Dnes je 08.03.2021    meniny má: Alan Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 21.5.2020

Nanebovstúpenie Pána (A)
Mt 28,16-20
Autor: KM

Celá sv. omša tu:

Ako je známe, viaceré náboženské pojmy, ktoré používame, dnes väčšina ľudí nechápe alebo si pod nimi nevie nič predstaviť. K takýmto pojmom patrí aj pojem nebo. Čo si pod týmto slovom predstavujeme? Čo pre nás znamená „ísť do neba“, alebo dnešné vyjadrenie o Ježišovi, že do neba vystúpil?

Pozrime sa, ako sa slovo nebo používa v textoch Sv. písma na dnešný sviatok. Podľa Skutkov apoštolov učeníci hľadia do neba za odchádzajúcim Ježišom. Bližšie neurčení mužovia im vyčítavo povedia: „Čo stojíte a hľadíte do neba?“ Potom im oznámia, že Ježiš, ktorý bol vzatý do neba, sa vráti tak, ako ho videli odchádzať (Sk 1,11). V úryvku z Listu Efezanom apoštol Pavol píše o moci, ktorú Boh zjavil v Kristovi, keď „ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi si ho posadil po svojej pravici“ (Ef 1,20). Evanjelium podľa Matúša z ktorého sme dnes čítali, Ježišovo vystúpenie do neba priamo nespomína. Slovo nebo spomenie Ježiš, keď povie: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi“ (Mt 28,18).

Keď si tieto vyjadrenia pozorne prečítame, všimneme si, že pojem nebo sa používa vo viacerých významoch. Je tu nebo ako obloha, obrovský vesmírny priestor nad našou zemou. Mohlo by sa zdať, že Ježiš tam odišiel a tam sa stratil z očí. Potom sa spomína nebo ako miesto, kde je Boh. Tam je Ježiš usadený po Božej pravici. Keď Ježiš hovorí, že mu je daná všetka moc na nebi i na zemi, myslí opäť nebo ako priestor, kde je Boh. Pravda, môžeme sa pýtať, či na zemi nie je Boh, a odpovedať si, že, zaiste, je aj na zemi. Náš problém je v tom, že svoje predstavy si utvárame priestorovo, reč o Božej prítomnosti, že Boh je inak na nebi ako na zemi, však neopisuje nejaký priestor, ale myslí na jeho vôľu, na to, čo je pred Bohom správne. Tak sa to rozlišuje aj v modlitbe Otčenáš: „Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.“ Pojem nebo označuje najmä Boha samého, jeho zámery a jeho vôľu. Odísť do neba potom znamená, že sme v súlade s Božími úmyslami a vôľou, a keďže u Boha nemožno rozlišovať existenciu telesnú a duchovnú, byť s Bohom, byť v nebi, jednoducho znamená aj žiť.

Pomerne často sa pri telefonovaní stáva, že sa nám stratí zvuk a hovor sa preruší. Chyba môže byť v prístroji, môže byť v sieti (nie je signál), ale môže sa teoreticky stať aj to, že náš kolega na telefóne práve omdlel, nedajbože zomrel. Nebeské telefonovanie by znamenalo, že prístroj nepotrebujem a signál je stále prítomný, ba viac, ten iný je až tak prítomný, že si rozumieme aj bez znakov a bez slov. Ježišovo nanebovstúpenie znamená, že on, ktorý bol mŕtvy, je vzkriesený, a že je vzkriesený, znamená, že je s Bohom, že má jeho moc, a že tú moc má pre nás, našu záchranu.

Čítal som rozhovor v kresťanskom mesačníku Herder Korrespondenz s jedným nemeckým filozofom (1/2017). Profesor Holm Tetens zaujal tým, že sa z dlhoročného ateistu stal veriacim človekom. Hovorí, že v súčasnosti jestvuje najmä ateizmus, ktorý pochádza z pohodlnosti, ale v Európe sa ateizmus ujal zvlášť kvôli utrpeniu nevinných ľudí: Boh, ktorý sa díva na svet plný zla a vraj nič nerobí, stal sa pre mnohých ľudí „neveriteľný“. Ľudia si povedali, že si svet urobia dobrým sami. Je to pomýlená myšlienka, hovorí dnes profesor Tetens. Politické programy sebavykúpenia skončili zničujúcimi dôsledkami a naše poznanie prírody pomocou vedy narástlo takým spôsobom, že prírodu ničíme a ohrozujeme ako ešte nikdy. O sebe hovorí, že viedol celkom spokojný a zabezpečený život, takže ak by mal zomrieť, vie sa s tým zmieriť. S čím sa zmieriť nevie, je skutočnosť, že dejiny sú plné ľudí, ktorým sa udiali hrozné krivdy a tie zostanú nenapravené a neutíšené. Ak Boh nejestvuje, takými zostanú. Inými slovami hovorí, že vo svete, v ktorom utrpenie človeka, ale aj iných tvorov, je neriešiteľné, sa žiť nedá, že svet, ktorý nepozná inú vôľu, ako je vôľa človeka, je hrozný. Preto hovorí, že pre vieru v Boha má dnes veľa dôvodov.

Ježišovi učeníci boli vyzvaní, aby nepozerali do neba, ale pomáhali nebo zažiť na zemi. Dnes Ježiš vyzýva nás, aby sme šli ku všetkým národom, za všetkými ľuďmi, a pomáhali im nebo zažiť, tešiť sa z neho, mať s ním vlastnú skúsenosť. Ak sme našli, nenechajme si to pre seba a skúsme sa o nebo podeliť!

Súbory na stiahnutie


Homília - 7.3.2021

3. pôstna nedeľa (B)
Jn 2,13-25
Autor: KM

Homília - 28.2.2021

2. pôstna nedeľa (B)
Mk 9,2-10
Autor: KM

Homília - 21.2.2021

1. pôstna nedeľa (B)
Mk 1,12-15
Autor: KM

Homília - 17.2.2021

Popolcová streda
Joel 2,12-18
Autor: KM

Homília - 14.2.2021

6. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,40-45
Autor: KM

Homília - 7.2.2021

5. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,29-39
Autor: KM

Homília - 2.2.2021

Obetovanie Pána - Hromnice
Lk 2,22-40
Autor: KM

Homília - 31.1.2021

4. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,21-28
Autor: KM

Homília - 24.1.2021

3. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,14-20
Autor: KM

Homília - 17.1.2021

2. nedeľa cez rok (B)
Jn 1,35-42
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7