Dnes je 18.05.2024    meniny má: Viola Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Cyprus

Cyprus

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
12. XII. 2017 - "V tichosti a dôvere je vaša sila" (Iz 30,15). Program: Slovo, ticho, hudba. Rozhovor. Ponuka kníh.

Tentoraz viac ako na besedu pozývame na duchovné zastavenie, pohostenie, oddych. V súlade s adventným časom pripravili sme program, v ktorom odznejú meditácie, dožičíme si ticho i modlitbu a necháme sa povzbudiť primeranou hudbou. Autormi meditácií sú napríklad: David Steindl-Rast, John O´Donohue, Henry Nouwen a iní. Za výber textov a prípravu programu ďakujeme zvlášť Elenke a Jarke.

V časti „Rozhovor“ pôjde o naše osobné i vzájomné podelenie sa o naše postoje, pocity a názory na základe textov o modlitbe, ktoré dostaneme k dispozícii. Na stretnutí si ponúkneme aj výber z knižných titulov, starších i nových, ktoré si bude možno zakúpiť.

14. XI. 2017 – Solidarita s Františkom. Program: Prednáška: H. P. Hurka; Komentáre; Diskusia.

Pred niekoľkými týždňami vzbudila vo svetovej verejnosti pozornosť petícia konzervatívnych a tradicionalistických katolíkov adresovaná pápežovi Františkovi, v ktorej ho varujú pred bludným učením a žiadajú ho o vysvetlenie textu v exhortácii Amoris Laetitia (zvlášť ohľadom rozvedených manželov). Ako reakcia na toto obvinenie vznikla iniciatíva Pro pope Francis, organizovaná T. Halíkom a P. M. Zulehnerom.

Naše TF FK ešte začiatkom roka podporilo iniciatívu nazvanú Solidarita s Františkom. Oproti iniciatíve Pro pope Francis je naša iniciatíva premyslenejšia a dáva dôraz na vlastné konanie, ktorým by sme podporili obnovu cirkvi podľa pápeža Františka. Na novembrovú besedu príde o týchto iniciatívach hovoriť Hans Peter Hurka, predseda rakúskeho hnutia Netzwerk: zeitgemäß glauben (Iniciatíva: veriť v súčasnosti). Preklad z nemčiny zabezpečíme. H. P. Hurka je jeden z najaktívnejších rakúskych katolíkov, ktorý sa dlhé roky angažuje za reformu cirkvi podľa II. vatikánskeho koncilu.

Z našej strany prosím, aby sme si pripravili návrhy a podnety, ktoré by vychádzali z textu iniciatívy Solidarita s Františkom a mohli by sme ich presadzovať v našej slovenskej situácii. Ako inšpiráciu odporúčam pozrieť si text na webe TF FK: http://www.teoforum.sk/index.php?id=47&view_more=1646

10. X. 2017 – Liturgická reforma po koncile. Program: Prednáška: K. Moravčík; Úvod a
záver: M. Syneková a Z. Vargová; Diskusia.

Každý človek sa s náboženstvom a cirkvou stretne najčastejšie cez návštevu kostola, bohoslužby, liturgie. Liturgia je výkladnou skriňou cirkvi. Na liturgii si každý môže pozrieť, aká je cirkev, akí sú tam ľudia, o čo im ide, čo tam robia a hovoria... Dokument o liturgii bol prvým prijatým dokumentom na II. vatikánskom koncile. Tým začala v histórii cirkvi ojedinelá liturgická reforma.

Nebola to náhoda, že v ostatných desaťročiach sa z katolíckej liturgie stalo pole, na ktorom prebiehal zápas medzi tradicionalistami a reformátormi. Aj na Slovensku možno v ostatných rokoch pozorovať návrat k predkoncilovým formám liturgie. Kým koncilová reforma sa niesla v duchu návratu k Ježišovi a evanjeliu, pokusy tradicionalistov sa vracajú nanajvýš do 19. storočia. Pokusy o návrat pred koncil sa obhajujú potrebou hlbšej duchovnosti. Obleky, slová a gestá prepožičané z múzea však duchovnosť nerobia.

Podľa pápeža Františka liturgia má byť ľuďom zrozumiteľná, blízka a aktuálna v ohlasovaní viery. Pokúsime sa povedať si, čo pre takúto víziu liturgie (cirkvi) môžeme urobiť.

12. IX. 2017 – Tí, čo predbiehajú dobu. Program: Prezentácia a prednáška: J. M. Prachár; Naše podnety k téme; Diskusia.

Dňa 8. júla 2017 sa v Bratislave z podnetu Nadácie A. Srholca konalo podujatie o pápežovi Františkovi a jeho obnove cirkvi. Hlavným hosťom bol profesor P. M. Zulehner z Viedne. Zulehner vo svojej prednáške vychádzal zo svojej knihy o pápežovi Františkovi, ktorá vyšla v nemčine pod názvom: Auslaufmodell / Wohin steuert Franziskus die Kirche? (Výbehový model / Kam F. kormidluje cirkev?) Kniha vyšla aj po česky: Pápež František a jeho reforma církve (Vyšehrad 2016).

