Dnes je 19.02.2020    meniny má: Vlasta Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 22.7.2018

16. nedeľa cez rok (B)
Mk 6,30-34
Autor: Karol Moravčík
Pred jednou reštauráciou v menšom rakúskom meste ma zaujal nápis na tabuli, umiestnenej na chodníku. Z jednej strany bolo kriedou napísané odporúčané jedlo, na druhej bolo čosi ako motivačná výzva. Rozdelené to bolo na polovicu. V hornej časti stálo: Milí ľudia – steaky, pivo, víno. V dolnej časti: Milý kostol – spovede, svätená voda. Kostol bol na kopci nad reštauráciou. Reklama pôsobila ako vtipná paralela: V milom kostole dostanete to, medzi našimi milými ľuďmi toto... Iste, ide tu o značné zjednodušenie. Úzkoprsejší katolík by zaprotestoval, že ponuka kostola a reštaurácie je neporovnateľná, že v kostole ide o večné resp. duchovné hodnoty. Protest by však mohol zaznieť aj z inej strany. Čo to ponúkame v našej cirkvi, že každá krčma nás tromfne príťažlivosťou svojej ponuky?

V dnešnom evanjeliu sa spomínajú Ježišovi učeníci, ako sa vrátili zo svojej misie. Vrátili sa plní nadšenia. Ježiš ich poslal navštevovať ľudí, zaujímať sa o ich životy a uzdravovať ich chorých. Ježišovi učeníci sa tešili z úspechu, boli však aj unavení. Ježiš im odporučil oddych na tichom mieste. Ten úspech ich však predstihol. Ľudia zistili, kam idú a čakali ich. Mali hlad po ich slovách a činoch. Ježiš zhodnotil situáciu, že tí ľudia sú ako ovce bez pastiera.

Individualistická spoločnosť sa vysmieva z túžby po pastierovi. Za ideál sa pokladá, keď si každý vystačí sám. Nerozlišuje sa nezdravá nesamostatnosť a normálna túžba po opore v inom človekovi. Nielen v kamarátovi, s ktorým sme si rovní, ale aj v autorite, ktorá nás motivuje a inšpiruje. Takáto autorita má dar prepájať a ukazovať cestu. K tomu patrí schopnosť prevziať zodpovednosť za spoločné konanie, ochota viesť dialóg a usmerňovať hľadanie, vnímavosť na problémy iných, ktorá prechádza do súcitu a solidarity, a tiež schopnosť mať vízie a pomocou nich nachádzať východiská. Takéto vlastnosti pripisuje Biblia dobrému pastierovi.

V Biblii pre poslanie pastiera, zodpovednej inšpirujúcej a vizionárskej autority, nenájdeme čisto duchovné určenie. Za pastierov sa považovali vladári, proroci i kňazi. Rozhodujúce bolo, aby sa za jediného skutočného pastiera uznával iba Boh. Všetci ostatní mali svoje poslanie vykonávať v jeho mene. Podobné to bolo v chápaní a praxi tzv. prírodných národov. Indiánske kmene mali popri náčelníkovi, ktorý bol vojnovým vodcom, vždy aj svätého muža, ktorý mal osobitnú schopnosť komunikovať s božskými silami. Často bol náčelník a svätý muž jedna a tá istá osoba. V slovanských jazykoch sa toto chápanie zachovalo v titule knieža. Pojem má spoločný slovný základ so slovom kňaz a pôvodne musel vyjadrovať to isté: autoritu odkazujúcu na Boha a zodpovednú za ľudí.

Ako to, že Ježišovi učeníci mali pri svojich návštevách v dedinách a mestečkách taký úspech? Ako to, že skúsenosť s nimi pohla mnohých ľudí vydať sa na cestu za nimi a za Ježišom? Ježišovi učeníci nerozdávali zadarmo steaky ani jahňacinu, víno ani medovinu. Naopak, nechali sa ponúkať. Pre ľudí bolo však vzácne, že sa vôbec niekto o nich zaujíma, že sa zaujíma aj o tých, od ktorých sa nedalo nič čakať, napríklad o chorých. Počítajme s tým, že Ježišovi učeníci sa podelili s ľuďmi o niečo, čo sa stihli od neho naučiť: Nedeliť ľudské potreby na telesné a duchovné, nedeliť ľudí na spravodlivých a hriešnikov, vidieť človeka v celosti, pomáhať k uzdraveniu a na prvé miesto dávať Božie milosrdenstvo pred zákonom. Kto ponúka takýto pohľad a žije ho v praxi, musí vzbudiť nadšenie.

