Dnes je 09.06.2023    meniny má: Stanislava Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 10.4.2023

Veľkonočný pondelok
Mt 28,8-15
Autor: KM
Úvod do liturgie

Na Slovensku je dnešný deň spojený s ľudovými zvykmi, ktoré majú súvis skôr s jarnou prírodou ako kresťanským posolstvom. Oddávna je však vo viacerých krajinách veľkonočný pondelok sviatočným dňom a my sa aj dnes stretávame na bohoslužbe. Vo veľkonočnom období sa pri bohoslužbách pravidelne číta z knihy Nového zákona Skutky apoštolov. Dnes si prečítame úryvok z 2. kapitoly tejto knihy, ktorý prináša správu o prvej reči apoštola Petra pred ľuďmi v Jeruzaleme. Peter sa nebál týmto ľuďom priamo povedať, že „Ježiša ste vy dali zmárniť a nechali zločincami pribiť na kríž“. Ale rozhodujúce je to, čo na Ježišovi vykonal Boh: „On ho vzkriesil a zbavil múk smrti.“ Dnešné evanjelium spomína ženy, ktoré ako prvé stretli vzkrieseného Ježiša. Životaschopné a nebojácne ženy stali sa dôveryhodnými Ježišovými svedkami.

Homília

Ísť do Galiley –

znie úloha na Veľkú noc. Ježiš ide napred, vie o tom vie anjel. Kto ho chce vidieť, musí ísť do Galiley.

Tak si to praje Vzkriesený –

ísť tam, kde všetko začalo, kde povolal prvých učeníkov, kde vzbudzoval údiv a nádej, kde vykvitla prvá láska v srdciach žien a mužov, ktorí ho počúvali a nasledovali.

Kto chce vidieť Ježiša po Veľkej noci, musí sa vrátiť na miesto prvej lásky.

(Sr. Charis Doepgen OSB, Laacher Messbuch 2023, Lesejahr A,  403.)

O akej prvej láske je reč? Nejde o prvú ženu, do ktorej sa niekto zaľúbil, a potom si našiel inú. Ide o prvú lásku, pri ktorej sme prvý raz celkom naozaj, vážne a zároveň radostne zažili, čomu chceme žiť. Pápež Benedikt XVI. k tomu napísal: „Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie s udalosťou, s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadne smerovanie.“ (Deus caritas est, 2005; cit. in: Evangelii gaudium, 2014, 8.)

Premýšľam, kde sa stala chyba, že v prípade kresťanstva, kresťanskej viery, sa mnohí nemajú kam vrátiť. Nemajú žiadnu Galileu, žiadnu svoju prvú lásku... Ukázali sme im azda len suchú etiku, zoznam zvykov a povinností a plno poučiek?

Dôležité je ukázať nový horizont, nový výhľad, ktorý obohatí a nadchne tak, že sa naň, ani keď bude zahalený rokmi, trápeniami a hriechmi, nedá zabudnúť.

Homília - 4.6.2023

9. nedeľa cez rok - Sv. Trojica
Jn 3,16-18
Autor: KM

Homília - 28.5.2023

Zoslanie Ducha Sv.(A)
Jn 20,19-23
Autor: KM

Homília - 21.5.2023

7. veľkonočná nedeľa (A)
Jn 17,1-11a
Autor: KM

Homília - 18.5.2023

Nanebovstúpenie Pána
Mt 28,16-20; Sk 1,1-11
Autor: KM

Homília - 14.5.2023

6. veľkonočná nedeľa (A)
Jn 14,15-21
Autor: KM

Homília - 7.5.2023

5. veľkonočná nedeľa (A)
Jn 14,1-12
Autor: KM

Homília - 30.4.2023

4. veľkonočná nedeľa (A)
Jn 10,1-10
Autor: KM

Homília - 23.4.2023

3. veľkonočná nedeľa (A)
Lk 24,13-35
Autor: KM

Homília - 16.4.2023

2. veľkonočná nedeľa (A)
Jn 20,19-31
Autor: KM

Homília - 10.4.2023

Veľkonočný pondelok
Mt 28,8-15
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7