôsobenie cirkevných štruktúr a služieb potrebám tunajších ľudí.

Prípravný dokument, ktorý bol zostavený za spolupráce tisícov ľudí z Amazónie, už stačil v časti cirkvi vyvolať nový odpor voči pápežovi Františkovi. Kritici pápeža, ktorí sa vidia len v tradíciách minulosti, nechcú pochopiť, že evanjelizácia nie je okupácia ľudí starými spôsobmi a predstavami, ale pôsobenie Boha cez cirkev tak, že ľudia skúsia oslobodenie a záchranu v rámci svojej kultúry a situácie. Navyše, cirkev tu nie je preto, aby udržiavala minulé tradície, ale aby slúžila životu ľudí a Božieho stvorenstva (prírody).

Amazonská synoda nebude len o Južnej Amerike. Ako často hovorieva pápež František, obnova príde z periférie. Príklon k chudobným a uprednostnenie trpiacich pred zákonmi, zvykmi a formuláciami inštitúcie majú sa stať kritériom pravého kresťanstva aj v „starej“ Európe. Na Slovensku sme asi jediní, ktorí majú skutočný záujem informovať sa o Amazonskej synode – mimoriadnej udalosti katolíckej cirkvi.


10. IX. 2019 - Prezentácia knihy - Radosť evanjelia na Slovensku II. Program: Referáty: Karol Moravčík; Jozef Žuffa; František Mikloško. Diskusia.

Knihu Radosť evanjelia na Slovensku II. Fakty a názory vydalo vydavateľstvo PETRUS v slovenskej, nemeckej a anglickej verzii. Editormi (a autormi viacerých príspevkov) sú Karol Moravčík a Jozef Žuffa. Ďalšími autormi sú Pavol Tomašovič, Michal Kaplánek. Július Marián Prachár a Pavol Zaťko. Titul knihy jasne odkazuje na programový dokument pápeža Františka Radosť evanjelia (2013). Náš dodatok - na Slovensku – kladie otázku, ako sa chceme týmto dokumentom v našich podmienkach inšpirovať.

Nové dielo nadväzuje na knihu Radosť evanjelia na Slovensku. Pokus o analýzu situácie katolíckej cirkvi (2015), ktorá oslovila mnoho ľudí, čo majú úprimný záujem o budúcnosť kresťanstva a cirkvi. Časť predstaviteľov cirkvi na knihu reagovala veľmi odmietavo. Neochota niečo meniť, premýšľať a viesť dialóg však nie je len slovenské špecifikum. V ostatných rokoch bol niektorými vysokými predstaviteľmi cirkvi vo svete viackrát verejne „napomínaný“ pápež František. Jeho odpoveďou nie sú tresty, ale snaha zatiahnuť celú cirkev do komunikácie a spolutvorby.

Našu novú knihu sme napísali na základe viacerých prieskumov a slovenskú problematiku sme sa snažili predstaviť na pozadí súčasnej kultúry a cirkvi vo svete. Nádejame sa, že naše texty poslúžia porozumeniu situácie, zodpovednému dialógu a najmä radosti z evanjelia pre dnešnú dobu.

14. V. 2019 - Boh - Náboženská otázka dneška. Program: Úvod: Karol Moravčík; Prednáška: Július Marián Prachár. Diskusia.

Na našich besedách sa rozprávame o rôznych témach. Ústrednou témou – a to zvlášť pre ľudí, ktorí vo svojom živote dávajú dôležité miesto náboženstvu – je otázka o Bohu. Šéfredaktor popredného nemeckého katolíckeho časopisu Christ in der Gegenwart Johannes Röser vydal zborník 135 autorov, ktorí sa vyjadrujú k téme o Bohu. Kniha sa nazýva: Boh?/Náboženská otázka dnes (Herder 2018). Vydavateľ si kladie otázky: Čo stratí konkrétna kultúra, spoločnosť i štát, ak sa Boh potichu vytratí z vedomia ľudí? Čo by mohla naša spoločnosť získať, ak by sa obnovili cit a zmysel pre otázky o Bohu? Podľa viacerých autorov hlavnou úlohou cirkvi je udržiavať pri živote práve otázku o Bohu alebo ju v ľuďoch nanovo prebúdzať.

