Dnes je 02.12.2022    meniny má: Bibiána Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 29.8.2021

22. nedeľa cez rok (B)
Mk 7,1-8.14-15.21-23
Autor: KM

Celá sv. omša tu:

Na dnešnú nedeľu slov. biskupi pripravili list, v ktorom upozorňujú na blížiacu sa návštevu pápeža na Slovensku. Z obsahu listu:

O niekoľko dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme. Aká je základná motivácia jeho cesty? Vyplýva z jeho úlohy ako nástupcu sv. Petra, ktorému Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať bratov a sestry vo viere. Pápež František, ctiteľ P. Márie a sv. Jozefa, nás prichádza posmeliť k hlbšej viere v Ježiša, ktorý chce byť každému z nás nablízku. Chceme vnímať výnimočnosť pápežovho poslania: Pri slávení sv. omše v Šaštíne a Prešove. Ako staviteľa mostov ho zažijeme počas ekumenického stretnutia a pri pamätníku holokaustu v Bratislave; ako dobrého pastiera na periférii medzi sestrami Matky Terezy v Petržalke a medzi Rómami na Luníku. Ako učiteľa a apoštola pred biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi v Katedrále sv. Martina, a pred mladými ľuďmi na štadióne v Košiciach.

Dôležitá je aj naša osobná prítomnosť na stretnutiach s pápežom. Situácia je komplikovaná. O to väčšmi sa obraciame na tých, ktorým k osobnej účasti nič nebráni. Pozývame a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo. Nezostaňte doma, príďte! Myslíme aj na vás všetkých, ktorí budete sprevádzať pápeža Františka prostredníctvom médií. Aj vy ste súčasťou spoločenstva spojeného túžbou – načerpať silu z pápežových slov na autentický život kresťanov v modernej spoločnosti. Inšpirovaní pápežom Františkom chceme vnímať aktuálnosť Ježišových slov z dnešného evanjelia. Neopustiť Božie prikázanie kvôli ľudským obyčajom a náukám; nechceme Pána „chváliť len perami“, ale aj srdcom. Tešíme sa na vás počas návštevy Svätého Otca na Slovensku! Zo srdca žehnajú všetci biskupi.

Z listu biskupov cítiť obavu, že podujatí s pápežom sa zúčastní málo ľudí. Istý novinár včera napísal, že sa strápnime pred celým svetom, ak za 3 hodiny v Budapešti bude na stretnutí s pápežom viac ľudí ako za 3 dni na Slovensku. (Ako je známe, maďarské úrady nebránia neočkovaným v účasti na omši s pápežom a nežiadajú registráciu.)

Biskupi sa vo svojom liste zmieňujú o Ježišovom vyjadrení z dnešného evanjelia: „Neopustiť Božie prikázanie kvôli ľudským obyčajom a náukám; nemáme chváliť Pána perami, ale srdcom.“ Ľudské obyčaje a náuky sú aj tie hygienické a ďalšie opatrenia, ktoré si ukladáme. Samozrejme, niekedy sú potrebné. Ale tiež platí, že viaceré predpisy sú len dočasné a často aj polovičaté až chybné. Z evanjelia sme počuli, že obyčaje, ktoré Ježiš a jeho učeníci občas nezachovali, týkali sa umývania rúk. Umývanie pre Židov nemalo len hygienický, ale aj náboženský význam. Preto Ježiš pripomenul, že ak niečo má mať náboženský význam, tak postoj nášho srdca. Z ľudského srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky a skutky. Takisto z neho pochádzajú aj tie dobré. Patrí sa dodať, že pojem srdce sa v Biblii nepoužíva na označenie citov, ale označuje podstatu človeka, to, čo dnes vyjadrujeme pojmami sebavedomie, svedomie či osobnosť.

Podľa Ježiša máme dbať na Božie prikázania, nie na ľudské zvyky. V 7. kap. Markovho evanjelia Ježiš uvádza príklad o správaní  voči starnúcim rodičom. Božie prikázanie znie: Cti svojho otca a matku. Inak povedané: Postaraj sa o nich, buď im oporou, keď nevládzu. Ježiš spomenul, že niektorí farizeji v mene náboženských darov, ktoré niekde odovzdali, pokladali sa za oslobodených od povinnosti postarať sa o rodičov. V takom prípade sa uprednostnilo ľudské ustanovenie pred Božím prikázaním. Súčasný človek sa nevie postarať o rodičov skôr z iných dôvodov. Mnohých to úprimne trápi. Súčasný model ekonomiky, spôsob zarábania si na živobytie, často rodiny rozdeľuje a ľudí priam vyháňa za prácou ďaleko od rodičov (alebo aj rodičov od detí). Kritika neoliberálneho kapitalizmu, kritika spoločnosti, ktorá si za božstvo zvolila finančný zisk, je tiež jedna z veľkých tém pápeža Františka.

Pápež František sa nedávno vyjadril, že „očkovanie je skutok lásky“. Niektorí, čo to počuli, ho nepochopili. Ale áno, v tomto prípade naozaj nejde len o ochranu vlastného zdravia, ale aj ochranu iných ľudí. Lepšie pochopíme, čo pápež myslel, ak si všimneme, že to povedal v posolstve krajinám Latinskej Ameriky, ktoré sú chudobné, aby pripomenul, že skutkom lásky je umožniť ľuďom aj v tejto časti sveta prístup k očkovaniu. Na druhej strane však môže pápeža prekvapiť, že v súvise s jeho návštevou na Slovensku sa prednosť dala ľudským ustanoveniam pred Božím prikázaním. Lebo očkovanie v niektorých prípadoch je síce skutkom lásky, ale podmieňovať účasť na bohoslužbách úradníckymi požiadavkami prejavom lásky byť nemôže. Účasť na stretnutí si vyžaduje rozumné opatrenia, ale ak sa nežiada registrácia a očkovanie pre účasť na bohoslužbách v kostoloch, nie je dôvod na takéto požiadavky pre účasť pod holým nebom. Ako sa možno dočítať o pomeroch vo Vatikáne, kto chce jesť vo vatikánskej jedálni, musí sa preukázať potvrdením o očkovaní alebo potvrdením, že očkovanie nie je možné. Na náboženské podujatia je však vstup vo Vatikáne a v celom Taliansku možný bez akéhokoľvek dokladu.

Pre ďalšie rozhodovanie a premýšľanie nech nás usmerní slovo dnešného evanjelia: Pozor na svoje srdce! Chráňme si ho, nech je ono centrom Božej milosti i našej radosti!

Homília - 27.11.2022

1. adventná nedeľa (A)
Mt 24,37-44
Autor: KM

Homília - 20.11.2022

34. nedeľa cez rok (C)
Lk 23,35-43
Autor: KM

Homília - 13.11.2022

33. nedeľa cez rok (C)
Lk 21,5-19
Autor: KM

Homília - 6.11.2022

32. nedeľa cez rok (C)
2 Mach 7,1-41; Lk 20,27-38
Autor: KM

Homília - 1.11.2022

Všetkých svätých
Mt 5,1-12a
Autor: KM

Homília - 30.10.2022

31. nedeľa cez rok (C)
Lk 19,1-10
Autor: KM

Homília - 23.10.2022

30. nedeľa cez rok (C)
Lk 18,9-14
Autor: KM

Homília - 16.10.2022

29. nedeľa cez rok (C)
Ex 17,8-13; Lk 18,1-8
Autor: KM

Homília - 9.10.2022

28. nedeľa cez rok (C)
Lk 17,11-19
Autor: KM

Homília - 2.10.2022

27. nedeľa cez rok (C)
Lk 17,5-10
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7