Dnes je 09.03.2021    meniny má: Františka Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 29.9.2019

26. nedeľa cez rok (C)
Lk 16,19-31
Autor: KM
Dnes je nedeľa a zároveň aj sviatok sv. Michala archanjela. Sv. Michal bol v našej farnosti (Borinke) osobitne uctievaný. V roku 1743 bola mu zasvätená kaplnka na Medených Hámroch a v 30. rokoch minulého storočia bol postavený oltár na úpätí Kalvárie v našej obci. Oltár dal sv. Michalovi postaviť rodák z Borinky, rožňavský biskup Michal Bubnič. Kaplnka na Hámroch bola v minulosti vykradnutá, pôvodný obraz sa nezachoval, na Kalvárii je však vidieť, ako si ľudia sv. Michala predstavovali. Zobrazený je ako vojak s mečom. Podľa niekoľkých zmienok vo Sv. písme je Michal vodcom dobrých anjelov, ktorí bojovali s diablom a jeho anjelmi.

Niektorí ľudia si to nevedia predstaviť ani uveriť. Ak sa máme priblížiť k pochopeniu, odporúčam pýtať sa, o čom je náš svet, o čom sme my, o čom sú dnešné ideologické, ekonomické, politické a najnovšie aj klimatické spory. Je to len o našich záujmoch, hlúpostiach, špekuláciách alebo ide o zásadnejší zápas dobra a zla? O aké dobro a zlo išlo Ježišovi, keď rozprával príbeh o boháčovi a žobrákovi? V evanjeliu je uvedené, že Ježiš ten príbeh výslovne rozprával farizejom. V 16. kap. Evanjelia podľa Lukáša sú farizeji viackrát spomínaní. V tej dobe sa všeobecne pokladali za morálnych a nábožných ľudí, ale ako čítame v evanjeliu, Ježišovi sa posmievali a mali radi peniaze. S kým sa títo ľudia mohli stotožniť v Ježišovom príbehu? Choroba a chudoba sa pokladali za Boží trest, bohatstvo za požehnanie. Pri Abrahámovi čiže v nebi sa však ocitne Lazár, nie boháč. Ten sa naopak ocitne v pekle a z tohto miesta vedie dialóg s Abrahámom o riešení svojej nešťastnej situácie. Abrahám mu neporadí nič nové, odkáže ho na počúvanie Mojžiša a Prorokov.

Ak Ježiš príbeh o boháčovi a chudákovi rozprával priamo farizejom, predpokladajme, že vedel o nich, ako zachovávajú Božie prikázania, vedel, ako sa modlia, postia a dávajú almužny, a teda povedané rečou Starého zákona, vedel, ako počúvajú Mojžiša a Prorokov. Ježiš vedel, že to všetko robia aspoň navonok. A tiež vedel, že tí, čo boli medzi farizejmi zabezpečení, cítia sa na základe svojho bohatstva Bohom aj odmenení a morálne potvrdení. Toto všetko Ježiš o farizejoch vedel, vedel o tom zamotanom klbku nábožnosti, morálky a lásky k peniazom. A tak ako kľúč k rozmotaniu toho klbka im ponúkol postavu Lazára. Presnejšie, ponúkol pohľad na Lazára, ktorým by ho prijali do svojho myslenia a konania až tak, že by porozumeli, čo naozaj znamená počúvať Mojžiša a Prorokov.

Ježišovo rozprávanie je napínavé, dramatické. Na prvé počutie nie je jasné, prečo by mal boháč skončiť v pekle. Mal by ho Boh trestať za to, že sa mal dobre? A mal by žobrák skončiť v nebi len preto, že sa mal zle? Karl Marx sa kedysi vyslovil, že náboženstvo je ópium ľudstva, lebo chudobných utešuje nádejou na odmenu v nebi, a tým ich odvádza od zápasu o zmenu ich biedneho života na zemi. Nemožno poprieť, že v dejinách kresťanstva sa Ježišov príbeh mohol aj takto vysvetľovať. Je však celkom jasné, že Ježiš svojím príbehom neutešuje lazárov, ale oslovuje farizejov. Ježiš vlastne zápasí o záchranu farizejov – odvážim sa povedať – zápasí o nás, čo neležíme chorí pred bránou kostola, ale sme vnútri a máme sa relatívne dobre a plníme aspoň navonok Božie a cirkevné prikázania. Zápasí o nás, aby sme my tak zápasili o dnešných lazárov, že prestanú byť lazármi a stanú sa našimi sestrami a bratmi.