Kresťanstvo, ktoré len „bojuje“ s (post)moderným svetom namiesto toho, aby bolo schopné uspokojiť ľudskú túžbu po tajomnom, nevysvetliteľnom a zásadnom, nemôže ľudí osloviť. Centrálnou úlohou cirkvi nie je morálka ani charita, ale príprava človeka na život a na smrť a ich zmysel (eschaton), a to tu a teraz. Besedu na základe knihy J. Rösera pripraví J. M. Prachár.

9. IV. 2019 - Stred života a viery. Meditácia podľa Brata Klausa z Flüe. Program: Obraz; Brat Klaus a jeho doba: Karol Moravčík; Meditácia: P. Timotej Masár. Diskusia.

Pred veľkonočnými sviatkami sme pripravili tému na svoje duchovné povzbudenie. Na Slovensku málokto pozná švajčiarskeho svätca, ktorý je známy pod menom Brat Klaus. Ide o veľmi zaujímavú osobnosť, s ktorou sa spája vzácny meditačný obraz. Tento obraz, ktorý skvele predstavuje podstatné prvky kresťanskej viery a evanjelia, si premietneme a vysvetlíme. Možno nás bude obraz inšpirovať, aby sme boli náročnejší na obrazy a texty, ktorými sa obklopujeme a ktoré nás ovplyvňujú.

Na našom stretnutí si premietneme obraz Br. Klausa, priblížime si jeho štruktúru a motívy. Povieme si niečo aj o živote Br. Klausa a jeho dobe. Obraz využijeme aj na vlastnú meditáciu. Každý z nás si vo chvíli ticha spracuje svoj zážitok a urobíme si spoločný meditačný obraz.

12. III. 2019 - Čierno-biela spoločnosť. Program: Úvod: Karol Moravčík; Šance a ohrozenia súčasnej spoločnosti: Pavol Tomašovič. Diskusia. 

Na ostatnej besede sme sa rozprávali o témach, ktoré hýbu spoločnosťou (nielen pred voľbami). Zdá sa, že väčšina ľudí dnes vidí riešenia veľmi jednoducho: vo víťazstve jednej a v porážke druhej strany. Málokto sa pýta na predpoklady či podmienky fungovania demokracie, na zdroje, z ktorých sa rozvíja súdržná spoločnosť, či na spôsob tvorby toho, čo si predstavujeme ako spravodlivú spoločnosť. A tak na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách čoraz viac ľudí premýšľa a koná v čierno-bielom režime. Vzťahy medzi skupinami, ktoré sú práve pri moci, a tými, čo sú v opozícii, pripomínajú vojnový stav. Jednotliví aktéri neprichádzajú s návrhmi na riešenie, ale temer výlučne s obvineniami. Príčiny a súvislosti dejov nie sú zaujímavé. Spoločnosť je chronicky nespokojná a prestáva dôverovať svojim inštitúciám.

Pavol Tomašovič, novinár, spisovateľ a pracovník mestskej samosprávy, ktorý sa dlhodobo zaoberá možnosťami i ohrozeniami demokratickej spoločnosti, príde sa s nami podeliť o svoje názory na to, ako sa dajú prepojiť individuálne záujmy a starosť o spoločnosť, akú rolu majú v tom všetkom média, filozofia i náboženstvo a ako nehľadať predovšetkým nepriateľa, ale žiť starosťou o spoločenstvo a porozumenie svetu. 


