Dnes je 19.02.2020    meniny má: Vlasta Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 12.8.2018

19. nedeľa cez rok (B)
Ef 4,30-5,2
Autor: Karol Moravčík
Keď rozprávam so staršími ľuďmi, niektorí si robia veľké starosti o seba aj o svet. Je to svet ich detí, ale aj svet politiky, celá spoločnosť, to všetko, ako dnes svet funguje či často skôr nefunguje. O starších ľuďoch panuje mienka, že to, čo bolo kedysi, pokladajú za lepšie a že voči súčasnosti sú skeptickí. Starší človek má veľa skúseností, preto má aj prehľad či nadhľad a môže aj čosi pokritizovať. Ale nejde len o kritiku. Musíme mať aj snahu niečo zmeniť. Tu narážame asi na najväčší problém. Neveríme, že môžeme niečo ovplyvniť a zmeniť. Táto nedôvera je ale spoločný problém starých i mladých.

Apoštol Pavol napísal svoj List Efezanom aj ako pomôcku na zmenu sveta. Išlo mu o to, aby kresťania vytvorili alternatívnu spoločnosť k vtedajšej rímskej ríši. Tá zabezpečovala stabilitu, mier a istý blahobyt. Rímsky poriadok však fungoval podobne, ako dnes fungujú najmocnejšie štáty sveta. Hromadia obrovské zisky pre svojich boháčov, poriadok udržiavajú pomocou veľkých armád, odmietajú sa uskromniť, drancujú prírodu a poslušnosť obyčajných ľudí zaisťujú konzumom a zábavkami. V časti listu, z ktorej sa dnes čítalo, apoštol spomína viacero postojov, ktorými sa kresťania majú odlišovať od pohanov. Napríklad píše: Odložte lož, hovorte pravdu, slnko nech nezapadá nad vaším hnevom, zlodej nech nekradne, ale poctivo pracuje. Nech z vašich úst nevyjde zlé slovo, iba dobré, odhoďte každý hnev a rúhanie, buďte k sebe dobrí, odpúšťajte si... Na záver Pavol uvedie dôvod, prečo sa to dá a prečo to máme robiť: Boh vám odpustil v Kristovi! Preto sa snažte podobať Bohu a žite v láske podľa Krista, ktorý vydal seba samého ako dar za nás a ako obeť, ktorá vonia Bohu.

Mravné postoje ako nekradnúť, hovoriť pravdu, nešíriť hnev, odpúšťať – to sú všetko normálne požiadavky, žiadne veľké ideály. Predsa, vieme z vlastnej skúsenosti, že ich nie je ľahké splniť. Sme ľudia chybujúci a hriešni. Aj kresťania. Preto je dôležité všimnúť si, čo apoštol uvádza ako dôvod mravného života. Tým dôvodom nie je strach z trestu za prestúpenie zákona, ani vynikajúce rozumové schopnosti, ktorými by sme predišli omylom a hriechom. Tým dôvodom je skúsenosť s milosrdenstvom Boha, zjavenom v Kristovi. V ňom sme skúsili odpustenie, prijatie a lásku, hoci sme si ich nezaslúžili. Zároveň sme v Kristovi skúsili, že je možné brať svoj život ako dar a obeť. Keď počujeme obeť, možno si predstavíme – ako hovorila stredoveká teológia – obeť, ktorú potrebuje Boh, aby sa už na nás, hriešnych, nemusel hnevať. Apoštol však hovorí o obeti z iného dôvodu. Je to obeť ľúbeznej vône! Život ako dar, život ako krásna vôňa, ktorá stúpa do nebies. Takej vôni prirovnáva apoštol Ježišov život, v tom máme napodobňovať Boha aj my a žiť v Kristovej láske.