Cirkev nemusí mať vlastné reštaurácie, ale malo by byť samozrejmé, že ponúka celostné zaopatrenie. Nielen svätenú vodu, nielen spoveď, ale aj pohostenie a priateľstvo. Napokon, možno majiteľ tej rakúskej reštaurácie je dobrý kresťan a svoje podnikanie žije tak, aby svojou ponukou dopĺňal ponuku svojej cirkvi v kostole. Kňaz v kostole nemá prečo žiarliť na pohostinské zariadenie vo svojej obci. Skôr by mal motivovať ľudí vo farnosti, aby spolupracovali ako dobrí pastieri a pastierky na diele Ježišovho priateľstva, uzdravovania a milosrdenstva vo svojich rodinách, práci, obchodoch, na uliciach.

Keď sa pred 5 rokmi rozhodovalo o novom pápežovi, kardináli pred samotným konkláve (voľbou) diskutovali a prednášali príspevky, v ktorých vyslovovali svoj pohľad na osobu budúceho pápeža a ďalšie smerovanie cirkvi. Dňa 7. marca 2013 predniesol reč kardinál J. M. Bergoglio. Začal s tým, že cirkev má hlásať evanjelium. To si žiada odvahu vyjsť zo seba a ísť na periférie, nielen zemepisné, ale aj existenciálne. Ísť tam, kde je hriech, bolesti, nespravodlivosť, ľahostajnosť, náboženská vlažnosť, kde je periféria myslenia a akákoľvek bieda. Za najväčšie zlo cirkvi označil zaoberanie sa sebou a teologický narcizmus. Cirkev musí byť miestom nezaslúženého milosrdenstva a pápež má byť človekom, ktorý motivovaný Ježišom Kristom pomáha cirkvi vyjsť zo seba a ísť na periférie. Vtedy sa cirkev stane plodnou matkou, ktorá žije evanjelium zo sladkej a silnej radosti. Bergogliova reč trvala iba 3 a pol minúty. Viacerí prítomní sa vtedy rozhodli, koho budú voliť.

Podnes máme v cirkvi dosť ľudí, ktorí sa tvária, že sú pravoverní, keď nikoho nepriťahujú. Nechcú si priznať, že vlastné istoty sú pre nich dôležitejšie ako záujem o druhých. Evanjelium však nejestvuje bez radosti. Zaiste, nejde o radosť ľudí sebestačných, na seba zameraných. Znakom Ježišovho evanjelia je predovšetkým radosť tých, ktorí sa cítili na okraji a skúsili, že sú medzi Ježišovými ľuďmi vítaní, prijatí a obslúžení ako v tej najmilšej reštaurácii.

Homília - 16.2.2020

6. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 2,6-10
Autor: KM

Homília - 9.2.2020

5. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 2,1-5
Autor: KM

Homília - 2.2.2020

Obetovanie Pána
Lk 2,22-40
Autor: KM

Homília - 26.1.2020

3. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 1,10-13.17
Autor: KM

Homília - 19.1.2020

2. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 1,1-3
Autor: KM

Homília - 12.1.2020

3. nedeľa po Vianociach (A)
Mt 3,13-17
Autor: KM

Homília - 6.1.2020

Zjavenie Pána
Mt 2,1-12
Autor: KM

Homília - 5.1.2020

2. nedeľa po Vianociach
Jn 1,1-18
Autor: KM

Homília - 1.1.2020

Nový rok
Gal 4,4-7
Autor: KM

Homília - 31.12.2019

Starý rok
1 Jn 2,18-21
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7