J. M. Prachár nám priblíži, o čom boli prednášky na podujatí v Bratislave a ako prof. Zulehner vidí situáciu v cirkvi za pápeža Františka. J. M. Prachár označuje Františka za „predbiehajúceho dobu“. Iní môžu naopak vidieť aj to, čo iniciuje pápež František, ako oneskorené dobiehanie doby. Oboje môže byť pravdou. Kresťania sa napokon nechcú prispôsobovať dobe, ale chcú inšpirovať dobu svojimi odpoveďami na oslovenia, ktoré „Duch hovorí cirkvám“ (Zjv 2, 7).

Môžeme sa vrátiť aj k iniciatíve „Solidarita s Františkom“, o ktorej sme si už párkrát hovorili, aby sme témy iniciatívy posunuli bližšie k realizácii v našich podmienkach. Každému, kto príde s konkrétnym návrhom na nejaké praktické uskutočnenie, vopred veľká vďaka.

13. VI. 2017 – Solidarita s Františkom II. Program: Interview s hosťom: Václav Vacek; Naše podnety (účastníci besedy); O čo ide v solidarite s Františkom (V. Vacek); Otázky a diskusia.

Katolícka cirkev na Slovensku má z istého pohľadu stále silnú pozíciu v spoločnosti, ale reálne život našich ľudí ovplyvňuje čoraz menej. Viacerí z nás vidia dnes veľkú priepasť medzi tým, čo žije a presadzuje pápež František, a tým, čím žije a čo hovorí cirkev (nielen) na Slovensku. Iniciatíva nazvaná „Solidarita s Františkom“ vznikla z túžby preklenúť túto priepasť a podporiť obnovný program pápeža Františka konkrétnymi činmi v našich vlastných podmienkach.

Na májovom stretnutí sme sa venovali téme, čo znamená solidarita s Františkom v praxi. Všetky priateľky a priateľov prosíme, aby si pripravili na júnovú besedu aspoň krátky príspevok vo forme nejakého podnetu, názoru, odpovede na otázku: Čo pre nás znamená solidarita s Františkom?

Hosťom našej júnovej besedy je český kňaz Václav Vacek. Patrí k najznámejším a najaktívnejším kňazom v Českej republike. Podelí sa s nami o skúsenosti, čo sa dá robiť, aby cirkev aj v podmienkach postmodernej spoločnosti dokázala osloviť ľudí a hlásať radosť evanjelia. Informácie o V. Vacekovi a jeho práci nájdeme napr. na adrese: http://www.letohrad.farnost.cz/

09. V. 2017 – Solidarita s Františkom I. Program: Prezentácia a vysvetlenie vzniku iniciatívy „Solidarita s Františkom“ (Karol Moravčík); Referáty (účastníci besedy); Otázky a diskusia.

Začiatkom marca bola vo Viedni prezentovaná akcia pod názvom: Solidarita s Františkom. Iniciátorom bolo hnutie Netzwerk: zeitgemäß glauben, čo sa dá voľne preložiť ako Iniciatíva: veriť v súčasnosti. TF FK bolo od počiatku pri zrode tejto akcie; na webe TF FK sú základné informácie: http://www.teoforum.sk/?id=47&view_more=1546

Vďaka všetkým, ktorí túto akciu doteraz na webe podporili. Na májovej besede si osvetlíme okolnosti vzniku celej akcie a poradíme sa, ako od podpory kliknutím na webe prejdeme ku skutočnej podpore pápeža Františka. Nielen na Slovensku majú členovia katolíckej cirkvi, ako aj pozorovatelia z necirkevného prostredia skúsenosť, že mnohí biskupi a kňazi nepodporujú pápeža, sú proti jeho programu alebo len mlčky sledujú, kam sa situácia vyvinie.

Solidarita s Františkom sa nedeje z prázdneho obdivu. Pri všetkej úcte k predchádzajúcim dvom pápežom treba obdobie od roku 1978 hodnotiť ako obdobie stagnácie, nového uzatvárania sa cirkvi do seba a pokusu prezentovať II. vatikánsky koncil ako marginálnu epizódu. Až František opäť vyzdvihol odkaz koncilu a pokúša sa premeniť cirkev na bratsko-sesterskú, prorockú, dialogickú a slúžiacu. Na nás sa čaká, či ho dokážeme podporiť slovami i činmi.

11. IV. 2017 – Na ceste k Veľkej noci. Program: Obraz ukrižovaného Krista – rozmýšľanie o niekoľkých zobrazeniach Ježišovho ukrižovania, možnosti a zmysel (L. Čarný); Textová meditácia – stretnutie s milosrdnou láskou (podľa: E. Ronchi); Otázky a diskusia.

Na besedu krátko pred veľkonočnými sviatkami sme zvolili duchovnejší program. V prvej časti výtvarný umelec a vysokoškolský pedagóg Ladislav Čarný premietne ukážky z výtvarnej tvorby (historickej i súčasnej), ako je v nej tematizované Ježišovo ukrižovanie.