Niekto by sa mohol opýtať: A nezápasíme? Neboli sme napríklad minulú nedeľu na pochode za život, aby sme zápasili o životy tých najmenších? Niekto ďalší by sa mohol prihlásiť: Ja som bol na pochode za zastavenie klimatickej zmeny. A niekto ešte ďalší by sa pochválil: Ja som bol na pochode proti korupcii... Ako dobre vieme, veľkú časť verejnosti však neoslovuje prvý, druhý ani tretí pochod. Má to viacero príčin. Mnohí ľudia sa obávajú, že pochodujúci si idú presadiť len svoje presvedčenie a chcú ho natlačiť ostatným. O to viac sa musíme pýtať, kde sa odohráva ten pravý zápas medzi dobrom a zlom. Biblicky povedané: Kde dnes bojuje sv. Michal proti diablovi a jeho anjelom?

Jeden z najznámejších predstaviteľov katolíckej cirkvi v Brazílii je Erwin Kräutler. Keď sa stal r. 1981 biskupom v Altamire v Amazónii, vláda podporovala veľkopodnikateľov, ktorí v tejto oblasti nehľadeli na životné prostredie, ani na pôvodné obyvateľstvo, ani na robotníkov, ktorí pre nich pracovali. Keď robotníci opätovne nedostali vyplatenú mzdu, rozhodli sa zablokovať hlavnú cestu, ale vláda proti nim vyslala armádu. Vtedy prišli zástupcovia odborov za biskupom Kräutlerom a prosili ho, aby šiel s nimi a pomohol upokojiť situáciu. Vládni zmocnenci však nemienili vyjednávať a ľudia vo svojom zúfalstve nemali kam ustúpiť. Kräutler cítil, že nemôže zostať stranou a pridal sa k tichému protestu robotníkov tak, že sa posadil na zem medzi nich. Vtedy zakročili vojaci a začali surovo biť protestujúcich. Zbili aj Kräutlera. V ďalších rokoch bolo aj horšie. Kräutler viackrát prežil pokus o atentát. Dnes patrí k hlavným osobnostiam biskupskej synody, ktorá začína o pár dní v Ríme a bude sa venovať spoločenským a cirkevným problémom v amazónskej oblasti.

Hovorieva sa, že život je aj boj. Nech nám dá sv. Michal archanjel spoznať, kde sa dnes vedie ten pravý boj, boj Boží, ten na Ježišov spôsob, ktorý náš svet neponičí, ale poteší, uzdraví a zachráni.

Homília - 7.3.2021

3. pôstna nedeľa (B)
Jn 2,13-25
Autor: KM

Homília - 28.2.2021

2. pôstna nedeľa (B)
Mk 9,2-10
Autor: KM

Homília - 21.2.2021

1. pôstna nedeľa (B)
Mk 1,12-15
Autor: KM

Homília - 17.2.2021

Popolcová streda
Joel 2,12-18
Autor: KM

Homília - 14.2.2021

6. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,40-45
Autor: KM

Homília - 7.2.2021

5. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,29-39
Autor: KM

Homília - 2.2.2021

Obetovanie Pána - Hromnice
Lk 2,22-40
Autor: KM

Homília - 31.1.2021

4. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,21-28
Autor: KM

Homília - 24.1.2021

3. nedeľa cez rok (B)
Mk 1,14-20
Autor: KM

Homília - 17.1.2021

2. nedeľa cez rok (B)
Jn 1,35-42
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7