12. II. 2019 - Kto a aký (prezident)? Program: Úvod: Karol Moravčík; Názory a rozhovor: František Mikloško. Diskusia.

O pár týždňov máme na Slovensku voľby nového prezidenta. Medzi kandidátmi je aj náš priateľ František Mikloško. Jeho kandidatúra je príležitosťou porozprávať sa o témach, ktoré sú dnes medzi politikou a náboženstvom, kultúrou a cirkvou. Tie vzťahy nie sú jednoduché, skôr napäté. Kde sa nachádzajú hlavné ohniská tohto napätia alebo kde sú zlomové body, na ktorých sa dnes rozhoduje o budúcnosti? Čo hýbe dnešnou spoločnosťou a nakoľko sme ňou schopní hýbať aj my – kresťania? Nakoľko ako kandidát môže v nadchádzajúcich voľbách uspieť F. Mikloško?

Poznám viacero ľudí, ktorí hovoria: „Je to najlepší kandidát, ale nemá šancu.“ Na úvod našej besedy skúsim pomenovať dôvody, prečo je najlepší, a potom prečo si mnohí myslia, že jeho šance sú malé. F. Mikloško povie svoj pohľad na dnes horúce témy: Rozvoj a ohrozenie demokracie, kultúrno-etické vojny, Východ – Západ (nový zápas o moc vo svete), kríza identít (nakoľko sú „naše“ také hodnoty ako národ, náboženstvo, kultúra). Prosím, pripravme si otázky a krátke návrhy, podnety k načrtnutým témam. Poradíme sa, azda aj pomôžeme zorientovať sa do predvolebných týždňov.

8. I. 2019 - Cirkev na Slovensku v prieskumoch a trendoch. Program: Referát 1: Karol Moravčík; Referát 2: Pavol Zaťko. Diskusia.

Určité udalosti v živote spoločnosti sa hodnotia ako očakávané; o iných sa povie, že prekvapili. S čím možno počítať, na čo sa pripraviť v novom roku? Viaceré médiá si takéto a podobné otázky kládli na prelome rokov. Udalosti budúcich mesiacov sú plodmi naštartovaných trendov za dlhé roky. Skúsime si povedať, ktoré trendy vidíme, a poradíme sa, či ich vidíme správne. Možno prídeme aj na to, čoho sme len pasívnymi aktérmi a čo môžeme sami ovplyvniť.

Pomôžeme si výsledkami prieskumov verejnej mienky za ostatné obdobie. Osobitne si všimneme otázky týkajúce sa cirkvi. Pri každej téme treba počítať s tým, že prieskum prinesie výsledky podľa toho, ako je nastavený. Aký „najväčší Slovák“ môže vyjsť z prieskumu (súťaže), v ktorom sú vedľa seba významné historické osobnosti spolu s mladými športovcami a spevákmi? Zaiste, aj šou-programy vytvárajú trendy... Iné výsledky prinesie prieskum, ktorý zbiera dáta o cirkevnej príslušnosti medzi občanmi bez rozdielu, a iné prieskum, ktorý prebieha len medzi členmi cirkvi.

Výsledky, ktoré sú k dispozícii za ostatné obdobie, potvrdzujú, ale aj nepotvrdzujú niektoré očakávania. Nevedia sa respondenti zorientovať, nerozumejú zadaniu? Alebo sa z výsledkov dajú odčítať aj nevyslovené predstavy, ktoré sa nachádzajú za znením otázok a odpovedí? Úvod do besedy o súčasných trendoch pripraví K. Moravčík. S výsledkami prieskumov ohľadom cirkvi oboznámi P. Zaťko, pričom poukáže na súvislosti, ktoré by sme nemali prehliadnuť.

Prehľad aktivít za rok 2024

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2023

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2022

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2019

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Smäd po spiritualite - David Steindl-Rast

TF FK a Vyd. Petrus pozývajú na prednášku a besedu dňa 12. júna 2019 o 18.00: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava. Okruh tém: filozofia vďačnosti, spiritualita a dnešná spoločnosť, kresťanstvo, cirkev a alternatíva.

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Beseda TF - 9. októbra 2012

25.9.2012 02:09:10
Téma: 50. výročie II. vatikánskeho koncilu
Vedie: Karol Moravčík
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7