V druhej časti odznie meditácia na veľkonočnú tému podľa knihy: E. Ronchi, Klíčové otázky evangelia, Paulínky, Praha 2017; Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Kniha vznikla na základe meditácií, ktoré E. Ronchi predniesol počas duchovných cvičení. Viedol ich pre pápeža Františka a rímsku kúriu. Jeho texty sú až prekvapujúco nekonvenčné, otvorené a svieže. Knihu možno zakúpiť v katolíckych kníhkupectvách.

14. III. 2017 – Amoris laetitia a smerovanie cirkvi. Program: Referáty o Amoris laetitia (AL) – čo zaujalo, čo povzbudilo (M. a M. Vagačoví a I. Šimko); Reakcie na AL a kritika pápeža. Františka vo vnútri cirkvi (K. Moravčík); Otázky a diskusia.

Pápežskému dokumentu Amoris laetitia (AL) sme sa už na besede TF FK venovali. Medzitým biskupské konferencie viacerých krajín vydali aplikačné vyhlásenia k dokumentu, a to zvlášť v otázke udeľovania sviatostí pre manželov, ktorí po rozpade svojho cirkevne uzavretého manželstva vstúpili do nového „civilného“ zväzku. Slovenskí biskupi zatiaľ podobné vyhlásenie neplánujú. Oznámili len náročnejšie podmienky, za ktorých bude možné vstúpiť do cirkevne uznaného manželstva.

Dokument AL sa nevenuje len ľuďom v „zranených“ situáciách. Venuje sa najmä kvalite lásky v manželstve. Preto na našej besede poukážeme na to, čo v dokumente zaujalo a povzbudilo našich priateľov a priateľky.

Keďže sa však dokument AL stal osobitnou príležitosťou kritizovať Františka, pozrieme sa aj na tento aspekt – na prijatie a odmietanie nielen AL, ale programu pápeža Františka pre cirkev celkove.

14. II. 2017 – Cirkev v službe pre našu dobu. Program: Cirkev pre dnešok na príklade života a práce Georga Sporschilla SJ; Otázky a diskusia.           

Páter Georg Sporschill SJ sa stal známym dvojakým spôsobom. Je človekom, ktorý dlhé roky mimoriadne slúži najbiednejším. Zároveň je intelektuálom, ktorý rozumie dnešku. V celej činnosti sa veľmi inšpirujúcim spôsobom opiera o Božie slovo.

Život a prácu Georga Sporšila nám predstaví P. Timotej Masár SJ, jeho spolubrat a priateľ. Knihu Stefana Stimamiglio, Otěc detí ulice (Karmelitánske nakl., Kostelní Vydří 2016), predstaví Karol Moravčík.

Život a prácu G. Sporschilla si priblížime v nádeji, že sa aj v našich podmienkach môžeme povzbudiť k podobnému rozhľadu a aspoň v niečom podobnej práci.

10. I. 2017 – Zbavte sa strachu! Program: Predstavenie knihy P. M. Zulehnera: Entängstigt euch! (Braňo Vrana); Otázky a diskusia; Ponuka kníh.

Prvá cesta pápeža Františka viedla v roku 2013 na ostrov Lampedusa, aby upozornil na problém utečencov, ktorí riskovali ilegálnu cestu do Európy a hynuli v mori. V roku 2015 najmä tzv. balkánskou trasou prišlo do Európy asi milión utečencov. Za rok 2016 to bolo opäť temer milión. Migranti vzbudzujú ochotu pomôcť, ale častejšie vyvolávajú stra

Začiatkom roka 2016 na prebiehajúcu krízu reagoval teológ P. M. Zulehner knihou Entängstigt euch! (Zbavte sa strachu!) V knihe si kladie otázky: Premôžu nás migranti počtom, cudzosťou kultúry a náboženstva alebo nás môžu obohatiť? Staneme sa „spoločnosťou strachu”? Základná otázka, ktorú si autor kladie, je: Čo môžeme urobiť, aby bol strach menší a schopnosť k solidarite väčšia? Nakoniec uvažuje, čo dokáže liečiť mnohoraké podoby strachu a ako pohnúť ľudí od inklinácie k odmietavému postoju k postoju starostlivosti a dôvery.

Za prípravu besedy ďakujeme zvlášť B. Vranovi. Pôsobí ako vedecký pracovník; vo farnosti je zapojený do spolupráce s partnerskou farnosťou vo Viedni.

Prehľad aktivít za rok 2024

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2023

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2022

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2019

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Smäd po spiritualite - David Steindl-Rast

TF FK a Vyd. Petrus pozývajú na prednášku a besedu dňa 12. júna 2019 o 18.00: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava. Okruh tém: filozofia vďačnosti, spiritualita a dnešná spoločnosť, kresťanstvo, cirkev a alternatíva.

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Beseda TF - 9. októbra 2012

25.9.2012 02:09:10
Téma: 50. výročie II. vatikánskeho koncilu
Vedie: Karol Moravčík
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7