O psoch sa hovorí, že pohryzú len človeka, ktorého sa boja (majú s ľuďmi zlú skúsenosť), alebo hryzú tie, ktoré sú majiteľmi vedené k tomu, aby boli agresívne. O to viac to platí medzi ľuďmi. Naše správanie je reakciou na správanie iných voči nám. Preto apoštol odôvodňuje mravný život skúsenosťou prijatia a odpustenia. V starovekom svete pohania verili v bohov, ktorí sú samopašní, robia si, čo chcú, v tom zmysle sa podnes povie: „bohovský“ život. Jeden filozof povedal, že starovekí bohovia boli obrazom všetkých možných nerestí, nie čností. Ľudia sa chceli podobať bohom tým, že budú bezuzdne robiť, čo sa im zachce. Tak je to vyjadrené aj v známych gréckych bájkach a povestiach. Rozumnejší ľudia medzi pohanmi pochybovali o existencii takýchto bohov a rozumom sa snažili odôvodniť čnostný život. Ak sa im podarilo povzniesť nad primitívnosť pohanského prostredia, predsa často končili v zatrpknutosti nad nenapraviteľnosťou sveta. Známy je prípad filozofa Senecu (+65 n. l.), ktorý bol učiteľom cisára Neróna. Seneca napokon pre seba nenašiel iné riešenie ako podrezať si žily. To sa medzi intelektuálmi bralo ako dôstojná smrť. Keď apoštol hľadal alternatívu k pohanskému Rímu, dôvod k mravnosti nevidel v zdravom rozume ani v strachu pred Božím trestom, ale v šírení skúsenosti s láskou, zjavenou v Kristovi. Mňa premenila – tak svedčil Pavol –, môže aj iných premeniť.

Robme si starosti o svet, ale nebuďme skeptickí. A či už starší alebo mladší, nepodceňujme sa! Nebudeme už prezidenti, ministri ani biskupi, ale môžeme meniť svet. Môžeme vytvárať siete vzťahov, priateľstiev, spoločenstiev modlitby, múdrosti a vďačnosti a vzájomne sa obohacovať. Prvotné kresťanstvo sa nešírilo najlepšie vtedy, keď rímski cisári začali cirkev podporovať. Omnoho lepšie sa šírilo vtedy, keď si ľudia hovorili: Čo sú to za ľudia tí kresťania? Prečo pomáhajú, prečo sa starajú o chorých a starých, prečo aj o cudzích, s ktorými nie sú rodina? Aj pre dnešný svet platí: Nezmení ho zázrakom nejaký úžasný prezident, minister či biskup, ale spoločenstvá ľudí, ktorí sú spojení vierou, že život je dar a sami sa stanú voňavým darom pre druhých.

Ponad naše generačné, vzdelanostné, sociálne a iné rozdielnosti vytvárajme teda siete takejto viery a odovzdávajme si skúsenosť vzájomného záujmu až lásky. Nepremeškajme príležitosť poďakovať sa za všetko, čím sme obdarovaní. Zostaňme spojení v myšlienkach a modlitbách, keď budeme od seba vzdialení! A dosvedčujme ako apoštol, že to funguje, že tieto siete vzťahov nás držia, sprevádzajú a premieňajú – nás i náš svet!

Homília - 16.2.2020

6. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 2,6-10
Autor: KM

Homília - 9.2.2020

5. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 2,1-5
Autor: KM

Homília - 2.2.2020

Obetovanie Pána
Lk 2,22-40
Autor: KM

Homília - 26.1.2020

3. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 1,10-13.17
Autor: KM

Homília - 19.1.2020

2. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 1,1-3
Autor: KM

Homília - 12.1.2020

3. nedeľa po Vianociach (A)
Mt 3,13-17
Autor: KM

Homília - 6.1.2020

Zjavenie Pána
Mt 2,1-12
Autor: KM

Homília - 5.1.2020

2. nedeľa po Vianociach
Jn 1,1-18
Autor: KM

Homília - 1.1.2020

Nový rok
Gal 4,4-7
Autor: KM

Homília - 31.12.2019

Starý rok
1 Jn 2,18-21
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7