Dnes je 27.01.2021    meniny má: Bohuš Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 1.1.2021

Nový rok
Lk 2,16-21
Autor: KM
Celá sv. omša tu:

Na prvý deň nového roka poslali slovenskí biskupi pozdravný list. Týka sa budúceho celoštátneho sčítania obyvateľstva (pozn.: skrátený text).

„Drahí bratia a sestry, na Nový rok si vinšujeme zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. Zároveň si s bolesťou uvedomujeme, že na nastávajúci rok stále vrhá svoj tieň svetová pandémia. O to viac si prajeme, aby sa naše novoročné vinše čím prv naplnili. Na začiatku roku pripomíname dôležitosť duchovného smerovania celej spoločnosti, aby sme boli otvorení požehnaniu dobrotivého Boha. Nech je náš vzťah k Bohu vzťahom k pravej Láske, Pravde, Vernosti a najvyššiemu Dobru na prvom mieste všetkých našich snažení.

V tomto roku sa po 10 rokoch uskutoční na Slovensku od 15. 2. do 31. 3. celoštátne elektronické sčítanie ľudu, ktoré má podať presnejší obraz o Slovensku a v rámci toho aj o náboženskej situácii, o tom, koľko je na Slovensku katolíkov, evanjelikov a ďalších. Ako sa prihlásime k iným danostiam, tak sa máme prihlásiť aj k viere svojej cirkvi. Samozrejme, v novom roku svoju vieru nielen vyznajme, ale podľa nej aj žime! Buďme verní evanjeliu a pre našu krajinu soľou a svetlom. Usilujme sa čo najviac prispievať k spoločnému dobru. Naša viera nech nás posilňuje, aby sme boli v prvej línii všetkých dobrých zápasov, aby sme sa neschovávali za druhých a nepýtali sa, čo iní môžu urobiť pre nás, ale čo my – ako Kristovi učeníci – môžeme urobiť pre všetkých. Keď dnes slávnosťou Bohorodičky Panny Márie vstupujeme do nového roka a prosíme o Božie požehnanie, želáme si, aby sme sa sami stávali požehnaním pre ostatných. Nech nás v novom roku sprevádza starostlivosť a príhovor Bohorodičky, Panny Márie! Pozdravujú a žehnajú vaši biskupi!“

Starostí s novým rokom, s tým, čo nás čaká a neminie, máme dnes viac ako dosť. Zo všetkých strán počúvame o nekončiacej nákaze a smutní sme aj z mnohých udalostí, ktoré prináša politika a veci s ňou spojené. S politikou čiže so správou vecí verejných je spojené aj celoštátne sčítanie obyvateľstva. V liste to biskupi priamo neuviedli, ale mysleli na dôležitú okolnosť, že na základe čísiel, teda podľa počtu ľudí, ktorí sa prihlásia k jednotlivým cirkvám, budú cirkvi v nasledujúcich rokoch financované zo štátneho rozpočtu. Nejde o financovanie všetkých výdavkov; štát prispieva na diecézne úrady, cirkevné školy a mzdy zamestnancov cirkvi. Samotnú činnosť či údržbu budov si farnosti a kláštory financujú samy.

V biskupskom liste sa spomína dôležitosť požehnania a duchovného smerovania. Čo si pod tým máme predstaviť? Stačí sa azda myšlienkou odovzdať do vôle Božej? V dnešnom texte z Lukášovho evanjelia sa spomínajú dva možné prístupy. Prvý sa týka pastierov z Betlehema, druhý Ježišovej matky. Ako sme čítali v evanjeliu, pastieri si vypočuli posolstvo anjelov a hneď vstali a išli sa pozrieť, čo sa stalo. Udalosť si nenechali pre seba, o svoje zážitky sa radi podelili s ostatnými ľuďmi. Prístup Márie bol iný. Nikam sa neponáhľa, ale o to viac si prežité udalosti necháva v sebe a o nich premýšľa.

To, čo nazývame duchovný život má takéto dve základné podoby: ako pastieri a ako Mária. Pokiaľ sme oslovení niečím, hoci celkom nechápeme, o čo ide, ale vnímame to ako pastieri, že je to zachraňujúce, posilňujúce, máme konať ako oni a ísť za tým hlasom, rozprávať sa o tom, čo nás oslovilo, a podeliť sa o to s ostatnými. Ak sme ako Mária nielen divákmi, ale konateľmi posväcujúcej udalosti, ak sme si už našli svoju úlohu (povolanie), máme si to prehĺbiť v mysli i srdci: „Mária si všetky tieto slová zachovala v srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19).

K Novému roku som od priateľov dostal vlastnoručne vytvorenú pohľadnicu. Okrem zaujímavých obrázkov je na nej text od maďarsko-slovenského spisovateľa Sándora Máraia: „Základ všetkých vecí tvorí Božia myšlienka, duch, ktorý riadi svet, a tento duch neznesie nijakú sebavedomú záľubu, samoľúbu spokojnosť, lenivé uspokojenie. Vždy sa formovať a meniť.., čosi obetovať, vždy dávať, keď dostávaš, vždy ďalej odovzdávať to, čo si získal... Vždy očakávať búrku a požiar. A keď búrka a požiar k tebe zavítajú, nečudovať sa a nebedákať. Pokojne povedať: Sú tu. A hasiť a brániť sa.“

Nevieme, čoho bude v budúcom roku viac – či anjelského spevu alebo požiarov a búrok. Akokoľvek bude, chceme zachytiť tú nám venovanú, nás usmerňujúcu Božiu myšlienku, ponáhľať sa za tým, čo nás sväto osloví, a neutekať pred búrkou. Zostaňme spolu, hoci nateraz na diaľku, a nechajme sa požehnať na budúce radosti i búrky!

Homília - 24.1.2021

3. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,14-20
Autor: KM

Homília - 17.1.2021

2. nedeľa cez rok (B)
Jn 1,35-42
Autor: KM

Homília - 10.1.2021

3. nedeľa po Vianociach (B)
Iz 42,1-7; Mk 1,7-11
Autor: KM

Homília - 6.1.2021

Zjavenie Pána
Mt 2,1-12
Autor: KM

Homília - 3.1.2021

2. nedeľa po Vianociach (B)
Autor: KM
Lk 2,16-21

Homília - 1.1.2021

Nový rok
Lk 2,16-21
Autor: KM

Homília - 27.12.2020

1. nedeľa po Narodení Pána (B)
Hebr 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22.39-40
Autor: KM

Homília - 26.12.2020

Sv. Štefan
Sk 6,8-10;7,54-60
Autor: KM

Homília - 25.12.2020

Vianoce - deň
Jn 1,1-5.9-14
Autor: KM

Homília - 24.12.2020

Vianoce - noc
Iz 9,1-6
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7