Dnes je 12.07.2020    meniny má: Nina Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 30.5.2019

Nanebovstúpenie Pána (C)
Sk 1,1-11; Lk 24,46-53
Autor: KM

V poslednom čase si všímam, že keď zomrie niekto slávny, napríklad herec alebo športovec, v novinách napíšu, že teraz sa už na nás díva z toho hereckého či športového neba. Premýšľam, ako to myslia. Povie sa to len tak, aby sme sa utešili, alebo je to len fráza, ktorej sa neverí, alebo sa tomu trochu aj verí, že jestvuje po smrti čosi ako nebo pre ľudí?

Dnes, keď v našej cirkvi slávime sviatok Nanebovstúpenia Pána, slovko nebo sa spomína v rozprávaní Skutkov apoštolov v tej súvislosti, že Ježiš sa pred očami učeníkov vzniesol niekam hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. Oni ďalej uprene hľadeli k nebu, až ich museli dvaja neznámi muži napomenúť, aby už do neba nehľadeli (Sk 1,9-11). Autorom knihy Skutky apoštolov je podľa tradície Lukáš a on je zároveň autorom evanjelia, z ktorého tento rok na dnešný sviatok čítame. V texte evanjelia sa tiež spomína, že sa Ježiš vznášal do neba, neuvádza sa však žiadne napomenutie, len poznámka, že učeníci sa Ježišovi klaňali, radovali sa, a potom išli do chrámu, kde chválili Boha (Lk 24,51-53).

V našej reči používame slovko nebo v dvojakom význame. Jednak ako označenie priestoru nad nami, čím myslíme oblohu, ktorá obklopuje planétu Zem, a potom nebo ako označenie Božej prítomnosti. V našich predstavách je nemožné oddeliť oba významy, a tak, keď hovoríme o nebi ako Božej prítomnosti, temer automaticky si nebo predstavujeme ako oblohu nad nami. Boh a jeho sláva však nie je nad nami v telesnom, ale hodnotovom význame. Fyzicky môže byť niekto od nás postavou menší, ale ak si ho vážime, napríklad ako svojho rodiča či učiteľa, nedívame sa naňho povýšenecky, ale s úctou. Tak aj o nebi ako priestore Božej slávy hovoríme ako o niečom, čo je nad nami v hodnotovom, nie priestorovom význame.

Keď pozorne čítame svedectvá evanjelií a Skutkov apoštolov o vzkriesenom Ježišovi, poznávame, že nám chcú povedať, ako je vzkriesený Ježiš u Boha. V našich ľudských predstavách Božiu prítomnosť znázorňujeme ako oblohu nad nami. Táto prítomnosť však nie je len ako obloha, časť vesmíru, je skôr ako celý vesmír, ktorý nás obklopuje. Zasa nie v priestorovom, ale hodnotovom význame. Je to podobné ako skúsenosť s ľuďmi, ktorí nás majú radi. Neobklopujú nás predovšetkým telesne, ale hodnotovo. Vzkriesený Ježiš je v tejto hodnotovej Božej prítomnosti, pričom táto prítomnosť nie je nemá, ale živo s nami komunikuje.

Keď zostaneme pri Lukášovom evanjeliu, tam nájdeme rozprávanie, ako sa vzkriesený Ježiš pripojí cestou k emauzským učeníkom, potom sa im zjaví a naraz zmizne z očí. Oni idú hneď späť do Jeruzalema, porozprávajú, čo sa stalo, a odrazu sa Ježiš zjaví všetkým. Najprv sa zľaknú, že vidia ducha mŕtveho, ale potom sa im Ježiš dá spoznať ako živý. Rozdiel je v tom, že duchovia mŕtvych sú nemí a budia strach, ale ľudia zjavujúci sa z Božej prítomnosti nás zrozumiteľne oslovujú, pomáhajú nám pochopiť naše problémy a dávajú nám skúsiť, že nie sme opustení. V Lukášovom evanjeliu zjavenie vzkrieseného Ježiša pokračuje odchodom do Betánie, kde sa Ježiš vznesie do neba. Na rozdiel od zjavenia v Emauzoch toto zjavenie končí rozlúčkou a poverením. To, čo nazývame nanebovstúpením, je teda posledné zjavenie Ježiša, pri ktorom Ježiš komunikuje vo viditeľnej podobe. Potom bude komunikovať v Duchu Svätom, čo učeníci spoznajú podľa Božej moci, ktorá sa na nich zjaví.

Keď o týchto skutočnostiach premýšľame, vidíme, že zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a prijatie Ducha Svätého nie sú rôznymi oddelenými udalosťami, ale jednou udalosťou, jedným procesom či seriálom. Učeníci, ktorí boli napomenutí, aby sa nedívali ako onemení do neba, ale išli chváliť Boha a stali sa vo svete svedkami Božej liečivej prítomnosti – prítomnosti Boha zjavenej v Ježišovi a cez neho – si splnili svoju úlohu. Nenakrútili nejaký zaujímavý seriál o Ježišovi, ale vytvorili čosi omnoho lepšie: seriál či sieť vzťahov a udalostí, do ktorého môže každý vstúpiť a overiť si, či aj on dostane od Ježiša jeho Ducha radosti, uzdravenia a porozumenia. V tomto seriáli nemáme byť len divákmi. Máme pokračovať v tom, čo robili prví Ježišovi učeníci a učeníčky. Máme chváliť Boha, vyprosovať si Božiu moc a stávať sa Ježišovými svedkami. Na našich rozhovoroch o svete a živote, na našich vzťahoch, na riešení našich problémov, na našej radosti a vďačnosti si môžeme opakovane overiť, ako to funguje. A keď to funguje, tak naozaj platí, že nielen teraz, ale aj po smrti budeme sa vidieť a počuť, budeme sa dívať z neba, nielen do neba.

Homília - 12.7.2020

15. nedeľa cez rok (A)
Mt 13,1-23
Autor: KM

Homília - 5.7.2020

Sv. Cyril a Metod
Mt 28,16-20
Autor: KM

Homília - 29.6.2020

Sv. Peter a Pavol, apoštoli
Sk 12,1-11
Autor: KM

Homília - 28.6.2020

13. nedeľa cez rok (A)
Mt 10,37-42
Autor: KM

Homília - 19.6.2020

Najsv. Srdce Ježišovo (A)
Mt 11,25-30
Autor: KM

Homília - 14.6.2020

11. nedeľa cez rok (A)
Mt 9,36-10,18
Autor: KM

Homília - 11.6.2020

Kristovo Telo a Krv (A)
Jn 6,51-58
Autor: KM

Homília - 7.6.2020

Najsv. Trojica (A)
Jn 3,16-18
Autor: KM

Homília - 31.5.2020

Zoslanie Ducha Svätého
Sk 2,1-11
Autor: KM

Homília - 24.5.2020

7. veľkonočná nedeľa (A)
Sk 1,12-14
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7